Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitsdenken in Anatomopathologie leidt tot unieke screeningkwaliteit tegen terugbetalingstarief

x

De volautomatische microscoop screent alle cellen in het preparaat digitaal en pikt de meest afwijkende cellen eruit.

De dienst Anatomopathologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zet zijn innovatieve traditie voort: de geïntegreerde robotscreening van het baarmoederhalsuitstrijkje die ze sinds enkele maanden uitvoert, is een Vlaamse primeur. Dankzij de efficiënte samenwerking tussen artsen en labotechnici is de dienst onder leiding van dr. Ivo Van den Berghe de eerste dienst Pathologie in België die voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden van de Belgische Accreditatie Commissie (BELAC), waardoor ook de HPV-analyse volledig terugbetaald wordt.


De invoering van innovatieve en hoogtechnologische screeningmethodes voor de opsporing van baarmoederhalskanker hoeft niet te leiden tot een hogere kost voor de patiënt, stelt dr. Van den Berghe. De essentie is focus op kwaliteit in de zorg en in de organisatie, overeenkomstig de visie en missie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Kwaliteit in de zorg

Het gebruik van een volautomatische gerobotiseerde microscoop voor de opsporing van baarmoederhalskanker verbetert de detectie van laaggradige letsels met 37% en van hooggradige letsels met maar liefst 42%. Dr. Van den Berghe: “De microscoop screent de meer dan vijftigduizend cellen in een uitstrijkje en pikt er de meest afwijkende uit. Soms wordt de diagnose van een hooggradig letsel gesteld op basis van één enkele atypische cel. Deze enige afwijkende cel in het preparaat mag dan ook niet over het hoofd gezien worden. Het grote voordeel van
de volautomatische gerobotiseerde microscoop is precies dat deze onvermoeibaar is en werkelijk alle cellen in het preparaat digitaal screent. De positie van de afwijkende cellen wordt opgeslagen in het geheugen van de microscoop en vervolgens visueel aangeboden aan de cytologisch analist voor eindinterpretatie. Op die manier vermijden we zoveel als mogelijk vals negatieve interpretaties en detecteren we hooggradige letsels in een zeer vroeg stadium, nog voor ze de kans krijgen kwaadaardig te worden.”

Als een uitstrijkje afwijkende ASCUS-cellen (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) of AGUS-cellen (Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance) bevat, gaat de anatomopatholoog na of het humaan papilloma virus (HPV) aanwezig is. Dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken en is seksueel overdraagbaar. Er zijn verschillende types van HPV, waarvan vooral de types 16 en 18 in de literatuur beschreven worden als veroorzakers van baarmoederhalskanker. Op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV gebeurt het onderzoek naar HPV volgens de Cervista HPV HR-methode. “Na de Verenigde Staten is deze technologie voor het eerst in een Europees ziekenhuis geïmplementeerd”, aldus anatomopatholoog dr. Van den Berghe. “Deze methode detecteert niet alleen de reeds genoemde HPV-types 16 en 18, maar ook nog 12 andere HPV-types die tot hooggradige letsels kunnen leiden. In de analyse worden ze gegroepeerd in 3 verwante groepen. De interpretatie gebeurt volledig automatisch zodat de foutenmarge geminimaliseerd is. Er is geen nieuwe staalafname vereist want de analyse kan gebeuren op het baarmoederhalsuitstrijkje, op voorwaarde dat het op vloeistof gefixeerd is. ‘ThinPrep, liquidbased’, heet dat dan.”  De stalen worden in een carrousel per twintig geplaatst, waardoor ook de werklast van de laboranten vermindert en hun inzetbaarheid voor andere taken toeneemt. De identificatie van stalen gebeurt met barcodes, die rechtstreeks toegang geven tot het patiëntendossier met medische gegevens sinds 1985. De voorgeschiedenis van de patiënt is cruciaal voor de diagnose van de anatomopatholoog.

Kwaliteit in de organisatie

Het “ThinPrep” systeem fixeert het
uitstrijkje in een dun laagje vloeistof.

Dat zich bij het stellen van deze “on site” screening geen fouten mogen voordoen, spreekt vanzelf. Een vlekkeloze organisatie, van ontvangst van staal tot het gevalideerde protocol met de diagnose, is onontbeerlijk. De dienst Anatomopathologie heeft een traditie ontwikkeld om haar processen te documenteren en vast te leggen in procedures. “Wat betreft HPV waren wij de eerste dienst in de Benelux die gecertifieerd was”, stelt dr. Van den Berghe. “Ons ISOverhaal is niet nieuw. Onze dienst was de eerste ziekenhuisgebonden dienst Pathologie in België die de ISO 15189-norm voor de medischdiagnostische sector behaalde, eerst voor Fluorescentieanalyse (FISH) op borsttumoren.” Intussen normeerde de dienst ook andere testen, waaronder immunohistochemische analyse op borsttumoren voor HER-2/neu, K-RAS mutatieanalyse op colontumoren en HPV-analyse op baarmoederhalsuitstrijkjes en farmacodiagnostische testen als hormoongevoeligheid bij borsttumoren (oestrogeen en progesteron), EGFR overexpressie en c-kit overexpressie. “ISO-certificatie heeft niet alleen weerslag op de werkwijze, maar eveneens op de bestaffing van een dienst, die voldoende bedrijfszekerheid moet bieden”, aldus dr. Van den Berghe. “Zo heb je minstens twee pathologen en vijf laboranten nodig om een ISOnormering te bekomen, en voor iedereen moet je een plaatsvervanger aanduiden. Het RIZIV gebruikt de ISO-normering overigens steeds meer als controle op de aangeboden kwaliteit bij het bepalen van de terugbetalingsvoorwaarden. Dat wij aan de strenge BELACnormen beantwoorden, betekent dan meteen dat onze HPV-analyses ook volledig terugbetaald worden.” Of hoe kwaliteitsdenken de klinische kwaliteit verbetert zonder duurder te worden voor de patiënt.
 

x

Laboranten plaatsen de stalen per twintig in een carrousel.


 

Back To Top