Ga naar hoofdinhoud
Het parkinsonzorgprogramma wil als vangnet fungeren voor de ziekte in al haar aspecten

Doorgedreven parkinsonbegeleiding

De ziekte van Parkinson is onvoorspelbaar en veroorzaakt heel uiteenlopende beperkingen en obstakels. Genezing is vooralsnog niet aan de orde, maar de juiste medische en paramedische begeleiding kan de patiënt hulpmiddelen aanreiken om een optimale levenskwaliteit te verzekeren. Vandaar de oprichting van een gloednieuw parkinsonzorgprogramma in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Op maat van de patiënt

Het nieuwe parkinsonzorgtraject is opgericht vanuit een samenwerking tussen de diensten Neurologie en Revalidatie en rust op de schouders van een multidisciplinair team. Het gaat uit van de vaststelling dat omgaan met de diagnose van de ziekte van Parkinson een hele beproeving is voor de patiënt, door de onvoorspelbaarheid van de ziekte en de verscheidenheid aan ongemakken die ze met zich meebrengt. Het parkinsonzorgprogramma wil als vangnet fungeren voor de ziekte in al haar aspecten en streeft ernaar elke patiënt individueel te begeleiden en, naargelang het stadium en de verschijnselen van zijn ziekte, die ondersteuning te bieden waar hij het meeste baat bij heeft.

Exhaustieve medische begeleiding

De coördinatie ligt in handen van de behandelende neuroloog. Hij ziet toe op een nauwkeurige medicinale begeleiding om de symptomen maximaal onder controle te houden. Omdat lichaamsbeweging van cruciaal belang is voor elke parkinsonpatiënt om zo lang mogelijk een vlotte beweeglijkheid te behouden, krijgen zijn zorgen binnen het nieuwe programma de onmiddellijke ondersteuning van een revalidatiearts. Hij superviseert het revalidatieprogramma. Dit spoort parkinsonpatiënten tijdens een lessenreeks aan tot voldoende en correcte lichaamsbeweging in hun dagelijkse leven. Omdat de focus tijdens deze lessen op de kernsymptomen van de ziekte ligt, komen ook oefeningen aan bod om de houding te verbeteren en om het evenwicht te oefenen. Blijkt tijdens de opvolging nadien dat de lichaamsbeweging van de patiënt toch tekortschiet, dan onderneemt de revalidatiearts bijkomende stappen en schakelt in overleg met het revalidatieteam waar nodig kinesi- en ergotherapeuten in.

Paramedisch complementeren

Ook andere gespecialiseerde zorgverleners zijn betrokken bij het parkinsonzorgprogramma of dragen ertoe bij naargelang hun vaardigheden vereist zijn. De gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige, bijvoorbeeld, die patiënten een luisterend oor biedt voor bijkomende vragen en hen – in samenwerking met de dienst Medisch Maatschappelijk Werk – met raad en daad bijstaat om de nodige attesten in orde te brengen. Verder ondervinden parkinsonpatiënten soms stem-, spraak- of slikproblemen, waarmee ze bij een gespecialiseerde logopedist terechtkunnen, vaak na een voorafgaand slikonderzoek op de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten. De patiënt of zijn mantelzorgers ondervinden bij de verwerking van de diagnose of tijdens bepaalde stadia van de ziekte ook niet zelden een behoefte aan psychologische steun. De neuroloog kan in dat geval doorverwijzen naar een psycholoog met ervaring in de neuropsychologie voor gezamenlijke of individuele gesprekken. Ook voor onderzoek naar het cognitief functioneren wordt de psycholoog ingeschakeld.

Ondersteuning op alle niveaus

Het parkinsonteam van campus Sint-Jan bestaat uit neuroloog dr. Bruno Bergmans, revalidatiearts dr. Karel Watteyne, parkinsonverpleegkundige Carmen Dusautoir, kinesitherapeuten Heidi Haesebrouck en Barbara Wybouw, ergotherapeut Ella Nuyttens, logopedist Ines Verte en klinisch psychologen Lut Craeynest en An Delaere. Via een actieve samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga vzw, de Vlaamse vereniging voor patiënten met de ziekte van Parkinson, zorgt het parkinsonteam er ten slotte voor dat patiënten ook onderling steun kunnen vinden bij elkaar.

VRAGEN?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij
het secretariaat Neurologie op 050 45 23 70.

Download het artikel als PDF-bestand.

Copyright © 2015 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Back To Top