Ga naar hoofdinhoud

Discipline: Radiologie en Medische Beeldvorming

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

De diensten Urologie en Radiologie van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas Brugge voeren sinds twee jaar MRI fusiegeleide…

TIPS in de behandeling van de complicaties van portale hypertensie bij levercirrose

TIPS in de behandeling van de complicaties van portale hypertensie bij levercirrose

Bij patiënten met levercirrose met significante portale hypertensie kunnen complicaties zoals een varicesbloeding of refractaire ascitesvorming optreden, met een belangrijke…

website ; IRBrugge

Nieuwe website IRBrugge.be stroomlijnt informatie rond interventionele radiologie voor patiënten en verwijzers

Met IRBrugge.be willen de interventieradiologen van campus Sint-Jan tegemoetkomen aan de duidelijke nood aan informatie die patiënten hebben en verwijzende…

Lymfografie team

Lymfografie en embolisatie als behandeling voor een thoracoabdominaal lymfelek

Intranodale lymfografie is een relatief nieuwe techniek voor de behandeling van een thoraco-abdominaal lymfelek. Bijkomende embolisatie verhoogt het klinisch succes…

REBOA

REBOA: nieuwe therapie bij levensbedreigende bloedingen, zoals placenta percreta

Een nieuwe techniek, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA), geeft de mogelijkheid om tijd te winnen bij majeure…

radiologie

Radiologie: een ambitieuze dienst met internationale uitstraling

Een toestellenpark om u tegen te zeggen ondersteunt niet enkel de steeds verdere subspecialisatie van de radiologen op campus Sint-Jan,…

Nieuw röntgentoestel maakt medische 3D-beeldvorming in staande positie mogelijk

Nieuw röntgentoestel maakt medische 3D-beeldvorming in staande positie mogelijk

Sedert september 2016 beschikt de dienst Radiologie van campus Sint-Jan over een röntgentoestel dat de mogelijkheid geeft om met beperkte…

Cone Beam CT – Minder stralen, hogere resolutie

Cone Beam CT – Minder stralen, hogere resolutie

Eind december 2010 nam de dienst Radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een nieuwe Cone Beam CT (CBCT) in gebruik. Het gaat om een CBCT-scanner van de tweede generatie, het eerstevan dit type dat geïnstalleerd werd in ons land en het derde wereldwijd. De belangrijkste eigenschappen van dit toestel zijn dat het beelden met extreem hoge resolutie kan maken en meer indicaties aankan dan de CBCT’s van de eerste generatie.

Opsporing van focale leverletsels met echografische contrastmiddelen

Opsporing van focale leverletsels met echografische contrastmiddelen

De voorbije twee jaar hebben verschillende studies uitgewezen dat echografische contrastmiddelen een belangrijke rol spelen bij de opsporing van focale leverletsels. Het betreft vooral de zogenaamde ‘tweede generatie’ contrastmiddelen onder de merknaam SonoVue® (generieke benaming: zwavelhexafluoride), die onder meer gebruikt worden voor onderzoek van patiënten met een duidelijk verhoogd risico op kwaadaardige leverletsels.

AZ Sint-Jan AV werkt aan de toekomst met integratie van PACS  met EPR en RIS

AZ Sint-Jan AV werkt aan de toekomst met integratie van PACS met EPR en RIS

In oktober 2004 is in AZ Sint-Jan AV een grote ziekenhuisoverkoepelende campagne voor modernisering en efficiëntieverbetering van start gegaan. Onder leiding van dr. Luc Steyaert werd op de dienst Radiologie IMPAX geïnstalleerd, Agfa HealthCare’s Picture Archiving and Communications System, dat een afzonderlijk geïmplementeerd EPR (Electronic Patient Record) en RIS (Radiology Information System) bevat. PACS zorgt voor een efficiëntere werkwijze en brengt voordelen met zich mee voor patiënten, radiologen, ziekenhuismedewerkers en doorverwijzende artsen.

Percutane radiofrequentie ablatie

Percutane radiofrequentie ablatie

De steeds verbeterende diagnostiek en therapie van patiënten met een maligne tumoraal proces – mogelijk in combinatie met metastasering (ondermeer naar de lever) – zorgt ervoor dat patiënten een steeds betere levenskwaliteit en levensduur bekomen. Daarom moet een oncologische patiënt meer en meer beschouwd worden als een patiënt met een chronische aandoening. In het licht van deze verlengde levensduur én van het belang van een goede levenskwaliteit is het dan ook steeds belangrijker om een oncologische patiënt zoveel mogelijk orgaansparend te behandelen. Eén van de nieuwe radiologische behandelingsmethoden om organen zo veel mogelijk te ontzien en minimaal invasief te werk te gaan, is met behulp van percutane, beeldvormingsgeleide radiofrequentie ablatie (RFA).

Cone-beam CT in AZ Sint-Jan

Cone-beam CT in AZ Sint-Jan

Op de dienst Radiologie – Medische Beeldvorming werd in april 2006 een nieuw type CT in gebruik genomen in nauwe samenwerking met de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De Cone-beam CT van het merk i-CAT, zoals die in het AZ Sint-Jan AV werd aangeschaft laat toe om patiënten in zittende houding te scannen en is het eerste exemplaar van dit type in de Benelux. Gezien het hier om een nieuwe techniek gaat, wensen we deze toch even toe te lichten.

Publicaties

Base du crâne centrale et postérieure – Tumeurs et pseudo-tumeurs.

Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux, France, 2022, pp 139-161 (ISBN 978-2-294-78022-6)

Base du crâne centrale et postérieure – Infections.

Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux, France, 2022, pp 127-138 (ISBN 978-2-294-78022-6)

Base du crâne centrale et postérieure – Anatomie.

Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux, France, 2022, pp 113-126 (ISBN 978-2-294-78022-6)

Sinus cavernosus-trombose en hersenabces als complicatie van een tandabces.

Tijdschrift voor geneeskunde en gezondheidszorg 2022; DOI: 10.47671/tvg.78.22.

3D CRANI, a novel MR neurography sequence, can reliable visualise the extraforaminal cranial and occipital nerves.

Eur Radiol, 2022; accepted

Unreported imaging of selective vestibular nerve atrophy on magnetic resonance imaging.

Otol Neurotol 2022; online sept 8 DOI: 10.1097/MAO.0000000000003654

Correlation of semi-quantitative findings of endolymphatic hydrops in MRI with the audiometric findings in patients with Meniere’s disease.

J Otol, 2022; 17:123-129 – doi: 10.1016/j.joto.2022.04.001

Comparison between 3D SPACE FLAIR and 3D TSE FLAIR in Menière’s disease.

Neuroradiol, 2022; 64:1011-1020. - doi: 10.1007/s00234-022-02913-0

Smoldering lesions in MS: If you like it then you should put a rim on it.

Neuroradiol, 2022; 64:703-714 – doi: 10.1007/s00234-021-02800-0

Radiological follow-up after the bony obliteration tympanoplasty in detecting residual cholesteatoma: towards an optimal postoperative MR imaging protocol.

Otol Neurotol, 2022 Jan 1;43(1):e79-e87. doi: 10.1097/MAO.0000000000003348

Diagnosis of Menière’s disease on MRI: feasibility at 1.5 Tesla.

Acta Radiologica 2022; 63:810-813 – doi: 10.1177/02841851211016478

Penile Girth Enlargement: do not try it at home.

Int J Impot Res. 2022 Jan;34(1):108-110. doi: 10.1038/s41443-021-00433-8. Epub 2021 Apr 12.PMID: 33846588 No abstract available.

Thoracolumbar spinal arteriovenous shunt as a rare cause of thunderclap headache in a young man.

Acta Neurol Belg 2021;121(1):275-278.

Postoperative lymphocele causing obturator nerve entrapment, treated with percutaneous drainage and intranodal Lipiodol-based lymphangiography.

V Vasc Surg Cases Innov Tech 2021.

Sports-related maxillofacial injuries.

Imaging of orthopedic sports injuries, 2nd Ed, Springer Nature, Cham, Switzerland, 2021, pp 643-664

Deep Neck Spaces: anatomy and pathology.

