Ga naar hoofdinhoud

Medical Mystery – Oplossing

CLL-patiënt met kaliumconcentratie van 10,1 mmol/L zonder klachten

Dit is een geval van pseudo-hyperkaliëmie. In dit bijzondere geval adviseerde de klinisch bioloog aan de arts om een veneuze afname te doen met een bloedgasspuit. Op het bloedgastoestel bleek de kaliumconcentratie bij deze patiënt slechts 4.1 mmol/L te bedragen.

Leukemische cellen zijn zeer fragiel en kunnen door mechanische cellyse kapotgaan, waarna het intracellulaire kalium vrijkomt in het plasma. Buizenpost kan al schadelijk genoeg zijn, maar centrifugatie is in zo’n situatie beter te vermijden. Een bloedgasspuit laat zich direct – dus zonder centrifugatie – op het bloedgastoestel zetten. Daarnaast is het belangrijk om de tijd tussen afname en bepaling zo kort mogelijk te houden om te vermijden dat de hoge aantallen witte bloedcellen in het monster de metabolische substraten massaal verbruiken. Door uitputting van de substraten (glucose) zal de Na+/K+-ATP-pomp stilvallen, met een kaliumefflux tot gevolg. Meting op het bloedgastoestel maakt het mogelijk om de tijd tussen afname en de bepaling in het laboratorium in te korten.

Referenties: Meng QH, Wagar EA. (2015) Pseudohyper-kalemia: A new twist on an old phenomenon, Crit Rev Clin Lab Sci., 52(2), pp 45-55.

 

U kunt hier het volledige artikel als pdf lezen.

Back To Top