skip to Main Content

Nieuw: Sportmedisch Adviescentrum in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Bewegen, bewegen, bewegen… Het wordt de mensen voortdurend om de oren geslagen vandaag. Maar wanneer ze dan eindelijk aan het sporten gaan, doen ze het vaak niet op de juiste manier: sommigen vergen te veel van zichzelf, anderen gebruiken dan weer het verkeerde materiaal. Dit leidt tot vervelende blessures –een kwaal waar ook beroeps- en topsporters helaas niet van gespaard blijven. Door recente gebeurtenissen in de sportwereld hebben mensen ook steeds meer vragen over sportvoeding en willen ze graag hun conditie laten testen. Om al deze redenen gaat in AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende vanaf juni 2009 het Sportmedisch Adviescentrum van start.

Adviescentrum voor diagnostiek, testing en behandeling

Op de afdeling SportgeneeskundeRevalidatie van campus Sint-Jan gaat in juni 2009 het Sportmedisch Adviescentrum AZ Sint-Jan van start. Dit bestaat uit drie pijlers: diagnostiek, testing en behandeling.

  • Diagnostiek: Iedereen met een sport-medisch probleem, van welke aard dan ook, kan zich in het centrum aanmelden voor een onderzoek. Op basis hiervan worden een behandeling en aangepast revalidatieschema voorgesteld.
  • Testing: Mensen kunnen in het centrum terecht voor sportmedische inspanningstesten, met vooral de nadruk op cardiale testing. Hiermee mikt het centrum niet enkel op topsporters, maar ook op amateursporters, die zich vrijblijvend kunnen laten testen om na te gaan welk inspanningsniveau ze aankunnen. Ook patiënten die lijden aan zogenaamde ‘welvaartsaandoeningen’ (obesitas, diabetes, CVS,…) kunnen in het centrum terecht voor testing en een aangepast reconditioneringsprogramma.
  • Behandeling: De behandeling gebeurt vanuit een multidisciplinaire invalshoek, wat een belangrijke meerwaarde betekent voor de sporter/patiënt. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een keuringsarts, een voedingsdeskundige, een psycholoog, een cardioloog, een pneumoloog, een podoloog en een kinesist, allen met deskundigheid in de sportgeneeskunde. Er wordt uitsluitend gewerkt met mensen van de eigen afdeling, ieder met zijn of haar eigen expertise voor een optimale behandeling en advies.

Het Sportmedisch Adviescentrum AZ Sint-Jan wordt wetenschappelijk ondersteund dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het Sportmedisch Adviescentrum K.U.L. onder leiding van Prof. Peers. Beide centra zullen dezelfde protocols gebruiken, wisselen resultaten uit en steunen elkaars projecten.

Doel: erkenning bekomen als Sportmedisch Keuringscentrum

Het finale doel van het Sportmedisch Adviescentrum AZ Sint-Jan is een erkenning bekomen als Sportmedisch Keuringscentrum door de Vlaamse Overheid. Daardoor zal het voor getalenteerde sporters mogelijk zijn om hun verplichte jaarlijkse keuring te laten doorgaan in onze campus Brugge. Daaraan zijn verschillende voorwaarden verbonden: het centrum moet voldoen aan een vooraf vastgelegde structuur, er moet een link zijn met een Universitair Centrum en een link met een topsportschool.

Het Adviescentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Topsportschool KTA-Brugge, erkend voor topsport basketbal, voetbal, zwemmen en kunstschaatsen. Het zou voor de Topsportschool een praktische verbetering zijn dat hun jonge topsporters medische en paramedische testen kunnen ondergaan in Brugge. Daarnaast is het de bedoeling dat het Sportmedisch Adviescentrum AZ Sint-Jan instaat voor de begeleiding van de groep getalenteerde sporters en meewerkt aan de uitwerking van preventieprogramma’s voor blessures en overbelastingsletsels, en dit in samenspraak met het Sportmedisch Adviescentrum K.U.L.

Het Sportmedisch Adviescentrum AZ Sint-Jan wil ook een medisch forum creëren waar thema’s uit de sportgeneeskunde verder kunnen uitgediept worden.

Wenst u meer informatie over dit initiatief? Contacteer dr. Jan De Neve, coördinator van het Sportmedisch Adviescentrum, op 050 45 29 00.

Back To Top