Clinical Neuroradiology – The ESNR Textbook, Springer Nature, Cham, Switzerland, 2021, pp

New CBCT indications in musculoskeletal imaging.

Journal of the Belgian Society of Radiology 105 (1)

Niet-tandheelkundige toepassingen van cone-beam CT.

Imago 2021, 4:20-36

The diagnostic value of magnetic resonance imaging in posttraumatic trigeminal neuropatic pain.

J Oral Facial Pain Headache, 2021; 35:35-40 – doi: 10.11607/ofph.2732.

Smoldering lesions in MS: If you like it then you should put a rim on it.

Neuroradiol, 2021; - doi: 10.1007/s00234-021-02800-0

Radiological follow-up after the bony obliteration tympanoplasty in detecting residual cholesteatoma: towards an optimal postoperative MR imaging protocol.

Otol Neurotol, 2021; - doi: 10.1097/MAO.0000000000003348

Magnetic resonance neurography of the head and neck: state of the art, anatomy, pathology and future perspectives.

Br J Radiol 2021; 94:1119 – doi: 10.1259/bjr.202000798

The relationship between cochleovestibular function tests and endolymphatic hydrops grading on MRI in patients with Menière’s disease.

Eur Arch Otorhinolaryngol 2021; 278:4783-4793 - doi.org/10.1007/s00405-021-06610-1

Diagnosis of Menière’s disease on MRI: feasibility at 1.5 Tesla.

Acta Radiologica 2021; - doi: 10.1177/02841851211016478

Alemtuzumab in multiple sclerosis: a retrospective analysis of microbleeds.

Eur J Neuroradiol 2021; 28:4209-4213 – doi: 10.1111/ene.15054

Long term MRI-guided vacuum-assisted breast biopsy results of 600 single center procedures.

.

Eur Radiol. 2021; 31:4886-4897 - DOI : 10.1007/s00330-020-07392-6

Imaging of oromaxillofacial pain.

Réalités Cliniques 2021; 32:72-79

3D Cranial Nerve Imaging, a novel MR neurography technique using black blood STIR TSE with a pseudo steady-state sweep and motion-sensitized driven equilibrium pulse pulse for the visualization of the extraforaminal cranial nerve branches.

AJNR Am J Neuroradiol 2021; 42:578-580 - DOI: 10.3174/ajnr.A6904

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2021; 63:81-90 - doi: 10.1007/s00234-020-02504-x

A systematic review on diagnostic test accuracy of magnetic resonance neurography versus clinical neurosensory assessment for post-traumatic trigeminal neuropathy in patients reporting neurosensory disturbance.

Dentomaxillofac Radiol 2021; 50 - doi: 10.1259/dmfr.20200103

Imaging evaluation of patients with cranial nerve disorders.

In: Hodler J, Kubik-Huch R, Von Schulthess G (Eds) Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2020-2023, IDKD Springer, Cham, Switzerland, 2020, pp 143-161 https://doi.org/10.1007/978-3-030-38490-6_12

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020; 120:759-760 doi: 10.1007/s13760-019-01260-x

Cone beam computed tomography imaging in dental implants: a primer for clinical Radiologists.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:

Facial and dental trauma.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:579-590

Temporomandibular joint disorders: a pictorial review.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:591-607

Conductive hearing loss in osteopetrosis: a case report.

J Otolaryngol H&N Surgery 2020

Long term MRI-guided vacuum-assisted breast biopsy results of 600 single center procedures.

Eur Radiol. 2020

Imaging of oromaxillofacial pain.

Réalités Cliniques 2020

3D CRAnial Nerve Imaging (3D CRANI) a novel magnetic resonance neurography technique using black blood STIR TSE with a pseudo-steady state sweep and MSDE pulse for the visualization of the extraforaminal cranial nerve branches – a technical note.

Am J Neuroradiol 2020

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2020 DOI: 10.1007/s00234-020-02504-x

A systematic review on diagnostic test accuracy of magnetic resonance neurography versus clinical neurosensory assessment for post-traumatic trigeminal neuropathy in patients reporting neurosensory disturbance.

Dentomaxillofac Radiol 2020 May doi: 10.1259/dmfr.20200103

Severe progressive post-traumatic trigeminal neuropathic pain after temporomandibular joint replacement – A case report.

Oral and Maxillofacial Surgery Cases. 2020; https://doi.org/10.1016/j.omsc.2020.100175

Cone-beam computed tomography in dentomaxillofacial radiology: a two-decade overview.

Dentomaxillofac Radiol 2020; 15: doi: 10.1259/dmfr.20200145

Imaging evaluation of patients with cranial nerve disorders.

In: Hodler J, Kubik-Huch R, Von Schulthess G (Eds) Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2020-2023, IDKD Springer, Cham, Switzerland, 2020, pp 143-161 https://doi.org/10.1007/978-3-030-38490-6_12

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020; 120:759-760 doi: 10.1007/s13760-019-01260-x

Cone beam computed tomography imaging in dental implants: a primer for clinical Radiologists.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:

Facial and dental trauma.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:579-590

Temporomandibular joint disorders: a pictorial review.

Semin Musculoskeletal Radiol 2020; 24:591-607

Conductive hearing loss in osteopetrosis: a case report.

J Otolaryngol H&N Surgery 2020

Long term MRI-guided vacuum-assisted breast biopsy results of 600 single center procedures.

Eur Radiol. 2020

Imaging of oromaxillofacial pain.

Réalités Cliniques 2020

3D CRAnial Nerve Imaging (3D CRANI) a novel magnetic resonance neurography technique using black blood STIR TSE with a pseudo-steady state sweep and MSDE pulse for the visualization of the extraforaminal cranial nerve branches – a technical note.

Am J Neuroradiol 2020

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2020 DOI: 10.1007/s00234-020-02504-x

A systematic review on diagnostic test accuracy of magnetic resonance neurography versus clinical neurosensory assessment for post-traumatic trigeminal neuropathy in patients reporting neurosensory disturbance.

Dentomaxillofac Radiol 2020 May doi: 10.1259/dmfr.20200103

Severe progressive post-traumatic trigeminal neuropathic pain after temporomandibular joint replacement – A case report.

Oral and Maxillofacial Surgery Cases. 2020; https://doi.org/10.1016/j.omsc.2020.100175

Cone-beam computed tomography in dentomaxillofacial radiology: a two-decade overview.

Dentomaxillofac Radiol 2020; 15: doi: 10.1259/dmfr.20200145

Case Series: Dual-Energy CT in Extra-Articular Manifestations of Gout.

Journal of the Belgian Society of Radiology. 2020;104(1):27. DOI: http://doi.org/10.5334/jbsr.2113

Lymfografie en embolisatie als behandeling voor een thoraco-abdominaal lymfelek.

AZLINK mei 2020

Reboa: nieuwe therapie bij levensbedreigende bloedingen, zoals placenta percreta.

AZLINK februari 2020

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagerians.

J Stroke and Cerebrovasc Dis 2020 Aug 29 (8); 104817

Pulley Reconstruction for Symptomatic Instability of the Tendons of the First Extensor Compartment Following de Quervain’s Release.

J Wrist Surg. 2018 Feb;7(1):31-37. doi: 10.1055/s-0037-1603686. Epub 2017 Jun 7.

Myopericytoma of the Base of the Finger: Radiological and Pathological Description of a Rare Benign Entity.

J Hand Surg Am. 2019 Jan;44(1):69.e1-69.e5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.015. Epub 2018 Apr 17.

Ivory arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis: 10-year follow-up.

J Hand Surg Eur Vol. 2019 Feb;44(2):138-145. doi: 10.1177/1753193418797890. Epub 2018 Sep 18.

“Reference module in biomedical sciences”. Chapter: “Magnetic Resonance imaging”.

January 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.65986-X.

Auto-immune pancreatitis and auto-immune cholangitis in a 73-year-old man: a rare case report.

J Clin Case Rep 2019;9:1263-1264.

Cochlear Erosion due to a Facial Nerve Schwannoma.

J Int Adv Otol

The value of diffusion-weighted MRI in the long-term follow-up after subtotal petrosectomy for extensive cholesteatoma and chronic suppurative otitis media.

Otol Neurotol

The Value of four stage vestibular hydrops grading and asymmetric perilymphatic enhancement in the diagnosis of Menières disease on MRI.

