Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe artsen

dr. Hugo Carvalho

dr. Hugo Carvalho

Anesthesioloog
dienst Anesthesie en kritische zorgen
Dr. Hugo Carvalho behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit van Porto (Portugal). Na een Erasmus-uitwisselingsprogramma en een onderzoeksstage in het Universitair Ziekenhuis Gent specialiseerde hij zich verder in de anesthesie. Dr. Carvalho voltooide zijn specialisatie in 2020 en werkte vervolgens als anesthesioloog-consulent in het Universitair Ziekenhuis Brussel. In 2021 verdedigde hij zijn doctoraat “Novel approaches to perioperative neuromuscular monitoring". Nadien specialiseerde hij zich in het St. George's University Hospital (Londen, Verenigd Koninkrijk) verder in cardio-thoracale anesthesie. Dr. Carvalho is lid van het Scientific Forum 1 van de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) en maakt als expert deel uit van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). In april 2023 startte dr. Carvalho als tijdelijk aangenomen arts-specialist op het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan, waar hij zich nu vooral toelegt op alle anesthesie-activiteiten binnen en buiten het operatiekwartier. Hij zal ook meewerken aan de wetenschappelijke programma’s en blijft als onderzoeksconsulent ook verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. 
dr. Pieter D’hulst

dr. Pieter D’hulst

Uroloog
dienst Urologie, campus Sint-Jan
Dr. Pieter D'hulst behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Tijdens zijn specialisatie in de urologie werkte hij in het AZ Delta Roeselare, het AZ Damiaan Oostende, het AZ Sint-Lucas Gent en het UZ Leuven. Na zijn erkenning als uroloog bekwaamde hij zich verder in de complexe steenpathologie, endoscopische laserbehandeling en reconstructieve urologie in het Auckland City Hospital in Auckland, Nieuw-Zeeland. Aansluitend op deze internationale ervaring was hij werkzaam in het UZ Leuven als resident in de functionele urologie en uro-gynaecologie onder supervisie van prof. dr. Frank Van der Aa en prof. dr. Jan Deprest. In 2022 heeft hij een bijkomende opleiding gevolgd in sfincter-en erectieprothesechirurgie bij prof. dr. Koen Van Renterghem in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en in het Hôpital Saint-Vincent-de-Paul in Rijsel. Hij is auteur van verschillende artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften en lid van de Belgische Vereniging Urologie (BVU), de European Association of Urology (EAU), de International Continence Society (ICS) en de European Society of Sexual Medicine (ESSM). Sinds juli 2022 is dr. Pieter D'hulst toegelaten tot The EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons (ESGURS). Deze Europese werkgroep wil experts samenbrengen op het gebied van reconstructieve urologie en jonge urologen die geïnteresseerd zijn in reconstructieve urologische chirurgie. Dr. Pieter D'hulst focust zich binnen de Brugse urologische associatie op de functionele urologie, uro-gynaecologie, andrologie, endoscopische laserbehandeling en de complexe steenpathologie. Hij is werkzaam op campus Sint-Jan, in het AZ Sint-Lucas Brugge en in het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen in Brugge.

dr. Anaïs De Landtsheer

Endocrinoloog
dienst Endocrinologie, campus Sint-Jan
Sinds augustus 2022 maakt dr. Anaïs De Landtsheer deel uit van de dienst Endocrinologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan. Dr. De Landtsheer behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde met grote onderscheiding aan de KU Leuven. Tijdens haar verdere specialisatie in de inwendige geneeskunde en nadien endocrinologie werkte zij in het AZ Nikolaas, het AZ Glorieux, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan en het UZ Leuven. Dr. De Landtsheer zal zich naast de algemene endocrinologie en diabetologie specifiek toeleggen op het gebied van de andrologie, onder meer in het centrum voor reproductieve geneeskunde. Zij volgde hiervoor een aanvullende klinische opleiding in het UZ Leuven en zal in het voorjaar van 2023 het Europees examen voor de erkenning als androloog afleggen. Dr. Anaïs De Landtsheer zal samen met dr. Youri Taes werkzaam zijn op de diabetische voetkliniek. Zij zal ook samen met dr. Sara Vandewalle instaan voor de opvolging van patiënten met zwangerschapsdiabetes.
dr. Pieter Pierreux

