Skip to content

Intraoperatief gebruik van indocyaangroen-angiografie bij SDAVF

In de vorige editie van azlink wijdden we aandacht aan de investering door het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in een nieuwe microscoop met een module voor intraoperatieve fluorescentie. Deze techniek werd eveneens toegepast in een casus waarmee dr. Stijn De Muynck recent de jaarlijkse prijs van de Belgische Vereniging voor Neurochirurgie heeft gewonnen.

Dit preoperative (links) en frontaal (rechts) angiogram toont de toevoerende arterie op het niveau van de pedikel L2 links.

Casus

Een 53-jarige man met progressieve uitstralende pijn in beide benen, gepaard gaande met paresthesieën, werd oorspronkelijk gediagnosticeerd met een grote discushernia op het niveau L4-L5. Onverwacht verdwenen de symptomen niet na een microdiscectomie. Een bijkomende MRI en conventionele spinale angiografie toonden oedeem op het niveau van de conus medullaris, veroorzaakt door een spinale durale arterioveneuze fistel (SDAVF) op het niveau L2 links.Spinale durale arterioveneuze fistels zijn de meest frequente vasculaire misvormingen van het ruggenmerg. Het gaat om een abnormale verbinding tussen een durale tak van een radiculaire arterie en een radiculaire vene langsheen de binnenste durale oppervlakte, typisch gelokaliseerd dichtbij de zenuwwortel, lateraal van het neuroforamen.

Indocyaangroen-angiografie

De patiënt onderging een microchirurgische clipping van de SDAVF via een interlaminaire benadering op het niveau L2-L3. Vóór het aanbrengen van de clip werd een intraoperatieve videoangiografie met indocyaangroen uitgevoerd om de gearterialiseerde venen van de fistel te identificeren, en na de plaatsing van de clip om de obliteratie van de fistuleuze verbinding te bevestigen, alsook het herstel van de normale bloedstroom.

Besluit

Intraoperatieve angiografie met indocyaangroen speelt een belangrijke rol in de microchirurgische behandeling van spinale durale arterioveneuze fistels. Het biedt real-time informatie over de precieze locatie van de SDAVF en geeft bijkomende zekerheid over de volledigheid van de chirurgische behandeling en het behoud van de normale doorbloeding van het ruggenmerg.

Intraoperatieve beelden doorheen de operatiemicroscoop met normaal licht (links) en na
toediening van indocyaangroen en illuminatie met IR800-licht (rechts) – vóór en na plaatsing van de clip.
Kleine inzet: Intravasculaire berekening van de stroomsnelheid door middel van een Zeiss
OPMI Pentero 900 microscoop.

 

Download het artikel als pdf-bestand.

Back To Top