Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitscontrole: een label voor het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)

x

Sinds juni 2006 heeft de voormalige ‘Fertiliteitskliniek’ in AZ Sint-Jan AV Brugge een volledig nieuwe infrastructuur. Dat werd mee bereikt door de vruchtbare samenwerking met AZ Sint-Lucas te Brugge (Associatie B.I.R.T.H. – Bruges Institute for Reproductive Technology and Health), AZ Groeninge te Kortrijk (Associatie Centrum MBV West-Vlaanderen) en de satellietziekenhuizen uit de regio’s West- en OostVlaanderen. Het nieuwe ‘Centrum Reproductieve Geneeskunde’ (CRG) vindt u nu op de de tweede verdieping boven de Spoeddienst. Het CRG bestaat uit een polikliniek en een hiervan gescheiden, gesloten laboratorium. Dit laboratorium biedt alle technieken en procedures voor reproductieve geneeskunde, conform het aantal ingrepen en de actuele medisch-wetenschappelijke inzichten.

Toonaangevende rol

Onder invloed van strengere Europese normen wordt kwaliteitszorg in de medische wereld een steeds belangrijker gegeven. In deze evolutie wil AZ Sint-Jan AV een voortrekkersrol spelen door zowel aan de ISO-normen 1 als aan de FDA-voorwaarden 1 te voldoen. De Europese Richtlijn 2004/23/EG over menselijke weefsels en cellen heeft al geleid tot de oprichting van een unit ‘Cel & Weefseltherapie’ binnen de dienst Laboratorium Hematologie. Tot die dienst behoort ook het nieuwe laboratorium CRG, net als de bloedtransfusiedienst en de weefselbank (beenmergdonorprogramma), die respectievelijk ISO 9001-geaccrediteerd en FD Aerkend zijn.

Diverse technieken en faciliteiten zijn vereist bij de diverse laboratoriumtoepassingen van CRG, zoals in-vitro culturen, micromanipulatie, cryobiologie, celgenetica en de hieraan gekoppelde biologische, chemische, elektrische en brandveiligheid. Bij de bouw van de faciliteiten werd niets aan het toeval overgelaten. Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde beantwoordt dan ook volledig aan de technische voorschriften van de Europese richtlijn, die nog in een Belgische wet moet worden omgezet. Deze technische voorschriften omvatten het valideren en monitoren van omgevingscondities; controle, monitoren en registreren van bewaarsystemen; beschikken over een gesloten eenheid en de mogelijkheid om dit alles te auditeren. Daarnaast heeft de eigen technische dienst van AZ Sint-Jan AV, in samenwerking met een privé firma, een performant supervisiesysteem ontwikkeld, dat volledig beantwoordt aan de vereisten van de farmaceutische industrie.

Beschikbare technieken

  • in-vitrofertilisatie
  • intra-cytoplasmatische sperma-injectie
  • in-vitro culturen
  • invriezen zaadcellen
  • invriezen gonadenweefsel
  • invriezen embryo’s
  • dooiprogramma
  • embryobiopsie
  • pre-implantatie diagnose
  • sperma opbrengst technieken

Toekomst

Net als voor de andere disciplines binnen de unit Cel & Weefseltherapie zal het laboratorium CRG in de heel nabije toekomst ook streven naar een ISO-norm, die kwaliteit en competentie garandeert.

Informatie

Om u wat meer vertrouwd te maken met de dagelijkse werking van ons fertiliteitscentrum wordt binnenkort aan alle huisartsen een pakket met enkele brochures voor patiënten bezorgd.

1: ISO-normen zijn kwaliteitsnormen die uitgereikt worden door de ‘International Organisation for Standardization’ voor producten, productie- en managementprocessen. FDA staat voor ‘U.S. Food & Drug Administration’ en geeft licenties voor o.a. veilige en efficiënte humane medicatie, biologische producten en medische materialen.
Back To Top