dr. Pieter Pierreux

Orthopedist
dienst Orthopedie, campus Sint-Jan
Dr. Pieter Pierreux behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg genoot hij grotendeels in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het OLV Aalst en het UZ Brussel. Hij heeft een passie voor het schouder- en ellebooggewricht en wilde deze specialisatie verder versterken door zowel nationale als internationale ervaringen tijdens zijn fellowship. Hij startte in het AZ Monica in Deurne waar hij nauw samenwerkte met prof. Roger van Riet en prof. Olivier Verborgt. Na een half jaar trok hij naar de ‘Clinique du Sport’ in Bordeaux waar hij zich de daaropvolgende zes maanden liet onderdompelen in de Franse school. In augustus 2022 is dr. Pierreux gestart als elleboog– en schouderspecialist binnen de associatie Orthoclinic Brugge (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint Lucas Brugge). Naast de courante schouderpathologie, legt hij er zich in eerste instantie toe op alle elleboogpathologieën. Dit gaat van elleboog artroscopie, artrolyse, ligamentair herstel tot complex elleboogtrauma en elleboogprothese. Als consulent-schouderchirurg werkt hij ook deeltijds in het AZ Groeninge in Kortrijk. Samen met meerdere collega’s uit Brugge en Kortrijk, zet hij zijn schouders onder de permanentie voor handtrauma binnen de ziekenhuisoverschrijdende samenwerking ‘Handgroep West’.
dr. Clara François

dr. Clara François

Cardioloog
dienst Cardiologie
campus Sint-Jan Dr. Clara François behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Vervolgens specialiseerde zij zich verder in de interne geneeskunde en aansluitend ook in de cardiologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, het UZ Brussel in Jette en het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent. Op 1 december 2022 startte dr. François met een fellowship elektrofysiologie op de dienst Cardiologie op campus Sint-Jan. Tijdens dit fellowship is zij ook actief betrokken bij de klinische en wetenschappelijke activiteiten van de afdeling.
dr. Christoph Kenis

dr. Christoph Kenis

Radioloog
dienst Radiologie
Dr. Christoph Kenis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Nadien volgde hij zijn opleiding radiologie in het GZA Sint-Augustinus Ziekenhuis en het UZ Antwerpen. In 2012 deed hij een fellowship Hoofd-hals radiologie bij prof. dr. Anthony Mancuso in Florida en in 2013 bij prof. dr. Jan Casselman in Brugge. Hij behaalde het Europees diploma Hoofd-hals radiologie in 2013 en in 2018 het Europees diploma Neuroradiologie. Sinds begin 2023 werkt dr. Kenis op de dienst Radiologie op campus Sint-Jan, waar hij prof. dr. Jan Casselman zal opvolgen. Daarnaast is hij ook actief op de dienst Radiologie van het AZ Sint-Lucas in Brugge.
apr. biol. Astrid Muyldermans

apr. biol. Astrid Muyldermans

Apotheker klinisch bioloog & ziekenhuishygiënist
dienst Laboratoriumgeneeskunde campus Sint-Jan & campus Henri Serruys
Astrid Muyldermans studeerde in 2014 af als apotheker aan de KU Leuven waarna ze zich aan deze universiteit verder specialiseerde tot klinisch bioloog. Tijdens haar specialisatie was ze twee jaar assistent op de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Daarnaast deed ze ook assistentschap in het UZ Leuven, de GZA Ziekenhuizen in Antwerpen en het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier. Na haar specialisatie in de klinische biologie behaalde ze eveneens de master in de ziekenhuishygiëne met de grootste onderscheiding. Ze was sinds augustus 2019 gedurende drie jaar werkzaam als staflid binnen de dienst Microbiologie & ziekenhuishygiëne van het UZ Brussel. Daar was ze sectorhoofd bacteriologie, virologie, parasitologie en vielen onder meer het nationaal referentiecentrum voor Legionella pneumophila en een groot automatisatieproject binnen de microbiologie onder haar verantwoordelijkheid. Sinds augustus 2022 legt ze zich binnen de associatie van klinisch biologen toe op de microbiologie voor campus Sint-Jan en op de ziekenhuisinfectiebeheersing voor de drie campussen.
dr. Jozefien Roose

