skip to Main Content

Discipline: Medical Mystery – Vraagt een zwelling ter hoogte van de knie bij een 13-jarig meisje om een chirurgische interventie?

dienst MKA

MKA gebeten op vooruitgang en verdere ontwikkeling

Na bijna een halve eeuw is de dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie op campus Sint-Jan uitgebreid tot een team van…

ambulance beroertezorg

De succesfactoren van regionale beroertezorg

De toenemende technische complexiteit van het diagnostisch proces, de selectie van de optimale behandelstrategie en de hoge kwalitatieve eisen van…

Oppervlaktescanning

Oppervlaktescanning in de radiotherapie

Sinds maart 2018 maakt de dienst Radiotherapie gebruik van het Catalyst HD oppervlaktescanningsysteem. Het tweevoudig voordeel dat dit systeem biedt,…

immuundeficienties

Multidisciplinaire benadering van primaire immuundeficiënties

Omdat de diagnostiek van primaire immuundeficiënties (PID) uitdagend is, werkte het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende een multidisciplinaire benadering uit. Ze strekt…

locoregionale anesthesie

Standaardaanpak locoregionale anesthesie

Om zeldzame complicaties tot een minimum te beperken, geldt voor locoregionale blocks een vaste werkmethode. Verschillende types lokaal anestheticum kunnen…

radiotherapie

De dienst Radiotherapie voert een toekomstgerichte strijd tegen kanker

Campus Sint-Jan huisvest een van de grotere radiotherapiecentra van Vlaanderen. Een uitgebreid team van radiotherapeuten, medisch stralingsdeskundigen, dosimetristen en gespecialiseerde…

Hartactiviteiten geconsolideerd in gloednieuwe interventioneel-chirurgische cardiale eenheid

Wereldwijd groeien de disciplines cardiologie en cardiochirurgie steeds dichter naar elkaar toe. Geheel in lijn met de Europese adviezen heeft…

anesthesie

Locoregionale anesthesie: een bondgenoot in de strijd tegen pijn én de COVID-pandemie

De meest doeltreffende manier van pijnstilling is de onderbreking van het pijnsignaal op weg van het letsel naar de somatosensorische…

obesitas ziekenhuis

Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Mag het een maatje meer zijn?

Over heel Europa stijgen de cijfers van obesitas bij kinderen. Het kinderobesitasteam op campus Sint-Jan verenigt de kinderarts, kinderrevalidatie-arts, kinesitherapeut,…

CT Scan

Intra-operatieve CT-scan of O-arm

Sinds kort beschikt de dienst Neurochirurgie over een intra-operatieve CT-scan, ook wel O-arm genoemd. Deze nieuwe scanner biedt heel wat bijkomende mogelijkheden voor de neurochirurgen.
seksualiteit en ouderdom

Seks is, maakt en blijft gezond: seksualiteit en ouderdom

Sinds kort zijn in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende niet minder dan drie seksuologen actief, een bijzonderheid in de regio. Een van hen maakte bovendien de aparte studiecombinatie geriater-seksuoloog.
Trigeminusneuralgie

Neuroloog, neurochirurg en algoloog bundelen krachten tegen trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie (TN) is een invaliderend chronisch pijnsyndroom, gekenmerkt door spontane of uitgelokte aanvallen van een zeer hevige, schietende pijn in een zone van het gelaat.
Gynaecologie

Er zit leven in het departement Gynaecologie – Verloskunde – Fertiliteit

De voorbije decennia is de dienst Gynaecologie op campus Sint-Jan geëvolueerd van een dienst van individuele gynaecologen tot een omvangrijk departement waarin een intense samenwerking centraal staat.
Luc Missault

Dr. Luc Missault, een groot gemis

Op de terugweg van een fietstocht met vrienden kreeg ik telefoon van Bernadette. Ik geloof dat het de eerste keer was dat mijn kinderen mij hebben zien huilen. Het overlijden van dr. Luc Missault heeft niet alleen op mij, maar op alle personeelsleden van de dienst Cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een diepe indruk nagelaten.
klinische psychologie

Klinische psychologie: psychologische zorg van zwangerschapswens tot palliatieve zorg

Op de drie campussen biedt de dienst Klinische psychologie psychologische tweedelijnszorg aan patiënten en de mensen die hen dicht omringen. Vanuit elke discipline en afdeling van het ziekenhuis kunnen zij op deze dienst terecht met psychologische zorgvragen die de volledige levenscyclus bestrijken, van zwangerschapswens tot palliatieve zorgverlening.
voet en enkel chirurgie

Minimaal invasieve voet- en enkelchirurgie: indicaties voor percutane technieken

Voet- en enkelchirurgie is een van de snelst evoluerende subdisciplines binnen de orthopedische heelkunde. De Minimaal Invasieve Technieken (MIT) hebben…

spreken mondmasker

Spreken met een mondmasker, tips & tricks

Een mondmasker dragen, behoort tot de gouden regels in de strijd tegen COVID-19. Het is intussen volop geïntegreerd in het…

COVID-19 en obesitas

Tijdens de COVID-19-pandemie kwamen er geregeld alarmerende berichten dat naast oudere patiënten ook meer mannen met zwaarlijvigheid of obesitas ernstig…

Ludo Marcelis

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV verwelkomt nieuwe medisch directeur: dr. Ludo Marcelis

Nadat hij het ziekenhuis de voorbije twee jaar reeds bijstond als stafmedewerker, nam dr. Ludo Marcelis op 1 december de…

Het vertigoteam houdt diverse disciplines in balans

Vertigo is een frequente klacht die vaak niet binnen één medische discipline thuis te brengen valt. Daarom koos campus Sint-Jan…

Scafoidfracturen

De behandeling van scafoïdfracturen en -pseudartrosen: huidige minimaal invasieve aanpak

De behandeling van scafoïdfracturen en -pseudartrosen is door de jaren heen gevoelig gewijzigd. De drempel om te opereren ligt nu een pak lager en de minimaal invasieve aanpak biedt heel wat voordelen.
slaapapneu

Slaapapneu en CPAP-behandeling, waar staan we vandaag?

Begin jaren 90 begon de dienst Neurologie met polysomnografie, of ‘slaaptests’, in het slaaplabo en startte de dienst Longziekten met consultaties voor het slaapapneusyndroom en de toen nog vrij revolutionaire CPAPbehandeling.
neus keel oor

De dienst Neus-, keel- en oorziekten heeft de smaak van subspecialisatie te pakken

In zijn meer dan 100-jarige bestaan kreeg de dienst Neus-, keel- en oorziekten (NKO) op campus Sint-Jan de kans om…

slokdarm en pancreas chirurgie

De centralisatie van pancreas en slokdarmchirurgie, een unieke samenwerking over de netwerken heen

Zeker voor complexere ingrepen ziet het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) centralisatie als de sleutel tot optimalisatie. Op basis van de door het centrum vooropgestelde kwaliteitsindicatoren besloten het AZ Sint- Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Delta over de netwerkgrenzen heen de handen in elkaar te slaan om een consortium te vormen voor zowel pancreas- als slokdarmchirurgie.
schouderinstabiliteit

Optimalisatie chirurgische procedure bij schouderinstabiliteit

Omdat recent onderzoek aantoonde dat de Latarjet-ingreep bij schouderinstabiliteit tot actief impingement kan leiden, ging de dienst Orthopedie op zoek…

laboratorium geneeskunde

De dienst Laboratoriumgeneeskunde gaat voor ‘samen sterker’

Campus Sint-Jan en campus Henri Serruys houden er voortaan één gemeenschappelijke dienst Laboratoriumgeneeskunde op na. Een fusie die de dienstverlening…

ooglidchirurgie

Ooglidchirurgie, van pure esthetiek tot zuivere noodzaak

Ooglidchirurgie valt onder te verdelen in ingrepen van esthetische aard enerzijds en van functionele aard anderzijds. Esthetische ooglidchirurgie, zoals bovenste…

Lymfografie team

Lymfografie en embolisatie als behandeling voor een thoracoabdominaal lymfelek

Intranodale lymfografie is een relatief nieuwe techniek voor de behandeling van een thoraco-abdominaal lymfelek. Bijkomende embolisatie verhoogt het klinisch succes…

hartheelkunde

Hartheelkunde: een dienst met een hart voor de patiënt

Op campus Sint-Jan kan de dienst Hartheelkunde terugvallen op een historiek van bijna een halve eeuw. Vanuit het streven om…

Een klauwhand verschijnt uit het niets. – Oplossing

De verwijzing van de patiënte gaat gepaard met de vraag naar nervus ulnarislijden. Dit is begrijpelijk, gezien een terminaal nervus…

Sportgeneeskunde

Er beweegt heel wat op de dienst Fysische geneeskunde, revalidatie en sportgeneeskunde

De drie subspecialiteiten, fysische geneeskunde, revalidatie en sportgeneeskunde leggen heel andere accenten in het onderzoek en de behandeling van skeletale,…

Endovasculaire procedures

Endovasculaire procedures met CO2

Sinds kort kan de dienst vaatheelkunde gebruikmaken van een CO2- contrastpomp in de hybride zaal. CO2 is een goed alternatief…

dienst spoedopname

Dienst Spoedopname hanteert drievoudige pijnbestrijding bij kinderen

De zorg voor kinderen op een spoedgevallendienst was altijd al een grote uitdaging, zeker op het vlak van pijn- en…

Neurologie TMS-robot

Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie bij moeilijk behandelbare depressie

Sinds 2007 werken de diensten Neurologie en Psychiatrie-psychosomatiek samen aan de realisatie van een aanvullend therapieaanbod voor patiënten met een…

REBOA

REBOA: nieuwe therapie bij levensbedreigende bloedingen, zoals placenta percreta

Een nieuwe techniek, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA), geeft de mogelijkheid om tijd te winnen bij majeure…

Next Generation Sequencing

Overheidskader voor Next Generation Sequencing krijgt vorm

Het Next Generation Sequencing (NGS)-expertisenetwerk in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een feit. Dit opende de deur naar participatie…

Gonartrose behandeling

Biologische behandelingen bij gonartrose

De interesse in het gebruik van biologische behandelingen voor artrose van het kniegewricht groeit. Deze trend haakt in op de…

thuishemodialyse

Thuishemodialyse: een nieuwe behandelingsoptie voor patiënten met eindstadium nierfalen

Sinds eind 2018 kregen al verschillende patiënten op de dienst Nefrologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een opleiding om…

radiologie

Radiologie: een ambitieuze dienst met internationale uitstraling

Een toestellenpark om u tegen te zeggen ondersteunt niet enkel de steeds verdere subspecialisatie van de radiologen op campus Sint-Jan,…

epilepsie

Gespecialiseerde aanpak en behandeling van epilepsie bij kinderen

Diverse vormen van epilepsie starten vaak al op kinderleeftijd en sommige komen zelfs enkel bij kinderen voor. Bij ongeveer 3…

AZ Sint-Jan

HoLEP: een innovatieve behandeling voor goedaardige prostaatvergroting

Vaak vraagt goedaardige prostaatvergroting om een heelkundige oplossing. Diverse technieken lenen zich hiertoe. Een daarvan is de Holmium laserenucleatie van de prostaat (HoLEP): een…

Aortacentrum

Multidisciplinaire aanpak van aortapathologie door het Aorta Centrum Brugge

Een eerder azlink-artikel 1 belichtte de nieuwste endovasculaire technieken voor de behandeling van het aortaaneurysma. Deze bijdrage gaat verder in op de nauwe samenwerking…

Ingreep AZ Sint-Jan

Het DBS-centrum Brugge: de diensten Neurochirurgie en Neurologie in nauwe samenwerking

Vanuit een wens om de grote populatie van patiënten met bewegingsstoornissen de volledige waaier aan therapeutische mogelijkheden te kunnen aanbieden…

Pediatrie Artsen

De dienst Kindergeneeskunde brengt zorg op hoog niveau dichterbij

Er beweegt veel op de dienst Kindergeneeskunde: van een steeds sterker toenemende focus op subspecialisatie tot een gloednieuwe infrastructuur die aansluit bij deze evolutie…

EPALS-cursus

Goede opleiding verzekerd voor de herkenning en de aanpak van een kritisch ziek kind

Kinderen zijn geen kleine volwassenen, dat is geen nieuw gegeven! Omdat kinderen een andere anatomie en fysiologie hebben dan volwassenen…

Dermatologic complications with body art

Dermatologische risico’s en complicaties bij body art

Sinds de originele publicatie in 2010 is ‘Dermatologic Complications with Body Art:Tattoos, Piercings and Permanent Make-Up’ uitgegroeid tot een basiswerk…

VR-bril bij de plaatsing van poortkatheters

Virtual Reality voor de patiënt tijdens onaangename ingreep of procedure

Om de patiënten optimale zorg te bieden in een zo aangenaam mogelijke omgeving is de dienst Algemene, kinder- en vaatheelkunde…

Endoscopie

Op campus Henri Serruys voldoet desinfectieprocedure endoscopen aan strengste normen

Wie op campus Henri Serruys een ingreep of onderzoek ondergaat waar een flexibele endoscoop aan te pas komt, kan ervan…

orthopedie team

Wereldprimeur: plaatsing Custom Made Implant via directe anterieure toegangsweg

In 2012 plaatste de dienst Orthopedie op campus Sint-Jan voor het eerst een totale heupprothese via de anterieure toegang. In…

samenwerking nefrologie infectiologie

De nefrologen en infectiologen houden hun kennis en kunde op topniveau

Vanuit de motivatie om kwalitatief hoogstaande geneeskunde volgens de recentste wetenschappelijke bevindingen aan te bieden, verfijnde elk van de zes…

cataract

Evolutie in cataractheelkunde

Cataract is een van de meest voorkomende visuele problemen in de wereld. Meestal onder invloed van de leeftijd, maar soms…

vaatheelkunde

Weldoordachte implementatie van de nieuwste endovasculaire technieken

De endovasculaire behandeling van aneurysmata met abdominale en thoracale endoprothesen is een belangrijke ontwikkeling geweest binnen de vasculaire chirurgie, in…

endoscopie

Endoscopie-unit met centrale desinfectiestructuur verhoogt veiligheid endoscopische procedures

Op campus Sint-Jan is de nieuwe endoscopie-unit met centrale desinfectie-eenheid voor alle flexibele endoscopen sinds de zomer van 2018 een…

cystectomie

Robotgeassisteerde laparoscopische cystectomie en intracorporele urinaire derivatie voor blaaskanker

Sinds ruim een jaar gebeurt de radicale cystectomie op campus AZ Sint-Jan en in het AZ Sint-Lucas Brugge door middel…

reuma

Reumatologen gaan de strijd aan met het volledige spectrum van reumatologische aandoeningen

Qua behandelingsopties onderging reumatologie als discipline een ware revolutie in de voorbije twee decennia. De heterogeniteit van reumatische aandoeningen laat…

enuresis nocturna

Plasraadpleging voor kinderen

Sinds oktober 2016 kunnen kinderen met diverse plasproblemen op zowel campus Sint-Jan als Henri Serruys terecht op de plasraadpleging. Deze…

AZlink

Jong-leren met nieuwe doelgroep

Meer en meer blijkt er in de zorg een hiaat te zitten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen. Op campus Sint-Jan wil…

resectie overtollig bot en refixatie trochanter

De jonge patiënt met heupklachten: evolutie naar heupsparende chirurgie

Met meer dan 200 heupsparende ingrepen per jaar, waaronder heupartroscopieën, chirurgische dislocaties en peri-acetabulaire osteotomies, vervult het heupteam van de…

Inflammatoire Darmziekten

Nieuwe behandelingen in inflammatoire darmziekten

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische inflammatoire darmziekten die in onze Westerse maatschappij blijven toenemen in frequentie.…

AZ Link

Dienst Oogziekten: toegankelijke, hoogkwalitatieve subspecialistische zorg

De ambitie van de dienst Oogziekten op campus Sint-Jan is een zinvolle dienstverlening met een daadwerkelijke meerwaarde realiseren binnen een…

Nierfunctievervangende therapieën voor patiënten met eindstadium nierfalen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV krijgt de patiënt met eindstadium nierfalen het volledige spectrum van nierfunctievervangende therapie aangeboden. De…

Idiopathische condylaire resorptie van het kaakgewricht

Recent voerde de dienst Mond- kaak- en aangezichtschirurgie op campus Henri Serruys met succes een reconstructie van beide kaakgewrichten met…

Diabetes type 1 bij kinderen vraagt om een aanpak op maat

Door de toename van diabetes type 1 bij steeds jongere kinderen laat de nood zich voelen aan een gestructureerde, maar…

Dienst Orthopedie staat internationaal op de kaart dankzij verregaande subspecialisatie

Hoewel de chirurgen van de dienst Orthopedie op campus Sint-Jan in de laatste twee decennia de electieve orthopedie steeds verder…

Endoscopische submucosale dissectie (ESD): naar een endoscopische en-bloc resectie van oppervlakkige tumoren in de gastro-intestinale tractus.

Wat is endoscopische submucosale dissectie? Met endoscopische submucosale dissectie (ESD) worden via een endoscopische toegangsweg en-bloc resecties verricht van oppervlakkige…

Nieuwe PET/CT-scanner: patiënten sneller en dichter bij huis bediend

Op 11 juli 2017 is op campus Sint-Jan de nieuwe PET/CT-scanner in gebruik genomen. Een wereldprimeur, want het gaat om een PET/CT-scanner van de nieuwste generatie die als eerste in zijn soort geïnstalleerd werd. Deze waardevolle aanwinst in de diagnostische beeldvormingsmogelijkheden op de dienst Nucleaire Geneeskunde brengt dit onderzoek voor heel wat patiënten dichter bij huis.

Het invriezen van embryo’s in het CRG-Brugge-Kortrijk: een succesverhaal

Cryopreservatie of het invriezen van embryo’s zit de laatste jaren in de lift. Embryo’s invriezen na een in vitrofertilisatiecyclus gebeurt steeds vaker: om het risico op ovarieel hyperstimulatiesyndroom te minimaliseren en om het aantal tweelingen bij fertiliteitsbehandelingen te beperken. Het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)-Brugge-Kortrijk kan voor het invriezen, ontdooien en terugplaatsen van ingevroren embryo’s zeer mooie zwangerschapsresultaten voorleggen, die de laatste jaren systematisch boven het Belgische gemiddelde liggen.
Obesitaschirurgie

Het Centrum voor Obesitaschirurgie gaat voor wereldwijde uitwisseling van expertise

Met een recordaantal van ruim 1.500 ingrepen per jaar draait het Centrum voor Obesitaschirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV…

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onderging een jonge patiënte met een vroegtijdig cervixcarcinoom in mei 2017, voor het eerst…

Gevestigde TCI-technologie kan belangrijke bijdrage leveren tot optimalisatie anesthesie

Op de hoogte blijven van de steeds evoluerende kennis van zaken is een belangrijke focus binnen de dienst Anesthesie op…

Diagnostische gastroscopie bij kinderen

Voor een aantal pediatrische gastro-enterologiepatiënten biedt een oesofago-gastro-duodenoscopie een diagnostische uitkomst. Omdat dit onderzoek behoorlijk invasief is, gaat aan elke…

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV behoort tot de top in Vlaanderen voor de behandeling van rectumkanker.