Neuroradiology

Intra-canal optic nerve cavernous haemangioma: a case report & review of the literature.

World Neurosurgery,

“White Thyroid” on Unenhanced Computed Tomography in Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Type 2.

Thyroid. 2018 Jun;28(6):769-772. doi: 10.1089/thy.2017.0651. Epub 2018 May 11. PMID: 29631498

Multicenter Randomized Controlled Trial of Vitamin K Antagonist Replacement by Rivaroxaban with or without Vitamin K2 in Hemodialysis Patients with Atrial Fibrillation: the Valkyrie Study.

J Am Soc Nephrol. 2019 Nov 8. pii: ASN.2019060579. doi: 10.1681/ASN.2019060579. [Epub ahead of print] PMID: 31704740 Select item 296314983.

Characterization of skull base lesions using pseudo-continuous arterial spin labeling.

Clin Neuroradiol. 2019; 29(1): 75-86.

Potential effect of fetal origin of posterior cerebral artery on the arterial spin labeling sequence.

J Neuroradiol. Nov 6 2019.

‘White thyroid on unenhanced computed tomography in Amiodarone-induced thyroxicosis type 2’

Thyroid 2018, June (28)6 : 769-772

“White Thyroid” on Unenhanced Computed Tomography in Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Type 2.

Thyroid. 2018 Jun;28(6):769-772. doi: 10.1089/thy.2017.0651. Epub 2018 May 11. PMID: 29631498

Skull base tumours and related disorders.

In: Clinical Neuroradiology – ECNR In Press 2018

An unexpected finding in the frontal sinus: cholesterol granuloma.

J Oral Maxillofacial Radiology. 2018; 6:42-44

Delayed intraventricular pneumocephalus following shunting for Normal-Pressure- Hydrocephalus.

World Neurosurg. 2018; 116:174-177

New imaging modalities in otology.

Adv Otorhinolaryngol. 2018; 81:1-13

MRI in otology: applications in cholesteatoma and Ménière’s disease.

Clin Radiol. 2018; 73:35-44

A prospective clinical study using a dynamic contrast-enhanced CT-protocol for detection of colorectal liver metastases.

Eur J Radiol 2018;107:143-148.

Magnetic resonance imaging of the brain and spine.

Ed. Scott Atlas, Wolters Kluwer, Philadelphia, 2017, pp 882-947.

Consensus statement: Long-term results of ABI in children with complex inner ear malformations and decision making between CI and ABI.

Cochlear Implants Int. 2016 Jul 21:0.

Benchmarking pediatric cranial CT protocols using a dose tracking software system: a multicenter study.

Eur Radiol. 2016 Jun 3.

Diseases of the temporal bone.

Springer-Verlag Switzerland 2016, pp 153-160 ISBN: 978-3-319-30080-1

Two rare cases of posttraumatic peripheral artery pseudoaneurysm.

JBR-BTR 2016, 100:112

Primary angiosarcoma of the central nervous system: case report and review of the imaging features.

Journal of the Belgian Society of Radiology 2016, 100:82

Phenotype of a Belgian family with 6p25 deletion syndrome.

Ann Otol Rhinol Laryngol 2016; 125:734-735

Long-term results of troublesome CWD cavity reconstruction by mastoid and epitympanic bony obliteration (CWR-BOT) in adults.

Otol Neurotol 2016; 37:698-703

3D morphometric analysis of the human incudomallear complex using clinical cone-beam CT.

.

Hearing Research 2016; xxx:1-10

Pulley Reconstruction As Part of the Surgical Treatment for de Quervain Disease: Surgical Technique with Medium-Term Results.

J Wrist Surg. 2015 Aug;4(3):200-6. doi: 10.1055/s-0035-1556862. PubMed PMID: 26261747; PubMed, Central PMCID: PMC4530185.

Aortopulmonary artery fistula in atherosclerotic pseudoaneurysm presenting with congestive heart failure after aortic valve replacement.

Acta Chir Belg. ;106 (2):240-2 16761489 (P,S,E,B)

Focal liver lesions detection: comparison of respiratory-triggering, triggering and tracking navigator and tracking-only navigator in diffusion-weighted imaging.

Eur J Radiol 2015;84:1857-1865.

Internal hernia after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a correlation between radiological and operative findings.

Obes Surg 2015;25:622-627.

Post-operative temporal bone imaging.

Temporal bone imaging. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2015, pp 343-366, ISBN: 978-3-642-17895-5

Inner ear pathology.

Temporal bone imaging. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2015, pp 219-235, ISBN: 978-3-642-17895-5

Imaging of cerebellopontine angle and internal auditory canal lesions.

Temporal bone imaging. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2015, pp 155-218, ISBN: 978-3-642-17895-5

Congenital malformations of the temporal bone.

Temporal bone imaging. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2015, pp 119-154, ISBN: 978-3-642-17895-5

Imaging of cholesteatoma.

Temporal bone imaging. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2015, pp 69-88, ISBN: 978-3-642-17895-5

A case of bilateral acute calcific tendinitis of the gluteus medius.

JBR-BTR 2015, 99:16-19

Een 42-jarige vrouw met hoofdpijn en hypertensie – casus van de maand.

Tijdschr. Voor Geneeskunde 2015, 71: 1358-1362

Tuberothalamic infarction causing a central horner syndrome with contralateral ataxia and paraphasia.

Acta Neurol Belg 2015; 115: 727-729

3D morphometric analysis of the human incudomallear complex using clinical cone-beam CT.

The bony obliteration tympanoplasty in pediatric cholesteatoma: long-term safety and hygienic results.

Otol Neurotol 2015; 36:1504-1509

Analysis of metal artifact reduction tools for dental hardware in CT scans of the oral cavity: kvp, iterative reconstruction, dual energy CT, metal artifact reduction software: does it make a difference?

Neuroradiology 2015, 57:841-849

Post-mortem evaluation of drowning with whole body CT.

Forensic Science International 2015, 249:35-41

Multiple nocardial abscesses of the brainstem and spinal cord: diagnosis after an open.

Journal of Neurosurgery: Spine 2015, 19:1-4

Handling an isolated malleus handle fracture: current diagnostic work-up and treatment.

Ann Otol Rhinol Laryngol 2015; 124:244-249

Invasive lobular carcinoma arising in a hamartoma of the breast: a case report.

Clin Breast Cancer 2015; 15 (1): e63-66

OSTEOCHONDROMA OF THE PROXIMAL HUMERUS WITH FRICTIONAL BURSITIS AND SECONDARY SYNOVIAL OSTEOCHONDROMATOSIS.

JBR-BTR. 2015 Jan-Feb;98(1):45-7. PubMed PMID: 26223067.

Focal liver lesions detection: comparison of respiratory-triggering, triggering and tracking navigator and tracking-only navigator in diffusion-weighted imaging.

Eur J Radiol 2015 (in press).

Internal hernia after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a correlation between radiological and operative findings.

Obes Surg 2015;25:622-627.

Flexor tendon tenosynovitis with rice body formation in rheumatoid arthritis.

JBR-BTR 2014; 97:123

Invasive lobular carcinoma arising in a hamartoma of the breast: a case report.

Clinical Breast Cancer, 2014, online publication 16/09/2014

Congenital Malformations of the Temporal Bone.

Diagnostic Imaging, DOI: 10.1007/174_2014_1027,Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 ISSN 0942-5373

Liver perfusion in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI): comparison of enhancement in Gd-BT-DO3A and Gd-EOB-DTPA in normal liver parenchyma.

Eur Radiol 2014;24:2146-2156.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages, 2014.

Imagerie des acouphènes

ISBN : 978-2-257-20576-6

IRM des traumatismes de l’os temporal et des régions adjacentes

ISBN : 978-2-257-20573-5

Foramen jugulaire: anatomie, tumeurs et autres pathologie

ISBN : 978-2-257-20574-2

Imagerie des implants cochléaires

ISBN : 978-2-257-20575-9

Schwannomes du nerf vestibulocochléaire

ISBN : 978-2-257-20574-2

Imagerie des voies auditives et vestibulaires

ISBN : 978-2-257-20571-1

Congenital malformations of the temporal bone.