dr. Jozefien Roose

Kinderarts
dienst Kindergeneeskunde
Dr. Jozefien Roose behaalde haar diploma aan de Universiteit Gent en werd als arts-assistent pediatrie de eerste twee jaar opgeleid in algemene pediatrie, gevolgd door de verschillende pediatrische subdisciplines in het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater combineerde zij gedurende één jaar een fellowship kinderhematologie in het UZ Gent en het UZ Gasthuisberg Leuven. Dr. Roose zal als algemeen kinderarts met bijzondere interesse in benigne pediatrische hematologie de dienst Kindergeneeskunde op campus Sint-Jan versterken. Daarnaast blijft ze een dag per week actief als consulent kinderhematologie in het UZ Gent. 
dr. Simone Van de Velde

dr. Simone Van de Velde

Kinderarts
dienst Kindergeneeskunde
Dr. Simone Van de Velde behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich vervolgens verder in de pediatrie. Ze deed opleidingsstages in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (Nederland), het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater breidde ze haar kennis uit door zich te verdiepen in de endocrinologie en diabetologie bij kinderen en adolescenten via een fellowship aan het UZ Gent. Als kinderarts zal dr. Van de Velde de dienst Kindergeneeskunde versterken op campus Sint-Jan met zowel algemene pediatrische pathologie als kinderendocrinologische pathologie. Ze zal zich bij het kinderdiabetesteam voegen en dit samen met dr. Sylvia Depoorter verder uitbouwen. Daarnaast blijft dr. Van de Velde als consulente werkzaam binnen de dienst Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten van het UZ Gent.
dr. Nicolas Salamon

dr. Nicolas Salamon

Radioloog
dienst Radiologie campus Sint-Jan
Dr. Nicolas Salamon behaalde in 2017 zijn diploma geneeskunde met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. Van 2017 tot 2022 specialiseerde hij zich in de radiologie, waarbij hij de eerste twee jaren van zijn opleiding als assistent werkte in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en de volgende drie jaren zijn opleiding vervolledigde in het UZ Gent. In 2021 behaalde hij het 'European Diploma in Radiology (EDiR)' alvorens in juli 2022 af te studeren als arts-specialist in de radiologie. Dr. Salamon maakt sinds 1 augustus 2022 deel uit van de dienst Radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en zal ook regelmatig werkzaam zijn in het AZ Sint-Lucas in Brugge. Hij zal zich naast zijn werkzaamheden als algemeen radioloog vooral toeleggen op de neuro- en hoofd-hals radiologie alsook op de cardiovasculaire radiologie. Hiervoor zal hij in 2023 nog een voortgezette opleiding (fellowship) van 3 maanden doorlopen in Zürich, Zwitserland.
dr. Sarah Saxena

dr. Sarah Saxena

Anesthesioloog
dienst Anesthesie en kritische zorgen campus Sint-Jan
Dr. Sarah Saxena behaalde haar diploma geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles, waarna zij zich verder specialiseerde tot anesthesioloog. Tijdens haar opleiding anesthesiologie behaalde ze een beurs van de ‘Belgian American Education Foundation’ om een jaar onderzoek te doen aan de University of California, San Francisco’ (USA). Eens terug in België, zette ze dit onderzoek rond perioperatieve neurocognitieve aandoeningen verder. Ze verdedigde recent haar doctoraatsthesis ‘Preventive and therapeutic physio-pathological aspects of peri-operative neurocognitive disorders’ onder een consortium van de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit van Rijsel. Aansluitend op haar opleiding anesthesiologie werkte dr. Saxena in het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) in Charleroi. Haar speciale interesse gaat uit naar locoregionale anesthesie. In de toekomst wenst ze binnen de dienst Anesthesie en kritische zorgen haar onderzoek verder te zetten om perioperatieve neurocognitieve aandoeningen te voorkomen.
dr. Vanessa Schelfhout

dr. Vanessa Schelfhout

Arts in de nucleaire geneeskunde
dienst Nucleaire geneeskunde campus Sint-Jan
Dr. Vanessa Schelfhout behaalde in 1998 het diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent waar zij startte met de opleiding Inwendige Ziekten. Aansluitend deed zij vier jaar onderzoek op de afdeling longziekten in het UZ Gent en vervolgde ze haar opleiding in Nieuwegein (Nederland). In 2006 maakte ze de switch naar de opleiding Nucleaire Geneeskunde waarna ze in 2010 haar erkenning behaalde in Nederland. Ze promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent met prof. dr. Guy Joos als promotor. Tot 2018 was ze werkzaam als staflid en plaatsvervangend opleider Nucleaire Geneeskunde in Arnhem (Nederland) en tot 2022 in het UZ Gent. Momenteel is ze verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent als professor en werkt ze nog nauw samen met het UZ Gent, vooral in navorsing en opleiding. Dr. Schelfhout is secretaris-elect van Belnuc, de Belgische Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. Binnen de dienst Nucleaire geneeskunde op campus Sint-Jan zal zij zich toeleggen op het gehele spectrum van de nucleaire diagnostiek en therapie, met een specifieke interesse in oncologie en cardiologie.
dr. Anthony Van Eemeren

