skip to Main Content

AZLINK 11

Het oncologisch centrum breidt uit

Het Oncologisch Centrum van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV omvat drie disciplines: radiotherapie, medische oncologie en nucleaire geneeskunde.

In het kader van het oncologisch zorgprogramma heeft het centrum intensieve samenwerkingsverbanden (Multidisciplinair Oncologisch Consult, MOC) met regionale ziekenhuizen (campus SFX, campus Henri Serruys, AZ SintRembert Torhout, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Augustinus Veurne) en met andere diensten van het ziekenhuis (borstcentrum, dermatologie, gynaecologie, gastro-enterologie, urologie, MKA, pneumologie, neurologie, NOK,…). Bij de start van het Oncologisch Centrum, bijna dertig jaar geleden, waren er 19 personeelsleden. Vandaag telt het een 65-tal medewerkers uit diverse disciplines (artsen, verpleegkundigen, fysici, laboranten, maatschappelijk werkers, diëtist, psychologen,…). De laatste jaren is het aantal kankers, en dus ook het aantal behandelingen, enorm toegenomen. In 2008 behandelde het ziekenhuis 1500 nieuwe kankerpatiënten, en in het Oncologisch Centrum worden dagelijks 110 tot 130 mensen bestraald.

Daarnaast zijn ook de behandelingswijzen geëvolueerd en drong een modernisering van het gebouw zich op teneinde het patiëntencomfort te verhogen. Kortom: het Oncologisch Centrum was te klein geworden om alle activiteiten te behouden. Uitbreiding was een noodzaak. Met een L-vormige bijbouw werd de oppervlakte uitgebreid van 2200m² naar 3300m². Het nieuwe gebouw huisvest:

• Het oncologisch dagziekenhuis met 19 bedden (vroeger waren het er 6), een nieuw secretariaat en nieuwe burelen voor de chemotherapeuten.

• Volledige vernieuwing van de dienst nucleaire geneeskunde.

• Een bunker – met muren van meer dan een meter dik – voor een nieuwe lineaire versneller: de Synergy® met cone beam CT-scanner. Dit brengt het aantal bestralingstoestellen op drie, wat nodig is om het toenemende aantal kankergevallen te behandelen.

• Naast het dagziekenhuis bevindt zich een parking met 200 plaatsen voor het personeel en de patiënten van het Oncologisch Centrum. Dit moet tevens de parkeerproblemen voor de andere bezoekers van het ziekenhuis helpen oplossen. Deze uitbreidingen komen de patiënt ten goede. Het nieuwe oncologisch dagziekenhuis biedt meer ruimte en een aangenamer kader voor de toediening van chemotherapie. De huidige generatie lineaire versnellers zorgt ervoor dat bestralingen steeds gerichter kunnen worden toegediend, waarbij men hoopt de nevenwerkingen te reduceren en bij een aantal pathologieën ook naar hogere bestralingsdosissen te evolueren voor de patiënt.

Back To Top