Imaging of the temporal bone, Sec edition, 2014 Diagnostic Imaging, DOI:10.1007/174-2014-1027, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Exploration radiologique d’un vertige.

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 1465-1490 ISBN: 978-2-257-20576-6

Imagerie des acouphènes.

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 1523-1564 ISBN:978-2-257-20576-6

IRM des traumatismes de l’os temporal et des régions adjacentes

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 747-760 ISBM:978-2-257-20573-5

Foramen jugulaire: anatomie, tumeurs et autres pathologie.

.

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 1122-1152 ISBN:978-2-257-20574-2

Imagerie des implants cochléaires.

.

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 1377-1424 ISBN:978-2-257-20575-9

Schwannomes du nerf vestibulocochléaire.

Imagerie de l'oreille et de l'os temporal - Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 921-958

Imagerie des voies auditives et vestibulaires.

Pediatrie, Lavoisier, Paris, 2014, pp 227-238

Sixth cranial nerve palsy in isolated sphenoid sinusitis: a case report.

Acta Neurol Belg 2014; Epub ahead of print

An unusual congenital middle ear anomaly.

The Journal of International Advanced Otology; 2014 In Press

Exploration radiologique d’un vertige.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 1465-1490 ISBN : 978-2-257-20576-6

Imagerie des acouphènes.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 1523-1564 ISBN : 978-2-257-20576-6

Bilateral otospongiosis and a unilateral vestibular schwannoma in a patient with Myhre.

Otol Neurotol, Epub, 2014

IRM des traumatismes de l’os temporal et des régions adjacentes.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 747-760 ISBN : 978-2-257-20573-5

Foramen jugulaire: anatomie, tumeurs et autres pathologie.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 1122-1152 ISBN : 978-2-257-20574-2

Imagerie des implants cochléaires.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 1377-1424 ISBN : 978-2-257-20575-9

Schwannomes du nerf vestibulocochléaire.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 921-958 ISBN : 978-2-257-20574-2

Imagerie des voies auditives et vestibulaires.

Lavoisier, Paris, 2014, pp 227-238 ISBN : 978-2-257-20571-1

Flexor tendon tenosynovitis with rice body formation in rheumatoid arthritis.

JBR-BTR 2014; 97:123

Sixth cranial nerve palsy in isolated sphenoid sinusitis: a case report.

Acta Neurol Belg 2014; Epub ahead of print

Middle and inner ear malformations in two siblings exposed to valproic acid during.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78:2007-2010

Bilateral otospongiosis and a unilateral vestibular schwannoma in a patient with Myhre.

Otol Neurotol, Epub, 2014; 35:253-255

Textbook – Diseases of stomach, bowel and liver.

(De Tijdstroom, Utrecht, The Netherlands; ISBN: 978-9-05898-234-6): “Radiological examination”. Publication 2014, chapter 19, pp. 209-236. Edited by Kuipers E.J.

Liver perfusion in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI): comparison of enhancement in Gd-BT-DO3A and Gd-EOB-DTPA in normal liver parenchyma.

Eur Radiol 2014;24:2146-2156.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages.

High resolution CT diagnosis of isolated fracture of the malleus handle.

JBR-BTR 2012; 95:35

Resolution of abnormal fractional anisotropy of substantia nigra in organophosphate.

Acta Neurol Belg. 2011;111:378

Sudden onset vertigo: imaging work-up.

J. Radiol 2011

Cone beam CT : non-dental applications

JBR-BTR, 2013 , 96 : 333-353

Model-Based Iterative Reconstruction and Adaptive Statistical Iterative Reconstruction techniques in abdominal CT: comparison of image quality in the detection of colorectal liver metastases.

Radiology 2013;269:469-474.

Staging colorectal cancer with the TNM 7(th): the presumption of innocence when applying the M category.

World J Gastroenterol 2013;19:1152-1157.

MRI characteristics of trigeminal nerve involvement in patients with multiple sclerosis

2:200-203

Temporal bone imaging in osteogenesis imperfecta patients with hearing loss

Laryngoscope 2013;123:1988-1995

Cone Beam CT: non-dental applications.

JBR-BTR 2013 ;96 : 333-353

MRI characteristics of trigeminal nerve involvement in patients with multiple sclerosis.

Multiple Sclerosis and Related Disorders 2013; 2:200-203

Temporal bone imaging in osteogenesis imperfecta patients with hearing loss.

Laryngoscope 2013;123:1988-1995

Model-Based Iterative Reconstruction and Adaptive Statistical Iterative Reconstruction techniques in abdominal CT: comparison of image quality in the detection of colorectal liver metastases.

Radiology 2013 (in press).

the presumption of innocence when applying the M category.

19:1152-1157

Coronary artery ectasia due to microfistulae.

Acta Cardiol 2012 Apr;67(2):241-3

Temporal bone and auditory pathways

Springer-Verlag Italia, Milan, Italy, 2012, pp122-129

Spontaneous otogenic pneumocephalus and pneumatocoele

JBR-BTR 2012;95:363-365

High resolution CT diagnosis of isolated fracture of the malleus handle

JBR-BTR 2012; 95:35

Cone-beam computed tomography: a new low dose, high resolution imaging technique

Skeletal Radiol 2012; 41:93-96

“Liver metastases of colorectal carcinoma: Magnetic Resonance Imaging techniques and new developments

ISBN: 978-1-61942-405-0 – hardcover and ISBN: 978-1-61942-406-7 – e-book)

Melorheostosis of the foot.

JBR-BTR. 2011 Sep-Oct;94(5):302. PubMed PMID: 22191303.

Multimodality imaging of cardiac involvement in neurofibromatosis.

J Am Coll Cardiol 2011 Apr;57(17):e209

Multipele longnoduli in het kader van langerhanscelhistiocytose. Een ziektegeschiedenis.

TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

Digital tomosynthesis in the detection of urolithiasis: Diagnostic performance and dosimetry compared with digital radiography with MDCTas the reference standard.

AJR Am J Roentgenol. 2010 Jul;195(1):161-7. doi: 10.2214/AJR.09.3075. PubMed PMID: 20566811.

Scintigraphic imaging of intraosseous sphenoid meningioma.

Clin Nucl Med 2009 Aug;34(8):535-6

Cone beam computed tomography, a low-dose imaging technique in the postoperative assessment of cochlear implantation.

Otol Neurotol. 2009 Apr;30(3):299-303. doi: 10.1097/MAO.0b013e31819679f9. PubMed PMID: 19174709.

Use of the cone beam CT imaging technique as an alternative to the standard barium swallow for dynamic imaging evaluation of dysphagia and aspiration.

ECR 2009: March 6-10, Austria Center Vienna,

Use of the Viatorr expanded polytetrafluoroethylene-covered stent-graft for transjugular intrahepatic portosystemic shunt creation in children: initial clinical experience.

Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31 Suppl 2:S192-6. doi: 10.1007/s00270-007-9262-8. Epub 2008 Jan 9. PubMed PMID: 18183459.

Use of digital tomosynthesis: case report of a suspected scaphoid fracture and technique.

Skeletal Radiol. 2008 Jun;37(6):569-72. doi: 10.1007/s00256-008-0470-3. PubMed PMID: 18343919.

MRI of the cranial nerves–more than meets the eye: technical considerations and advanced anatomy.

Neuroimaging Clin N Am. 2008 May;18(2):197-231, preceding x. doi: 10.1016/j.nic.2008.02.002. Review. PubMed PMID: 18466829.

Epidermoid cyst of the fourth ventricle: diffusion-weighted and flair MR imaging findings.

JBR-BTR. 2008 Mar-Apr;91(2):58-60. PubMed PMID: 18549150.

Intradiploic epidermoid cyst.

JBR-BTR. 2008 Jan-Feb;91(1):18. PubMed PMID: 18447125.

The galaxy sign in pulmonary sarcoidosis.

JBR-BTR. 2008 Jan-Feb;91(1):25. PubMed PMID: 18447132.

Cementoblastoma.

JBR-BTR. 2007 Jul-Aug;90(4):306. PubMed PMID: 17966252.

Gastric carcinoid tumor.

JBR-BTR. 2007 Mar-Apr;90(2):137. PubMed PMID: 17555079.

