skip to Main Content

AZLINK 1

Ontwikkelingen in (bij)schildklierchirurgie – Beperkt litteken dankzij minimaal invasieve ingreep

Sinds kort kunnen patiënten met (bij)schildklieraandoeningen in het AZ Sint-Jan AV met een minimaal invasieve ingreep behandeld worden. Een primeur voor Vlaanderen. Deze techniek is veilig en geeft, met een beperkt litteken, een beter esthetisch resultaat. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele contra-indicaties.

Reeds sterk verbeterde ingreep

De (bij)schildklierchirurgie heeft reeds een grote evolutie achter de rug. Pas sedert het gedetailleerd beschrijven van de fysiologie en de anatomie kan deze ingreep veilig en efficiënt uitgevoerd worden, en dit zowel voor benigne als voor maligne aandoeningen. De belangrijkste postoperatieve complicaties, zoals de beschadiging van de nervus laryngeus recurrens met blijvende heesheid tot gevolg en de hypoparathyroidie op lange termijn, komen nog weinig voor. Het grootste bezwaar blijft echter het onesthetisch litteken van ongeveer zes centimeter in de hals. De minimaal invasieve ingreep, zoals die nu in het AZ Sint-Jan AV uitgevoerd wordt, biedt daar in een aantal gevallen een oplossing voor.

Nu nog veiliger en met kleiner litteken

Naar analogie van de laparoscopie binnen de abdominale heelkunde wordt via een kleine incisie (minder dan 3 cm) door middel van een fijne endoscoop de schildklier gemobiliseerd en worden de arteria en vena thyroidea superior en de vena thyroidea media en inferior opgespoord. De schildklierlob wordt naar buiten gebracht en – na visualisatie van de nervus recurrens en de bijschildklier – volledig verwijderd. Op dezelfde wijze kan de chirurg een primaire hyperparathyroidie behandelen, dankzij een betere preoperatieve lokalisatie (echo, MRI, sestamibi scintigrafie) en de preoperatieve bepaling van het parathormoon. Door de korte halfwaardetijd kan de chirurg reeds preoperatief een belangrijke daling door wegname van het adenoom aantonen.

azlink-1-art-4-bijschildklier-1Voordelen

  • minder postoperatieve pijn
  • meer esthetisch litteken
  • kortere hospitalisatieduur

Contra-indicaties

  • vroegere halschirurgie
  • hyperthyroidie
  • grote goiter
  • maligniteit
  • MEN-syndroom
  • onvoldoende preoperatieve lokalisatie

 

Back To Top