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek hebben patiënten die zich in het Sint-Jan Brugge-Oostende AV laten behandelen voor rectumcarcinoom een hogere kans…

De Travel Clinic op campus Sint-Jan: een domein in beweging

Sinds begin jaren 90 beschikt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV over een erkenning als ‘Travel Clinic’ of reisgeneeskundig centrum. Het…

Nieuw röntgentoestel maakt medische 3D-beeldvorming in staande positie mogelijk

Sedert september 2016 beschikt de dienst Radiologie van campus Sint-Jan over een röntgentoestel dat de mogelijkheid geeft om met beperkte…

Multidisciplinair Allergieteam biedt allergiepatiënt gespecialiseerde zorg op maat

Sinds mei 2015 werken specialisten van diverse diensten samen in het multidisciplinair Allergieteam om innoverende en kwalitatief hoogstaande zorg rond…

Digitalisering van het pathologische laboratorium opent de weg naar de toekomst

Als eerste in België besloot de dienst Pathologische Anatomie op campus Sint-Jan om alle weefselbiopten en resectiefragmenten te digitaliseren. De…

Echo-endoscopische drainage van (peri)pancreatische vochtcollecties met ‘lumen-apposing’ metallische stents

Hoewel de chirurgische aanpak en percutane drainage couranter lijken in de aanpak van pancreatische en peripancreatische vochtcollecties, is er ook…

Revalidatieprogramma ‘Veerkracht’ streeft naar betere levenskwaliteit voor de chronische pijnpatiënt

Veerkracht is een twaalf weken durend revalidatieprogramma, gebaseerd op een biopsychosociale aanpak dat patiënten met chronische pijn opvangt in een multidisciplinair team…

Opsporing van Kingella kingae-DNA bij osteo-articulaire infecties bij kinderen

Bij kinderen komen osteo-articulaire infecties (OAI) zoals osteomyelitis, septische artritis en spondylodiscitis relatief weinig voor. Gezien een OAI tot ernstige…

Hypofyse-ingrepen puur endoscopisch benaderen levert positieve resultaten op

Dat de neus toegang tot de hersenen verleent, is al duizenden jaren bekend, maar de eerste transsfenoïdale ingreep liet tot…

De vasculitisstaf neemt systeemziekten onder de loep

Systeemziekten zijn veelal zeldzame aandoeningen, waarvan de presentatie een grote diversiteit vertoont. Omdat ze bovendien verschillende organen aantasten en zowel…

Multidisciplinaire aanpak van orthopedische en posttraumatische infecties

Wereldwijd is er een groei in orthopedische activiteit, met o.a. een stijging van het aantal geplaatste heup- en knieprothesen. Daarnaast is er een problematiek van toenemende bacteriële resistentie tegen antibiotica. Bijgevolg loopt zowel het aantal chronische als moeilijk te behandelen postoperatieve infecties de laatste jaren op. Vandaar dat het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in de benadering van infecties voor een grondige multidisciplinaire aanpak koos.

Vooruitstrevende ingesteldheid en hecht teamwerk op de dienst Cardiologie van campus Henri Serruys

De drie cardiologen die de dienst Cardiologie op campus Henri Serruys bemannen, combineren de invalshoeken die ze er elk vanuit…

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

Door de positieve evolutie in behandelingsmogelijkheden bereikt een steeds groter aantal chronisch zieke pediatrische patiënten de meerderjarigheid. Geen evidentie, om…

Als eerste in Vlaanderen digitaal met orderaanvraagprocedure en transfusiemanagement

Van handhygiëne tot duidelijke en correcte communicatie, patiëntveiligheid is te allen tijde een topprioriteit binnen een ziekenhuis. Omdat onderzoek uitwees dat fouten in het labogebeuren voor 60% te wijten zijn aan misstappen in de preanalytische fase, digitaliseerde campus Henri Serruys als eerste ziekenhuis in Vlaanderen zowel zijn orderaanvraagprocedure als zijn transfusiemanagement.

Innovaties verruimen diagnostische mogelijkheden binnen de microbiologie

Dankzij de introductie van nieuwe moleculaire amplificatietechnieken en de MALDI-TOF massaspectrometer heeft de medische microbiologie de laatste jaren een enorme…

Hoogtechnologische infrastructuur voor eeuw oude dienst Neus-, Keel- en Oorziekten

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO), Hoofd- en Halschirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV viert zijn honderdjarige bestaan…

BTE Primus RS: ergotherapietoestel met een veelzijdig, evidence-based revalidatieprogramma

De afdeling Ergotherapie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV implementeerde de Baltimore Therapeutic Equipment (BTE) Primus RS binnen zijn therapieaanbod…

Methyleenblauw en microscopie dragen bij tot succesvolle coronectomie

De ‘Journal of Oral and Maxillofacial Surgery’ publiceerde een retrospectieve studie die chirurgen wil aansporen om coronectomie als voorkeursprocedure te…

Hogere levenskwaliteit voor prostaatkankerpatiënten dankzij aangepast oncorevalidatieprogramma

Patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker hebben dankzij hormoontherapie vaak nog vele jaren te leven, maar ze verliezen soms wel hun…

De dienst Oogziekten van campus Henri Serruys steunt op een stevige reputatie

Met zijn multidisciplinaire aanpak bouwde de dienst Oogziekten op campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een solide…

Uniek ‘healing environment’ concept onderbouwt de dienst Intensieve Zorgen op campus Henri Serruys

Bij de vernieuwing van de dienst Intensieve Zorgen op campus Henri Serruys ging het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV niet over…

‘The Radium Water Worked Fine until His Jaw Came Off’… of hoe gif nuttig kan zijn voor botgemetastaseerd prostaatcarcinoom

Sinds de ontdekking van het eerste radiumisotoop aan het einde van de 19de eeuw legde de kennis over dit chemische element…

transanale endoscopie

Transanale endoscopische operatie als minimaal invasieve behandeling voor rectale aandoeningen

Sinds de opstart van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in oktober 2013 worden steeds meer colorectale poliepen gediagnosticeerd. Naast de endoscopische…

Stamceltransplantatieprogramma behaalt JACIE-accreditering

Het Europese accrediteringsorgaan JACIE heeft aan het stamceltransplantatieprogramma van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een gerenommeerd, internationaal kwaliteitslabel toegekend voor…

Beroertezorgnetwerk

Nieuwe behandelingsmogelijkheden bij acute beroerte

Namens de leden van het Beroertezorgnetwerk Noord-West-Vlaanderen: dr. Sofie De Blauwe, dr. Danny Decoo, prof. Luc Defreyne, dr. Yvette Geerts,…

Dagelijks controleert iemand van buiten de dienst de handen en nagels van de medewerkers op het naleven van de regels voor handhygiëne.

De dienst Spoedgevallen van campus Henri Serruys: dynamisch en stevig onderbouwd

Op campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV loopt de dienst Spoedgevallen als gesmeerd. Diensthoofd dr. Axelle De Cock tekent de lijnen uit, maar zou nergens staan zonder een sterk team dat erin slaagt op alle niveaus respectvol samen te werken, zowel onderling als met de verschillende andere ziekenhuisdiensten. Hun grootste zorg: de patiënt.
Het parkinsonzorgprogramma wil als vangnet fungeren voor de ziekte in al haar aspecten

Doorgedreven parkinsonbegeleiding

De ziekte van Parkinson is onvoorspelbaar en veroorzaakt heel uiteenlopende beperkingen en obstakels. Genezing is vooralsnog niet aan de orde, maar de juiste medische en paramedische begeleiding kan de patiënt hulpmiddelen aanreiken om een optimale levenskwaliteit te verzekeren. Vandaar de oprichting van een gloednieuw parkinsonzorgprogramma in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
Lipoproteïnen van verschillende grootte en densiteit gescheiden na ultracentrifugatie

Dienst Laboratoriumgeneeskunde voortrekker in Europees cardiovasculair preventiebeleid

Op 25 en 26 september 2014 organiseerden de European Atherosclerosis Society (EAS) en de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) hun eerste gemeenschappelijke symposium in het concertgebouw van Brugge, de “Atherosclerosis and Cardio-Endocrine Biomarkers Course”. Prof. dr. Michel Langlois trad op als voorzitter namens de Belgian Lipid Club en de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Internationale opinieleiders gaven er – voor een multidisciplinair publiek van endocrinologen, cardiologen, huisartsen, klinisch biologen en laboratoriumtechnologen – hun visie over nieuwe biomerkers voor het management van dyslipidemie en de preventie van atherosclerose en cardiovasculaire ziekte. Hierna volgt een verslag van enkele relevante presentaties voor de klinische praktijk.
Het Medtronic neuronavigatiesysteem

Artroscopie van het kaakgewricht

Kaakgewrichtsproblemen manifesteren zich bij 5% van de bevolking. Een luxatie van de discus komt het vaakst voor. Wanneer de conservatieve behandeling met antiflogistica onvoldoende pijnvermindering brengt, komt de patiënt in aanmerking voor een artroscopie van het kaakgewricht. In het Verenigd Koninkrijk passen minder dan 20% van de kaakchirurgen deze techniek toe en verrichten maar 8 op 215 specialisten meer dan 20 artroscopieën per jaar. Recent werd een werkgroep opgericht met vier Belgische kaakchirurgen (0,5% van de actieve stomatologen in België) die routinematig artroscopieën van het kaakgewricht uitvoeren.
De werkgroep van de eenheid middelengebonden stoornissen

Alcoholontwenning, zoveel meer dan detoxificatie!

Een hoog percentage van de patiënten die terechtkomen op spoedgevallendiensten blijkt onder invloed van alcohol en ook bij voorziene opnames stelt het probleem van onthouding zich steeds vaker. Maar liefst 1 op 6 patiënten ondervindt negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Problematisch, want ontwenning en ontwenningsverschijnselen kunnen de medische behandeling ernstig in het gedrang brengen. Alertheid voor problematisch alcoholgebruik bij de zorgverstrekker is bepalend voor een correcte opvang, maar maakt ook het verschil uit in preventie van onvoorziene ontwenning.
HIV-AIDS

Erkenning AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als Aids Referentie Centrum

Sedert 1 augustus 2014 is het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV erkend als Aids Referentie Centrum (ARC) voor de provincie West-Vlaanderen.…

Diabetes-team

Continue Glucosemonitoring biedt nieuwe perspectieven voor strikte glycemiecontrole

Sinds 1 september 2014 is de afdeling Endocrinologie-Diabetologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV door het RIZIV erkend voor de…

Karotype Trisomie

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Twee à vier procent van alle pasgeborenen heeft een min of meer ernstige aangeboren misvorming. De huidige prenatale diagnostiek probeert…

Angiografiebeeld na contrastmiddel

Radioactieve sferen voor de behandeling van leverkanker

In de interventionele oncologie verscheen de voorbije jaren een “new kid on the block”, namelijk transarteriële radio-embolisatie (TARE), ook selectieve…

Hoogkwalitatieve orthopedische zorg door bundeling competenties

Sinds 1 januari 2014 is de as sociatie tussen de orthopedische diensten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge een feit. Bedoeling is een orthopedisch en traumatologisch expertisecentrum te creëren met regionale en supraregionale uitstraling. In een gezamenlijk interview leggen dr. Bruno Vandekerckhove en dr. Luc Vanden Berghe, respectievelijke diensthoofden van de orthopedische diensten in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge, uit hoe de samenwerking tot stand kwam en welke implicaties dit heeft voor betrokken partijen.

Ademhalingsstoornissen door pneumokokkenencefalitis

In samenwerking met het medische team van het slaapcentrum in UZ Leuven beschreef dr. Sophie Muyldermans voor het eerst een casus van een meisje met locked-in syndroom en ademhalingsstoornissen ten gevolge van hersenstamencefalitis door pneumokokken[1].

Dangerous liaisons? Liaison Geriatrie reikt uit naar de eerste lijn

Wetenschappelijk onderzoek met een hoge graad aan evidentie heeft aangetoond dat geriatrische patiënten die opgenomen worden op een dienst geriatrie een betere uitkomst hebben qua overleving en functionaliteit op langere termijn.[1] Soms is een opname op de geriatrische dienst echter niet mogelijk. Omdat deze patiënten toch een specifieke aanpak vereisen, werd het idee opgevat om de gespecialiseerde multidisciplinaire zorg en expertise van de dienst geriatrie aan bed te brengen van geriatrische patiënten opgenomen op een niet-geriatrische dienst – de zogenaamde Geriatrische Interne Liaison (GIL). Zo staat de specifieke deskundigheid ter beschikking van de behandelende geneesheer-specialist en zijn team, de huisarts en de patiënt zelf.

Nieuw endoscopieplatform optimaliseert centrale desinfectie

Hygiëne is een absolute prioriteit in een ziekenhuisomgeving. Gezien desinfectie- en sterilisatieprocessen van overheidswege steeds strikter geregulariseerd worden, wil het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV deze taken over de diensten heen samenbrengen in een centraal “high level” desinfectieplatform. Dr. Hans Orlent stuurt voor de dienst Maag-, Darm- en Leverziekten de plannen om een nieuwe endoscopieinfrastructuur op te zetten en ziet ook voordelen in een overkoepelend endoscopieplatform voor de verschillende diensten die van deze techniek gebruikmaken. In een interview licht hij de pluspunten toe.

Behandeling van Barrett-slokdarm met radiofrequente ablatie

De incidentie van adenocarcinoom van de slokdarm en de gastrooesofageale junctie is sterk toegenomen in de laatste drie decennia. Daar…

Plastische reconstructie van hoofdhuid- en schedelmisvorming

Chirurgen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zijn erin geslaagd een grootschalige misvorming van de hoofdhuid en de schedel bij een pasgeboren meisje te behandelen door middel van flapchirurgie.

Succesvolle eerste editie van International Renal Conference

Op 21 en 22 maart 2014 woonden niet minder dan 210 nefrologen de First International Renal Conference bij in het Concertgebouw te Brugge. Het programma werd opgesteld door de afdeling Nefrologie en Infectieziekten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en bestreek alle relevante topics binnen de klinische nefrologie. Het congres was een overweldigend succes en bevestigde de voortrekkersrol van de afdeling in dit medisch vakgebied.

Intraoperatief gebruik van indocyaangroen-angiografie bij SDAVF

In de vorige editie van azlink wijdden we aandacht aan de investering door het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in een nieuwe microscoop met een module voor intraoperatieve fluorescentie. Deze techniek werd eveneens toegepast in een casus waarmee dr. Stijn De Muynck recent de jaarlijkse prijs van de Belgische Vereniging voor Neurochirurgie heeft gewonnen.

Dienst Cardiologie, een referentie in de hartzorg

Binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV profileert de dienst Cardiologie zich als een vooruitstrevende, dynamische, maar vooral coherente eenheid. In een interview vroegen we diensthoofd dr. Yves Vandekerckhove om toe te lichten hoe de accenten in de loop der jaren verschoven zijn. Hijzelf en zijn team stellen niet alleen alles in het werk om hartpatiënten de best mogelijke zorgen toe te dienen, maar spitsen er zich ook op toe de kennisevolutie inzake hartritmestoornissen, hartklepziekten en hartverzwakking op de voet te volgen en er vanuit eigen klinisch onderzoek ook zelf toe bij te dragen.

Geur- en smaakcentrum helpt nieuw medisch terrein te ontginnen

Naar onze geur- en smaakzintuigen gaat de laatste jaren steeds meer aandacht. Van media, waar culinaire programma’s niet meer op twee handen te tellen zijn, tot marketing, waar winkels hun klanten door het verspreiden van aantrekkelijke geuren tot kopen trachten te verleiden. Op medisch gebied is dit nog sterk onontgonnen terrein. Het geur- en smaakcentrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil zijn steentje bijdragen tot het verruimen van de kennis hierover. Dr. Bob Lerut is de bezieler van het gloednieuwe centrum, dat hij samen met dr. Anne-Sophie Vinck verder zal uitbouwen. In een interview legt hij uit waarom het centrum werd opgericht.

Talk Blue Vlaanderen steunt darmkankerpatiënten

Een opvallend fenomeen in de strijd tegen kanker is het succes van steungroepen samengesteld uit en geleid door patiënten. De…

Moderne evolutie van faciale verjongingschirurgie

Gelaatsverjonging is sinds jaar en dag een belangrijk focuspunt binnen de plastische chirurgie. Het streefdoel van patiënten is een zo natuurlijk mogelijk resultaat met minimale littekens en een korte herstelperiode. De MACS-lift betekent op alle drie de vlakken een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de klassieke technieken.

HDR-brachytherapie bij gynaecologische tumoren

Brachytherapie is een inwendige bestraling waarbij gesloten radioactieve bronnen (bv. cesium-137, iridium-192 of jodium-125) in of tegen het te bestralen weefsel worden gebracht. Aangezien de stralingsdosis beperkt blijft tot de zone rond de bron, maakt brachytherapie het mogelijk om de omliggende gezonde weefsels optimaal te sparen, met minder nevenwerkingen als gevolg.

Verplegend personeel haalt voordeel uit Basic Life Support training

Cardiopulmonaire resuscitatie is een essentiële vaardigheid voor verpleegkundigen. Omdat uit de praktijk blijkt dat velen onder hen deze vaardigheid onvoldoende beheersen of de nodige kennis mettertijd verliezen, ontwikkelde het Basic Life Support (BLS) team van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Henri Serruys, een trainingsprogramma gebaseerd op de richtlijnen voor reanimatie van het European Resuscitation Council (ERC). Na vier trainingssessies kon een objectieve verbetering aangetoond worden in het beheersen van de correcte reanimatietechnieken.

Fluorescentie met indocyaangroen bij neurovasculaire chirurgie (VIDEO)

Fluorescentie-angiografie werd voor het eerst toegepast bij neurochirurgische procedures door Feindel in 1967 – toen met behulp van fluoresceïne. In 2003 beschreef Raabe het gebruik van indocyaangroen bij neurovasculaire chirurgische ingrepen, met name bij intracraniële aneurysmata, arterioveneuze malformaties en extra-intracraniële bypasses.

Het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen: een primeur voor de regio met een ziekenhuisoverstijgend karakter

De laatste jaren kende de medische sector een ware consolidatiegolf die leidde tot aankoopgroeperingen, associaties en fusies. Deze samenwerkingsmodellen verschillen op juridisch vlak, maar hebben allemaal hetzelfde doel: de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen of te verbeteren door complementariteit en subspecialisatie eerder dan overaanbod en concurrentie. Ook de aanwending van de beschikbare middelen (ruimte, apparatuur, personeel, financiën) wordt hierdoor geoptimaliseerd. Dit alles was slechts één van de vele redenen voor de oprichting van het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen.

Vriendenkring Meester Simon Sint-Jan brengt gepensioneerde artsen samen

Twee jaar geleden nam dr. Michel D’Hooghe, sportarts op rust, samen met enkele collega’s het initiatief om een vriendenkring op te richten die de gepensioneerde geneesheren-specialisten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zou verenigen. Als naam werd gekozen voor “Vriendenkring Meester Simon Sint-Jan”.

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Elk jaar worden ongeveer 19.000 Belgen getroffen door een beroerte. In het merendeel van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte. De morbiditeit, mortaliteit en het kostenplaatje zijn hoog. Naast de hemicraniëctomie op de “stroke unit” bij een maligne media-infarct en het toedienen van aspirine is de intraveneuze trombolyse een van de bewezen effectieve behandelingen in de acute fase. Helaas krijgt uiteindelijk slechts 5 tot 15% van alle patiënten intraveneus rtPA (recombinant weefselplasminogeenactivator) toegediend, gezien het beperkte tijdsvenster waarbinnen trombolyse kan worden toegepast: tot 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen.

