Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe artsen

dr. Pieter D’hulst

dr. Pieter D’hulst

Uroloog
dienst Urologie, campus Sint-Jan
Dr. Pieter D'hulst behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Tijdens zijn specialisatie in de urologie werkte hij in het AZ Delta Roeselare, het AZ Damiaan Oostende, het AZ Sint-Lucas Gent en het UZ Leuven. Na zijn erkenning als uroloog bekwaamde hij zich verder in de complexe steenpathologie, endoscopische laserbehandeling en reconstructieve urologie in het Auckland City Hospital in Auckland, Nieuw-Zeeland. Aansluitend op deze internationale ervaring was hij werkzaam in het UZ Leuven als resident in de functionele urologie en uro-gynaecologie onder supervisie van prof. dr. Frank Van der Aa en prof. dr. Jan Deprest. In 2022 heeft hij een bijkomende opleiding gevolgd in sfincter-en erectieprothesechirurgie bij prof. dr. Koen Van Renterghem in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en in het Hôpital Saint-Vincent-de-Paul in Rijsel. Hij is auteur van verschillende artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften en lid van de Belgische Vereniging Urologie (BVU), de European Association of Urology (EAU), de International Continence Society (ICS) en de European Society of Sexual Medicine (ESSM). Sinds juli 2022 is dr. Pieter D'hulst toegelaten tot The EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons (ESGURS). Deze Europese werkgroep wil experts samenbrengen op het gebied van reconstructieve urologie en jonge urologen die geïnteresseerd zijn in reconstructieve urologische chirurgie. Dr. Pieter D'hulst focust zich binnen de Brugse urologische associatie op de functionele urologie, uro-gynaecologie, andrologie, endoscopische laserbehandeling en de complexe steenpathologie. Hij is werkzaam op campus Sint-Jan, in het AZ Sint-Lucas Brugge en in het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen in Brugge.
dr. Anaïs De Landtsheer

dr. Anaïs De Landtsheer

Endocrinoloog
dienst Endocrinologie, campus Sint-Jan
Sinds augustus 2022 maakt dr. Anaïs De Landtsheer deel uit van de dienst Endocrinologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan. Dr. De Landtsheer behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde met grote onderscheiding aan de KU Leuven. Tijdens haar verdere specialisatie in de inwendige geneeskunde en nadien endocrinologie werkte zij in het AZ Nikolaas, het AZ Glorieux, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan en het UZ Leuven. Dr. De Landtsheer zal zich naast de algemene endocrinologie en diabetologie specifiek toeleggen op het gebied van de andrologie, onder meer in het centrum voor reproductieve geneeskunde. Zij volgde hiervoor een aanvullende klinische opleiding in het UZ Leuven en zal in het voorjaar van 2023 het Europees examen voor de erkenning als androloog afleggen. Dr. Anaïs De Landtsheer zal samen met dr. Youri Taes werkzaam zijn op de diabetische voetkliniek. Zij zal ook samen met dr. Sara Vandewalle instaan voor de opvolging van patiënten met zwangerschapsdiabetes.
Dr Dochy