dr. Anthony Van Eemeren

Orthopedist
dienst Orthopedie campus Sint-Jan
Dr. Anthony Van Eemeren studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en voltooide aansluitend zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan het UZ Leuven. Vervolgens volbracht hij een fellowship van 2 jaar in toonaangevende referentiecentra in Berlijn, München, Parijs, Brugge, Leuven en Melbourne, waar hij zich verder heeft verdiept in heupsparende chirurgie en complexe revisies. Hij is sinds 1 augustus 2022 werkzaam in de Orthoclinic Brugge (een associatie tussen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge) en op de dienst Orthopedie op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV met als specialisatie heup- en bekkenchirurgie. Binnen de dienst Orthopedie focust hij zich samen met dr. Maxence Vandekerckhove en dr. Jan Vanlommel op het volledige spectrum heup- en bekkenchirurgie, waaronder young adult hip en heupprothesen via de voorste spiersparende toegangsweg. Daarnaast versterkt hij het heupteam in het AZ Groeninge in Kortrijk.
dr. Michiel Vande Kerckhove

dr. Michiel Vande Kerckhove

Orthopedist
dienst Orthopedie, campus Sint-Jan
Dr. Michiel Vande Kerckhove behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en startte nadien zijn opleiding tot orthopedisch chirurg en traumatoloog aan het Universitair Ziekenhuis van Aken (Duitsland). Tijdens zijn fellowships bij dr. Vincent Fiere in Centre Santy Lyon (Frankrijk), prof. dr. Philippe Lauweryns in Sint-Truiden en dr. Luc Vanden Berghe in Brugge, specialiseerde hij zich verder in rug- en nekchirurgie. Vervolgens werkte hij gedurende 2 jaar als staflid voor rug- en nekchirurgie in het UZ Gent. Sinds 1 augustus 2022 is hij werkzaam als rug- en nekchirurg in de Orthoclinic Brugge (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas Brugge). Dr. Michiel Vande Kerckhove zal zich binnen de associatie samen met dr. Davy Hoste en prof. dr. Frank Plasschaert focussen op het gehele spectrum van aandoeningen van de rug en nek. Hij neemt ook deel aan de algemene traumatologie-wachtdienst.
dr. Lien Vandenbulcke

dr. Lien Vandenbulcke

Anesthesioloog
departement Anesthesie en kritische zorgen campus Sint-Jan
Dr. Lien Vandenbulcke behaalde in 2011 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich vervolgens in anesthesie en reanimatie met opleiding in het UZ Gent en het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV. Tijdens deze opleiding volgde ze cursussen reanimatie bij volwassenen en kinderen. In 2017 behaalde ze de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen na een residentschap in het UZ Gent. Hierna ging ze aan de slag als staflid anesthesie op het operatiekwartier van het UZ Gent. Daar ontwikkelde ze een bijzondere interesse in anesthesie voor materniteit, neurochirurgie en trauma. Na een opleiding in trauma-opvang werd ze ATLS-instructeur en geeft ze regelmatig lessen in België en Nederland. Eind 2022 startte dr. Vandenbulcke als tijdelijk aangenomen arts-specialist op het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan, waar ze zich toelegt op activiteiten in het operatiekwartier
dr. Simon Vanmarcke

dr. Simon Vanmarcke

Psychiater - Psychotherapeut
dienst Psychiatrie-psychosomatiek
Dr. Simon Vanmarcke behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven, waarna hij zich aan de universiteit Antwerpen verder specialiseerde in volwassenenpsychiatrie. Daarnaast behaalde hij een postgraduaat integratieve psychotherapie. Na zijn erkenning als psychiater – psychotherapeut stichtte hij Nexus, een groepspraktijk van psychiaters en psychologen. Hij werkt ook deeltijds in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus. Dr. Simon Vanmarcke zal zich vanaf nu als kerntaak focussen op het psychiatrisch dagziekenhuis en de liaisonfunctie ouderen binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en zal deelnemen aan de algemene wachtdiensten binnen de associatie.
Back To Top