Orbitadecompressie als behandeling bij Graves’ ophthalmopathie

Patiënten met de ziekte van Graves kunnen Graves’ ophthalmopathie ontwikkelen. In dat geval ontstaat een inflammatoire reactie ter hoogte van de orbitale weefsels waarbij de extraoculaire spieren en de vetloge opzwellen. Een orbitadecompressie biedt een oplossing voor de overlast die deze aandoening teweegbrengt.

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Artikel 107 vormt de basis voor de belangrijkste hervorming in de Belgische geestelijke gezondheidszorg in de laatste jaren. Een centrale rol binnen dit proces van vermaatschappelijking van zorg wordt toebedeeld aan de mobiele teams, die zowel acute als langdurige psychiatrische zorg aanbieden in de thuiscontext. In lijn met de internationale ervaringen tonen de eerste lokale resultaten dat een begeleiding door het Mobiel Crisisteam voor een meerderheid van de geïncludeerde cliënten een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkorten. De globale tevredenheid bij de cliënt en zijn/haar omgeving is dan ook hoog.

Het puberbrein: to be or not to be

De puberteit is het gevolg van een unieke periode in de hersenontwikkeling. De hersenen van pubers zijn niet defect, ze zijn nog immatuur. De mate waarin de hersengebieden met elkaar in verbinding staan, hangt af van positieve en negatieve ervaringen. Deze hersenplasticiteit zorgt voor een periode in het leven met unieke mogelijkheden op creatief, muzikaal of sportief vlak. In de realiteit ondervinden ouders en therapeuten eerder problemen van onzekerheid en risicogedrag bij tieners. De zone van de hersenen die verantwoordelijk is voor het rationeel denken, is nog onrijp terwijl de emotionele hersengebieden op volle toeren draaien.

Systemische hypothermie als behandeling voor perinatale asfyxie

Neonatale asfyxie is de term die artsen gebruiken om ernstig zuurstoftekort bij een pasgeborene te beschrijven, dit meestal ten gevolge van een verminderde bloedstroom van de placenta naar de foetus. Voorbeelden hiervan zijn een placentaloslating, een uterusruptuur of een navelstrengprolaps. Een dergelijk hypoxisch-ischemisch insult op de foetale cerebrale en systemische doorbloeding kan resulteren in een neonataal multipel orgaanfalen, vaak ook met belangrijke neurologische restletsels. Een neuroprotectieve behandeling is bijgevolg essentieel.

Botulinetoxine: een nieuwe aanwinst voor de behandeling van neurologische aandoeningen

Tijdens warme zomers zien we soms beelden in het nieuws van eenden met verlammingsverschijnselen: ze zijn ten prooi gevallen aan botulisme en kunnen niet meer vliegen. Warm zomerweer, waarbij vijvers droogvallen, creëert ideale omstandigheden voor de groei van Clostridium botulinum, de bacterie die het botulinetoxine produceert.

Verslag van het Symposium Borstvoeding op 9 november 2012

Op vrijdag 9 november 2012 organiseerde het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Henri Serruys, het eerste borstvoedingssymposium. Zo’n 160 geïnteresseerden kwamen er luisteren naar de ervaringen van de welbefaamde dr. Jack Newman uit de Toronto Breastfeeding Clinic (Canada), een wereldexpert inzake borstvoeding.

Paradigmashift in de anesthesiologische praktijk: naar een opiaatvrije anesthesie?

De klassieke algehele anesthesie bestaat uit drie hoekstenen: hypnose of slaap, immobilisatie door curarisatie en analgesie of pijnstilling. Deze drie elementen vullen we doorgaans aan met een vierde pijler: controle van het sympathische zenuwstelsel. Twee generaties anesthesiologen hebben steeds op basis van dit stramien gewerkt, en dit sinds de introductie van intraveneuze barbituraten, curares en opiaten. Wordt dit paradigma nu verlaten?

Trends in vitreoretinale heelkunde

Diverse oogaandoeningen worden behandeld met behulp van een vitrectomie, een operatie waarbij de chirurg het glasvocht uit het oog verwijdert. De invoering van deze techniek door Machemer in 1971 maakte het mogelijk om intraoculaire problemen te verhelpen die voordien onbehandelbaar waren en vaak aanleiding gaven tot blindheid.

Materniteit geslaagd voor herevaluatie “Baby Friendly Hospital Initiative”

Op 19 september 2012 kreeg de materniteit van campus Henri Serruys het kwaliteitscertificaat “Baby Friendly Hospital Initiative”, uitgereikt door Unicef en de World Health Organization, opnieuw toegekend voor de komende vier jaar. In 2008 behaalden de vroedvrouwen op de materniteit het label voor de eerste maal.

Heupchirurgie anno 2013

In juli 2012 richtte de dienst Orthopedie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV met dr. Maxence Vandekerckhove en dr. Johan De Rycke een afzonderlijk “heupteam” op. Dit team behandelt niet alleen de klassieke coxartrose; ook de jonge sporter met liespijn, bewegingsbeperking of irritatie in de volledige lies- en bilstreek kan er geholpen worden.

Nieuwe tools in de evaluatie van de slokdarmfunctie

Recent zijn enkele nieuwe technieken ontwikkeld die een veel preciezere evaluatie van de slokdarmfunctie mogelijk maken. De toepassing van deze technieken betekent een grote stap voorwaarts, zowel op vlak van research als in de dagelijkse klinische praktijk.

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging.

Antimulleriaans hormoon: een kristallen bol voor ovariële reserve?

Fertiliteitsbehandelingen kenden de voorbije jaren een exponentiële groei. Van alle kinderen die tussen 1993 en 2003 in Vlaanderen werden geboren, is één op de twintig verwekt met behulp van een vruchtbaarheidsbehandeling, waarvan bijna de helft (46,5%) via in-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Reeds van bij het begin proberen artsen de verwachte ovariële respons in te schatten, om falingen of overstimulatie te voorkomen. De nieuwe speler in dit veld is het antimulleriaans hormoon of AMH.

SMAC: deskundige begeleiding voor gezond en verantwoord sporten

De doelstelling van het SMAC Brugge, het Sportmedisch Adviescentrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, is het verschaffen van deskundig medisch en sportwetenschappelijk advies aan iedereen die wil sporten of bewegen.

Chirurgische reconstructie van facialisparalyse

Hoewel een aangezichtsverlamming of facialisparalyse reeds lang geleden beschreven werd, zijn de plastische reconstructieve technieken slechts in de laatste 30 jaar sterk geëvolueerd, met name dankzij de intrede van de microchirurgie. Helaas weten nog steeds te weinig patiënten, maar soms ook artsen, dat er diverse mogelijkheden bestaan om patiënten met een aangezichtsverlamming te helpen en zelfs indrukwekkende resultaten te behalen. Zowel kinderen als volwassenen komen in aanmerking voor deze correctieve aangezichtschirurgie.

Rectale kankerzorg met PROCARE

Sinds enkele jaren neemt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV actief deel aan het “PROCARE” project, een nationaal multidisciplinair platform gericht op kwaliteitszorg voor de rectale kankerpatiënt, gestart eind 2003. De drijvende kracht achter het project in ons ziekenhuis is dr. Tom Feryn, chirurg met subspecialisatie in colorectale heelkunde. Naast het streven naar een optimale zorg gebaseerd op gestandaardiseerde richtlijnen werken we eveneens mee aan de registratie van gegevens in de PROCARE-databank. Deze gegevens dienen als basis voor benchmarking via de Stichting Kankerregister.

Succesvol MDS-patiëntenforum legt basis voor officiële zelfhulpgroep

Van 18 tot 21 mei 2011 vond in Edinburgh het 11de International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS) plaats, een initiatief van de MDS Foundation. Aan het symposium was eveneens een “Nurses Program” verbonden. Op de eerste dag kwam daar voornamelijk theorie aan bod over de ziekte zelf, medicatie, prognoses, studies, enz. Tijdens de tweede dag stond een internationaal patiëntenforum op het programma Vanessa Pröckl, oncologisch verpleegkundige op de dienst Hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergezelde er een MDS-patiënt die enkele jaren geleden een stamceltransplantatie had ondergaan op haar hematologische verpleegeenheid.

De diagnostische en therapeutische waarde van de polsartroscopie

De laatste jaren is de artroscopie van de pols geëvolueerd van een diagnostisch hulpmiddel naar een therapeutisch instrument waarmee intra-articulaire pathologie chirurgisch behandeld kan worden. Een belangrijk voordeel van artroscopie in vergelijking met klassieke open chirurgie is dat de chirurg het gewricht niet volledig moet openen, waardoor de schade aan de weke delen veel beperkter is en de herstelperiode veel korter. De indicatielijst voor een artroscopie van de pols is dan ook fors uitgebreid en de inzichten in de pathologie van de pols zijn sterk gegroeid. Op heden behoort de techniek tot de dagelijkse handchirurgische praktijk.

Multidisciplinair team geriatrie legt focus op complexe problematiek van elke oudere patiënt

Ouderen worden vaak geconfronteerd met specifieke, deels aan de ouderdom gerelateerde problemen, en lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft tot doel alle patiënten met een geriatrisch profiel op dezelfde multidisciplinaire wijze te benaderen, ook op niet-geriatrische diensten.

Het valse oog of kunstoog

Soms is het nodig om het oog van een patiënt te verwijderen. Om esthetische redenen kan de oogarts in dat geval een vals oog of kunstoog plaatsen. Het doel van een goed kunstoog is een zo natuurlijk mogelijke situatie na te bootsen waarbij dit kunstoog ook in zekere mate kan meebewegen. Wanneer het niet opvalt dat iemand een kunstoog draagt, kunnen we spreken over een geslaagd resultaat.

azsymposia: Welvaartsstaat in nauwe schoentjes

In 1999 waren we voorbereid op de vergrijzing, met een primair overschot op het Belgische overheidsbudget van 6% (zie figuur 1). Maar na de dioxinecrisis keerde het tij en leefde de overheid boven haar stand. In tien jaar tijd verteerden we onze budgettaire buffer zonder onze economie te versterken. Vandaag moeten we herbeginnen in nauwe schoentjes: de vergrijzing slaat toe, de eurocrisis bevriest de economie en iedereen in Europa trekt de riem aan. Het worden moeilijke, structurele keuzes en onvermijdelijk zullen sociale zekerheid en gezondheidszorg in de klappen delen.

Cone Beam CT – Minder stralen, hogere resolutie

Eind december 2010 nam de dienst Radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een nieuwe Cone Beam CT (CBCT) in gebruik. Het gaat om een CBCT-scanner van de tweede generatie, het eerstevan dit type dat geïnstalleerd werd in ons land en het derde wereldwijd. De belangrijkste eigenschappen van dit toestel zijn dat het beelden met extreem hoge resolutie kan maken en meer indicaties aankan dan de CBCT’s van de eerste generatie.

Kankerbestrijding met targeted therapy

Lange tijd had kankermedicatie dikwijls ook nadelige effecten op gezonde cellen. Onderzoekers gingen bijgevolg op zoek naar behandelingen die gericht zijn tegen de specifi eke kenmerken van tumorcellen, met name de HER-receptoren.

Kwaliteitsdenken in Anatomopathologie leidt tot unieke screeningkwaliteit tegen terugbetalingstarief

De dienst Anatomopathologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zet zijn innovatieve traditie voort: de geïntegreerde robotscreening van het baarmoederhalsuitstrijkje die ze sinds enkele maanden uitvoert, is een Vlaamse primeur. Dankzij de efficiënte samenwerking tussen artsen en labotechnici is de dienst onder leiding van dr. Ivo Van den Berghe de eerste dienst Pathologie in België die voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden van de Belgische Accreditatie Commissie (BELAC), waardoor ook de HPV-analyse volledig terugbetaald wordt.

Respiratoire virologie – Wie zoekt, die vindt

Acute luchtweginfectie is het meest wijdverspreide type van acute infectie bij kinderen en volwassenen, en een significante oorzaak van ziekte bij immuungecompromitteerde patiënten. In 2002 waren respiratoire infecties verantwoordelijk voor 18% van de mortaliteit wereldwijd bij kinderen onder vijf jaar; diarree (15%) en malaria (11%) vormden de twee daaropvolgende belangrijkste oorzaken. Respiratoire infecties lokken niet enkel een toename van mortaliteit uit, maar veroorzaken eveneens een verhoogde morbiditeit in deze leeftijdsklasse.

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Met het project KAS (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen), waarbij de samenwerking met de kinderpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge (dr. Emmanuël Nelis en dr. Dries Dewulf) vorm kreeg, biedt het AZ SintJan Brugge-Oostende AV nu vanuit zijn campus SFX een compleet aanbod voor kinderpsychiatrische problemen. De focus in SFX ligt op de ambulante consultatie waar men multidisciplinair werkt en het kind en zijn familie centraal stelt.

Orofaryngale dysfagie – De detectie en behandeling van slikproblemen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wordt sinds de jaren 80 een logopedist betrokken bij de detectie en behandeling van slikproblemen bij patiënten met diverse pathologieën. De dienst Logopedie kreeg het slikbeleid voor het eerst toevertrouwd met de start van de Eenheid voor Beroertezorg. Hierdoor kon de dienst inzichten uitbouwen inzake een veilige en effi ciënte aanpak van dysfagie. Dit heeft geleid tot uniformiteit in de evaluatie en opbouw van orale voeding bij patiënten met slikklachten, die zowel intern als extern dagelijks worden doorverwezen. De opstart van het Oncologisch Hoofd- en Hals Centrum, met een logopedist als care manager, bood een bijkomende kans om de opgedane expertise bij patiënten met mond- en keeltumoren toe te passen.

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

De historische evolutie van de chirurgie in de gynaecologische oncologie werd de afgelopen 100 jaar gekenmerkt door enkele mijlpalen, maar vooral in de laatste decennia is er aandacht gekomen voor oncologische chirurgische procedures met minder morbiditeit enerzijds en verbetering op overleving anderzijds.

Bouwen aan expertise in slaaponderzoek

Slaapstoornissen zijn een frequent probleem met een belangrijke impact, en verdienen een geëigende en kwalitatieve aanpak. De vernieuwing van het slaaplabo in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is slechts één van de nieuwe impulsen ter bevordering van een optimale diagnostiek en behandeling.

Case study: Een stent voor wheezing

Stridor en wheezing zijn vaak voorkomende symptomen van astma. Toch is het aangeraden deze symptomen steeds nauwkeurig te onderzoeken. Op de dienst Pneumologie van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV kon na een kritische anamnese en een aanvullend radiografi eonderzoek aangetoond worden dat de piepende ademhaling van een patiënt veroorzaakt werd door een longtumor. Het plaatsen van een stent was hierbij de meest adequate behandeling.

Transkatheteraortaklepimplantaties

Eind jaren 50 maakte de ontwikkeling van de hart-longmachine hartklepvervangingen mogelijk. In de loop der jaren werden progressief betere operatietechnieken en klepprotheses geïntroduceerd. Toch blijft er een groeiende groep bejaarde hoogrisicopatiënten waarbij de “klassieke”klepchirurgie als te riskant wordt ingeschat. Voor deze groep patiënten werd TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ontwikkeld.

Aorta Centrum Brugge

Sinds juni 2010 hebben de specialisten in hart- en vaatheelkunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hun krachten en expertise op het vlak van de aortapathologie gebundeld. Deze samenwerking resulteerde in het tot stand komen van het Aorta Centrum Brugge of ACB.

Allogene stamceltransplantatie

Een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (SCT) is een behandeling waarbij de patiënt bloedvormende stamcellen van een donor toegediend krijgt. Deze behandeling heeft sinds de eerste toepassingen eind de jaren 70 heel wat ontwikkelingen doorgemaakt.

Neonatale afdeling in een nieuw kleedje

In Vlaanderen vinden jaarlijks 68.000 bevallingen plaats, waarvan 12.000 in de provincie West-Vlaanderen. Sinds 1996 bevindt zich in ons ziekenhuis één van de acht erkende Vlaamse regionale perinatale centra (ook “P*-afdelingen” genoemd), bestaande uit een nauwe samenwerking tussen de dienst Maternele Intensieve Zorgen (MIC) en de dienst Neonatale Intensieve Zorgen (NIC). Wegens de hoge activiteitsgraad en de behoefte aan meer ruimte en privacy voor de ouders wordt de NIC-afdeling momenteel grondig vernieuwd.

Nieuwe DNR-code voor AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV

Een Do Not Reanimate (DNR) code is een communicatiemiddel tussen artsen dat urgent geconsulteerde dokters toelaat snel een gefundeerde beslissing te nemen. Andere namen zijn NTBR (Not To Be Reanimated), DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) of NTR (Niet Te Reanimeren).

Cataractchirurgie – Een korte geschiedenis en moderne (r)evoluties

Cataract is wereldwijd nog steeds de belangrijkste oorzaak van blindheid. In de westerse wereld laten we het gelukkig meestal niet zo ver komen. Door het gebrek aan een preventieve behandeling zien we een grote toename van het aantal cataractoperaties. Mede door het effect van de babyboomers verwacht de gezondheidssector een chirurgische piek rond het jaar 2020.

BAHA: de snelweg naar het binnenoor

In 1977 plaatste dr. Anders Tjellstrøm in Göteborg (Zweden) voor het eerst een botverankerd hoortoestel. Het idee ontstond nadat hij een gehoorapparaat op de titaniumschroef van een tandimplantaat had bevestigd, waarop de patiënt duidelijk beter hoorde door het principe van beengeleiding. Vandaag kent deze technologie een ware opmars met diverse indicaties om het gehoor en dus de levenskwaliteit te verbeteren. Terwijl blindheid ons isoleert van objecten, isoleert doofheid ons immers van mensen.

Chronische nierinsufficiëntie, een multidisciplinaire uitdaging

Chronisch nierlijden is in onze maatschappij een groeiend probleem en vergt een gecoördineerde zorgaanpak. Verscheidene studies hebben immers aangetoond dat een vroegtijdige geïntegreerde multidisciplinaire aanpak de morbiditeit en mortaliteit in deze patiëntengroep vermindert. De introductie van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie in de lente van 2009 is dan ook een stap in de goede richting.

Nieuw in borstkankerchirurgie: de preventie en behandeling van lymfoedeem

De heelkundige behandeling van borstkanker heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Nieuwe technieken hebben hun intrede gedaan, denk maar aan…

Belgische primeur: robotgeassisteerde hoofd-halschirurgie

In de constante zoektocht naar minimaal invasieve chirurgie heeft de robot nu ook zijn debuut gemaakt in de hoofd- en…

Extracorporele membraanoxygenatie

Twintig jaar geleden startte ons ziekenhuis met extracorporele circulatie bij CPR-resistente gevallen van hartstilstand en ernstige gevallen van accidentele hypothermie.…

Multidisciplinaire training voor neglect

In april van dit jaar zijn we op de eenheid voor beroertezorg gestart met een nieuwe vorm van formele neglecttraining.…

EEG-elektroden

Geen limieten meer in de aortachirurgie dankzij verfijning chirurgische technieken

In het laatste decennium zijn de chirurgische technieken voor behandeling van aneurysma’s of andere pathologieën van de thoracale en thoracoabdominale…

Volledige standaardisatie van de laparoscopische gastric bypass

Morbide obesitas is een chronische aandoening, geassocieerd met een verhoogd mortaliteitsrisico en met een groot aantal co-morbiditeiten (diabetes type 2, arteriële hypertensie, obstructief slaapapneu syndroom, hypercholesterolemie, gewrichtsproblematiek, …). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft obesitas uitgeroepen tot epidemie van de 21ste eeuw.