dr. Frederick Dochy

NKO-arts, gelaat- en halschirurg
dienst Neus-, keel en oorziekten, campus Sint-Jan
Dr. Frederick Dochy studeerde in 2014 met grote onderscheiding af in de geneeskunde aan de UGent. Hij specialiseerde zich van 2014 tot en met 2019 in de neus-, keel- en oorheelkunde en de gelaat- en halschirurgie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij werkte tijdens zijn opleiding gedurende één jaar in het AZ Damiaan Oostende. In 2018 behaalde hij als een van de eersten in België de titel ‘Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery’. Van 2019 tot en met 2021 was hij arts-staflid aan de dienst Hoofd- en halsheelkunde van het UZ Gent onder toezicht van prof. dr. Philippe Deron. Hij legde zich hier verder toe op de gelaat- en halspathologie en -chirurgie in zowel haar maligne vormen als haar benigne, zoals schildklier- en oorspeekselklierchirurgie. Daarnaast bekwaamde hij zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in innovatieve chirurgie voor sociaal storend snurken en obstructief slaapapneu onder begeleiding van prof. dr. Olivier Vanderveken. Sinds 1 maart 2022 zet dr. Frederick Dochy zich op de dienst Neus-, keel- oorziekten van campus Sint-Jan voornamelijk in voor algemene NKO-heelkunde, gelaat- en halschirurgie en diagnostiek en chirurgie voor snurken en obstructief slaapapneu. Hij consulteert en opereert ook voor dezelfde pathologieën in het AZ Sint- Lucas Brugge. Daarnaast blijft hij consulent in het Universitair Ziekenhuis Gent op de dienst Hoofd- en halsheelkunde voor gelaat-, hals- en snurk- en slaapapneuchirurgie.
dr. Pieter Pierreux

dr. Pieter Pierreux

Orthopedist
dienst Orthopedie, campus Sint-Jan
Dr. Pieter Pierreux behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg genoot hij grotendeels in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het OLV Aalst en het UZ Brussel. Hij heeft een passie voor het schouder- en ellebooggewricht en wilde deze specialisatie verder versterken door zowel nationale als internationale ervaringen tijdens zijn fellowship. Hij startte in het AZ Monica in Deurne waar hij nauw samenwerkte met prof. Roger van Riet en prof. Olivier Verborgt. Na een half jaar trok hij naar de ‘Clinique du Sport’ in Bordeaux waar hij zich de daaropvolgende zes maanden liet onderdompelen in de Franse school. In augustus 2022 is dr. Pierreux gestart als elleboog– en schouderspecialist binnen de associatie Orthoclinic Brugge (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint Lucas Brugge). Naast de courante schouderpathologie, legt hij er zich in eerste instantie toe op alle elleboogpathologieën. Dit gaat van elleboog artroscopie, artrolyse, ligamentair herstel tot complex elleboogtrauma en elleboogprothese. Als consulent-schouderchirurg werkt hij ook deeltijds in het AZ Groeninge in Kortrijk. Samen met meerdere collega’s uit Brugge en Kortrijk, zet hij zijn schouders onder de permanentie voor handtrauma binnen de ziekenhuisoverschrijdende samenwerking ‘Handgroep West’.
apr. biol. Astrid Muyldermans

apr. biol. Astrid Muyldermans

Apotheker klinisch bioloog & ziekenhuishygiënist
dienst Laboratoriumgeneeskunde campus Sint-Jan & campus Henri Serruys
Astrid Muyldermans studeerde in 2014 af als apotheker aan de KU Leuven waarna ze zich aan deze universiteit verder specialiseerde tot klinisch bioloog. Tijdens haar specialisatie was ze twee jaar assistent op de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Daarnaast deed ze ook assistentschap in het UZ Leuven, de GZA Ziekenhuizen in Antwerpen en het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier. Na haar specialisatie in de klinische biologie behaalde ze eveneens de master in de ziekenhuishygiëne met de grootste onderscheiding. Ze was sinds augustus 2019 gedurende drie jaar werkzaam als staflid binnen de dienst Microbiologie & ziekenhuishygiëne van het UZ Brussel. Daar was ze sectorhoofd bacteriologie, virologie, parasitologie en vielen onder meer het nationaal referentiecentrum voor Legionella pneumophila en een groot automatisatieproject binnen de microbiologie onder haar verantwoordelijkheid. Sinds augustus 2022 legt ze zich binnen de associatie van klinisch biologen toe op de microbiologie voor campus Sint-Jan en op de ziekenhuisinfectiebeheersing voor de drie campussen.
dr. Nicolas Salamon