Acute disseminating encephalomyelitis (ADEM).

JBR-BTR. 2006 Jul-Aug;89(4):226. PubMed PMID: 16999329.

An acute posterior myocardial infarction complicated with late pseudoaneurysm of the posterior wall.

Int J Cardiol. 2006 Mar 6; : 16600404 (P,S,E,B,D)

Aritmogene rechterventrikeldysplasie/cardiomyopathie.

Tijdschrift voor Geneeskunde 62 nr 1 2006

Aneurysma van de arteria pulmonalis.

Tijdschrift Voor Geneeskunde , vol. 62, no. 10, pp. 788-792, 2006

MRCP pitfalls.

Abdom Imaging. 2004 May-Jun;29(3):360-87. Review. PubMed PMID: 15354345.

Three-dimensional venography of the brain with a volumetric interpolated sequence.

Radiology. 2005 Mar;234(3):901-8. PubMed PMID: 15734941.

Best cases from the AFIP: supratentorial ependymoma.

Radiographics. 2005 Mar-Apr;25(2):486-90. PubMed PMID: 15798065.

Aortopulmonary artery fistula in atherosclerotic pseudoaneurysm presenting with congestive heart failure after aortic valve replacement.

Acta Chir.Belg 2005,105 000-000

Epithelioid hemangioendothelioma of the liver: radiologic-pathologic correlation.

Abdom Imaging. 2004 Mar-Apr;29(2):221-3. PubMed PMID: 15290949.

Hoge-resolutie-computertomografie van het longparenchym.

TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE. 54. p.43-47

External iliac artery fibrodysplasia.

J Belge Radiol. 1995 Jun ;78 (3):180-1 7592281 (P,S,E,B)

External iliac artery fibrodysplasia.

JBR BTR 1995 ;78 :180- 181

Lyme disease in childhood presenting as primary leptomeningeal enchancement without parenchymal findings on MRI.

Am J neuroradiol 15;302-304 Feb. 1994

Chronic focal fibrosing pancreatitis: detection by MRI.

J Belge Radiol. 1992 Dec ;75 (6):489-91 1294579 (P,S,E,B)

Chronic focal fibrosing pancreatitis detection by MRI.

JBR-BTR,1992,75:489-491

Presentaties

on MRI Head & Neck.

07/02/2022
Brugge

Cranial nerve pathology: from brainstem to upper mediastinum.

19/11/2021
Brussel

3D CRANI of the extracranial cranial nerves: anatomy & pathology.

29/10/2022
Leuven

3D CRANI of the extracranial cranial nerves: anatomy & pathology.

06/11/2022
La Valetta, Malta

Meningoencephaloceles: CSF leak and other complications.

06/10/2022
Tallinn, Estland

Cranial nerves.

04/10/2022
München, Germany

Oncology in Head & Neck.

17/09/2022
Bangalore, India

Otalgia and hearing impairment.

14/09/2022
Lisbon, Portugal

-Imaging evaluation of patients with cranial nerve disorders -Evaluation of tinnitus and hearing loss in the adult.

02/09/2022
Vougliameni-Athens, Greece

– Imaging cranial nerves (Neuroradiology: an update) -Acute head and neck imaging (Facial and skull base trauma imaging).

03/03/2021
Vienna, Austria

-Nasopharynx: anatomy and pathologies -MR and CT of the neck: Tips and tricks – how to do it right – Extracranial cranial nerve pathologies: anatomical and imaging considerations.

26/05/2021
Zürich, Zwitserland

Cranial Nerves: V and VII.

14/05/2022
New York, USA

Degenerative, Metabolic and Inflammatory diseases. Non-tumoral cranial nerve pathology.

01/05/2022
Berlin, Germany

Neck spaces: anatomy and pathology – The value of black blood MR imaging in the brain, skullbase & suprahyoid neck – MR biomarkers in head and neck tumors/Cone beam CT of the temporal bone: in which cases makes CBCT a difference?

26/05/2022
Halifax, Canada

Neuroimaging Nowadays in MS. Radiologists and Neurologists: chances and challenges in communicating in current times.

12/04/2022
Brugge

“Fundamentals in Imaging: From Head to Toe”. Common pathologies of the temporal bone.

12/04/2022
Davos, Zwitserland

on MRI of the head and neck.

07/02/2022
Brugge

Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

17/01/2022
Parijs

MRI Head & Neck.

07/02/2022
Brugge

MS progressie en neuroradiologie: MRI-merkers van focale ontsteking versus progressie.

04/02/2021
Zaventem

Cranial nerves.

14/12/2021
Leuven

– Cochlear nerve hypoplasia/aplasia – Inner ear imaging in patients with isolated inner ear malformations and in patients with the most frequent oto-cervico-facial malformations – New imaging techniques in pre and post-operative evaluation of cochlear implant candidates

11/11/2021
Naples, Italy

– Cranial nerves: pathologies related to the cranial nerves – Focus lecture: Perineural tumor spread and extracranial nerve anastomoses

03/11/2021
Online

– 3D CRANI of the extracranial cranial nerves: anatomy and pathology -Cone beam CT of the temporal bone: in which cases makes CBCT a difference? – Black blood imaging: fascinating applications in neuroradiology.

21/09/2021
Brugge

Comment les indications du CBCT ont évolué et les attentes futures.

08/10/2021
Paris, France

From SENSE to Compressed Sensing.

29/10/2021
Geneva, Zwitserland

How Cone Beam CT indications evolved and future expectations.

11/09/2021
Milan, Italy

The value of Black blood and 3D CRANI imaging in the skullbase and suprahyoid neck.

08/09/2021
Virtual meeting

Uncommon pathology of cranial nerves I-VI.

02/09/2021
Online Edition

Parapharyngeal space radiology anatomy.

20/07/2021
online

3D CRANI: MR technique to study the extracrancial course of the cranial nerves

02/06/2021
Online, France

3D CRANI: Visualization of the cranial nerves outside the brain.

22/05/2021
online USA

Schwannoma and neurofibroma.

02/05/2021
online

The value of black blood imaging in the brain, skull base and upper neck.

22/04/2021
online

– “su misura” – how to tailor your head and neck examination – Nasopharynx pathologies – The diagnostic highlight session: nasopharynx.

25/03/2021
online

Neuroradiology: “imaging the head outside the brain”.

08/03/2021
online

– Cranial nerves: the good, the bad and the ugly – The good: cranial nerve anatomy -Radiologic anatomy: head and neck – Temporal bone.

03/03/2021
online

L’imagerie de l’oreille interne en preoperatoire et evaluation postoperatoire de l’implantation cochléaire.

25/02/2021
online

Cranial nerves: techniques and tricks.

08/02/2021
online

What’s new in Cone Beam CT.

20/11/2021
Brussel

Cone Beam CT dans l’imagerie musculoskelettique.

09/10/2021
Parijs

Cranial nerves.

14/12/2020
Leuven, Belgium

Black blood imaging: fascinating applications in the head and neck region.

15/11/2020
Beijing, China – online

Cranial nerve pathologies. Perineural tumor spread.

05/11/2020
La Valetta, Malta

Temporal bone infection and inflammation

06/10/2020
Lisbon, Portugal - online

Radiologic Anatomy head and neck: Temporal bone.

22/09/2020
Vienna, Austria - online

Imaging approach to the petrous apex: benign and malignant lesions.

15/09/2020
online

Cranial nerve imaging: focused on MR-technique.

12/09/2020
Salzburg, Austria - online

Black blood imaging: fascinating applications in neuroradiology.

09/09/2020
Brugge

Cochlear nerve hypoplasia/aplasia in 2020 – Imaging of the brainstem and auditory pathways in CI and ABI candidates.

03/09/2020
Ankara, Turkey

“MRI of the head and neck”: – Cranial nerves anatomy – Cranial nerves pathology – Pediatric head & neck MRI

10/02/2020
Krakau, Poland

Diplôme inter-universitaire imagerie tête et cou. Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

06/01/2020
Parijs

Cranial nerve imaging: focused on MR-technique.

12/09/2020
Salzburg, Austria

Black blood imaging: fascinating applications in neuroradiology.