Actuele behandelingen bij reumatoïde artritis

De afgelopen jaren zijn de behandelingsmogelijkheden bij reumatoïde artritis (RA) expansief toegenomen. We onderscheiden Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) en…

Het smeerschooltje – Een project patiënteneducatie

Leven met atopisch eczeem kan heel vervelend zijn voor kinderen en hun ouders. Om de ongemakken van deze aandoening tot…

Het oncologisch centrum breidt uit

Stijgend aantal kankerpatiënten en nood aan verhoogd patiëntencomfort worden opgevangen door bouw nieuwe vleugel

Een snelle DNA-analyse voor de opsporing van foetale chromosoomafwijkingen

De triple en eerste trimester-screeningtesten, het uitgebreide echografische onderzoek en de leeftijd van de zwangere vrouw bepalen in sterke mate of er een verhoogd risico is op een numerieke chromosoomafwijking bij het ongeboren kind. Voor een snelle diagnose van de meest frequente foetale chromosoomafwijkingen werd recent een DNA-testmethode ontwikkeld, gebaseerd op de polymerase kettingreactie (PCR, Polymerase Chain Reaction).

Borstreconstructie met autoloog weefsel

Borstkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen: 80% tot 90% krijgt ermee te maken in hun leven. In een vroegtijdig stadium wordt een borstsparende ingreep uitgevoerd. In veel gevallen wordt de borst echter in haar geheel weggenomen (amputatie of mastectomie). Dit is een ingrijpende operatie die de vrouwelijkheid en het zelfbeeld van de vrouw enorm aantast. Veel vrouwen kiezen dan ook voor een borstreconstructie: een nieuwe borst die de vorm en het volume van de andere borst zo goed mogelijk benadert.

De zorg voor extreem vroeggeborenen in West-Vlaanderen

Neonatologie is een relatief jonge discipline die de voorbije 20 jaar sterk evolueerde. Veel pasgeborenen die vroeger geen kans op overleven hadden, kunnen vandaag een normaal leven leiden dankzij nieuwe ontwikkelingen in behandelingsmodaliteiten. In dit artikel brengen we een beknopte analyse van de huidige prognose voor extreem vroeggeborenen (< 1000 gram geboortegewicht) en een kritische reflectie over het pre- en postnataal beleid binnen onze afdeling neonatologie.

Nieuwe trends in de nierchirurgie

Urologen werden lange tijd beschouwd als ‘steensnijders’, waarbij het snijden – een dwarse incisie doorheen de buikspieren (lumbotomie) leidde tot een belangrijke morbiditeit. Dankzij de (r)evolutie met de niersteenvergruizer en ureterorenoscopie was dit snijden echter nog zelden nodig voor de steenpathologie.

Robotisch gestuurde katheterablatie van atriale fibrillatie

Percutane katheterablatie Percutane katheterablatie is een vaak gebruikte strategie bij de behandeling van hartritmestoornissen. Er wordt een katheter ingebracht in de lies, die warmte afgeeft in die regio in het hart die verantwoordelijk is voor de ritmestoornis van de patiënt.…

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Longkanker is een van de dodelijkste kankers wereldwijd. De uitgebreidheid van de ziekte bepaalt de prognose en de behandeling; vandaar het belang van een accurate stadiëring. Als er geen metastasen op afstand worden vastgesteld maar er wel verdenking is van uitbreiding naar de mediastinale lymfeklieren, is het noodzakelijk weefsel van deze klieren te bekomen. In de meeste gevallen betekent mediastinale invasie immers inoperabiliteit.

De IKED-studie: Een gestructureerd programma voor kwaliteitsevaluatie en -bevordering in de Belgische diabeteszorg

Sinds 1988 kunnen Belgische diabetescentra een revalidatieovereenkomst voor zelfregulatie bij diabetespatiënten afsluiten met het RIZIV. In het kader van deze…

Halslift na morbide obesitaschirurgie

De prevalentie van obesitas blijft wereldwijd toenemen. Bij morbide obesitas stijgt het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van de obesitas.…

Povere cardiovasculaire preventie in België

In samenwerking met verschillende Belgische huisartsen heeft de dienst Cardiologie van AZ Sint-Jan AV een studie uitgevoerd over de efficiëntie…

Vitrificatie: Innovatieve invriestechniek met perspectieven

Succesvol invries-dooiprogramma in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Brugge. Vandaag wordt zonder enige twijfel aanvaard dat het invriezen van reproductieve cellen en embryo’s een noodzakelijke procedure is bij elke vooruitstrevende techniek in het domein van de reproductieve geneeskunde.

BIAN (Brugs Interactief Artsennetwerk) breidt uit

BIAN is het beveiligde platform waarop huisartsen en verwijzende specialisten kunnen aanloggen om online afspraken te boeken, digitale radiologiebeelden op te vragen, toegang te krijgen tot het spoedgevallendossier, labresultaten te raadplegen, etc. Deze portaalsite van AZ Sint-Jan AV bestaat drie jaar en werd inmiddels uitgebreid met verschillende functies. Een 120-tal huisartsen uit de Brugse regio zijn aangesloten op BIAN en kunnen rekenen op gratis helpdeskondersteuning (iedere werkdag 08:30 – 22:00 en zaterdag 08:30 – 12:00).

PET/CT: het beste uit twee werelden

In maart 2004 werd in Kortrijk het PET Centrum West-Vlaanderen opgericht. Dit is een samenwerking tussen drie ziekenhuizen (AZ Sint-Jan AV Brugge, Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare en AZ Groeninge Kortrijk), die samen het eerste PET/CT toestel van West-Vlaanderen in gebruik namen.

Project ‘case management voor suïcidepogers’

Het aantal zelfmoorden per jaar wordt wereldwijd geschat op 815.000 en is de dertiende belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal pogingen met een niet-fatale afloop ligt tien- tot twintigmaal hoger. In 2006 vonden 166 opnames plaats in de Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI; AZ Sint-Jan AV & AZ Sint-Lucas, Brugge) als gevolg van een zelfmoordpoging. Bij 237 andere opnames was suïcidaliteit de voornaamste reden tot opname.

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS)

Neurologie werd lang beschouwd als een domein met beperkte therapeutische mogelijkheden. De laatste jaren is dit sterk geëvolueerd. Nieuwe medicijnen…

Robotica-aanpak binnen de revalidatie met de Gait Trainer GT I – Bi-Manu Track

Eind november 2007 nam de dienst Revalidatie van AZ Sint-Jan AV in samenwerking met de dienst Neurologie als eerste het…

Nieuwe laboratorium­benaderingen voor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Op 20 oktober 2007 vond in Brugge het Symposium van de Belgian Lipid Club (BLC) plaats, georganiseerd door dr. M. Langlois van het Laboratorium Klinische Scheikunde van AZ Sint­Jan AV en Prof. V. Blaton. Naast enkele toonaangevende opinieleiders (Prof. P. Lansberg en Prof. J. Kastelein van het departement Vasculaire Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam, Prof. G. De Backer van de Universiteit Gent en Prof. L. Van Gaal van de Universiteit Antwerpen) gaven zij er een presentatie over nieuwe benaderingenvoor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Evolutie in de behandeling van age-related macular degeneration (AMD)

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie is de voornaamste reden van centraal gezichtsverlies bij 65­plussers. De aandoening is epidemisch aan het evolueren bij de oudere Westerse populatie. Recente prevalentiestudies in de Verenigde Staten wijzen uit dat 7,3 miljoen mensen te maken hebben met vroege AMD in minstens één oog, en 1,75 miljoen (meer dan 10% van alle 80-plussers) met gevorderde AMD in minstens één oog. Nieuwe therapeutische ontwikkelingen hebben de prognose van deze aandoening verbeterd, zodat gezichtsverlies afgeremd kan worden en zelfs gezichtsverbetering mogelijk is.

Diagnose en behandeling van positiegebonden duizeligheid

In 1921 legde Barany als eerste een verband tussen positiegebonden duizeligheid en het otolietensysteem in het binnenoor. Na een studie bij een honderdtal patiënten slaagden Dix en Hallpike er in 1952 in om het fenomeen van positionele vertigo duidelijker te omschrijven en een specifieke test voor te stellen die deze nosologische entiteit omlijnt.

Ballon-kyfoplastie

Een nieuwe, minimaal invasieve behandeling voor rugpijn veroorzaakt door pijnlijke osteoporotische indeukingsfracturen van de wervelkolom

Tranende ogen

Tranende ogen vormen een veel voorkomende maar vaak onderschatte klacht. Bij tranenstase vermindert het zicht omdat men constant door de tranenfilm moet kijken. Bovendien ontstaat er chronische huidirritatie door zoutneerslag vanuit de tranen.

Op weg naar imageguided radiotherapy

Een nieuwe lineaire versneller op de dienst Radiotherapie van het Oncologisch Centrum

Allergietests bij medicamenteuze reacties

Af en toe worden patiënten naar onze polikliniek verwezen omdat ze een allergische reactie vertonen op een of meerdere medicamenten. Meestal zijn de patiënten letselvrij op het ogenblik van de raadpleging. Aan de hand van een uitgebreide anamnese wordt beslist of het zinvol is om allergietests uit te voeren. Gezien het risico op vals-positieve tests (bij toxische erupties) en op vals-negatieve tests (bij toediening van corticoïden wegens huideruptie), is het beter de tests uit te voeren ten minste zes weken na het voorval. Dit geeft ons ook de nodige tijd om de tests voor te bereiden.

Ervaringsgerichte aanpak binnen de ergotherapie door middel van een testauto

Binnen het revalidatieproces heeft ergotherapie als doel de zelfstandigheid van de patiënt te herwinnen of te verbeteren, en dit in verschillende situaties van het dagelijkse leven (de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, ADL). Afhankelijk van de resterende mogelijkheden kiezen we voor een welbepaalde methodeverandering. Is er nog stap- of steunfunctie in de onderste ledematen? Heeft de patiënt voldoende kracht in de armen om zich op te duwen of op te trekken? Is de patiënt zelfstandig of heeft hij hulp nodig van derden?

Therapeutische milde hypothermie bij reanimatie

Cardiovasculair lijden is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse Wereld. Zestig percent van deze mortaliteit doet zich voor na een plotse collaps van de patiënt. Ook al overleeft de patiënt de hartstilstand dankzij snelle reanimatie door omstaanders en professionele hulpverleners, dan nog is de kans op neurologische schade bijzonder groot. Drie tot vijf minuten na de hartstilstand worden de neuronen al onherstelbaar beschadigd. Zelfs na herstel van de eigen circulatie bij succesvolle reanimatie wordt de eerste uren en dagen verdere schade aangericht door veelvuldig ingezette cascades zoals calcium shifts, excitotoxiciteit, lipideperoxidatie en andere vrijradicaalreacties die leiden tot DNA-beschadiging en apoptose – beter bekend als het post-reanimatie syndroom. Deze agressors brengen eerst schade toe aan de meest kwetsbare delen van de hersenen (hippocampus, neocortex en cerebellum), wat leidt tot post-anoxische encephalopathie.

Opsporing van focale leverletsels met echografische contrastmiddelen

De voorbije twee jaar hebben verschillende studies uitgewezen dat echografische contrastmiddelen een belangrijke rol spelen bij de opsporing van focale leverletsels. Het betreft vooral de zogenaamde ‘tweede generatie’ contrastmiddelen onder de merknaam SonoVue® (generieke benaming: zwavelhexafluoride), die onder meer gebruikt worden voor onderzoek van patiënten met een duidelijk verhoogd risico op kwaadaardige leverletsels.

Langetermijneffecten van anesthesie

In oktober 2006 organiseerde de Dienst Anesthesiologie een symposium over de langetermijneffecten van anesthesie. Dit thema kan geneesheer noch patiënt onberoerd laten. Anesthesiologen hebben zich altijd bekommerd om de onmiddellijke peroperatieve morbiditeit en mortaliteit. Nu verruimen we echter de horizon.

AZ Sint-Jan AV werkt aan de toekomst met integratie van PACS met EPR en RIS

In oktober 2004 is in AZ Sint-Jan AV een grote ziekenhuisoverkoepelende campagne voor modernisering en efficiëntieverbetering van start gegaan. Onder leiding van dr. Luc Steyaert werd op de dienst Radiologie IMPAX geïnstalleerd, Agfa HealthCare’s Picture Archiving and Communications System, dat een afzonderlijk geïmplementeerd EPR (Electronic Patient Record) en RIS (Radiology Information System) bevat. PACS zorgt voor een efficiëntere werkwijze en brengt voordelen met zich mee voor patiënten, radiologen, ziekenhuismedewerkers en doorverwijzende artsen.

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk is de neerslag van een boeiend samenwerkingsproject tussen de Brugse huisartsenvereniging HABO (Huisartsen van Brugge en Omgeving), de Brugse PAAZ-psychiaters en de onderzoeksgroep LUCAS van de K.U.Leuven. Het boek bevat handige praktijktips voor huisartsen.

De laparoscopische robot-geassisteerde radicale prostatectomie (de da Vinci prostatectomie)

Prostaatcarcinoom (PCa) is de meest voorkomende kanker bij de man (incidentie: 10% in Vlaanderen) en de tweede doder door kanker. De aandoening komt steeds vaker voor op jongere leeftijd, en frequent vanaf het 6e levensdecade. Hoe jonger de leeftijd van de patiënt, hoe groter de potentiële negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt (erectiele disfunctie, incontinentie). Ondanks onvolkomenheden (zoals vals-positieve en vals-negatieve resultaten) blijft PSA-testing op heden, samen met rectaal toucher en transrectale echografie, de beste manier om een PCa tijdig te diagnosticeren.

Percutane radiofrequentie ablatie

De steeds verbeterende diagnostiek en therapie van patiënten met een maligne tumoraal proces – mogelijk in combinatie met metastasering (ondermeer naar de lever) – zorgt ervoor dat patiënten een steeds betere levenskwaliteit en levensduur bekomen. Daarom moet een oncologische patiënt meer en meer beschouwd worden als een patiënt met een chronische aandoening. In het licht van deze verlengde levensduur én van het belang van een goede levenskwaliteit is het dan ook steeds belangrijker om een oncologische patiënt zoveel mogelijk orgaansparend te behandelen. Eén van de nieuwe radiologische behandelingsmethoden om organen zo veel mogelijk te ontzien en minimaal invasief te werk te gaan, is met behulp van percutane, beeldvormingsgeleide radiofrequentie ablatie (RFA).

Zevalin-therapie

Non-Hodgkin lymfoom, waarvan de incidentie wereldwijd toeneemt, is een frequente diagnose, met een incidentie van ongeveer 10 gevallen per 100.000 mannen en 8 gevallen per 100.000 vrouwen. Onder de noemer non-Hodgkin lymfoom worden een groot aantal aandoeningen gegroepeerd met een sterk uiteenlopend klinisch gedrag. De globale groep wordt dan ook vaak opgedeeld in laaggradige lymfomen, die traag maar gestadig evolueren en hooggradige lymfomen, die veeleer agressief evolueren.

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Hoewel Elektro Convulsie Therapie (ECT) al een bewogen geschiedenis achter de rug heeft, is het momenteel een algemeen aanvaarde behandelingsmethode bij verschillende psychiatrische stoornissen. In de juiste indicatie en met moderne ECT-apparatuur, is het een veilige, snelle en effectieve behandeling. Bij de ernstige depressieve stoornis met psychotische kenmerken blijkt een positieve respons van 80-90 %.

Innovatie in het lab toxicologie: TDM van immunosuppressiva met LC-MSMS

Therapeutische drug monitoring (TDM) van immunosuppressiva is essentieel om de farmacologische respons en het uiteindelijke resultaat van (orgaan)transplantaties te verbeteren. Bloedconcentraties moeten accuraat gemeten worden om een efficiënte en veilige therapie te garanderen, gezien de lage therapeutische index van de gebruikte geneesmiddelen (toxische/therapeutische dosis). Bovendien is er een risico op ernstige nevenwerkingen bij overdosering en transplantaatrejectie bij onderdosering.

Cone-beam CT in AZ Sint-Jan

Op de dienst Radiologie – Medische Beeldvorming werd in april 2006 een nieuw type CT in gebruik genomen in nauwe samenwerking met de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De Cone-beam CT van het merk i-CAT, zoals die in het AZ Sint-Jan AV werd aangeschaft laat toe om patiënten in zittende houding te scannen en is het eerste exemplaar van dit type in de Benelux. Gezien het hier om een nieuwe techniek gaat, wensen we deze toch even toe te lichten.

Mitralisklepchirurgie via kleine incisie

Bij minimaal invasieve hartchirurgie, een nieuwe tak in de klassieke hartchirurgie, wordt getracht om de patiënt hetzelfde resultaat te kunnen bieden als bij de ‘standaard’ operatie, doch met meer aandacht voor het comfort van de patiënt, cosmesis en rehabilitatie. Deze techniek wordt toegepast bij mitralisklepchirurgie. De laatste jaren is een aantal kleinere incisies beschreven, zoals ministernotomie, kleine parasternale incisie rechts, of kleine thoracotomie rechts (‘sleutelgatchirurgie’). Sedert eind 2005 is de afdeling hartchirurgie (diensthoofd dr. Rocher) met succes gestart met mitralisklepoperaties en sluiten van Atrium Septum Defects (ASDs) via kleine thoracotomie rechts.

Sneller opnieuw aan de slag na endoveneuze laserbehandeling van spataderen

In het AZ Sint-Jan AV wordt endoveneuze laserobliteratie toegepast als alternatief voor de klassieke heelkundige behandeling van spataderen. Bij deze minimaal invasieve techniek zijn de postoperatieve klachten beperkt. Bovendien kan de patiënt sneller het werk hervatten.

Nachtelijke dialyse verbetert levenskwaliteit van nierpatiënten

Sinds mei 2004 biedt het AZ Sint-Jan AV nierpatiënten de mogelijkheid om nachtelijke dialyse te ondergaan. Hoewel de kosten van nachtdialyse voor het ziekenhuis hoger zijn dan deze van conventionele dialyse wil het ziekenhuis deze vorm van patiëntenzorg actief ondersteunen. Uit een enquête blijkt dat de patiënten er erg tevreden over zijn.

De multidisciplinaire Gang- & Valkliniek van het AZ Sint-Jan AV

Een gemeenschappelijk initiatief van de diensten Fysiotherapie, Geriatrie en Neurologie

Pilootproject voor de opvang van PVS- en MRS-patiënten

Door een ernstig hersenletsel kan een patiënt in een vegetatieve toestand terechtkomen. In 2004 ging een pilootproject van start dat gespecialiseerde opvang van deze patiënten voorziet. De dienst Neurologie van het AZ Sint-Jan AV neemt als een van de 14 Belgische expertisecentra deel aan het project.

Interventionele echo-endoscopie voor geavanceerde diagnose en therapie

De wand en de onmiddellijke omgeving van de gastro-intestinale tractus zijn het onderzoeksgebied bij uitstek van de echo-endoscopie, die als tweedelijnsonderzoek wordt gebruikt bij het karakteriseren van een niet nader te omschrijven letsel, vastgesteld bij endoscopie of beeldvorming. De interventionele echo-endoscopie, een geavanceerde techniek die in AZ Sint-Jan AV wordt toegepast, voegt aan de beeldvorming nog een diagnostische en een therapeutische meerwaarde toe.