dr. Nicolas Salamon

Radioloog
dienst Radiologie campus Sint-Jan
Dr. Nicolas Salamon behaalde in 2017 zijn diploma geneeskunde met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. Van 2017 tot 2022 specialiseerde hij zich in de radiologie, waarbij hij de eerste twee jaren van zijn opleiding als assistent werkte in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en de volgende drie jaren zijn opleiding vervolledigde in het UZ Gent. In 2021 behaalde hij het 'European Diploma in Radiology (EDiR)' alvorens in juli 2022 af te studeren als arts-specialist in de radiologie. Dr. Salamon maakt sinds 1 augustus 2022 deel uit van de dienst Radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en zal ook regelmatig werkzaam zijn in het AZ Sint-Lucas in Brugge. Hij zal zich naast zijn werkzaamheden als algemeen radioloog vooral toeleggen op de neuro- en hoofd-hals radiologie alsook op de cardiovasculaire radiologie. Hiervoor zal hij in 2023 nog een voortgezette opleiding (fellowship) van 3 maanden doorlopen in Zürich, Zwitserland.
dr. Sarah Saxena

dr. Sarah Saxena

Anesthesioloog
dienst Anesthesie en kritische zorgen campus Sint-Jan
Dr. Sarah Saxena behaalde haar diploma geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles, waarna zij zich verder specialiseerde tot anesthesioloog. Tijdens haar opleiding anesthesiologie behaalde ze een beurs van de ‘Belgian American Education Foundation’ om een jaar onderzoek te doen aan de University of California, San Francisco’ (USA). Eens terug in België, zette ze dit onderzoek rond perioperatieve neurocognitieve aandoeningen verder. Ze verdedigde recent haar doctoraatsthesis ‘Preventive and therapeutic physio-pathological aspects of peri-operative neurocognitive disorders’ onder een consortium van de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit van Rijsel. Aansluitend op haar opleiding anesthesiologie werkte dr. Saxena in het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) in Charleroi. Haar speciale interesse gaat uit naar locoregionale anesthesie. In de toekomst wenst ze binnen de dienst Anesthesie en kritische zorgen haar onderzoek verder te zetten om perioperatieve neurocognitieve aandoeningen te voorkomen.
Dr Schauwvlieghe

dr. Alexander Schauwvlieghe

Hematoloog
dienst Hematologie, campus Sint-Jan
Dr. Alexander Schauwvlieghe behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn specialisatie interne geneeskunde startte. Tijdens zijn algemene opleidingsjaren inwendige geneeskunde werkte dr. Schauwvlieghe in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Maria Middelares in Gent en UZ Gent. Zijn specialisatie hematologie startte hij in het UZ Gent. In 2016 maakte hij de overstap naar het Erasmus Medisch Centrum, een van de meest gerenommeerde Europese hematologiecentra, waar hij 4 jaar werkte. Hij voltooide daar zijn klinische opleiding hematologie en deed daarnaast een doctoraatsonderzoek naar opportunistische infecties bij hematologiepatiënten, met een bijzondere focus op invasieve schimmelinfecties. Na zijn verblijf in Rotterdam volgde nog een fellowship op de dienst hematologie in UZ Leuven. Sinds september 2020 werkt dr. Schauwvlieghe als staflid Hematologie in UZ Gent. Op 1 maart 2022 vervoegde hij de dienst Hematologie op campus Sint-Jan als vijfde hematoloog. Dr Schauwvlieghe legt zich voornamelijk toe op de zorg voor patiënten met acute leukemie en allogene stamceltransplantatie, in samenwerking met dr. Dominik Selleslag en dr. Tom Lodewyck.
dr Tuybens