09/09/2020
Brugge

Cochlear nerve hypoplasia/aplasia in 2020 – Imaging of the brainstem and auditory pathways in CI and ABI candidates

03/09/2020
Ankara, Turkey

– Cranial nerves anatomy – Cranial nerves pathology – Pediatric head & neck MRI

10/02/2020
Krakau, Poland

Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

06/01/2020
Paris

Banaba Verpleegkundigen IZ en Spoed: interventie-technieken in de radiologie.

01/05/2020
Brugge

Symposium PET-CT AZ St. Jan.

10/03/2020
Brugge

Black Blood MRI in follow up of non-ruptured intracranial aneurysms.

23/09/2019
Brugge

Some giants are more giant than others.

19/06/2019
Machelen

Radiographers Course Stroke, 4 presentations.

24-26/04/2019
Ireland

Curriculum verpleegkundigen intensieve zorgen en spoed: interventionele radiologie.

05/04/2019
Brugge

Acute beroerte – state of the art, symposium Algemene Heelkunde.

04/04/2019
Oostkamp

Up to date beroerte anno 2019.

How to decrease patient’s motion.

01/10/2018
Nice

Distal Radius Fractures, anatomy, imaging and classification.

18-19/10/2019
Brussel

Carpal Instability, Imaging.

18-19/10/2019
Brussel

Beeldvorming in (top)sport, van oud naar jong.

16/03/2019
Brugge

A rare case of auto-immune pancreatitis and auto-immune cholangitis.

05/10/2019
Bruges

Symposium Radioprotectie: – Dosisbeperking door gebruik van CBCT: mogelijkheden.

24/10/2019
Brugge

Bayer Radiology Usermeeting: – Conebeam CT

22/10/2019
Diegem

Nieuwe MR technieken – multiparametrische beeldvorming bij spinocellulaire tumoren in het hoofd en hals gebied.

11/01/2019
Brugge

RSNA 2019 – 105th Scientific Assembly and Annual Meeting: – Imaging of sensorineural hearing loss

01-06/12/2019
Chicago, USA

The Royal Belgian Society of oto-rhino-laryngology, Head and Neck surgery, Annual Meeting: – Imaging of ears and cervico-facial malformations

22-23/11/2019
Louvain-La-Neuve

4èmes Journées Scientifiques HMIMV: explorations en otologie: – Imagerie des surdités de perception – Imaging approach of the petrous apex

01/01/2019

The journey beyond mammography and intervention: – VAB under MRI guidance: challenges and clinical insight.

17-18/10/2019
Brugge

32nd Annual Meeting ESHNR: – Imaging of hearing loss – Cranial nerve pathologies

03-05/10/2019
Cinisi - Palermo

6th International scientific and training conference Otology 2019 and 5th Polish conference on neonatal hearing. – Imaging the middle and inner ear with new MR and CBCT techniques.

26-28/09/2019
Poznan, Poland

Society for MR radiographers & technologists. – Philips MRI user group meeting: Fascinating new MR techniques in Neuro- and Head and Neck imaging – New MR techniques in imaging of the middle & inner ear – Imaging of perineural tumor spread

01/01/2019

Congress of European ORL-HNS. – Update in middle and inner ear imaging – Imaging of the skull base

29/06 - 03/07/2019
Brussels

Afscheidsymposium Jonas Castelijns – Biomarkers in HH-oncologie: MR-diffusie en MR-perfusie

21/06/2019
Amsterdam

Erasmus Course MRI CNS 1 – Cranial nerves – Diseases of the skull base

01/06/2019
London

The journey beyond mammography and intervention – VAB under MRI guidance: challenges and clinical insight

23-24/05/2019
Milan, Italy

Iranian Congress of Radiology 2019: – Cranial nerves: anatomy & systematic imaging approach – Cranial nerves pathology – Interactive fascinating H&N cases (Board) review – Panel: How do best professors report Head and Neck Cases? Panel discussion.

24-25/04/2019
Teheran, Iran

Societa Italiana di Radiologia Medica – Sezione di studio di Neuroradiologia – Neuroradiologia dell’orecchio e delle vie uditive. – New MR techniques in imaging of the middle and inner ear – CBCT of the temporal bone: some remarks

18/03/2019
Rome, Italy

ECR 2019 – Radiologic anatomy : head and neck: Temporal bone – Imaging in Meniere’s disease: what to believe and how to interpret. Chairperson’s introduction, Panel discussion: Did you pick up the essentials.

27/02-03/03/2019
Vienna, Austria

Erasmus course “MRI of the head and neck”. – Cranial nerves anatomy – Cranial nerves pathology – MRI of the head and neck: basic technical requirements and new MRI techniques. – Nasopharynx and related surrounding spaces: anatomy and pathology – Pediatric head & neck MRI.

11-15/02/2019
Lisboa, Portugal

Diplôme inter-universitaire imagerie tête et cou. Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

7-9/01/2019
Paris, France

Black Blood MRI in follow up of non-ruptured intracranial aneurysms.

23/09/2019
Brugge

Some giants are more giant than others.

19/06/2019
Machelen

Radiographers Course Stroke.

24-26/04/2019
Cork, Ireland

Curriculum verpleegkundigen intensieve zorgen en spoed : interventionele radiologie.

05/04/2019
Brugge

Acute beroerte – state of the art.

04/04/2019
Oostkamp

Up to date beroerte anno 2019.

How to decrease patient’s motion.

01/10/2018
Nice

Annual congress of the Royal Belgian Society of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery 2018. H & N Oncology/Robotic Surgery: Update in H&N Imaging.

23-24/11/2018
Antwerpen

30 jaar neuroradiologie in Rotterdam en omstreken. Vooruitgang in neuro en hoofd/hals radiologie: MR technieken.

02/11/2018
Rotterdam

The journey beyond mammography and intervention. VAB under MRI guidance: challenges and clinical insight.

25-26/10/2018
Brugge

‘How to reduce patient’s motion during trombectomy?’

01/10/2018
Nice

31th Annual Meeting ESHNR. Advances in cranial nerve imaging. CBCT of the temporal bone, clinical applications.

28-30/09/2018
London

41st Annual Meeting ESNR. Diffusion MRI in Head Neck Cancer.

19-23/09/2018
Rotterdam

Enseignement Post Universitaire de neuroradiologie et d’imagerie tête et cou. Indications du Cone Beam en imagerie tête et cou. Nouveautés en imagerie ORL – Cas cliniques.

14-15/09/2018
Lille, France

Association des ORL de Rabat et Régions et l’UPR ORL de la FMPR – Réunion thématique sur l’imagerie en ORL. Imagerie du rocher: la pathologie la plus fréquente. Imagerie du rocher : les perspectives d’avenir de l’imagerie de l’oreille et de l’os temporal. Cone Beam CT : les applications dans le domaine ORL.

29-30/06/2018
Rabat, Morocco

9th EAONO International instructional workshop & consensus on auditory implants. Current state of the art and future perspectives in Temporal Bone Imaging. Cholesteatoma imaging.

21-22/06/2018
Copenhagen, Denmark

‘Rescue 911’

Section Nord de la Société Française de Radiologie – Nouveautés en imagerie ORL – Oreille Acouphènes. Tinnitus. New possibilities Head & Neck Imaging.

15/06/2018
Lille, France

EMRI CNS-1. Cranial nerves and skull base pathology.

04-08/06/2018
Dresden, Germany

The journey beyond mammography and intervention. VABB under MR guidance: challenges and clinical insight

17-18/05/2018
Milan, Italy

Temporal bone imaging – New applications using Olea software and CBCT. Olea applications in Head and Neck imaging.

17/04/2018
Luzern, Switzerland

1st Arab Cochlear Implants Conference. Imaging in meningitis & cochlear implant – Update on ABI: Imaging – The importance of Cone Beam CT for the diagnostic work-up of CHL, with an intact tympanic membrane – Radiology work-up in CI

05-07/04/2018
Dubai

Annual meeting of Middle East Academy of Otolaryngology Head and Neck cancer.

1-3/04/2018
Dubai

New advances in “Neuro – Head and Neck imaging” – MR techniques. Skull base tumors and pseudotumors and workshop cases. Evolution in CBCT

22-23/03/2018
Shanghai, China

Newtom Cone Beam CT sessions – Non-dental CBCT applications.

