Skip to content

Medical Mystery: Een jonge vrouw in plotse tetanie?

Een 35-jarige jonge moeder van Afghaanse afkomst meldt zich aan op de dienst Spoedopname. In de loop van de nacht zijn haar armen en benen verkrampt. De zoektocht naar de mogelijke oorzaak begint…

Op de spoedopname meldt een 35-jarige vrouw van Afghaanse afkomst zich aan met verkramping van de armen en benen. De symptomen zijn in de afgelopen nacht opgekomen. De vrouw is zeven maanden geleden bevallen van een zoontje.
Ze geeft borstvoeding. Bij navraag zou ze een verhoogde bloeddruk hebben, waarvoor amlodipine was gestart.
Er zijn geen andere klachten en geen bijzonderheden in haar persoonlijke en familiale anamnese.

Bij het klinisch onderzoek is er inderdaad sprake van tetanie, angst, tachycardie (120/min) en hypertensie (185/115 mmHg). De bloeddruk daalt tijdens de spoedopname tot 155/111 mmHg.
De patiënte heeft geen koorts en heeft een normale zuurstofsaturatie. Een arterieel bloedgas toont een ernstige hypocalciëmie en milde hypokaliëmie. Een elektrocardiogram toont een sinusale tachycardie, met normale R-progressie en een normale QTc (7 mm, QTc 423 msec).

Ze wordt opgenomen op de dienst Intensieve zorgen, waar gestart wordt met intraveneuze calciumsubstitutie.
De hypocalciëmie recupereert snel na vitamine D-substitutie. De hypokaliëmie blijkt moeilijker te controleren en daalt ondanks substitutie tot 2,68 mmol/L. Er is een hoge kaliumnood en de tensie blijft relatief hoog op intensieve zorgen.

Wat is er aan de hand?

 

MEER INFORMATIE:

dr. Eva Van Caenegem, dr. Annick Van den Bruel en dr. Youri Taes
dienst Endocrinologie
campus Sint-Jan

dr. Eline Van Brantegem
dienst Intensieve zorgen
campus Sint-Jan

dr. Tom Feryn
dienst Algemene, kinder- en vaatheelkunde
campus Sint-Jan

 

Medical Mystery oplossing

Back To Top