Skip to content

Discipline: Urologie

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

De diensten Urologie en Radiologie van AZ Sint-Jan Brugge AV en AZ Sint-Lucas Brugge voeren sinds twee jaar MRI fusiegeleide…

urologie

De kroonjuwelen van de urologie

Amper zes decennia bestaat urologie als volwaardige specialisatie, maar toch telt de dienst Urologie in Brugge al zeven stafleden, verspreid…

urologie ; urogenitale prolaps

De urologische benadering en robotgeassisteerde behandeling van urogenitale prolaps

Verzwakking van de spieren, fascia en ligamenten van de bekkenbodem kan urogenitale prolaps veroorzaken. De voorgestelde behandelingsstrategie hangt af van…

AZ Sint-Jan

HoLEP: een innovatieve behandeling voor goedaardige prostaatvergroting

Vaak vraagt goedaardige prostaatvergroting om een heelkundige oplossing. Diverse technieken lenen zich hiertoe. Een daarvan is de Holmium laserenucleatie van de prostaat (HoLEP): een…

cystectomie

Robotgeassisteerde laparoscopische cystectomie en intracorporele urinaire derivatie voor blaaskanker

Sinds ruim een jaar gebeurt de radicale cystectomie op campus AZ Sint-Jan en in het AZ Sint-Lucas Brugge door middel…

Hogere levenskwaliteit voor prostaatkankerpatiënten dankzij aangepast oncorevalidatieprogramma

Hogere levenskwaliteit voor prostaatkankerpatiënten dankzij aangepast oncorevalidatieprogramma

Patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker hebben dankzij hormoontherapie vaak nog vele jaren te leven, maar ze verliezen soms wel hun…

Het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen: een primeur voor de regio met een ziekenhuisoverstijgend karakter

Het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen: een primeur voor de regio met een ziekenhuisoverstijgend karakter

De laatste jaren kende de medische sector een ware consolidatiegolf die leidde tot aankoopgroeperingen, associaties en fusies. Deze samenwerkingsmodellen verschillen op juridisch vlak, maar hebben allemaal hetzelfde doel: de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen of te verbeteren door complementariteit en subspecialisatie eerder dan overaanbod en concurrentie. Ook de aanwending van de beschikbare middelen (ruimte, apparatuur, personeel, financiën) wordt hierdoor geoptimaliseerd. Dit alles was slechts één van de vele redenen voor de oprichting van het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen.

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging.

Nieuwe trends in de nierchirurgie

Nieuwe trends in de nierchirurgie

Urologen werden lange tijd beschouwd als ‘steensnijders’, waarbij het snijden – een dwarse incisie doorheen de buikspieren (lumbotomie) leidde tot een belangrijke morbiditeit. Dankzij de (r)evolutie met de niersteenvergruizer en ureterorenoscopie was dit snijden echter nog zelden nodig voor de steenpathologie.

De laparoscopische robot-geassisteerde radicale prostatectomie (de da Vinci prostatectomie)

De laparoscopische robot-geassisteerde radicale prostatectomie (de da Vinci prostatectomie)

Prostaatcarcinoom (PCa) is de meest voorkomende kanker bij de man (incidentie: 10% in Vlaanderen) en de tweede doder door kanker. De aandoening komt steeds vaker voor op jongere leeftijd, en frequent vanaf het 6e levensdecade. Hoe jonger de leeftijd van de patiënt, hoe groter de potentiële negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt (erectiele disfunctie, incontinentie). Ondanks onvolkomenheden (zoals vals-positieve en vals-negatieve resultaten) blijft PSA-testing op heden, samen met rectaal toucher en transrectale echografie, de beste manier om een PCa tijdig te diagnosticeren.

Publicaties

Urethro-venous fistula following straddle injury: A case report and image series.

PMID: 36016722 PMCID: PMC9396026 DOI: 10.1016/j.eucr.2022.102184

Irrigation fluid absorption syndrome during HoLEP: A case study.

Urol Case Rep. 2022 Oct 3;45:102248. doi: 10.1016/j.eucr.2022.102248. eCollection 2022 Nov. PMID: 36238443

Phase II open-label study investigating apalutamide in patients with biochemical progression after radical prostatectomy.

Future Oncol 16(16):1083-9.

TRPV4 Mediates Acute Bladder Responses to Bacterial Lipopolysaccharides.

Front. Immunol 11 :799. Article DOI: 10.3389/fimmu.2020.00799.

The Effect of Surgical Experience on Perioperative and Oncological Outcomes After Robot-assisted Radical Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion: Evidence from a Referral Centre with Extensive Experience in Robotic Surgery.

Eur Urol Focus, accepted 12 Feb 2020,(Epub ahead of print), Article DOI 10.1016/j.euf.2020.01.016.

Lifestyle among urology trainees and young urologist in the context of burn-out syndrome.

Actas Urol Esp 44(1):19-26.