21/03/2018
Shanghai, China

Newtom Cone Beam CT sessions – Non-dental CBCT applications.

20/03/2018
Xi'an, China

Imaging of perineural tumor spread.

18-23/03/2018
Taipei, Taiwan

European course of diagnostic and interventional neuroradiology in Latin America 1st cycle Module 2 Tumors – SPR.

21-24/02/2018
Sao Paulo, Brasil

Erasmus course “MRI of the head and neck”.

05-09/02/2018
Brugge

Erasmus Course MRI Head & Neck. – Skull base lesions workshop – The nasopharynx and related deep spaces workshop – Thoracic outlet workshop – MRI of the middle ear workshop – Pediatric head and neck MRI workshop

05-09/02/2018
Brugge

Compressed SENSE clinical applications.

18/01/2018

Compressed SENSE clinical applications.

17/01/2018

Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

20/02/2017
Paris, France

Perineural Tumor Spread.

05/12/2016
Brussels

Philips RSNA pre-conference November 26th Navy Pier: Experience with the new R5.3 neuro features. Multisession Courses: MRI congenital and inflammatory disorders of middle and inner ear.

02/12/2016
Chicago, USA

Future perspectives of temporal bone imaging. Multiparametric perfusion-diffusion-permeability (biomarker) MR imaging in Head and Neck tumors.

21-24/10/2016
Sevilla, Spain

Cone Beam CT: routine en meer specifieke high-end toepassingen in het tandheelkundig gebied. Beeldvorming van het kaakgewricht en van tumoren in het tandheelkundig gebied.

20/10/2016
Brugge

IVIM parameter D for differentiating HCA from FNH.

14/10/2016
Paris, France

Multi-parametric MR imaging in head and neck – skullbase tumors. Cranial nerves: anatomy and pathology. Anatomy of the auditory pathways.

6-8/10/2016
Brugge

Oncology imaging results: DCE-CT for liver and perfusion.

22-23/09/2016
Chantilly, France

Imaging findings in congenital hearing loss.

22-24/09/2016
Leiden, The Netherlands

Perineural tumor spread.

15-18/09/2016
Belgrade, Serbia

Radiology of the cavernous sinus: normal anatomy – pathology.

03/09/2016
Wilrijk, Belgium

Cone Beam CT: dental and non-dental applications. Most commonly affected cranial nerves. Temporal bone imaging – State of the art.

22-24/07/2016
Gold Coast, Australia

Recente evolutie en mogelijke revolutie van hoofd-hals beeldvorming.

07/07/2016
Brussels

Non-dental CBCT applications.

01/07/2016
Borgo Machetto-Desenzano del Garda, Italy

Cranial nerves innervating the muscles of the eye (III, IV and VI). Auditory pathway and tinnitus.

18/06/2016
Seoul, South Korea

Cholesteatoma imaging: current value and possibilities.

5-8/06/2016
Edingburgh, UK

MRI imaging for endolymphatic hydrops: clinical and radiological correlations. (Presentation together with Dr. B. Lerut).

27/05/2016
Brussels

Right iliac fossa syndrome in children and adults – Imaging of the right iliac fossa.

26/05/2016
Leuven

Beeldvormend onderzoek van het evenwichtsorgaan.

19/05/2016
Garderen, Nederland

CBCT: basic principles and overview. CBCT of the sinuses: anatomy, pathology, fungal sinusitis. The frontal sinus: anatomy and pathology.Temporal bone anatomy: CBCT vs MDCT. Temporal bone pathology and CI planning: can CBCT replace MDCT? Other applications of CBCT. Imaging approach to the petrous apex (lesions).Non-invasive evaluation of pulsatile tinnitus.Imaging of cholesteatoma.Pathology of the posterior fossa cranial nerves.

14/05/2016
Johannesburg

VABB under MR guidance: challenges and clinical insight.

29-30/04/2016
Brugge

VABB under MR guidance: challenges and clinical insight.

14-15/04/2016
Brugge

Diseases of the Temporal Bone.

3-8/04/2016
Davos, Switzerland

The Oleasphere presentation. The Oleasphere: use for salivary gland tumors, other tumors, surveillance imaging.

18-19/03/2016
Brugge

Hedendaagse beeldvorming van het rotsbeen: wat de KNO-art moet weten.

17/03/2016
Amsterdam, Nederland

Imaging in Menière’s disease (hydrops): technique and first results.

14/03/2016
Brussels, Hôpital Erasme

Abdominal viscera – Advances in abdominal MRI.

05/03/2016
Vienna, Austria

Oncologic Imaging (Topic 16).

02-06/03/2016
Vienna, Austria

25th Year Annual Meeting of Turkish Society of Neuroradiology – Imaging in pulsatile tinnitus – Facial nerve: anatomy and pathology -Skull base imaging: new techniques and possibilities – Interactive case discussions

20-21/02/2016
Isanbul, Turkey

Diplôme inter-universitaire imagerie tête et cou -Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue

16/02/2016
Paris, France

“MRI of the head and neck” -Pathology of the cranial nerves, emphasizing the extracranial course. -Pediatric head & neck MRI – MRI of the head and neck: basic technical requirements (coils, sequences and technique). -Nasopharynx and related surrounding spaces: anatomy and pathology.

1-5/02/2016
Krakow, Poland

Internationales Symposium Mehrschicht CT 2016 – Das Schläfenbein – Diagnose leicht gemacht – Imaging of Head and Neck tumors: “what the clinician wants to know”

20-23/01/2016
Garmisch-Partenkirchen, Germany

Beeldvorming van binnenoor en casuïstiek.

28/11/2015
Antwerpen, Belgium

Image interpretation showdown: “clash of the titans”.

14/11/2015
Brussel

Abdominal imaging and cardiac imaging with a dedicated parallel program by the section of the young radiologists.

14/11/2015
Brussels, Belgium

Advanced MR in ENT disease.

6-7/11/2015
Zurich, Switzerland

DWZ deel 2: anatomie en technieken.

27/10/2015
UZ-Gent, Gent, België

Updating in Menière’s disease: Imaging.

23-24/10/2015
Namur, Belgium

Autres champs d’application du CBCT et innovations.

16-19/10/2015
Paris, France

GE contrast watch. Exploration des sinus et CBCT à Bruges – une expérience de plus de 10 ans. CBCT.

14-17/10/2015
Paris, France

CWZ deel 3 en DWZ deel 1: anatomie en technieken.

06/10/2015
UZ-Gent, Gent, België

Update in MRI diagnostic imaging of spine and brain.

02/10/2015
Tilburg, The Netherlands

Anatomie en congentiale afwijkingen van het rotsbeen.

29/09/2015
VUB, Brussel, België

CWZ deel 1 en deel 2: anatomie en technieken.

29/09/2015
UZ-Gent, Gent, België

28th Annual meeting and refresher course ESHNR.

24-26/09/2015
Krakow, Poland

Temporal bone tumors.

17-20/09/2015
Napels, Italy

Update na 1 jaar intracraniele trombectomie.

30/06/2015
Antwerpen

Speekselklieren: anatomie en pathologie.

23/06/2015
UZ-Gent, Gent, België

Prediction and monitoring of treatment effect using dynamic contrast-enhanced CT (DCE-CT) in colorectal liver metastases.

17/06/2015
Mechelen

Advances in coronary angiography by volumetric CT and new horizons.

17/06/2015
Mechelen

Prediction and monitoring of treatment effect using dynamic contrast-enhanced CT (DCE-CT) in colorectal liver metastases.

17/06/2015
Mechelen, Belgium

Cranial nerves. Diseases of the skull base.

11/06/2015
London, UK

Imagerie de la base du crâne: techniques récentes et possibilités nouvelles.

09/06/2015
Lennik, België

Cranial nerves and skull base pathology.

6-10/06/2015
Leuven

3.0 Tesla Imaging in Head and Neck Cancer. Get on my nerves: ringing in the ears and advanced techniques.

25-30/04/2015
Chicago, USA

Congenitale afwijkingen in het hoofd en hals gebied.

21/04/2015
UZ-Gent, Gent, België

The preoperative imaging work-up and postoperative imaging follow-up of cholesteatoma patients.

