skip to Main Content

Halslift na morbide obesitaschirurgie

De prevalentie van obesitas blijft wereldwijd toenemen. Bij morbide
obesitas stijgt het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van de
obesitas. Typische comorbiditeiten in samenhang met obesitas zijn
diabetes, hypertensie, en hart- en vaat ziekten. Het overgewicht van de
patiënt wordt gedefinieerd door de BMI (Body Mass Index) (zie tabel 1).

 

Tabel 1: Definitie van overgewich op basis van de Body Mass Index (BMI) 
De heelkunde met als doel het bereiken van een blijvende gewichtsvermindering (bariatrische chirurgie of morbide obesitaschirurgie) is dan ook sterk gegroeid de laatste jaren. Alleen al in AZ Sint-Jan AV (o.l.v. dr. Bruno
Dillemans), werden in 2007 1.000 bariatrische operaties uitgevoerd.
 

Post-bariatrische  lichaamscontour-herstellende  heelkunde

Aangezien het gemiddelde verlies aan overgewicht over vijf jaar na een maagband 50 à 60 kg en na een laparoscopische gastric bypass 60 à 75 kg bedraagt, is er een grote toename van patiënten die op zoek zijn naar lichaamscontour-herstellende heelkundige ingrepen. Een zoektocht op Pubmed illustreert de toename aan wetenschappelijke publicaties over lichaamscontourherstellende operaties na bariatrische chirurgie. Opvallend is dat, op één uitzondering na, dit allemaal studies zijn over buikwandcorrecties, en borst-, been-, dij- en armlifts. De halslift (en facelift) komt tot nu toe amper aan bod in de wetenschappelijke literatuur.

 

Typische verticale huidplooien (platysmabanden) bij de patient na morbiede obesitas chirurgie.Foto’s voor en na halslift met correctie van de platysmabanden door middel van platysmaraphie.


De toenemende vraag naar halslifts na bariatrische heelkunde

In de dagelijkse klinische situatie stijgt echter de vraag van de postbariatrische patiënt naar een correctie van de hals, al dan niet in combinatie met een ooglidcorrectie, een facelift of een lipvulling. Na de bariatrische ingreep heeft de patiënt typisch een overvloed aan huid en vet ter hoogte van de hals (‘dubbele kin’) in combinatie met een verlies aan elasticiteit van de huid (zie afbeelding 1 en 2). Dit zorgt vaak voor sociale, psychologische en functionele problemen bij deze patiënten. Bij een toenemende patiëntenpopulatie is er dus een duidelijke nood aan operaties die de hals- en aangezichtscontouren verbeteren. Deze patiëntengroep verschilt van de zuiver cosmetische patiëntenpopulatie, zowel op algemeen geneeskundig als op heelkundig vlak.

