Ga naar hoofdinhoud

dr. Sarah Saxena

Anesthesioloog

dienst Anesthesie en kritische zorgen campus Sint-Jan

operatiekwartier.brugge@azsintjan.be

050 45 21 93

Dr. Sarah Saxena behaalde haar diploma geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles, waarna zij zich verder specialiseerde tot anesthesioloog. Tijdens haar opleiding anesthesiologie behaalde ze een beurs van de ‘Belgian American Education Foundation’ om een jaar onderzoek te doen aan de University of California, San Francisco’ (USA). Eens terug in België, zette ze dit onderzoek rond perioperatieve neurocognitieve aandoeningen verder.
Ze verdedigde recent haar doctoraatsthesis ‘Preventive and therapeutic physio-pathological aspects of peri-operative
neurocognitive disorders’ onder een consortium van de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit van Rijsel.
Aansluitend op haar opleiding anesthesiologie werkte dr. Saxena in het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) in Charleroi. Haar speciale interesse gaat uit naar locoregionale anesthesie. In de toekomst wenst ze binnen de dienst Anesthesie en kritische zorgen haar onderzoek verder te zetten om perioperatieve neurocognitieve aandoeningen te voorkomen.

Back To Top