Alle informatie op deze site wordt door het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is NIET gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteurs(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor de webmaster of AZ Sint-Jan in het algemeen.

Verwijzingen

De website bevat verwijzingen naar andere informatiebronnen die door anderen dan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV worden beheerd. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites

Klik hier voor meer info: Over azlink of Contact.