Nieuw: Sportmedisch Adviescentrum in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Nieuw: Sportmedisch Adviescentrum in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Bewegen, bewegen, bewegen… Het wordt de mensen voortdurend om de oren geslagen vandaag. Maar wanneer ze dan eindelijk aan het sporten gaan, doen ze het vaak niet op de juiste manier: sommigen vergen te veel van zichzelf, anderen gebruiken dan weer het verkeerde materiaal. Dit leidt tot vervelende blessures –een kwaal waar ook beroeps- en topsporters helaas niet van gespaard blijven. Door recente gebeurtenissen in de sportwereld hebben mensen ook steeds meer vragen over sportvoeding en willen ze graag hun conditie laten testen. Om al deze redenen gaat in AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende vanaf juni 2009 het Sportmedisch Adviescentrum van start.

De zorg voor extreem vroeggeborenen in West-Vlaanderen

De zorg voor extreem vroeggeborenen in West-Vlaanderen

Neonatologie is een relatief jonge discipline die de voorbije 20 jaar sterk evolueerde. Veel pasgeborenen die vroeger geen kans op overleven hadden, kunnen vandaag een normaal leven leiden dankzij nieuwe ontwikkelingen in behandelingsmodaliteiten. In dit artikel brengen we een beknopte analyse van de huidige prognose voor extreem vroeggeborenen (< 1000 gram geboortegewicht) en een kritische reflectie over het pre- en postnataal beleid binnen onze afdeling neonatologie.

Nieuwe trends in de nierchirurgie

Nieuwe trends in de nierchirurgie

Urologen werden lange tijd beschouwd als ‘steensnijders’, waarbij het snijden – een dwarse incisie doorheen de buikspieren (lumbotomie) leidde tot een belangrijke morbiditeit. Dankzij de (r)evolutie met de niersteenvergruizer en ureterorenoscopie was dit snijden echter nog zelden nodig voor de steenpathologie.

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Longkanker is een van de dodelijkste kankers wereldwijd. De uitgebreidheid van de ziekte bepaalt de prognose en de behandeling; vandaar het belang van een accurate stadiëring. Als er geen metastasen op afstand worden vastgesteld maar er wel verdenking is van uitbreiding naar de mediastinale lymfeklieren, is het noodzakelijk weefsel van deze klieren te bekomen. In de meeste gevallen betekent mediastinale invasie immers inoperabiliteit.