Phase II open-label study investigating apalutamide in patients with biochemical progression after radical prostatectomy.

Future Oncol. 2020 Jun;16(16):1083-1189. doi: 10.2217/fon-2020-0056. Epub 2020 May 1.Future Oncol. 2020. PMID: 32356465

Time to Move On: The Impending Need for a New Disease-specific Comorbidity Index for Bladder Cancer Patients Undergoing Robot-assisted Radical Cystectomy.

Eur Urol Focus, accepted Jun 11 2019, (Epub ahead of print), Article DOI: 10.1016/j.euf.2019.05.015

106PElevated driver mutational burden or number of perturbed pathways and poor response to abiraterone or enzalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer.

Annals of Oncology. 2019 Oct 1;30 (Supplement_5).

Androgen Receptor Burden and Poor Response to Abiraterone or Enzalutamide in TP53 Wild-Type Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

JAMA Oncol. 2019 Jul 1;5(7):1060–2.

The use of fosfomycin as targeted antibiotic prophylaxis before prostate biopsy: a prospective randomized cohort study.

Int J of Urol, accepted Nov 21 2018, (Epub ahead of print), Article DOI: 10.1111/iju.13883.

Cell-free DNA profiling of metastatic prostate cancer reveals microsatellite instability, structural rearrangements and clonal hematopoiesis.

Genome Medicine; 2018 Nov 16;:1–13.

TP53 outperforms other androgen receptor biomarkers to predict abiraterone or enzalutamide outcome in metastatic castration-resistant prostate cancer.

Clinical Cancer Research. 2018 Sep 12;clincanres.1943.2018.

Circulating tumor cells and survival in abiraterone- and enzalutamide-treated patients with castration-resistant prostate cancer.

Prostate. 2018 May;78(6):435–45.

Chapter 38 : Robotic or Laparoscopic Renal Surgery: Pros and Cons. In: Hemal AK, Menon M. Robotics in Genitourinary Surgery.

Second Edition. ISBN: 978-3-319-20644-8. Springer International Publishing. Pagina’s 515-547.

Fatigue syndrome: Stress, Burnout and Depression in Urology.

Arch Esp Urol 71(1) :46-54.

Assessment of the efficacy of repeated instillations of mitomycin C mixed with a thermosensitive hydrogel in an orthotopic rat bladder cancer model.

Ther Adv Urol. 2018;10:213-221

Circulating tumour cells and survival in abiraterone- and enzalutamide-treated patients with castration-resistant prostate cancer.

Journal of Clinical Oncology. American Society of Clinical Oncology; 2017 May 20;35(15_suppl):5049–9.

Presentaties

ERUS-DRUS20 congres.

06/11/2020

Project: Pro-Bio Trial, www.probiotrial.org ProBio (‘Prostate Biomarkers’) is an adaptive, multi-arm, open-label, multiple assignment randomized biomarker driven phase 3 trial in men with CRPC. Men (n=750) will be randomized to receive either standard of care (following national guidelines) or treatment with Enzalutamide, Abiraterone, Docetaxel, Cabazitaxel, or Carboplatin, based on a liquid biopsy profile.

“HoLEP: Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat”

22/06/2019

“Prostaatkanker van A tot Z”

19/09/2019
Brugge

Systemische behandeling van een primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

12/10/2019

106PElevated driver mutational burden or number of perturbed pathways and poor response to abiraterone or enzalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer.

27/09-01/10/2019
Barcelona

Needle-assisted laparo-endoscopic single-site surgery for radical prostatectomy (LESS-RP) using a new series of Steerable instruments: Feasible option to overcome current limits.

16-20/03/2018
Copenhagen, Denmark

Detection of AR perturbations in circulating tumour cells and cell-free DNA from patients with metastatic castration-resistant prostate cancer predicts resistance to endocrine therapy.

24/02/2018
Oostende

Comprehensive AR profiling and genomic characterization of castration-resistant prostate cancer in the context of endocrine therapy using circulating tumour cells and cell-free DNA.

15/11/2017
Stockholm, Sweden

Circulating Tumour Cells and Survival in Abiraterone- and Enzalutamide-treated Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer.

02-06/06/2017
Chicago, USA

Circulating Tumour Cells and Survival in Abiraterone- and Enzalutamide-treated Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer.

25/02/2017
Brussel

Comprehensive AR profiling and genomic characterization of castration-resistant prostate cancer in the context of endocrine therapy using circulating tumour cells and cell-free DNA.

27/01/2017
Luik

Detection of aberrant androgen receptor transcripts in circulating tumour cells as a predictor of resistance to AR directed treatment in patients with castration resistant prostate cancer.

26-27/02/2016
Brussel

Detection of aberrant androgen receptor transcripts in circulating tumour cells as a predictor of resistance to AR directed treatment in patients with castration resistant prostate cancer.

30/01/2016
Brussel
Back To Top