Ga naar hoofdinhoud

Materniteit geslaagd voor herevaluatie “Baby Friendly Hospital Initiative”

Op 19 september 2012 kreeg de materniteit van campus Henri Serruys het kwaliteitscertificaat “Baby Friendly Hospital Initiative”, uitgereikt door Unicef en de World Health Organization, opnieuw toegekend voor de komende vier jaar. In 2008 behaalden de vroedvrouwen op de materniteit het label voor de eerste maal.

Aan de audit van eind maart ging een intensieve begeleiding en multidisciplinaire samenwerking vooraf:

  • De lactatiekundigen organiseerden campusbreed vormingssessies voor alle medewerkers die met moeder- en kindzorg te maken krijgen, en voorzagen eveneens professionele pre-, peri- en postnatale informatie voor patiënten.
  • De achterstallige registratie van patiëntendossiers werd ingehaald en ook de facturatie van moedermelkvervangende producten werd bovengehaald.
  • De expert-vroedvrouw gaf het volledige team een opfrissingscursus inzake het uniforme borstvoedingsbeleid.
  • Het schriftelijke borstvoedingsbeleid werd gedeeltelijk herwerkt; cijfers en statistieken werden in tabellen gegoten.

Alle inspanningen resulteerden in een aanzienlijke vooruitgang van de wetenschappelijke en praktische kennis van het personeel. Structuren zoals het interne borstvoedingscomité bewerkstelligen een multidisciplinaire dialoog rond borstvoeding. Het aanbod prenatale voorlichting werd gevoelig uitgebreid, met een merkbaar betere, uniforme begeleiding van borstvoeding in het onmiddellijke postpartum. Het toepassen van huid-op-huidcontact meteen na de geboorte en het principe van de rooming-in wijzen op meer aandacht voor de moeder-kindrelatie. Door steeds terug te grijpen naar dergelijke basisprincipes verkrijgt men een meer gestroomlijnde aanpak van de postnatale zorg. Tevens leidde het tot een succesvol pilootproject inzake huid-op-huidcontact na een keizersnede. Na grondig overleg met de betrokken partijen (operatiekwartier, anesthesisten, pediaters en gynaecologen) bleek dit contact – onmiddellijk na de sectio – praktisch haalbaar, en de resultaten en perceptie van de ouders waren zo overtuigend positief dat de materniteit dit nu blijft toepassen.

Wat is het Baby Friendly Hospital Initiative?

Het Baby Friendly Hospital Intiative streeft ernaar om borstvoeding weer op het voorplan te brengen als natuurlijke, fysiologische en allerbeste voeding voor de pasgeborene en de baby. Momenteel dragen 22 Belgische ziekenhuizen dit kwaliteitslabel, waaronder 5 ziekenhuizen in Vlaanderen.

Dit zijn de criteria waaraan zij moeten voldoen:

  • Toepassing van de “10 vuistregels”, sleutelpunten om borstvoeding te bevorderen en optimaal te begeleiden;
  • Minstens 75% uitsluitend borstvoeding van bij de geboorte tot het ontslag van de baby uit de kraamkliniek, over een periode van 12 maanden;
  • Respect voor de fysieke en psychische behoeften van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling, wat de materniteit vertaalt in een “moedervriendelijk beleid”;
  • Respect voor de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk. Dit betekent dat de instelling geen vervangingsmiddelen voor moedermelk, zuigflessen of (fop)spenen gratis of tegen verminderde prijs mag aanschaffen, noch stalen van deze producten of eender welk ander reclameartikel mag verspreiden.
Back To Top