Halsliftprocedure na bariatrische chirurgie

Een halslift na bariatrische chirurgie is een standaardprocedure die plaatsvindt onder algemene narcose. De proceduretijd is patiëntgebonden en bedraagt 150 tot 180 minuten. Bij aanvang van de operatie wordt onder de huid een verdund lokaal anaestheticum geïnfiltreerd (tumescentie-infiltratie). Daarna volgt een liposuctie van de volledige halsstreek. Vervolgens wordt de huid ter hoogte van de hals losgemaakt van de onderliggende halsspier (platysma) via een niet-zichtbare insnede achter het oor. Aangezien er onder de kin altijd een overschot aan huid en vetweefsel aanwezig is, is het noodzakelijk een bijkomende insnede te maken onder de kin – deze wordt verstopt in een natuurlijke plooi zodanig dat ze niet zichtbaar is. Via deze incisie is het niet alleen mogelijk het vet boven en onder de halsspier te verwijderen (lipectomie) maar ook om de halsspier opnieuw in de middellijn te verenigen (platysmaraphie) en de kin-hals lijn te herdefiniëren. Door het extreme overgewicht is de halsspier zeer dun geworden en niet meer in de middellijn verenigd (platysma diastase). Als gevolg hiervan puilt het vet uit in de middellijn en dit veroorzaakt in combinatie met het overschot aan huid de typische verticale huidplooien (platysmabanden) (zie afbeelding 1). Na reconstructie van de halsspier in de middellijn, wordt de halsspier zijdelings opnieuw in zijn oorspronkelijke status strakgetrokken. Vervolgens wordt het overschot aan huid verwijderd en de huid gedrapeerd over de gereconstrueerde halsspier. Postoperatief ervaart de patiënt weinig pijn en wordt hij/zij snel weer gemobiliseerd. De hospitalisatie bedraagt één tot twee dagen. De patiënt krijgt manuele lymfedrainage en draagt een individueel aangepast halsverband – 24 uur tijdens de eerste twee weken, de zes daaropvolgende weken enkel ’s nachts. In de dagelijkse klinische situatie stijgt de vraag van de postbariatrische patiënt naar een correctie van de hals. Een halslift bij de post-bariatrische patiënt vereist een optimaal begrip en kennis van de unieke anatomische, metabolische en psychologische kenmerken van deze patiënten.

Typische “dubbele kin” bij de patient na morbiede obesitas chirurgie. Foto’s voor en na halslift met correctie van de dubbele kin.


 

Resultaten en vermijden van complicaties

De morbide obesitaspatiënt blijft ook na het verlies van zijn/haar overgewicht een hoogrisicopatiënt wegens mogelijke complicaties als gevolg van de obesitas (diabetes, hypertensie, hart en vaatziekten,…). Verder is de post-bariatrische patiënt gevoeliger voor wondhelingsproblemen door nutritionele deficiënties (proteïnen, vitamines,…). Een halslift (al dan niet in combinatie met een facelift, ooglidcorrectie,….) bij de post-bariatrische patiënt vereist een optimaal begrip en kennis van de unieke anatomische, metabolische en psychologische kenmerken van deze patiënten. Om complicaties te vermijden is het dan ook van groot belang dat de planning van een halslift bij de post-bariatrische patiënt gebeurt in nauw overleg met het multidisciplinaire bariatrische team. Verder spreekt het voor zich dat een dergelijke ingreep moet gebeuren in een ziekenhuis waar de nodige kennis, ervaring en routine aanwezig zijn voor deze specifieke patiëntenpopulatie. Een individuele planning en een nauwgezette chirurgische techniek zijn essentieel voor een optimaal behandelingsresultaat bij deze patiënten. Individueel moet men nagaan of het gewicht zich gestabiliseerd heeft, of de patiënt rookt en of hij/zij geen nutritionele tekorten heeft.

Conclusie

» Halslift na bariatrische chirurgie is een veilige en doeltreffende behandelingsmethode.
» De levenskwaliteit van de post-bariatrische patiënt verbetert aanzienlijk na een halslift.
» Een halslift na bariatrische chirurgie moet individueel gepland worden in nauw overleg met het multidisciplinaire bariatrische team.
» Modificaties van de standaard halsliftprocedure zijn noodzakelijk om optimale resultaten te bereiken.
» Een halslift na bariatrische chirurgie moet uitgevoerd worden in een ziekenhuis door een team bestaande uit een chirurg, een  anesthesist en verpleegkundigen, allen met een ruime ervaring in post-bariatrische chirurgie.

azlink-9-artikel-46-halslift-2

 

Referenties:

1. Sclafani AP. Restoration of the jawline and the neck after bariatric surgery. facial Plast Surg. 2005;21:28-32.
2. Lille ST, Perumean JC. The lateral and medial neck lift: an alternative to cervicofacial surgical rejuvenation in the obese patient. Plast Reconstr Surg. 2007;119:432-3.
3. Davison SP, Clemens MW. Safety first: precautions for the massive weight loss patient. Clin Plast Surg. 2008;35:173-83.

 

Back To Top