Weefselbank AZ Sint-Jan AV bij FDA geregistreerd voor afname van hematopoiëtische stamcellen uit beenmerg en bloed

Onlangs behaalde de Bloedtransfusiedienst van het Laboratorium Hematologie van AZ Sint-Jan AV de ISO 9001- erkenning. Daarmee is ze de eerste Vlaamse bloedinstelling die een dergelijke erkenning geniet. Bovendien kreeg de Weefselbank een FDA-registratie voor de afname van hematopoiëtische stamcellen. Daarmee bewijst AZ Sint-Jan AV dat zij niet afwacht tot de overheid de zorgsector strengere kwaliteitsnormen oplegt maar haar patiënten en artsen nu al de beste kwaliteit biedt, vinden dr. Johan Billiet, dr. Arnold Criel en industrie-apotheker Dimitri Dehenau.

Ontwikkelingen in (bij)schildklierchirurgie – Beperkt litteken dankzij minimaal invasieve ingreep

Sinds kort kunnen patiënten met (bij)schildklieraandoeningen in het AZ Sint-Jan AV met een minimaal invasieve ingreep behandeld worden. Een primeur voor Vlaanderen. Deze techniek is veilig en geeft, met een beperkt litteken, een beter esthetisch resultaat. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele contra-indicaties.

Publicaties

Incidence, prevalence and long-term progression of Goh algorithm rated interstitial lung disease in systemic sclerosis in two independent cohorts in flanders: A retrospective cohort study.

Semin Arthritis Rheum. 2021 Aug 1;51(5):969-976. doi: 10.1016/j.semarthrit.2021.07.018.

Idiopathische inflammatoire myopathieën (deel 1, 2 en 3).

Tijdschrift voor geneeskunde. REUMATOLOGIE 2021, Volume 1, DOI: 10.47671/TVG.77.20.168

Development of eosinophilic fasciitis during treatment with certolizumab pegol for ankylosing spondylitis.

Clin Exp Rheumatol. 2020 Jul-Aug;38(4):799.

Afatinib for the treatment of advanced non-small-cell lung cancer harboring an epidermal growth factor receptor exon 18 E709_T710delinsD mutation: a case report.

J Med Case Rep. 2021 Nov 22;15(1):562. doi: 10.1186/s13256-021-02994-0. PMID: 34809713.

End-of-life decisions in neonates and infants: a repeated population-level mortality follow-back study.

BMJ supportive & palliative care, accepted.

Belgian Consensus Recommendations to Prevent Vitamin K Deficiency Bleeding in the Term and Preterm Infant.

Nutrients 2021, 13, 4109. https://doi.org/10.3390/nu13114109

Extremely Preterm Infant Admissions Within the SafeBoosC-III Consortium During the COVID-19 Lockdown.

Front. Pediatr 2021 9:647880. doi: 10.3389/fped.2021.647880

Surfactant use in Late Preterm infants: a Survey among Belgian Neonatologists.

Eur J Paed 2021 Mar;180(3):885-892.

Motor outcome after perinatal stroke and early prediction of unilateral spastic cerebral palsy.

Eur J Paediatr Neurol 2020 Nov;29:54-61.

When not to operate: extravasation-induced necrosis in the neonate.

Clinical Medical Reviews and Case Reports 2020, Vol 7; issue 10:323.

Barriers to and facilitators of end-of-life decision-making by neonatologists and neonatal nurses in neonates: a qualitative study.

Journal of Pain and Symptom Management 2020, Mar;59(3):599-608.

Imaging evaluation of patients with cranial nerve disorders.

In: Hodler J, Kubik-Huch R, Von Schulthess G (Eds) Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2020-2023, IDKD Springer, Cham, Switzerland, 2020, pp 143-161 https://doi.org/10.1007/978-3-030-38490-6_12

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020; 120:759-760 doi: 10.1007/s13760-019-01260-x

Cone beam computed tomography imaging in dental implants: a primer for clinical Radiologists.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:

Facial and dental trauma.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:579-590

Temporomandibular joint disorders: a pictorial review.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:591-607

Conductive hearing loss in osteopetrosis: a case report.

J Otolaryngol H&N Surgery 2020

Long term MRI-guided vacuum-assisted breast biopsy results of 600 single center procedures.

Eur Radiol. 2020

Imaging of oromaxillofacial pain.

Réalités Cliniques 2020

3D CRAnial Nerve Imaging (3D CRANI) a novel magnetic resonance neurography technique using black blood STIR TSE with a pseudo-steady state sweep and MSDE pulse for the visualization of the extraforaminal cranial nerve branches – a technical note.

Am J Neuroradiol 2020

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2020 DOI: 10.1007/s00234-020-02504-x

A systematic review on diagnostic test accuracy of magnetic resonance neurography versus clinical neurosensory assessment for post-traumatic trigeminal neuropathy in patients reporting neurosensory disturbance.

Dentomaxillofac Radiol 2020 May doi: 10.1259/dmfr.20200103

Severe progressive post-traumatic trigeminal neuropathic pain after temporomandibular joint replacement – A case report.

Oral and Maxillofacial Surgery Cases. 2020; https://doi.org/10.1016/j.omsc.2020.100175

Cone-beam computed tomography in dentomaxillofacial radiology: a two-decade overview.

Dentomaxillofac Radiol 2020; 15: doi: 10.1259/dmfr.20200145

Implementation of a protocol using ketamine-propofol (‘ketofol’) in a 1 to 4 ratio for procedural sedation in adults at a university hospital emergency department – report on safety and effectiveness.

Acta Clin Belg. 2020 Mar 14;1-6. doi: 10.1080/17843286.2020.1741228. PMID: 32174247

An observational study of trampoline injuries admitted to a Belgian University emergency departement between 2011 and 2016.

Acta Chir Belg. 2020 Jul24;1-4. doi:10.1080/00015458.2020.1794339. PMID: 32644010 DOI:10.1080/00015458.2020.1794339

Guidelines for an optimal management of a malignant colorectal polyp. What is essential in a pathology report?

Acta Gastro-Enterologica Belgica, Vol. LXXXIII, January-March 2020

Melanocytic naevi with perineurial differentiation: a distinctive variant of neurotised naevi and an diagnostic pitfall with desmoplastic melanoma.

Histopathology. 2018 Mar;72(4):679-684. doi:10.1111/his.13418. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29023914

Accurate detection and quantification of epigenetic and genetic second hits in BRCA1 and BRCA2-associated hereditary breast and ovarian cancer reveals multiple co-acting second hits.

Cancer Lett. 2018 Jul1;425:125-133. doi: 10.1016/j.canlet.2018.03.026. Epub 2018 Marc 23. PMID: 29580810

Myopericytoma of the Base of the Finger: Radiological and Pathological Description of a Rare Benign Entity.

J Hand Surg Am.2019 Jan;44(1):69.e1-69.e.5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.026. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29678425

Intracanal Optic Nerve Cavernous Hemangioma/ A Case Report and Review of the Literature.

World Neurosurg. 2019 Jun;126:428-433, doi:10.1016/j.wneu2019.02.202. Epub 2019 Mar 12. PMID: 30876990 Review.

Comparison of haemodynamic- and electroencephalographic-monitored effects evoked by four combinations of effect-site concentrations of propofol and remifentanil, yielding a predicted tolerance to laryngoscopy of 90.

J Clin Monit Comput. 2020 Jun 3. doi: 10.1007/s10877-020-00540-9. Online ahead of print. PMID: 32488680

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020;120:759-60.

Kappa free light chains is a valid tool in the diagnostics of MS: a large multicenter study.

Mult Scler 2020;26:912-23.

Shorter infusion time of ocrelizumab: results from the randomized, double blind ENSEMBLE PLUS substudy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.

Mult Scler Rel Dis 2020.

A retrospective cohort study on reasons to retain third molars.

Int J Oral Maxillofac Surg . 2020 Jun;49(6):816-821. doi: 10.1016/j.ijom.2019.10.003. Epub 2019 Nov 6.

Prolegomenon of diagnostic endoscopic ultrasound.

THEMA Owl Press ISBN 9789463932813

Incidence, risk factors, timing and outcome of influenza versus Covid-19 associated putative invasive aspergillosis.

Infection Control and Hospital Epidemiology, 2020

Correction to: Sargramostim to treat patients with acute hypoxic respiratory failure due to COVID-19 (SARPAC): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial.

Trials. 2020 Jun 22;21(1):554. doi: 10.1186/s13063-020-04520-x.

Correction to: Treatment of severely ill COVID-19 patients with anti-interleukin drugs (COV-AID): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial.

Trials. 2020 Jun 22;21(1):556. doi: 10.1186/s13063-020-04519-4.

Sargramostim to treat patients with acute hypoxic respiratory failure due to COVID-19 (SARPAC): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial.

Trials. 2020 Jun 5;21(1):491. doi: 10.1186/s13063-020-04451-7.

Epidemiology of Pneumocystis jirovecii Pneumonia and (Non-)use of Prophylaxis.

Front Cell Infect Microbiol. 2020 May 15;10:224. doi: 10.3389/fcimb.2020.00224.

Treatment of severely ill COVID-19 patients with anti-interleukin drugs (COV-AID): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial.

Trials. 2020 Jun 3;21(1):468.

Mycoplasma genitalium acquisition and macrolide resistance after initiation of HIV pre-exposure prophylaxis in men who have sex with men.

Sex Transm Infect. 2020 Sep;96(6):396-398.

Melancholie bij ouderen in tijden van COVID-19.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 62(2020)9, 743-747

Slaapapneu en CPAP-behandeling, waar staan we vandaag?

2020 AZ Link

High total metabolic tumor volume at baseline predicts survival independent of response to therapy.

Blood. 2020 Apr 16;135(16):1396-1405. doi: 10.1182/blood.2019003526.PMID: 31978225 Free PMC article. Clinical Trial.

Lenalidomide maintenance for diffuse large B-cell lymphoma patients responding to R-CHOP: quality of life, dosing, and safety results from the randomised controlled REMARC study.

Br J Haematol. 2020 Apr;189(1):84-96. doi: 10.1111/bjh.16300. Epub 2019 Nov 8.PMID: 31702836 Free PMC article.

TARP is an immunotherapeutic target in acute myeloid leukemia expressed in the leukemic stem cell compartment.

Haematologica. 2020 May;105(5):1306-1316. doi: 10.3324/haematol.2019.222612. Epub 2019 Aug 1.PMID: 31371409 Free PMC article

Determinants of Total/ionized Calcium in patients undergoing citrate CVVH: A retrospective observational study.

J Crit Care 2020 Oct;59:16-22. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.05.005. Epub 2020 May 17.

Phase II open-label study investigating apalutamide in patients with biochemical progression after radical prostatectomy.

Future Oncol 16(16):1083-9.

TRPV4 Mediates Acute Bladder Responses to Bacterial Lipopolysaccharides.

Front. Immunol 11 :799. Article DOI: 10.3389/fimmu.2020.00799.

The Effect of Surgical Experience on Perioperative and Oncological Outcomes After Robot-assisted Radical Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion: Evidence from a Referral Centre with Extensive Experience in Robotic Surgery.

Eur Urol Focus, accepted 12 Feb 2020,(Epub ahead of print), Article DOI 10.1016/j.euf.2020.01.016.

Lifestyle among urology trainees and young urologist in the context of burn-out syndrome.

Actas Urol Esp 44(1):19-26.

Imaging evaluation of patients with cranial nerve disorders.

In: Hodler J, Kubik-Huch R, Von Schulthess G (Eds) Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2020-2023, IDKD Springer, Cham, Switzerland, 2020, pp 143-161 https://doi.org/10.1007/978-3-030-38490-6_12

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020; 120:759-760 doi: 10.1007/s13760-019-01260-x

Cone beam computed tomography imaging in dental implants: a primer for clinical Radiologists.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:

Facial and dental trauma.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:579-590

Temporomandibular joint disorders: a pictorial review.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:591-607

Conductive hearing loss in osteopetrosis: a case report.

J Otolaryngol H&N Surgery 2020

Long term MRI-guided vacuum-assisted breast biopsy results of 600 single center procedures.

Eur Radiol. 2020

Imaging of oromaxillofacial pain.

Réalités Cliniques 2020

3D CRAnial Nerve Imaging (3D CRANI) a novel magnetic resonance neurography technique using black blood STIR TSE with a pseudo-steady state sweep and MSDE pulse for the visualization of the extraforaminal cranial nerve branches – a technical note.

Am J Neuroradiol 2020

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2020 DOI: 10.1007/s00234-020-02504-x

A systematic review on diagnostic test accuracy of magnetic resonance neurography versus clinical neurosensory assessment for post-traumatic trigeminal neuropathy in patients reporting neurosensory disturbance.

Dentomaxillofac Radiol 2020 May doi: 10.1259/dmfr.20200103

Severe progressive post-traumatic trigeminal neuropathic pain after temporomandibular joint replacement – A case report.

Oral and Maxillofacial Surgery Cases. 2020; https://doi.org/10.1016/j.omsc.2020.100175

Cone-beam computed tomography in dentomaxillofacial radiology: a two-decade overview.

Dentomaxillofac Radiol 2020; 15: doi: 10.1259/dmfr.20200145

Case Series: Dual-Energy CT in Extra-Articular Manifestations of Gout.

Journal of the Belgian Society of Radiology. 2020;104(1):27. DOI: http://doi.org/10.5334/jbsr.2113

Late-onset Pompe disease (LOPD) in Belgium: clinical characteristics and outcome measures.

Orphanet J Rare Dis. 2020 Apr 5;15(1):83. doi: 10.1186/s13023-020-01353-4. PMID: 32248831; PMCID: PMC7133011.

Phase II open-label study investigating apalutamide in patients with biochemical progression after radical prostatectomy.

Future Oncol. 2020 Jun;16(16):1083-1189. doi: 10.2217/fon-2020-0056. Epub 2020 May 1.Future Oncol. 2020. PMID: 32356465

A deadly capillary leak attack. Clarkson’s disease: a narrative review.

Acta Clinica Belgica, DOI: 10.1080/17843286.2020.1792685 - To link to this article: https://doi.org/10.1080/17843286.2020.1792685

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR images of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiology. 2020 Aug 5. doi: 10.1007/s00234-020-02504-x. Online ahead of print. PMID: 32761280

Deciphering the Morphology of Motor Evoked Potentials.

Front Neuroinform. 2020 Jul 14;14:28. doi: 10.3389/fninf.2020.00028. eCollection 2020.

Lymfografie en embolisatie als behandeling voor een thoraco-abdominaal lymfelek.

AZLINK mei 2020

Reboa: nieuwe therapie bij levensbedreigende bloedingen, zoals placenta percreta.

AZLINK februari 2020

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagerians.

J Stroke and Cerebrovasc Dis 2020 Aug 29 (8); 104817

Incidence, characteristics and outcome of Covid-19 in adult patients on kidney replacement therapy: a region-wide cohort study.

J Am Soc Nephrol 2020

The end of plasampheresis for ANCA-associated vasculitis?

Clin J Am Soc Nephrol 2020

Standardized Reporting of Monoclonal Immunoglobulin-Associated Renal Diseases: Recommendations from a Mayo Clinic/Renal Pathology Society Working Group.

Kidney Int 2020; 98: 310-313.

In Reply to ‘Is SARS-CoV-2 Serology Relevant for Hemodialysis Patients With COVID-19?’

Am J Kidney Dis 2020.

IgG Antibody Response to SARS-CoV-2 Infection and Viral RNA Persistence in Patients on Maintenance Hemodialysis.

Am J Kidney Dis 2020

Extremely preterm infant admissions within the SafeBoosC-III consortium during the COVID-19 lockdown.

Arch Dis Childhood 2020

End-of-life decisions in neonates and infants: a repeated population-level mortality follow-back study.

Lancet 2020

Every single day we resuscitate her. What are we doing, where are we going?’ Modifiable factors for improving end-of-life decision-making for neonatologists, nurses, and parents in the Neonatal Intensive Care Unit.

Pediatrics 2020

Motor outcome after perinatal stroke and early prediction of unilateral spastic cerebral palsy.

Eur J Paed Neurol 2020, Sep 21;S1090-3798(20)30185-9. doi: 10.1016/j.ejpn.2020.09.002

Surfactant use in Late Preterm infants: a Survey among Belgian Neonatologists.

Eur J Paed 2020, Sep 24;1-8. doi: 10.1007/s00431-020-03806-1

When not to operate: extravasation-induced necrosis in the neonate.

Clinical Medical Reviews and Case Reports 2020, Vol 7; issue 10:323.

Barriers to and facilitators of end-of-life decision-making by neonatologists and neonatal nurses in neonates: a qualitative study.

Journal of Pain and Symptom Management 2020, Mar;59(3):599-608.

Stroke coach: a pilot study of a personal digital coaching program for patients after ischemic stroke.

Acta neurologica Belgica. 2020;120:91-97 (doi:10.1007/s13760-019-01218-z)

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagenarians.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020;29 (doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104817)

Value of Treatment by Comprehensive Stroke Services for the reduction of critical gaps in acute stroke care in Europe.

European Journal of Neurology. 2020 (doi:10.1111/ene.14583)²

Recommendations on telestroke in Europe.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2020;120:33-41 (doi:10.17116/jnevro202012003233)

The relationship between Home-time, quality of life and costs after ischemic stroke: the impact of the need for mobility aids, home and car modifications on Home-time.

Disabil Rehabil. 2020;42:419-425 (doi:10.1080/09638288.2018.1501438)

Mycoplasma genitalium acquisition and macrolide resistance after initiation of HIV pre-exposure prophylaxis in men who have sex with men.

Sex Transm Infect. 2020; 96:396-398

Prevention of nosocomial COVID-19: Another challenge of the pandemic.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Apr 23:1-2

Impact of solid cancer on in-hospital mortality overall and among different subgroups of patients with COVID-19: a nationwide, population-based analysis.

ESMO Open. 2020 doi: 10.1136/esmoopen-2020-000947

Low-dose hydroxychloroquine therapy and mortality in hospitalised patients with COVID-19: a nationwide observational study of 8075 participants.

Int J Antimicrob Agents. 2020 doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106144.

Incidence, risk factors, timing and outcome of influenza versus Covid-19 associated putative invasive aspergillosis.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Sep 9:1-7. doi: 10.1017/ice.2020.460.

Comparison of four commercial SARS-CoV-2 IgG immuno-assays in RT-PCR negative patients with suspect CT findings.

Infection. 2020 doi: 10.1007/s15010-020-01523-3.

Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19.

Science. 2020. doi: 10.1126/science.abd4570.

Time between Symptom Onset, Hospitalisation and Recovery or Death: Statistical Analysis of Belgian COVID-19 Patients.

Int J Environ Res Public Health. 2020 doi: 10.3390/ijerph17207560.

Successful Outcome of Disseminated Fusarium musae Fungemia with Skin Localization Treated with Liposomal Amphotericin B and Voriconazole in a Patient with Acute Myeloid Leukemia.

Mycopathologia. 2020 doi: 10.1007/s11046-020-00499-w

Recombinant thyrotropin use in children and adolescents with differentiated thyroid cancer: a multicenter retrospective study.

J. Clin Endocrinol Metab.2009 Oct;94(10):3948-53 - PMID:19773393

Graves Disease With Thyroid-Stimulating Hormone Receptor-Blocking Autoantibodies During Pregnancy.

Ann Intern Med. 2020 Jun 2;172(11):767-769. doi: 10.7326/L19-0818. Epub 2020 Mar 24.

