Ga naar hoofdinhoud

Vraagt een zwelling ter hoogte van de knie bij een 13-jarig meisje om een chirurgische interventie? – Oplossing

Dit beeld (fig. 3) past volledig bij een myositis ossificans. Myositis ossificans circumscripta is een zeldzame aandoening, waarbij het meestal gaat om een abnormale, maar benigne ossificatie die ontstaat in de spieren als gevolg van een trauma. In zeldzame gevallen kan deze ook ontstaan zonder trauma. Het betreft typisch een zwelling die langzaamaan ossificeert. Ze komt meestal voor in de quadriceps of rond de elleboog.

fig 3. RX linker knie: spoelvormige gecalcificeerde massa zichtbaar in de
adductoren

 

Behandeling is doorgaans conservatief. Deze bestaat uit het nemen van pijnstillers en ontstekingsremmers, maar vooral rust, gecombineerd met de juiste fysische therapie, is belangrijk. Ook bij deze patiënt werd dit toegepast. De ingreep met excisie van de zwelling werd geannuleerd. De patiënte kreeg rust aangeraden en de collega’s van de revalidatiegeneeskunde brachten haar de juiste spieroefeningen bij. In november werd een controle-MRI uitgevoerd (fig. 4) en hierop is duidelijk te zien hoe het oedeem afgenomen is. De patiënte is momenteel ook volledig klachtenvrij. Dat laat toe om met zekerheid te besluiten dat het ging om een myositis ossificans die met succes conservatief werd behandeld.

MRI linker knie
fig 4. MRI linker knie: nog steeds massa zichtbaar, oedeem bijna volledig weggenomen.
Back To Top