skip to Main Content
D.m.v. een technische aanpassing van de ergometer kunnen ook andersvaliden hun handbike op de ergometer plaatsen

AZLINK 20

SMAC: deskundige begeleiding voor gezond en verantwoord sporten

De doelstelling van het SMAC Brugge, het Sportmedisch Adviescentrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, is het verschaffen van deskundig medisch en sportwetenschappelijk advies aan iedereen die wil sporten of bewegen.

Erkenning van het SMAC Brugge

Tijdens een inspanningstest wordt de inspanningsintensiteit gradueel opgedreven. Dit kan voor lopers door het opdrijven van de snelheid en zo nodig de hellingshoek van een loopband.

In 2010 werd het SMAC Brugge door de Vlaamse Gemeenschap erkend als keuringscentrum. Voorwaarden hiervoor waren de aanwezigheid van de nodige ruimtes en apparatuur, de aanpak door een multidisciplinair team met elk zijn specifieke deskundigheid (sportkinesitherapeut, cardioloog, pneumoloog, psycholoog, podoloog, voedingsdeskundige, …) en de nauwe samenwerking met een universitair centrum (K.U. Leuven) en een topsportschool (KTA Brugge).  In december 2010 kende de FIFA het SMAC Brugge bovendien de titel van FIFA Medical Centre of Excellence Flanders toe op het gebied van voetbalspecifieke revalidatie, vanwege de jarenlange ervaring en opgebouwde expertise in voetbalkundige begeleiding.

Doelgroep

Elke sporter is welkom in het SMAC, ongeacht prestatieniveau (van recreant tot topsporter), ervaring (van beginner tot deskundige), leeftijd (jong en oud) en type sport (individuele of teamsport, duur- of krachtsport). Iedereen die op een gezonde en verantwoorde manier aan sport wenst te doen, kan door de huisarts doorverwezen worden.Tevens ontwikkelde het SMAC een bijzondere expertise in de begeleiding van sporters met een handicap, zoals rolstoelatleten en atleten met een prothese.

Ook personen met een ziekte of aandoening, zoals diabetes, obesitas, langdurige ziekte, M.S. enz. worden er sportief begeleid.
 

D.m.v. een technische aanpassing van de ergometer kunnen ook andersvaliden hun handbike op de ergometer plaatsen.

Als erkend keuringscentrum staat het SMAC eveneens in voor de keuring en begeleiding van sporters met een topsportstatuut, zoals bepaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Aanbod

»  Sportconsultaties

De keuringsarts staat in voor diagnostiek, behandeling en preventie van zowel acute als chronische sportspecifieke letsels. Indien nodig gebeurt een snelle doorverwijzing naar specialisten in alle overige medische disciplines voor een gerichte diagnostiek en behandeling.

»  Sportmedisch geschiktheidsonderzoek – cardiale screening

Competitiesporters kunnen bij het SMAC terecht voor anamnese, klinisch onderzoek en alle aanvullende onderzoeken, zoals opgelegd door de desbetreffende sportbond of overheid. Inzake de preventie van plotse hartdood volgt men het beleid Medisch Verantwoord Sporten van de Vlaamse Overheid.

De arts neemt telkens een vragenlijst met persoonlijke en familiale voorgeschiedenis door, verricht een klinisch onderzoek en maakt een rust-ECG. Bij mannen vanaf 35 jaar en vrouwen vanaf 45 jaar wordt het SCORE-risico berekend, d.i. het risico op plotse hartdood door hartinfarct gedurende de volgende tien jaar. Dit risico wordt berekend aan de hand van leeftijd, geslacht, bloeddruk, hypercholesterolemie en rookstatus. Bij afwijkende bevindingen of de minste twijfel verwijst de arts de sporter door naar de dienst Cardiologie.

»  Inspanningstest – trainingsadvies

Tijdens een inspanningstest wordt de inspanningsintensiteit gradueel opgedreven. Dit kan voor lopers door het opdrijven van de snelheid en zo nodig de hellingshoek van een loopband. Voor fietsers gebeurt dit door het opdrijven van de weerstand op de ergometer. Fietsers kunnen de test uitvoeren op een instelbare standaardfiets, maar het is eveneens mogelijk om de eigen fiets op de ergometer te monteren. D.m.v. een technische aanpassing van de ergometer kunnen ook andersvaliden hun handbike op de ergometer plaatsen.
Voor de test wordt een rust-ECG afgenomen en beoordeeld door een cardioloog. Tijdens de test is er een continue registratie van de hartfrequentie, de zuurstofopname (VO2) en hartactiviteit a.d.h.v. een ECG. Op het einde van elke inspanningstrap meet de arts de melkzuurconcentratie in het bloed.

Inspanningstesten maken een evaluatie van de huidige conditie mogelijk. Door bepaling van de vetdrempel en het omslagpunt worden de optimale zones van trainingsintensiteit vastgelegd en kan een individueel trainingsschema opgesteld worden. Door herhaalde testing kan men de evolutie van het prestatieniveau opvolgen en het trainingsschema verder optimaliseren.
 

Op het einde van elke inspanningstrap meet de arts de melkzuurconcentratie in het bloed.

»  Krachttesting

In het SMAC is het mogelijk om de isokinetische krachtverhouding van antagonistische spieren te meten door middel van een biodex-toestel (quadriceps, hamstrings, endo- en exorotatoren van de schouder, …). Het vaststellen van onevenwichten en het corrigeren tot de optimale verhouding is van groot belang voor blessurepreventie.Daarnaast kan de arts ook de krachtverhoudingen van schuine en rechte buikspieren en rugspieren meten, wat cruciaal is voor de preventie en genezing van rugklachten.

»  Sprint- en sprongtesten

Naast de spronghoogte kan ook de sprintsnelheid gemeten worden over vooraf ingestelde afstanden.

»  Ganganalyse

Ganganalyse bestaat zowel uit een statische analyse en uitmeting van de voetassen als een dynamische analyse van de biomechanica van de voet met constante cameraregistratie. Afhankelijk van de bevindingen geeft de arts steunzooladvies voor het optimaliseren van de biodynamica door een goede schokdemping en effectieve voetafrol.

»  Sportpsychologische begeleiding

De mentale begeleiding vormt eveneens een essentieel onderdeel van de totale begeleiding van de atleet. De nadruk ligt op het versterken van prestatiebevorderende factoren en het verminderen van prestatiebelemmerende factoren. De atleet staat hierin centraal en is de stuwende kracht.De erkende sportpsychologen maken een balans op en stellen eventueel een plan op voor mentale begeleiding.

»  Voedings- en dieetadvies

De sportvoedingsdeskundige verstrekt basisinformatie omtrent gezonde en evenwichtige voeding, evalueert en optimaliseert het individueel voedingspatroon door het opvolgen van een voedingsdagboek, en kan zo nodig sportspecifiek voedingsadvies aanreiken.
 

x

Tijdens een inspanningstest is er een continue registratie van de hartfrequentie, de zuurstofopname (VO2) en hartactiviteit a.d.h.v. een ECG.

Praktisch

Bij het SMAC kunt u terecht voor een conditionele inspanningstest incl. rust-ECG of inspannings-ECG. Op aanvraag is ook een gepersonaliseerd trainingsprogramma mogelijk. Het SMAC Brugge bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis, te bereiken via route 171. Telefonisch is het centrum bereikbaar op 050 45 29 00 of 050 45 36 00. Voor meer informatie: www.azsintjan.be/smac.

Back To Top