Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe artsen

dr De Becker

dr. Benjamin De Becker

Cardioloog
dienst Cardiologie, campus Sint-Jan
Dr. Benjamin De Becker behaalde zijn medisch diploma aan de Université Libre de Bruxelles in 2013. Hij startte er vervolgens zijn specialisatie in de interne geneeskunde en aansluitend ook in de cardiologie. Tijdens zijn opleiding cardiologie verrichtte hij drie jaar wetenschappelijk onderzoek naar het effect van urinezuur op het cardiovasculaire systeem, onder leiding van prof. dr. Philippe van de Borne en gedeeltelijk gefinancierd door het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) en het Fonds voor Hartchirurgie. Tijdens zijn academische loopbaan ontving dr. De Becker driemaal de Fleurice Mercier-prijs en ook de Dekenprijs ULB, de prijs voor de Beste Klinische Onderzoeker in 2013 en de Chapman-prijs in 2021. Op 1 oktober 2021 startte dr. Benjamin De Becker met een fellowship elektrofysiologie op de dienst Cardiologie van campus Sint-Jan. Tijdens dit fellowship is hij ook actief betrokken bij de klinische en wetenschappelijke activiteiten van de afdeling.
dr Decuypere

dr. Fien Decuypere

Plastisch, esthetisch en reconstructief chirurg
dienst Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie, campus Sint-Jan & campus Henri Serruys
In 2015 behaalde dr. Fien Decuypere haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Hierna specialiseerde ze zich door middel van een zesjarige opleiding tot plastisch, esthetisch en reconstructief chirurg aan de Universiteit Gent. Deze bestond uit de vervollediging van een tweejarige basisopleiding in de algemene heelkunde in het AZ Maria Middelares gevolgd door een vierjarige gespecialiseerde opleiding in de plastische, esthetische en reconstructieve chirurgie aan het UZ Gent. Na deze universitaire opleiding en erkenning tot plastisch chirurg in 2021, deed ze nog verdere ervaring op door middel van een internationaal fellowship in de esthetische Kuzbari-kliniek in Wenen, Oostenrijk, waarmee ze zich verder specialiseerde in de faciale esthetiek, borstchirurgie en bodycontouring. Dr. Decuypere zal zich binnen de dienst Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie toespitsen op zowel reconstructieve heelkunde als esthetische heelkunde en dit zowel op campus Sint-Jan als op campus Henri Serruys. Ze werkt ook één dag per week in de D&E Kliniek in Melle voor puur esthetische consultaties en operaties.
Dr Dochy

dr. Frederick Dochy

NKO-arts, gelaat- en halschirurg
dienst Neus-, keel en oorziekten, campus Sint-Jan
Dr. Frederick Dochy studeerde in 2014 met grote onderscheiding af in de geneeskunde aan de UGent. Hij specialiseerde zich van 2014 tot en met 2019 in de neus-, keel- en oorheelkunde en de gelaat- en halschirurgie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij werkte tijdens zijn opleiding gedurende één jaar in het AZ Damiaan Oostende. In 2018 behaalde hij als een van de eersten in België de titel ‘Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery’. Van 2019 tot en met 2021 was hij arts-staflid aan de dienst Hoofd- en halsheelkunde van het UZ Gent onder toezicht van prof. dr. Philippe Deron. Hij legde zich hier verder toe op de gelaat- en halspathologie en -chirurgie in zowel haar maligne vormen als haar benigne, zoals schildklier- en oorspeekselklierchirurgie. Daarnaast bekwaamde hij zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in innovatieve chirurgie voor sociaal storend snurken en obstructief slaapapneu onder begeleiding van prof. dr. Olivier Vanderveken. Sinds 1 maart 2022 zet dr. Frederick Dochy zich op de dienst Neus-, keel- oorziekten van campus Sint-Jan voornamelijk in voor algemene NKO-heelkunde, gelaat- en halschirurgie en diagnostiek en chirurgie voor snurken en obstructief slaapapneu. Hij consulteert en opereert ook voor dezelfde pathologieën in het AZ Sint- Lucas Brugge. Daarnaast blijft hij consulent in het Universitair Ziekenhuis Gent op de dienst Hoofd- en halsheelkunde voor gelaat-, hals- en snurk- en slaapapneuchirurgie.
Dr Schauwvlieghe

dr. Alexander Schauwvlieghe

Hematoloog
dienst Hematologie, campus Sint-Jan
Dr. Alexander Schauwvlieghe behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn specialisatie interne geneeskunde startte. Tijdens zijn algemene opleidingsjaren inwendige geneeskunde werkte dr. Schauwvlieghe in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Maria Middelares in Gent en UZ Gent. Zijn specialisatie hematologie startte hij in het UZ Gent. In 2016 maakte hij de overstap naar het Erasmus Medisch Centrum, een van de meest gerenommeerde Europese hematologiecentra, waar hij 4 jaar werkte. Hij voltooide daar zijn klinische opleiding hematologie en deed daarnaast een doctoraatsonderzoek naar opportunistische infecties bij hematologiepatiënten, met een bijzondere focus op invasieve schimmelinfecties. Na zijn verblijf in Rotterdam volgde nog een fellowship op de dienst hematologie in UZ Leuven. Sinds september 2020 werkt dr. Schauwvlieghe als staflid Hematologie in UZ Gent. Op 1 maart 2022 vervoegde hij de dienst Hematologie op campus Sint-Jan als vijfde hematoloog. Dr Schauwvlieghe legt zich voornamelijk toe op de zorg voor patiënten met acute leukemie en allogene stamceltransplantatie, in samenwerking met dr. Dominik Selleslag en dr. Tom Lodewyck.
dr Tuybens

dr. Pieterjan Tuybens

Anesthesist
Departement anesthesie en reanimatie, campus Sint-Jan
Dr. Pieterjan Tuybens behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2013. Daarna specialiseerde hij zich in het Universitair Ziekenhuis van Gent in de anesthesie en reanimatie en volgde hij extra opleidingen voor de reanimatie van kinderen en trauma-opvang. Nadat hij afstudeerde als arts-specialist in de anesthesie en reanimatie, ging dr. Tuybens in het UZ Gent aan de slag als staflid cardio-anesthesie voor een periode van 3 jaar. In die periode schoolde hij zich verder bij in transoesofageale echocardiografie en anesthesie voor chirurgie bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Na vervolgens een jaar als staflid in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gewerkt te hebben, besloot dr. Tuybens zich aan te sluiten bij het departement Anesthesie en reanimatie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hier zal hij zich toeleggen op de activiteiten in het operatiekwartier, met inbegrip van cardiochirurgie.
Back To Top