Skip to content

Medical Mystery: Wat ‘ontstemt’ deze podiumartiest?

Na een jaar aanhoudende dysfonie die maar niet verholpen raakt met de behandeling in een ander ziekenhuis dient een 83-jarige man die al zijn hele leven actief is in de showbizz zich bij de dienst NKO aan voor een tweede advies. 

Een 83-jarige man komt op consultatie bij de dienst NKO voor een second opinion vanwege aanhoudende dysfonie sinds een jaar. De klachten van heesheid nemen langzaam toe en hij heeft ook hyperreactieve lagere luchtwegen met een manifeste hoestprikkel. Er zijn geen pijn- of slikklachten, wel wat verminderde eetlust zonder gewichtsverlies. Hij heeft geen koorts gehad en geen klachten van nachtelijk zweten.

De man heeft nooit gerookt, is een gepensioneerd technisch medewerker van een ziekenhuis en werkt in de showbizz. Hij heeft zijn hele leven opgetreden en nooit stemproblemen gehad. Omwille van polymyalgia rheumatica staat hij onder chronische behandeling met een lage dosis corticoïden. Voor de dysfonie wordt hij reeds een jaar opgevolgd en behandeld. Hij onderging geen operatieve ingreep met intubatie voor een andere pathologie. Aanvankelijk kreeg hij na een eerste onderzoek in een ander ziekenhuis antibiotica en corticoïden peroraal en in puffer. Zes maanden voor het consult op campus Sint-Jan werd operatief een granulatiepoliep verwijderd ter hoogte van de linkerstemband. Op anatomopathologisch onderzoek werd geen maligniteit vastgesteld, enkel reactief ontstekingsweefsel. Nadien werd een logopedische behandeling opgestart zonder verbetering van de stem.

Op campus Sint-Jan brengt klinisch onder-zoek een minder mobiele linkerstemband met een verdacht letsel over de hele lengte van de stemband aan het licht (Fig. 1). Er is duidelijk verminderde mucosale wave bij stroboscopisch onderzoek.

medical mystery
Fig 1. Fors beslag op de linkerstemband met verminderde mucosale soepelheid bij laryngoscopie op consultatie.

 

Lees hier de oplossing

 

Back To Top