The Impact of Regional Variation in Clinical Practice on Thyroid Cancer Diagnosis: A National Population-Based Study.

Eur Thyroid J. 2020 Jan;9(1):32-39. doi: 10.1159/000504046. Epub 2019 Nov 21.

Estimating the risk of gestational diabetes mellitus based on the 2013 WHO criteria: a prediction model based on clinical and biochemical variables in early pregnancy.

Acta Diabetol. 2020 Jun;57(6):661-671. doi: 10.1007/s00592-019-01469-5. Epub 2020 Jan 8.

Prediction of Glucose Intolerance in Early Postpartum in Women with Gestational Diabetes Mellitus Based on the 2013 WHO Criteria.

J Clin Med. 2019 Mar 19;8(3). pii: E383. doi: 10.3390/jcm8030383.

Risk factor screening for gestational diabetes mellitus based on the 2013 WHO criteria.

Eur J Endocrinol. 2019 Jun 1;180(6):353-363. doi: 10.1530/EJE-19-0117. PMID: 31120231

Characteristics and pregnancy outcomes across gestational diabetes mellitus subtypes based on insulin resistance.

Diabetologia. 2019 Nov;62(11):2118-2128. doi: 10.1007/s00125-019-4961-7. Epub 2019 Jul 23. PMID: 31338546

Adrenal insufficiency, be aware of drug interactions!

Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2019 Oct 3;2019. pii: EDM190062. doi: 10.1530/EDM-19-0062. PMID: 31581123 Free PMC Article

Textiloma-Induced 1,25-Dihydroxyvitamin D-Mediated Hypercalcemia: A Case Report and Literature Study.

J Endocr Soc. 2019 Aug 27;3(11):2158-2164. doi: 10.1210/js.2019-00206. eCollection 2019 Nov 1. PMID: 31687642 Free PMC Article

Evolution in the management of thyroid cancer: an observational study in two referral centres in Belgium.

Acta Clin Belg. 2018 Feb 12:1-5. doi: 10.1080/17843286.2018.1435478. [Epub ahead of print] PMID: 29431057

“White Thyroid” on Unenhanced Computed Tomography in Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Type 2.

Thyroid. 2018 Jun;28(6):769-772. doi: 10.1089/thy.2017.0651. Epub 2018 May 11. PMID:29631498

The Sensitivity and Specificity of the Glucose Challenge Test in a Universal Two-Step Screening Strategy for Gestational Diabetes Mellitus Using the 2013 World Health Organization Criteria.

Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):e111-e112. doi: 10.2337/dc18-0556. Epub 2018 May 10. No abstract available. PMID:29748432

Harmonization of Serum Thyroid-Stimulating Hormone Measurements Paves the Way for the Adoption of a More Uniform Reference Interval.

Clin Chem. 2017 Jul;63(7):1248-1260. doi: 10.1373/clinchem.2016.269456. Epub 2017 May 18. PMID: 28522444

Standardization of Free Thyroxine Measurements Allows the Adoption of a More Uniform Reference Interval.

Clin Chem. 2017 Oct;63(10):1642-1652. doi: 10.1373/clinchem.2017.274407. Epub 2017 Jul 18. PMID: 28720678

Bone scan alterations in aromatase inhibitor-treated patients.

Clin Nucl Med. 2015 Jan;40(1):38-40. doi: 10.1097/RLU.0000000000000588. PMID: 25290288

A Progress Report of the IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests.

Eur Thyroid J. 2014 Jun;3(2):109-16. doi: 10.1159/000358270. Epub 2014 May 7. PMID: 25114874

A bone scan, no mistake!

J Clin Endocrinol Metab. 2014 Dec;99(12):4447-8. doi: 10.1210/jc.2014-2915. . PMID: 25250637

Regional variation in thyroid cancer incidence in Belgium is associated with variation in thyroid imaging and thyroid disease management.

J Clin Endocrinol Metab. 2013 Oct;98(10):4063-71. doi: 10.1210/jc.2013-1705

Methylation defect in imprinted genes detected in patients with an Albright’s hereditary osteodystrophy like phenotype and platelet Gs hypofunction.

PLoS One. 2012;7(6):e38579. doi: 10.1371/journal.pone.0038579.

Atypical neurofibromas in neurofibromatosis type 1 are premalignant tumors.

Genes Chromosomes Cancer. 2011 Dec;50(12):1021-32. doi: 10.1002/gcc.20921.

A new approach to imprinting mutation detection in GNAS by Sequenom EpiTYPER system.

Clin Chim Acta. 2010 Dec 14;411(23-24):2033-9 PMID: 20807523

Acute thyrotoxicosis after SCT.

Bone Marrow Transplant. 2009 Apr;43(8):663-4. Epub 2008 Nov 17. No abstract available. PMID: 19011663 [PubMed - indexed for MEDLINE] PMID: 17986280

A brown tumor after biliopancreatic diversion for severe obesity.

Endocr J. 2009 Apr;56(2):263-8. Epub 2008 Dec 27. Erratum in: Endocr J. 2009 Jun;56(3):534.

Spuriously high thyrotropin values due to anti-thyrotropin antibodies in adult patients.

Clin Chem Lab Med. 2009;47(5):604-6. PMID: 19397486

Is the management of thyroid nodules and differentiated thyroid cancer in accordance with recent consensus guidelines? – Results of a national survey.

Clin Endocrinol (Oxf). 2008 Apr;68(4):599-604.

A thyroid thriller: acute transient and symmetric goiter after fine-needle aspiration of a solitary thyroid nodule.

Thyroid. 2008 Jan;18(1):81-4. PMID: 18302522

Advances in the medical management of differentiated thyroid carcinoma and their impact on the surgical approach.

Acta Chir Belg. 2007 Jun;107(3):271-8. Review. PMID: 17685252

Prevalence and predictors of sexual dysfunction in patients with type 1 diabetes.

Diabetes Care. 2003 Feb;26(2):409-14.

Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes: a controlled study.

Diabetes Care. 2002 Apr;25(4):672-7.

A 35-year-old man with gynecomastia as the first symptom of hyperthyroidism.

Ned Tijdschrift Geneeskd. 2002 Feb 2, 146(5):222-224

Riedel’s thyroiditis and retroperitoneal fibrosis in multifocal fibrosclerosis: positron emission tomographic findings.

Clin Nucl Med, 27 (6), 413-415, 2002

Clinical relevance of thyroid fluorodeoxyglucose-whole body positron emission tomography incidentaloma, a new phenomenon.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 87:1517-1520, 2002

Diagnostic Fine Needle Aspiration cytology and Immunochemistry Analysis of a Primary Thyroid Lymphoma presenting as an Anatomical Emergency .

Thyroid, 12, 169-173, 2002

Muscle fibre membrane instability in a young boy with an insulinoma.

Clin Endocrinol (Oxf).2001 Oct;55(4):559-561

“Evidence-based” 131 I bepaling bij hyperthyreoidie: actualiteit of toekomst?.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 57:875-882, 2001.

Daily follow-up of serum parathyroid hormone and calcium after surgery for primary hyperparathyroidism.

J. Otolaryngol. 1999, dec; 28(6):305-308

Cabergoline in the treatment of hyperprolactinemia: a study in 455 patients.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 84:2518-2522, 1999

Hormonal and volumetric long term control of a growth hormone-releasing hormone-producing carcinoid tumor.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 84:3162-3169, 1999.

Diagnosis and management of tumors of the adrenal gland.

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg p. 157-168, 1999.

Occult ectopic ACTH secretion due to recurrent lung carcinoid: long term control of hypercortisolism by continuous subcutaneous infusion of octreotide.

Clinical Endocrinology, 49:541-546, 1998

Prosthetic valve endocarditis due to Listeria Monocytogenes.

A case report with review of the literature. Acta Clinica Belgica, 49:95-98, 1994.

Cytomegalovirus infection in immunocompetent adults.

The European Journal of Medicine, 1:424-436, 1992.

Body composition, volumetric and areal bone parameters in male-to-female transsexual persons.

Bone. 2008;43(6):1016-21.

2011 Karyotyping, Is It Worthwhile in Transsexualism?

J Sex Med. 2011;8(2):475-8.

Sexual desire in female-to-male transsexuals.

Eur J Endocrinol. 2011;165(2):331-7.

Quality of life and sexual health after sex reassignment surgery in female-to-male transsexuals.

J Sex Med. 2011;8(12):3379-88.

Reproductive wish in transsexual men.

Hum Reprod. 2012;27(2):483-7.

Long-Term Evaluation of Cross-Sex Hormone Treatment in Transsexual Persons.

J Sex Med. 2012;9(10):2641-51.

Bone Mass, Bone Geometry, and Body Composition in Female-to-Male Transsexual Persons after Long-Term Cross-Sex Hormonal Therapy.

J Clin Endocrinol Metab 2012 ;97(7):2503-11.

Bone size and bone strength are increased in obese male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(7):3019-28.

Transgenderism and reproduction.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2013;20(6):575-9.

Long-term evaluation of donor-site morbidity after radial forearm flap phalloplasty for transsexual men.

J Sex Med. 2013;10(6):1644-51.

Low bone mass is prevalent in male-to-female transsexual persons before start of cross-sex hormonal therapy and gonadectomy.

Bone 2013;54:92-97.

Short- and long-term clinical skin effects of testosterone treatment in trans men.

J Sex Med. 2014;11(1):222-9.

Associations of sex steroids with bone maturation, bone mineral density, bone geometry and body composition: a cross-sectional study in healthy male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jul;99(7):E1272-82.

Relation of adrenal steroids with bone maturation,- mineral density and -geometry in healthy prepubertal and early pubertal boys.

Bone. 2014 Dec;69:39-46.

Sex steroids in relation to sexual and skeletal maturation in obese male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab. 2014 Aug;99(8):2977-85.

A critical evaluation of salivary testosterone as a method for the assessment of serum testosterone.

Steroids. 2014;Apr 30;86C:5-9. Steroids. 2014 Aug;86:5-9.

Cross-sex hormone therapy in trans persons is safe and effective at short-time follow-up: results from the European Network for the Investigation of Gender Incongruence.

J Sex Med. 2014 Aug;11(8):1999-2011.

Bone health in trans persons: clinical evaluation and relevance.

Okt 2014 (Phd thesis)

Prevalence of Gender Nonconformity in Flanders, Belgium.

Arch Sex Behav. 2015 Jul;44(5):1281-7.

Body composition, bone turnover and bone mass in trans men during testosterone treatment: one year follow-up data from a prospective case-controlled study (ENIGI)

Eur J Endocrinol. 2015 Feb;172(2):163-71.

Cross-sex hormone treatment in male-to-female transsexual persons reduces serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF).

Eur Neuropsychopharmacol. 2015 Jan;25(1):95-9.

Preservation of bone mass in trans women during cross-sex hormonal therapy: a prospective observational study.

Osteoporos Int. 2015 Jan;26(1):35-47.

Bone in trans persons.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015 Dec;22(6):459-66.

A European Network for the Investigation of Gender Incongruence: Endocrine Part.

J Sex Med. 2016 Jun;13(6):994-9.

Growth, sexual and bone development in a boy with bilateral anorchia under testosterone treatment guided by the development of his monozygotic twin.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Mar 28;31(3):361-367.

Prospective evaluation of hematocrit in gender-affirming hormone treatment: results from European Network for the Investigation of Gender Incongruence.

Andrology. 2018 May;6(3):446-454.

Proandrogenic and antiandrogenic progestins in transgender youth differential effects on body composition and bone metabolism.

.

J Clin Endocrinol Metab 103:2147-56.

Growth, sexual and bone development in a boy with bilateral anorchia under testosterone treatment guided by the development of his monozygotic twin.

J Pediatr Endocrinol Metab 31:361-67.

Pediatric reference values for tibial trabecular bone mineral density and bone geometry parameters using peripheral quantitative computed tomography.

Calcif Tissue Int 96:527-33.

Androgens and obesity in male adolescents.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 22:230-7.

Body composition, bone turnover and bone mass in trans men during testosterone treatment: 1 year follow-up data from a prospective case-controlled study.

Eur J Endocrinol 172:163-71.

Preservation of bone mass in trans women during cross-sex hormonal therapy: a prospective observational study.

Osteoporos Int 26:35-47.

Relation of adrenal steroids with bone maturation,-mineral density and -geometry in healthy prepubertal and early pubertal boys.

Bone 69:39-46.

Sex steroids in relation to sexual and skeletal maturation in obese male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab 99:2977-85.

Associations of sex steroids with bone maturation, bone mineral density, bone geometry and body composition: a cross-sectional study in healthy male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab Mar 99:E1272-82.

Androgen receptor polymorphisms determines steroid concentrations, anthropometrics, but not muscle mass in young men.

Plos One 23;9(1).

Low bone mass is prevalent in male-to-female transsexual persons before start of cross-sex hormonal therapy and gonadectomy.

Bone 54:92-7.

Serum sclerostin levels in men with idiopathic osteoporosis.

Eur J Endocrinol 15:168:615-620.

Bone size and bone strength are increased in obese male adolescents.

J Clin Endocrinol Metab 98:3019-28.

Sunlight is an important determinant of vitamin D serum concentrations in cystic fibrosis.

Eur J Clin Nutr (65) 574-9.

Estrogen-specific action on bone geometry and volumetric bone density: longitudinal observations in an adult with complete androgen insensitivity.

Bone (45) 392-7.

Vitamin D binding protein, a new nutritional marker in cystic fibrosis patients.

Clin Chem Lab Med (46) 365-70.

Cholecalciferol and 25-hydroxyvitamin D concentrations in adults with cystic fibrosis.

Am J Clin Nutr 87 (1) 190.

Prevention of nosocomial COVID-19: Another challenge of the pandemic.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Apr 23 : 1–2. Published online 2020 Apr 23. doi: 10.1017/ice.2020.166

“Hepatitis E Virus Genotype 3 subtype dependent clinical outcomes in Belgium 2010-2018“.

Suppl. in Journal of Hepatology 73:S857 August 2020, doi:10.1016/S0168-8278(20)32157-7

“Successful Outcome of Disseminated Fusarium musae Fungemia with Skin Localization Treated with Liposomal Amphotericin B and Voriconazole in a Patient with Acute Myeloid Leukemia”.

Mycopathologia. 2020 Oct 29. doi: 10.1007/s11046-020-00499-w.

“Capturing Respiratory Syncytial Virus season in Belgium using influenza Severe Acute Respiratory Infection surveillance network (season 2018-2019)”.

Euro Surveill. 2020;25(39): pii=1900627. https://doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2020.25.39.1900627

“Comparison of four commercial SARS-Cov-2 IgG immuno-assays in RT-PCR negative patients with suspect CT findings”.

Infection.2020 Sep 10:1-4. doi: 10.1007/s15010-020-01523-3.

“Incidence, risk factors, timing and outcome of influenza versus Covid-19 associated putative invasive aspergillosis.”

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Sep 9:1-7. doi: 10.1017/ice.2020.460.

“In Reply to ‘Is SARS-CoV-2 Serology Relevant for Hemodialysis Patients With COVID-19?”

Am J Kidney Dis. 2020 Jun 27:S0272-6386(20)30783-6. doi:10.1053/j.ajkd.2020.06.005

“IgG Antibody Response to SARS-CoV-2 Infection and Viral RNA Persistence in Patients on Maintenance Hemodialysis “.

American Journal of Kidney Diseases. 2020 Jun 5:S0272-6386(20)30733-2. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.05.009.

“Epidemiology of Pneumocystis jirovecii Pneumonia and (Non-)use of Prophylaxis”.

Front. Cell. Infect. Microbiol., 15 May 2020. https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00224

“Prevention of nosociomial Covid-19: another challenge of the pandemic”.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Apr 23:1-2. doi: 10.1017/ice.2020.166.

“Hepatitis E virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis”.

Acta Clinica Belgica 2020 Feb 24:1-4. doi: 10.1080/17843286.2020.1733179.

“Evolution, geographic spreading, and demographic distribution of Enterovirus D68”.

BioRxiv, January 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.10.901553

“What is the risk of missing legionellosis relying on urinary antigen testing solely? A retrospective Belgian multicenter study”.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Apr;39(4):729-734. doi: 10.1007/s10096-019- 03785-8. Epub 2019 Dec 14.PMID: 31838606

“Prevalence and macrolide resistance of Mycoplasma genitalium after initiation of HIV preexposure prophylaxis”.

Sex Transm Infect. 2020 Jan 2. pii: sextrans-2019-054335. doi: 10.1136/sextrans-2019-054335.

Custom-made 3D-printed face masks in case of pandemic crisis situations with a lack of commercially available FFP2/3 masks.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 May;49(5):673-677. doi: 10.1016/j.ijom.2020.03.015.

Surgical efficiency and minimizing patient morbidity by using a novel surgical algorithm in orthognathic surgery.

Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2020; 28(2): 95-109.

Vestibular Infant Screening (VIS)-Flanders: results after 1.5 years of vestibular screening in hearing-impaired children.

Sci Rep. 2020 Dec 3;10(1):21011.

Real-life assessment of chronic rhinosinusitis patients using mobile technology: The mySinusitisCoach project by EUFOREA.

Allergy. 2020 Nov;75(11):2867-2878

Surgery in Nasal Polyp Patients: Outcome After a Minimum Observation of 10 Years.

Am J Rhinol Allergy. 2020 Oct 5:1945892420961964. doi: 10.1177/1945892420961964. Online ahead of print

Personal protection and delivery of rhinologic and endoscopic skull base procedures during the COVID-19 outbreak.

Rhinology. 2020 Jun 1;58(3):289-294.

En Hamac tympanoplasty and canalplasty for optimal type 1 tympanoplasty outcomes

PubMed (nih.gov)

Oncologic Outcomes After Salvage Laryngectomy for Squamous Cell Carcinoma of the Larynx and Hypopharynx: A Multicenter Retrospective Cohort Study.

Surg Oncol, 2020 Aug 28. doi: 10.1245/s10434-020-09017-0.

Functional Outcomes and Complications After Salvage Total Laryngectomy for Residual, Recurrent, and Second Primary Squamous Cell Carcinoma of the Larynx and Hypopharynx: A Multicenter Retrospective Cohort Study.

Front Oncol, 2020 Sep 2;10:1390. doi: 10.3389/fonc.2020.01390.

Study protocol for a randomized controlled trial: prophylactic swallowing exercises in head-and-neck cancer patients treated with (chemo)radiotherapy (PRESTO trial).

Trials, 2020 Mar 2;21(1):237. doi: 10.1186/s13063-020-4171-0.

Prioritizing otological surgery during the COVID-19 Pandemic.

B-ENT 2020; 16: 55-58 DOI: 10.5152/B-ENT.2020.20126

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR images of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiology. 2020 Aug 5.

Congenital CMV-Associated Hearing Loss: Can Brain Imaging Predict Hearing Outcome?

Ear Hear. 2020 Aug 3. doi: 10.1097/AUD.0000000000000927. Online ahead of print.

En Hamac tympanoplasty and canalplasty for optimal type 1 tympanoplasty outcomes.

J Laryngol Otol. 2020 Aug 13:1-4. doi: 10.1017/S0022215120001383. Online ahead of print.

tra-Articular Osteotomy for Symptomatic Bennett Fracture Malunion.

Tech Hand Up Extrem Surg. 2019 Sep;23(3):138-142. doi: 10.1097/BTH.0000000000000236

Treatment of severe glenoid deficiencies in reverse shoulder arthroplasty: the Glenius Glenoid Reconstruction System experience.