dr. Pieterjan Tuybens

Anesthesist
Departement anesthesie en reanimatie, campus Sint-Jan
Dr. Pieterjan Tuybens behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2013. Daarna specialiseerde hij zich in het Universitair Ziekenhuis van Gent in de anesthesie en reanimatie en volgde hij extra opleidingen voor de reanimatie van kinderen en trauma-opvang. Nadat hij afstudeerde als arts-specialist in de anesthesie en reanimatie, ging dr. Tuybens in het UZ Gent aan de slag als staflid cardio-anesthesie voor een periode van 3 jaar. In die periode schoolde hij zich verder bij in transoesofageale echocardiografie en anesthesie voor chirurgie bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Na vervolgens een jaar als staflid in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gewerkt te hebben, besloot dr. Tuybens zich aan te sluiten bij het departement Anesthesie en reanimatie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hier zal hij zich toeleggen op de activiteiten in het operatiekwartier, met inbegrip van cardiochirurgie.
dr. Anthony Van Eemeren

dr. Anthony Van Eemeren

Orthopedist
dienst Orthopedie campus Sint-Jan
Dr. Anthony Van Eemeren studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en voltooide aansluitend zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan het UZ Leuven. Vervolgens volbracht hij een fellowship van 2 jaar in toonaangevende referentiecentra in Berlijn, München, Parijs, Brugge, Leuven en Melbourne, waar hij zich verder heeft verdiept in heupsparende chirurgie en complexe revisies. Hij is sinds 1 augustus 2022 werkzaam in de Orthoclinic Brugge (een associatie tussen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge) en op de dienst Orthopedie op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV met als specialisatie heup- en bekkenchirurgie. Binnen de dienst Orthopedie focust hij zich samen met dr. Maxence Vandekerckhove en dr. Jan Vanlommel op het volledige spectrum heup- en bekkenchirurgie, waaronder young adult hip en heupprothesen via de voorste spiersparende toegangsweg. Daarnaast versterkt hij het heupteam in het AZ Groeninge in Kortrijk.
dr. Michiel Vande Kerckhove

dr. Michiel Vande Kerckhove

Orthopedist
dienst Orthopedie, campus Sint-Jan
Dr. Michiel Vande Kerckhove behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en startte nadien zijn opleiding tot orthopedisch chirurg en traumatoloog aan het Universitair Ziekenhuis van Aken (Duitsland). Tijdens zijn fellowships bij dr. Vincent Fiere in Centre Santy Lyon (Frankrijk), prof. dr. Philippe Lauweryns in Sint-Truiden en dr. Luc Vanden Berghe in Brugge, specialiseerde hij zich verder in rug- en nekchirurgie. Vervolgens werkte hij gedurende 2 jaar als staflid voor rug- en nekchirurgie in het UZ Gent. Sinds 1 augustus 2022 is hij werkzaam als rug- en nekchirurg in de Orthoclinic Brugge (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas Brugge). Dr. Michiel Vande Kerckhove zal zich binnen de associatie samen met dr. Davy Hoste en prof. dr. Frank Plasschaert focussen op het gehele spectrum van aandoeningen van de rug en nek. Hij neemt ook deel aan de algemene traumatologie-wachtdienst.
dr. Lien Vandenbulcke

dr. Lien Vandenbulcke

Anesthesioloog
departement Anesthesie en kritische zorgen campus Sint-Jan
Dr. Lien Vandenbulcke behaalde in 2011 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich vervolgens in anesthesie en reanimatie met opleiding in het UZ Gent en het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV. Tijdens deze opleiding volgde ze cursussen reanimatie bij volwassenen en kinderen. In 2017 behaalde ze de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen na een residentschap in het UZ Gent. Hierna ging ze aan de slag als staflid anesthesie op het operatiekwartier van het UZ Gent. Daar ontwikkelde ze een bijzondere interesse in anesthesie voor materniteit, neurochirurgie en trauma. Na een opleiding in trauma-opvang werd ze ATLS-instructeur en geeft ze regelmatig lessen in België en Nederland. Eind 2022 startte dr. Vandenbulcke als tijdelijk aangenomen arts-specialist op het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan, waar ze zich toelegt op activiteiten in het operatiekwartier
Back To Top