skip to Main Content

Resultaten van de behandeling met de hartfrequentieverlagende If-kanalenblokkeerder ivabradine bij patienten met ischemische linkerventrikeldisfunctie in de BEAUTIFUL-studie.

Back To Top