J Shoulder Elbow Surg. 2019 Aug;28(8):1601-1608. doi: 10.1016/j.jse.2018.11.061. Epub 2019 Feb 13.

Entrapment of the Median Nerve after Elastic Intramedullary Nailing of a Pediatric Forearm Fracture.

J Hand Surg Asian Pac Vol. 2020 Jun;25(2):232-235. doi: 10.1142/S2424835520720066.

Prevalence and risk factors of scapular stress fracture after reverse shoulder arthroplasty: a multicentric retrospective study.

Int Orthop. 2020 Nov 13. doi: 10.1007/s00264-020-04849-7.

Evaluation of Next Generation Sequencing based clonality analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangements based on a new interpretation algorithm.

International Journal of Laboratory Hematology 2019;41(2):242-249.

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

Belgian Journal of Hematology 2019;10:231-40

Spuriously high MCV in a patient with diabetic ketoacidosis.

Belgian Journal of Hematology 2019;10:250-4

Malignant progressionof Donor-engrafted Clonal hematopoiesis in sibling recipients after stem cell transplantation.

Blood Advances, Volume 4, Issue 22

“Crossroads in IBD: BIRD as your GPS – Second educational IBD Symposium of BIRD”!

Campylobacter fetus-induced cellulitis in a Crohn’s disease patient under anti-TNFalpha maintenance therapy.

Acta Gastroenterol Belg. Apr-Jun 2019;82(2):335-336.

Diagnostiek van cardiale transthyretine amyloïdose (ATTR) in de dagelijks praktijk.

Tijdschrift voor Cardiologie. 2020 Nov.

Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure.

N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1413-1424.

Paroxysmal atrial fibrillation with high vs. low arrhythmia burden: atrial remodelling and ablation outcome.

Europace. 2020 Aug 1;22(8):1189-1196.

Left Ventricular End-Systolic Dimension and Outcome in Patients With Heart Failure Undergoing Percutaneous MitraClip Valve Repair for Secondary Mitral Regurgitation.

Am J Cardiol. 2020 Jul 1;126:56-65.

Eur Time course of recovery by advanced echocardiographic imaging from enigmatic tachycardiomyopathy at 60 bpm in triathlete.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020 Aug 1;21(8):932.

Long-term impact of catheter ablation on arrhythmia burden in low-risk patients with paroxysmal atrial fibrillation: The CLOSE to CURE study.

Heart Rhythm. 2020 Apr;17(4):535-543.

The CCA Special Issue on Cardiovascular Markers.

Clin Chim Acta. 2020 [Editorial] doi: 10.1016/j.cca.2020.10.036

Update on current practice in laboratory medicine in respect of natriuretic peptide testing for heart failure diagnosis and management in Europe.

The CARdiac MArker Guideline Uptake in Europe (CARMAGUE) study. Clin Chim Acta 2020;511:59-66.

How well do laboratories adhere to recommended guidelines for dyslipidaemia management in Europe?

The CArdiac MARker Guideline Uptake in Europe (CAMARGUE) study. Chim Acta. 2020;508:267-272.

Non-HDL Cholesterol or apoB: Which to Prefer as a Target for the Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease?

Curr Cardiol Rep. 2020;22:67.

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Atherosclerosis 2020;294:46-61.

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Clin Chem Lab Med. 2020;58:496-517.

Evolving concepts on the management of dyslipidaemia.

Acta Clin Belg – Int J Clin Lab Med 2020;75:80-90.

Investigations on the clinical utility of apolipoprotein B measurement: A research priority.

Eur J Prev Cardiol. 2020;27:1252–1254 [Editorial].

Muscle strength is a major determinant of the blood pressure response to isometric stress testing: the Asklepios population study.

J Hypertens 2020;38:224-234.

Barriers to and facilitators of end-of-life decision-making by neonatologists and neonatal nurses in neonates: a qualitative study.

Journal of Pain and Symptom Management 2019, S0885-3924(19)30596-2.

Anaesthetic Factors Affecting Outcome After Bariatric Surgery, a Retrospective Levelled Regression Analysis.

Obesity surgery 29: 6. 1841-1850 Jun.

Is opioid-free general anesthesia for breast and gynecological surgery a viable option?

Current opinion in anaesthesiology 32: 3. 257-262 Jun.

Is the Balance in Anesthesia Right? Multitarget Approach and Alteration of Systemic Inflammation.

Anesthesia and analgesia 128: 6. Jun.

Twelve-Year Experience with Roux-en-Y Gastric Bypass as a Conversional Procedure for Vertical Banded Gastroplasty: Are We on the Right Track?

Obesity surgery Jun.

Perioperative Care of Patients With Obstructive Sleep Apnea Undergoing Upper Airway Surgery: A Review and Consensus Recommendations.

JAMA otolaryngology-- head & neck surgery Jun.

Lung-protective ventilation for the surgical patient: international expert panel-based consensus recommendations.

British journal of anaesthesia Oct.

Entrapment of dissection flap and intimal tissue cleavage during rotational atherectomy.

Cardiovasc Interv Ther. 2019 Apr;34(2):178-179. doi: 10.1007/s12928-018-0524-y. Epub 2018 Apr 26. No abstract available.

Trends in cardiovascular and bleeding outcomes in acute coronary syndrome patients treated with or without proton-pump inhibitors during the introduction of novel P2Y12 inhibitors: a five-year experience from a single-centre observational registry.

Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019 Jul 1;5(3):127-138. doi: 10.1093/ehjcvp/pvy030.

Impact of increasing dose of intracoronary adenosine on peak hyperemia duration during fractional flow reserve assessment.

Int J Cardiol. 2019 Jun 1;284:16-21. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.09.088. Epub 2018 Oct 2. PMID: 30293665

Timing of revascularization in patients with transient ST-segment elevation myocardial infarction: a randomized clinical trial.

Eur Heart J. 2019 Jan 14;40(3):283-291. doi: 10.1093/eurheartj/ehy651. PMID: 30371767

Impact of immature platelet fraction on platelet reactivity during prasugrel maintenance treatment.

Platelets. 2019;30(7):915-922. doi: 10.1080/09537104.2018.1535707. Epub 2018 Nov 13. PMID: 30422043

Use, timing and outcome of coronary angiography in patients with high-risk non-ST-segment elevation acute coronary syndrome in daily clinical practice: insights from a ‘real world’ prospective registry.

Neth Heart J. 2019 Feb;27(2):73-80. doi: 10.1007/s12471-018-1212-3. PMID: 30547413

A randomised, investigator-initiated, clinical trial of the effects of fentanyl on P2Y12-receptor inhibition in patients with ST-elevation myocardial infarction who are pre-treated with crushed ticagrelor: rationale and design of the Opioids aNd crushed Ticagrelor In Myocardial infarction Evaluation (ON-TIME 3) trial.

Neth Heart J. 2019 Apr;27(4):185-190. doi: 10.1007/s12471-019-1241-6. PMID: 30767166

Everolimus-eluting bioresorbable scaffolds for treatment of coronary artery disease in patients with diabetes mellitus: the midterm follow-up of the prospective ABSORB DM Benelux study.

Cardiovasc Diabetol. 2019 Mar 9;18(1):25. doi: 10.1186/s12933-019-0827-z. PMID: 30851731

Ticagrelor in the prevention of coronary and non-coronary atherothrombotic events: A comprehensive meta-analysis of 10 randomized trials.

Atherosclerosis. 2019 May;284:136-147. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.02.011. Epub 2019 Feb 25. PMID: 30884417

Impact of aging on platelet reactivity in diabetic patients receiving dual antiplatelet therapy.

J Thromb Thrombolysis. 2019 Oct;48(3):413-421. doi: 10.1007/s11239-019-01873-2. PMID: 31065927

Impact of elevated HbA1c on long-term mortality in patients presenting with acute myocardial infarction in daily clinical practice: insights from a ‘real world’ prospective registry of the Zwolle Myocardial Infarction Study Group.

Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 May 24:2048872619849921. doi: 10.1177/2048872619849921. PMID: 31124695

Vitamin D levels and platelet reactivity in diabetic patients receiving dual antiplatelet therapy.

Vascul Pharmacol. 2019 Sep;120:106564. doi: 10.1016/j.vph.2019.106564. Epub 2019 Jun 7. PMID: 31176855

The 1 year safety and efficacy outcomes of Absorb bioresorbable vascular scaffolds for coronary artery disease treatment in diabetes mellitus patients: the ABSORB DM Benelux study.

Neth Heart J. 2019 Nov;27(11):541-549. doi: 10.1007/s12471-019-1293-7. PMID: 31197750

Rationale and design of the Onyx ONE global randomized trial: A randomized controlled trial of high-bleeding risk patients after stent placement with 1 month of dual antiplatelet therapy.

Am Heart J. 2019 Aug;214:134-141. doi: 10.1016/j.ahj.2019.04.017. Epub 2019 May 6. PMID: 31203158

Resolute zotarolimus-eluting stent in ST-elevation myocardial infarction (resolute-STEMI): A prespecified prospective register from the DAPT-STEMI trial.

Catheter Cardiovasc Interv. 2019 Jul 3. doi: 10.1002/ccd.28376. PMID: 31268629

Final results of the Randomised Evaluation of short-term DUal antiplatelet therapy in patients with acute Coronary syndromE treated with a new generation stent (REDUCE) trial.

EuroIntervention. 2019 Aug 20. pii: EIJ-D-19-00539. doi: 10.4244/EIJ-D-19-00539. PMID: 31422929

1-Year Outcomes of Delayed Versus Immediate Intervention in Patients With Transient ST-Segment Elevation Myocardial Infarction.

JACC Cardiovasc Interv. 2019 Nov 25;12(22):2272-2282. doi: 10.1016/j.jcin.2019.07.018. Epub 2019 Sep 2. PMID: 31488353

Short-term stent coverage of second-generation zotarolimus-eluting durable polymer stents: Onyx one-month optical coherence tomography study.

Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2019;15(2):143-150. doi: 10.5114/aic.2019.86009. Epub 2019 Jun 26. PMID: 31497046

Polymer free vs polymer-coated drug-eluting stents for the treatment of coronary artery disease: A meta-analysis of 16 randomized trials.

Cardiovasc Revasc Med. 2019 Oct 23. pii: S1553-8389(19)30670-0. doi: 10.1016/j.carrev.2019.10.017. PMID: 31669109

Poly (l-lactic acid) bioresorbable scaffolds versus metallic drug-eluting stents for the treatment of coronary artery disease: A meta-analysis of 11 randomized trials.

Catheter Cardiovasc Interv. 2019 Nov 15. doi: 10.1002/ccd.28594. PMID: 31730255

Treatment of Functional Mitral Regurgitation in Heart Failure.

Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 16;21(11):139. doi: 10.1007/s11886-019-1221-x. Review. PMID: 31734930

Prediction of Glucose Intolerance in Early Postpartum in Women with Gestational Diabetes Mellitus Based on the 2013 WHO Criteria.

J Clin Med. 2019 Mar 19;8(3). pii: E383. doi: 10.3390/jcm8030383.

Risk factor screening for gestational diabetes mellitus based on the 2013 WHO criteria.

Eur J Endocrinol. 2019 Jun 1;180(6):353-363. doi: 10.1530/EJE-19-0117. PMID: 31120231

Characteristics and pregnancy outcomes across gestational diabetes mellitus subtypes based on insulin resistance.

Diabetologia. 2019 Nov;62(11):2118-2128. doi: 10.1007/s00125-019-4961-7. Epub 2019 Jul 23. PMID: 31338546

Adrenal insufficiency, be aware of drug interactions!

Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2019 Oct 3;2019. pii: EDM190062. doi: 10.1530/EDM-19-0062. PMID: 31581123 Free PMC Article

Textiloma-Induced 1,25-Dihydroxyvitamin D-Mediated Hypercalcemia: A Case Report and Literature Study.

J Endocr Soc. 2019 Aug 27;3(11):2158-2164. doi: 10.1210/js.2019-00206. eCollection 2019 Nov 1. PMID: 31687642 Free PMC Article

Single MRI-Based Volumetric Assessment in Clinical Practice Is Associated With MS-Related Disability.

J Magn Reson Imaging. 2019 May;49(5):1312-1321. doi: 10.1002/jmri.26303. Epub 2018 Dec 31. PMID: 30597656

Fluoxetine in progressive multiple sclerosis: The FLUOX-PMS trial.

Mult Scler. 2019 Nov;25(13):1728-1735. doi: 10.1177/1352458519843051. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31218911

There is an urgent need for palliative care specialists in MS – No.

Mult Scler. 2019 Nov;25(13):1712-1713. doi: 10.1177/1352458519855724. Epub 2019 Jul 25. No abstract available. PMID: 31343952

Pulley Reconstruction for Symptomatic Instability of the Tendons of the First Extensor Compartment Following de Quervain’s Release.

J Wrist Surg. 2018 Feb;7(1):31-37. doi: 10.1055/s-0037-1603686. Epub 2017 Jun 7.

Myopericytoma of the Base of the Finger: Radiological and Pathological Description of a Rare Benign Entity.

J Hand Surg Am. 2019 Jan;44(1):69.e1-69.e5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.015. Epub 2018 Apr 17.

Ivory arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis: 10-year follow-up.

J Hand Surg Eur Vol. 2019 Feb;44(2):138-145. doi: 10.1177/1753193418797890. Epub 2018 Sep 18.

Guidelines of the Belgian Hematology Society on the use of stem cell transplantation in lymphoproliferative diseases.

Belgian journal of hematology volume 10 issue 2 march 2019 p 69-79.

Lenalidomide maintenance for diffuse large B-cell lymphoma patients responding to R-CHOP: quality of life, dosing, and safety results from the randomised controlled REMARC study.

Br J Haematol. 2019 Nov 8. doi: 10.1111/bjh.16300. PMID: 31702836

TARP is an immunotherapeutic target in acute myeloid leukemia expressed in the leukemic stem cell compartment.

Haematologica. 2019 Aug 1. pii: haematol.2019.222612. doi: 10.3324/haematol.2019.222612. PMID: 31371409

Obinutuzumab combined with lenalidomide for relapsed or refractory follicular B-cell lymphoma (GALEN): a multicentre, single-arm, phase 2 study.

Lancet Haematol. 2019 Aug;6(8):e429-e437. doi: 10.1016/S2352-3026(19)30089-4. Epub 2019 Jul 8. PMID: 31296423

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis (A1).

* Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis (A1) in press – TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

Does nivolumab for progressed metastatic lung cancer fulfill its promises? An efficacy and safety analysis in 20 general hospitals (A1)

LUNG CANCER (JAN/2018)

Pregnancy and tocolysis: effects on haemodynamics and arterial stiffness (dissertation).

ISBN 978-9-4619728-3-5

Arterial stiffness and wave reflections decrease during pregnancy.

ARTERY RESEARCH. 7(3). p.145-145 (2013)

Reference values for office and self-measured blood pressure during pregnancy.

HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PREVENTION, 21ST EUROPEAN MEETING, ABSTRACTS (2011)

Different effects of tocolytic medication on blood pressure and blood pressure amplification (A1).

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)

The influence of tocolytic drugs on cardiac function, large arteries, and resistance vessels (A1).

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)

The use of diameter distension waveforms as an alternative for tonometric pressure to assess carotid blood pressure (A1).

PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT (2010)

Diagnosis and treatment of hypertensive disorders during pregnancy (A1).

ACTA CLINICA BELGICA (2010)

Campylobacter fetus-induced cellulitis in a Crohn’s disease patient under anti-TNFalpha maintenance therapy.

Acta Gastroenterol Belg. 2019 Apr-Jun;82(2):335-336.

Risk factors for conversion to snare resection during colorectal endoscopic submucosal dissection in an expert Western center.

Endoscopy. 2019 Feb;51(2):152-160. doi: 10.1055/a-0650-4562. Epub 2018 Sep 11.

Failure to detect life-threatening arrhythmias in ICDs using single-chamber detection criteria.

Pacing Clin Electrophysiol. 2019 Jun;42(6):583-594. doi: 10.1111/pace.13610. Epub 2019 Mar 26.

Endoscopic evaluation of the esophagus after catheter ablation of atrial fibrillation using contiguous and optimized radiofrequency applications.

Heart Rhythm. 2019 Jul;16(7):1013-1020. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.01.030. Epub 2019 Jan 30.

Pulmonary Vein Reconnection No Longer Occurs in the Majority of Patients After a Single Pulmonary Vein Isolation Procedure.

JACC Clin Electrophysiol. 2019 Mar;5(3):295-305. doi: 10.1016/j.jacep.2018.11.020. Epub 2019 Jan 30.

Evaluation of a simple technique aiming at optimizing point-by-point isolation of the left pulmonary veins: a randomized study.

Europace. 2019 May 5. pii: euz115. doi: 10.1093/europace/euz115.

Pulmonary Vein Isolation With Very High Power, Short Duration, Temperature-Controlled Lesions: The QDOT-FAST Trial.

-786. doi: 10.1016/j.JACC Clin Electrophysiol. 2019 Jul;5(7):778jacep.2019.04.009. Epub 2019 May 8.

A Prospective Evaluation of Entrainment Mapping as an Adjunct to New Generations High-Density Activation Mapping Systems of Left Atrial Tachycardias.

Heart Rhythm. 2019 Sep 14. pii: S1547-5271(19)30835-5. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.09.014.

Directed Networks as a Novel Way to Describe and Analyze Cardiac Excitation: Directed Graph Mapping.

Front Physiol. 2019 Sep 10;10:1138. doi: 10.3389/fphys.2019.01138. eCollection 2019.

Identification of repetitive atrial activation patterns in persistent atrial fibrillation by direct contact high-density electrogram mapping.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Oct 6. doi: 10.1111/jce.14214.

Long-term impact of catheter ablation on arrhythmia burden in low-risk patients with paroxysmal atrial fibrillation: the CLOSE to CURE study.

eart Rhythm. 2019 Nov 7. pii: S1547-5271(19)30997-X. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.11.004.

Balancing the risks of adverse events and optimal programming of implantable cardioverter-defibrillators.

Europace. 2019 Nov 20. pii: euz287. doi: 10.1093/europace/euz287.

Accurate prediction of glaucoma from colour fundus images with a convolutional neural network that relies on active and transfer learning.

Acta Ophthalmol. 2019 Jul 25.

“Reference module in biomedical sciences”. Chapter: “Magnetic Resonance imaging”.

January 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.65986-X.

Auto-immune pancreatitis and auto-immune cholangitis in a 73-year-old man: a rare case report.

J Clin Case Rep 2019;9:1263-1264.

Single-arm study to assess comprehensive infusion guidance for the prevention and management of the infusion associated reactions (IARs) in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) patients treated with alemtuzumab (EMERALD).

Mult Scler Rel Dis 2019;29:7-14.

Kappa free light chains is a valid tool in the diagnostics of MS: a large multicenter study.

Multiple Sclerosis Journal 2019. Accepted for publication.

Intra-canal optic nerve cavernous haemangioma: a case report and review of the literature.

World Neurosurgery 2019;126:428-433.

Intensievezorgaspecten van het syndroom van Guillain-Barré in de 21ste eeuw: casusreeksen en systematische literatuurreview.

Tijdschr voor Geneeskunde 2019;75:

Neurosyfilis: de kameleon der psychiatrie. Literatuuroverzicht aan de hand van een casusbeschrijving.

Tijdschr Psychiatrie 2019;61:720-4.

There is an urgent need for palliative care specialists in MS. Controversies.

Multiple Sclerosis Journal 2019;25:1712-1713.

Assessment of opicinumab in acute optic neuritis using multifocal visual evoked potential.

CNS Drugs 2018;32:1159-71.

Pitfalls in the detection of myositis specific antibodies by lineblot in clinically suspected idiopathic inflammatory myopathy.

Clin Exp Rheumatol. 2019 Jul 4.

Idiopathic inflammatory myopathies: narrative review of unmet needs in clinical practice guidelines.

RMD Open. 2019 Feb 26;4(Suppl 1):e000784. doi: 10.1136/rmdopen-2018-000784. eCollection 2018. Review.

Autoantibodies in idiopathic inflammatory myopathies: Clinical associations and laboratory evaluation by mono- and multispecific immunoassays.

Autoimmun Rev. 2019 Mar;18(3):293-305. doi: 10.1016/j.autrev.2018.10.004. Epub 2019 Jan 11. Review.

RORγt inhibition selectively targets IL-17 producing iNKT and γδ-T cells enriched in Spondyloarthritis patients.

-

Nat Commun. 2019 Jan 2;10(1):9. doi: 10.1038/s41467-018-07911-6.

Measuring antibiotics in 2019 exhaled air in critically ill, non-ventilated patients: A feasibility and proof of concept study.

J Crit Care 2019;51:46–50.

Antibiotic stewardship in sepsis management: toward a balanced use of antibiotics for the severely ill patient.

Expert Rev Anti Infect Ther 2019;17:89–97.

Subtherapeutic piperacillin concentrations in neurocritical patients.

J Crit Care. 2019 Jul 10;54:48-51

Early target attainment of continuous infusion piperacillin/tazobactam and meropenem in critically ill patients: A prospective observational study.

J Crit Care. 2019 Aug;52:75-79

Saturable elimination of piperacillin in critically ill patients: implications for continuous infusion.

International Journal of Antimicrobial Agents

Cochlear Erosion due to a Facial Nerve Schwannoma.

J Int Adv Otol

The value of diffusion-weighted MRI in the long-term follow-up after subtotal petrosectomy for extensive cholesteatoma and chronic suppurative otitis media.

Otol Neurotol

The Value of four stage vestibular hydrops grading and asymmetric perilymphatic enhancement in the diagnosis of Menières disease on MRI.

Neuroradiology

Intra-canal optic nerve cavernous haemangioma: a case report & review of the literature.

World Neurosurgery,

A case of a surgical-site infection with Staphylococcus condimenti.

Infection. 2019 Oct;47(5):853-856. doi: 10.1007/s15010-019-01276-8. Epub 2019 Apr 5.

Adrenal insufficiency, be aware of drug interactions!

Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2019 Oct 3;2019. pii: EDM190062. doi: 10.1530/EDM-19-0062. [Epub ahead of print]

Textiloma-Induced 1,25-Dihydroxyvitamin D-Mediated Hypercalcemia: A Case Report and Literature Study.

J Endocr Soc. 2019 Aug 27;3(11):2158-2164. doi: 10.1210/js.2019-00206. eCollection 2019 Nov 1.

Frequency and predictors of cholesterol target attainment in patients with stable coronary heart disease in Belgium: results from the Dyslipidemia International Study II (DYSIS II CHD).

Acta Clinica Belgica 2019;74: 399-404.

Bempedoinezuur.

Hart & Slagaders 03/2019.

Wissel aan de Top.

Editoriaal Hart & Slagaders 03/2019:1.

Alcohol en het hart.

Hart & Slagaders 02/2019: 2-3.

“Serial detection of circulating Mucorales DNA in invasive mucormycosis: a retrospective multicentre evaluation”.

Journal of Fungi 2019. Accepted December 2019

“A Decade of Enterovirus Genetic Diversity in Belgium”.

J Clin Virol 2019. Oct 25;121:104205. doi: 10.1016/j.jcv.2019.104205.

“Human bocavirus infection in Belgian children with respiratory tract disease”.

Arch Virol. 2019 Sep 13. doi: 10.1007/s00705-019-04396-6.

“Toxoplasma gondii-Induced Brachial Plexus Neuropathy after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation”.

Transpl Infect Dis. 2019 Aug 8:e13157. doi: 10.1111/tid.13157.

“Lateral flow assays for diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in adult hematology patients: a comparative multicenter study”.

Medical Mycology. 2019 Jul 9. doi: 10.1093/mmy/myz079

“Evaluation of the VIDAS hepatitis E IgM test in a nonendemic region”.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2019. May 6. pii: S0732-8893(18)30567-4. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2019.04.012.

“Epidemiology and clinical impact of viral, atypical, and fungal respiratory pathogens in symptomatic immunocompromised patients: a two-center study using a multi-parameter customized respiratory Taqman® array card.”

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 May 20. doi: 10.1007/s10096-019-03579-y

“The development and establishment of the 1st WHO BKV International Standard for nucleic acid based techniques”.

Biologicals. 2019 May 17 doi: 10.1016/j.biologicals.2019.04.004.

“A case of a surgical-site infection with Staphylococcus condimenti”.

“Oseltamivir for prophylaxis of influenza in vaccinated hemodialysis patients”

Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Apr;40(4):497-498. doi: 10.1017/ice.2019.11.

“Diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in hematology patients: Retrospective multicenter evaluation of a novel lateral flow device”.

J Clin Microbiol. 2019 Mar 28;57(4). pii: e01913-18. doi: 10.1128/JCM.01913-18.

Respiratory research: Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

Artificial Intelligence on Pulmonary Function Tests Improves Respiratory Disease Diagnosis.

Time to Move On: The Impending Need for a New Disease-specific Comorbidity Index for Bladder Cancer Patients Undergoing Robot-assisted Radical Cystectomy.

Eur Urol Focus, accepted Jun 11 2019, (Epub ahead of print), Article DOI: 10.1016/j.euf.2019.05.015

“White Thyroid” on Unenhanced Computed Tomography in Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Type 2.

Thyroid. 2018 Jun;28(6):769-772. doi: 10.1089/thy.2017.0651. Epub 2018 May 11. PMID: 29631498

Multicenter Randomized Controlled Trial of Vitamin K Antagonist Replacement by Rivaroxaban with or without Vitamin K2 in Hemodialysis Patients with Atrial Fibrillation: the Valkyrie Study.

J Am Soc Nephrol. 2019 Nov 8. pii: ASN.2019060579. doi: 10.1681/ASN.2019060579. [Epub ahead of print] PMID: 31704740 Select item 296314983.

Evaluation of Next Generation Sequencing based clonality analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangements based on a new interpretation algorithm.

International Journal of Laboratory Hematology 2019;41(2):242-249.

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

Belgian Journal of Hematology 2019;10:231-40

Spuriously high MCV in a patient with diabetic ketoacidosis.

Belgian Journal of Hematology 2019;10:250-4

Diagnostic testing in myeloid malignancies by next-generation sequencing: recommendations from the Commission Personalised Medicine.

BELG J HAEMATOL 2019;10(6):241-9

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

BELG J HAEMATOL 2019;10(6):231-40

Transcatheter tricuspid valve repair using MitraClip device for significant tricuspid regurgitation: novel treatment for a common problem.

Accpeted 2019 Acta cardiologica. 10.1080/00015385.2019.1675921

A Novel Percutaneous Carotid Coil Filter for StrokePrevention in Atrial Fibrillation: Outcomes of the First-in-Human CAPTURE Trial.

J Am Coll Cardiol. 2019 Aug 20;74(7):829-839. doi: 10.1016/j.jacc.2019.04.035.

Transcatheter Tricuspid Valve Interventions: An Emerging Field.

Curr Cardiol Rep. 2019 Mar 28;21(5):37. doi: 10.1007/s11886-019-1119-7. Review.

Early outcomes after percutaneous closure of access site in transfemoral TAVI using the novel vascular closure device plug-based MANTA TM.

Am J Cardiol. 2019 Oct 15;124(8):1265-1271. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.07.03.

Conversion of both Versions of Vertical Banded Gastroplasty to Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass: Analysis of Short-term Outcomes.

Obesity Surgery 2019 https://doi.org/10.1007/s11695-019-03768-w

Anesthetic factors affecting outcome after bariatric surgery, a retrospective leveled regression analysis.

Obesity Surgery 16 March 2019 https://doi.org/10.1007/s11695-019-03763-1

The first consensus statement on revisional bariatric surgery using a modified Delphi approach.

Surgical Endoscopy 19 June 2019 https://doi.org/10.1007/s00464-019-06937-1

Definig Global Benchmarks in Bariatric Surgery – A retrospective Multicenter Analysis of Minimally Invasive Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy.

Accepted for Annsurg-D-19-004896

Textiloma induced 1,25-dihydroxyvitamin D-mediated hypercalcemia. A Case Report and Literature Study.

Journal of the Endocrine Society, js.2019-00206, https://doi.org/10.1210/js.2019-00206

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis.

Tijdschrift voor geneeskunde, 75,16,986-989, 2019.

106PElevated driver mutational burden or number of perturbed pathways and poor response to abiraterone or enzalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer.

Annals of Oncology. 2019 Oct 1;30 (Supplement_5).

Androgen Receptor Burden and Poor Response to Abiraterone or Enzalutamide in TP53 Wild-Type Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

JAMA Oncol. 2019 Jul 1;5(7):1060–2.

Medische therapie in hartfalen: must-kows en novelties.

Brugge

Long-term impact of catheter ablation on arrhythmia burden in low-risk patients with paroxysmal atrial fibrillation: The CLOSE to CURE study.

Heart Rhythm. 2019 Nov 9. pii: S1547-5271(19)30997-X. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.11.004.

Transcatheter Interventions for Mitral Regurgitation: Multimodality Imaging for Patient Selection and Procedural Guidance.

JACC Cardiovasc Imaging. 2019 Oct;12(10):2029-2048.

Transcatheter tricuspid valve repair using MitraClip device for significant tricuspid regurgitation: novel treatment for a common problem.

Acta Cardiol. 2019 Oct 10:1-2. doi: 10.1080/00015385.2019.1675921.

A breath of air during MitraClip valve repair.

Acta Cardiol. 2019 Jul 17:1-2. doi: 10.1080/00015385.2019.1639938.

Prevalence and Prognostic Implications of Right Ventricular Dysfunction in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy.

Am J Cardiol. 2019 Aug 15;124(4):604-612.

Left ventricular remodelling patterns after MitraClip implantation in patients with severe mitral valve regurgitation: mechanistic insights and prognostic implications.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019 Mar 1;20(3):307-313.

Administration of anesthetic drugs according to pharmacological principles: are we heading in the right direction?

E. M., Dec-2019, In : Journal of clinical monitoring and computing. 33, 6, p. 945-947 3 p.

Invited speaker for the Draeger technology user Symposium: The science behind “Smart Pilot View®”

Sweden

Administration of anesthetic drugs according to pharmacological principles: are we heading in the right direction?

E. M., Dec-2019, In : Journal of clinical monitoring and computing. 33, 6, p. 945-947

A Novel Machine Learning based Drug-Independent Sedation Level Estimation using Quantitative Features from Frontal Electroencephalogram.

Br J Anaesth. 2019 Oct;123(4):479-487. doi: 10.1016/j.bja.2019.06.004. Epub 2019 Jul 18.

Corrigendum to ‘Study of the time course of the clinical effect of propofol compared with the time course of the predicted effect-site concentration: performance of three pharmacokinetic-dynamic models’

Br J Anaesth. 2019 Feb;122(2):287. doi: 10.1016/j.bja.2018.11.017. Epub 2018 Dec 14.

Population Pharmacodynamics of Propofol and Sevoflurane in Healthy Volunteers Using a Clinical Score and the Patient State Index: A Crossover Study.

Anesthesiology. 2019 Dec;131(6):1223-1238. doi: 10.1097/ALN.0000000000002966.

Failure to detect life-threatening arrhythmias in ICDs using single-chamber detection criteria.

Pacing Clin Electrophysiol. 2019 Jun;42(6):583-594. doi: 10.1111/pace.13610. Epub 2019 Mar 26. PMID: 30657188

Endoscopic evaluation of the esophagus after catheter ablation of atrial fibrillation using contiguous and optimized radiofrequency applications.

Heart Rhythm. 2019 Jul;16(7):1013-1020. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.01.030. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30710736 Similar articles Select item 30657188

Pulmonary Vein Reconnection No Longer Occurs in the Majority of Patients After a Single Pulmonary Vein Isolation Procedure.

JACC Clin Electrophysiol. 2019 Mar;5(3):295-305. doi: 10.1016/j.jacep.2018.11.020. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30898231 Similar articles Select item 30710736

Cost-effectiveness and screening performance of ECG handheld machine in a population screening programme: The Belgian Heart Rhythm Week screening programme.

Eur J Prev Cardiol. 2019 Jun;26(9):964-972. doi: 10.1177/2047487319839184. Epub 2019 Apr 1. PMID: 30935219 Similar articles Select item 30898231

Evaluation of a simple technique aiming at optimizing point-by-point isolation of the left pulmonary veins: a randomized study.

Europace. 2019 May 5. pii: euz115. doi: 10.1093/europace/euz115. PMID: 31056640 Similar articles Select item 30935219

Benchmarking Belgian CRT practice against the rest of Europe: insights from the ESC-CRT survey II.

Acta Cardiol. 2019 Jun 13:1-5. doi: 10.1080/00015385.2019.1621455. PMID: 31190617 Similar articles Select item 31056640

A breath of air during MitraClip valve repair.

Acta Cardiol. 2019 Jul 17:1-2. doi: 10.1080/00015385.2019.1639938. [Epub ahead of print] No abstract available. PMID: 31314678 Similar articles Select item 31190617

2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardiaThe Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC).

Eur Heart J. 2019 Aug 31. pii: ehz467. doi: 10.1093/eurheartj/ehz467. [Epub ahead of print] No abstract available. PMID: 31504425 Similar articles Select item 31314678

Prospective evaluation of entrainment mapping as an adjunct to new-generation high-density activation mapping systems of left atrial tachycardias.

Heart Rhythm. 2019 Sep 14. pii: S1547-5271(19)30835-5. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.09.014. [Epub ahead of print] PMID: 31526822 Similar articles Select item 31504425

Identification of repetitive atrial activation patterns in persistent atrial fibrillation by direct contact high-density electrogram mapping.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2019 Dec;30(12):2704-2712. doi: 10.1111/jce.14214. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31588635 Similar articles Select item 31526822

Long-term impact of catheter ablation on arrhythmia burden in low-risk patients with paroxysmal atrial fibrillation: The CLOSE to CURE study.

Heart Rhythm. 2019 Nov 9. pii: S1547-5271(19)30997-X. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.11.004. PMID: 31707159 Similar articles Select item 31588635

Hyperalgesia and Fentanyl Dosing in On-Pump CABG.

Acta Anesthesiologica Belgica.

Hypercalcemia as a rare complication of anti-tumor necrosis factor alpha : a case-report and literature study.

Endocrine Abstracts (2019) 64 023. DOI : 10.1530/endoabs.64.023

Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

Respiratory Research (2019) 20:237. Doi : 10.1186/s12931-019-1208-6

Azithromycin during Acute Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations Requiring Hospitalization (BACE) A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial.

Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 7, pp 857–868, Oct 1, 2019

Artificial intelligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests.

European Respiratory Journal 2019 53: 1801660; DOI: 10.1183/13993003.01660-2018

The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis.

European Psychiatry 57:78-100.

Kappa Free Light Chains Is a Valid Tool in the Diagnostics of MS: A Large Multicenter Study.

Multiple Sclerosis Journal, 2019, DOI: 10.1177/1352458519845844

Characterization of skull base lesions using pseudo-continuous arterial spin labeling.

Clin Neuroradiol. 2019; 29(1): 75-86.

Potential effect of fetal origin of posterior cerebral artery on the arterial spin labeling sequence.

J Neuroradiol. Nov 6 2019.

Oseltamivir for prophylaxis of influenza in vaccinated hemodialysis patients.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Apr;40(4):497-498. doi: 10.1017/ice.2019.11.

A case of a surgical-site infection with Staphylococcus condimenti.

Infection. 2019 Oct;47(5):853-856. doi: 10.1007/s15010-019-01276-8.

Left ventricular remodelling patterns after MitraClip implantation in patients with severe mitral valve regurgitation: mechanistic insights and prognostic implications.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019 Mar 1;20(3):307-313. doi: 10.1093/ehjci/jey088. PubMed PMID: 30007315.

Summary of 2018 ESC Guidelines on definition of myocardial infarction, myocardial revascularisation, cardiovascular disease during pregnancy and on arterial hypertension.

Acta Cardiol. 2019 May 24:1-7. doi: 10.1080/00015385.2019.1569315. PubMed PMID: 31124757.

Clinical effects of cyclosporine in acute anterior myocardial infarction complicated by heart failure: A subgroup analysis of the CIRCUS Trial.

Am Heart J. 2019 Oct;216:147-149. doi: 10.1016/j.ahj.2019.05.010. Epub 2019 May 30. PubMed PMID: 31255244.

A breath of air during MitraClip valve repair.

Acta Cardiol. 2019 Jul 17:1-2. doi: 10.1080/00015385.2019.1639938. PubMed PMID: 31314678.

Vulnerability to cardiac arrest in patients with ST elevation myocardial infarction: Is it time or patient dependent?

Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 Aug 27:2048872619872127. doi: 10.1177/2048872619872127. PubMed PMID: 31452398.

Ticagrelor in patients with diabetes and stable coronary artery disease with a history of previous percutaneous coronary intervention (THEMIS-PCI): a phase 3, placebo-controlled, randomised trial.

Lancet. 2019 Sep 28;394(10204):1169-1180. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31887-2. Epub 2019 Sep 1. PubMed PMID: 31484629.

Transcatheter tricuspid valve repair using MitraClip device for significant tricuspid regurgitation: novel treatment for a common problem.

Acta Cardiol. 2019 Oct 10:1-2. doi: 10.1080/00015385.2019.1675921.

Stepwise approach towards adoption of allergen immunotherapy for allergic rhinitis and asthma patients in daily practice in Belgium: a BelSACI-Abeforcal-EUFOREA statement.

Myopericytoma of the Base of the Finger: Radiological and Pathological Description of a Rare Benign Entity.

J Hand Surg Am. 2019 Jan;44(1):69.e1-69.e5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.015. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29678425

Intracanal Optic Nerve Cavernous Hemangioma: A Case Report and Review of the Literature.

World Neurosurg. 2019 Jun;126:428-433. doi: 10.1016/j.wneu.2019.02.202. Epub 2019 Mar 12. Review. PMID: 30876990

Bone marrow metastases from a 1p/19q co-deleted oligodendroglioma- a case report.

Thrombomodulin and endothelial dysfunction: a disease-modifier shared between malignant hypertension and atypical hemolytic uremic syndrome.

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Atherosclerosis 2020 doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.12.005.

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Clin Chem Lab Med. 2019 doi: 10.1515/cclm-2019-1253.

Evolving concepts on the management of dyslipidaemia.

Acta Clin Belg – Int J Clin Lab Med 2019 https://doi.org/10.1080/17843286.2019.1702823

Muscle strength is a major determinant of the blood pressure response to isometric stress testing: the Asklepios population study.

J Hypertens 2020;38:224-234.

Investigations on the clinical utility of apolipoprotein B measurement: A research priority.