16-18/04/2015
Torun, Poland

ECNR, 13th cycle 2014-2016, 2nd course CNS tumors.

14-18/04/2015
Rhodes, Greece

Inauguration event first digital MR in Morocco.

03/04/2015
Rabat, Maroc

The journey beyond mammography and intervention.

26-27/03/2015
Brugge, Belgium

ECR 2014.

6-10/03/2015
Vienna, Austria

Oncologic Imaging (Topic 16).

04-08/03/2015
London

Subcommittee member of Oncologic Imaging (Topic 16) Scientific Subcommittee.

04-08/03/2015
ECR2015, Vienna, Austria

Beeldvorming van de schouder bij de sporter.

21/03/2015
congertgebouw Brugge

Congrès Algérien d’ORL.

26-28/02/2015
Alger, Algeria

MRI of the brain, head and neck and spine: new applications with the Ingenia 3.0 T.

12/02/2015
Lennik, België

Erasmus course “MRI of the head and neck”.

2-6/02/2015
Lisbon, Portugal

MRI of the temporal bone.

29-31/01/2015
Garmisch-Partenkirchen, Germany

Indicaties voor CBCT binnen de MKA-chirurgie anno 2015.

23/01/2015
Putten, The Netherlands

Imagerie de l’oreille moyenne.

17-19/12/2013
Méribel, France

Larynx: anatomie en pathologie.

16/12/2014
UZ-Gent, Gent, België

The journey beyond mammography and intervention. VABB under MR guidance: challenges and clinical insight.

27-28/11/2014
Brugge, Belgium

Stroke Meeting.

26/11/2014
Brugge

Treatment of giant carotid aneurysm by flowdiverting stent.

20/11/2014
Amsterdam

29th Politzer Society Meeting

14-17/11/2013
Antalya, Turkey

II simposio internacional de TC e RM de ouvidos para otorrinos. Imaging in patients with vertigo.

08/11/2014
Porto Alegre, Brasil

Mondholte en oropharynx: anatomie en pathologie.

04/11/2014
UZ-Gent, Gent, België

DWZ deel 2: anatomie en technieken.

28/10/2014
UZ-Gent, Gent, België

Consensus conference on salivary gland tumors. The role of imaging (CT, MRI and PET) in the post-treatment surveillance.

23-24/10/2014
Brescia, Italy

– The role of imaging (CT, MRI and PET) in the post-treatment surveillance.

23-24/10/2014
Brescia, Italy

62èmes JFR 2015. Imagerie multi-paramétrique : quoi de neuf ?

17-20/10/2014
Paris, France

CWZ deel 3 en DWZ deel 1: anatomie en technieken.

07/10/2014
UZ-Gent, Gent, België

EMRI CNS II. Pathology of posterior fossa cranial nerves.

6-10/10/2014
Riga, Letland

– Pathology of posterior fossa cranial nerves.

6-10/10/2014
Riga, Letland

CWZ deel 1 en deel 2: anatomie en technieken.

30/09/2014
UZ-Gent, Gent, België

27th Annual meeting and refresher course ESHNR.

25-27/09/2014
Marseille, France

– The value of MR perfusion, permeability and IVIM in Head & Neck Tumors, case review: Head & Neck Tumors. – Skull Base Interactive Session. – Pre-therapeutic assessment (cochlear implants).

25-27/09/2014
Marseille, France

7th Instructional Workshop of EAONO. Radiology as a diagnostic tool in hearing loss.

13-16/09/2014
Siena, Italy

– Key note lecture: Radiology. – Radiology as a diagnostic tool in hearing loss.

13-16/09/2014
Siena, Italy

28th International Congress of Radiology.

9-12/09/2014
Dubai, United Arabic Emirates

– Sensorineural hearingloss: a challenge for radiologists. – Cranial nerves: perineural tumor spread. – Pre- and post-operative imaging in cochlear implant and auditory braintem implant candidates. – Imaging for the pre-operative work-up and post-operative follow-up of cholesteatoma. – Nasopharynx. – MR perfusion, permeability, IVIM: technique. – MR perfusion, permeability, IVIM:apllications.

9-12/09/2014
Dubai, United Arabic Emirates

XXth Symposium Neuroradiologicum. Cranial nerves of the orbit: 3,4 and 6. Anatomy of the auditory pathways.

7-12/09/2014
Istanbul, Turkey

– Cranial nerves of the orbit: 3, 4 en 6. – Anatomy of the auditory pathways.

7-12/09/2014
Istanbul, Turkey

3rd Skull Base Day. Facial nerve issues in the skull base: Anatomy and radiology.

06/09/2014
Wilrijk, Belgium

Facial nerve issues in the skull base: Anatomy and radiology.

06/09/2014
Wilrijk, Belgium

13th Danube International Otorhinolaryngological Congress.

2-5/07/2014
Cluj, Romania

– Middle ear benign tumors: glomus, neurinoma. – Otosclerosis. – Cholesteatoma surgery.

2-5/07/2014
Cluj, Romania

11th European Skull Base Society. Skull base imaging: recent and emerging techniques and possibilities.

26-28/06/2014
Paris, France

Skull base imaging: recent and emerging techniques and possibilities.

26-28/06/2014
Paris, France

CLASA meeting. Pre and post-operative imaging for cochlear implants: Tackling the challenges.

24/06/2014
Brugge, Belgium

Pre and post-operative imaging for cochlear implants: Tackling the challenges.

24/06/2014
Brugge

DCE-MRI for differentiation between focal nodular hyperplasia and hepatocellular adenoma.

20/06/2014
Salzburg, Austria

Cranial nerves. Diseases of the skull base.

16-20/06/2014
Amsterdam, The Netherlands

EMRI CNS-1. Diseases of the skull base.

16-20/06/2014
Amsterdam, The Netherlands

How can the radiologist contribute to the diagnosis of orofacial pain?

14/06/2014
Brussels, België

Philips Innovation Meeting MR (PIM MR). MRI 3T or not 3T? that’s the question.

12/06/2014
La Hulpe, België

MRI 3T or not 3T? that’s the question.

12/06/2014
La Hulpe, België

Sinus: anatomie en pathologie.

03/06/2014
UZ-Gent, Gent, België

11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology ESPO

20-23/05/2012
The Netherlands

The importance of cone beam CT for the diagnostic work up of CHL with an intact tympanic membrane. The imaging work up of cochlear implant candidates. Preoperative work up and postoperative follow up of cholesteatoma by imaging.

16-18/05/2014
Belgrade, Serbia,

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

16-18/05/2014
Cape Town, South-Africa

Nove metode u dijagnostici i terapiji ostecenja sluha.

16-18/05/2014
Belgrade, Serbia

Poster presentation 14: An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

16-18/05/2014
Cape Town, South-Africa

DWZ deel 1 en deel 2: anatomie en technieken.

12/05/2014
UZ-Gent, Gent, België

Rotsbeen : anatomie en pathologie.

29/04/2014
UZ-Gent, Gent, België

Dosisregistratie en –optimalisatie: veel meer dan alleen maar CT.

24/04/2014
Edegem, België

Dosisregistratie en –optimalisatie: veel meer dan alleen maar CT.

24/04/2014
Edegem, België

CWZ deel 3: anatomie en technieken.

23/04/2014
UZ-Gent, Gent, België

VABB under MR guidance: challenges and clinical insight.

3-4/04/2014
Brugge, Belgium

The journey beyond mammography and intervention.

3-4/04/2014
Brugge, Belgium

Welke beeldvorming aanvragen bij hoofd- en halspathologie?

01/04/2014
Postuniversitiar Centrum KU Leuven Kulak (Brugge, België)

Welke beeldvorming aanvragen bij hoofd- en halspathologie?

01/04/2014
Brugge, België

CWZ deel 1 en deel 2: anatomie en technieken.

31/03/2014
UZ-Gent, Gent, België

Neuro Imaging in the diagnosis and management of balance and hearing disorders.

20-21/03/2014
Latimer Place, UK

2014 BAAP Conference. Neuro Imaging in the diagnosis and management of balance and hearing disorders.

20-21/03/2014
Latimer Place, UK

Anatomie de l’oreille moyenne et des voies auditives. Imagerie de l’oreille moyenne: cone beam et IRM. Surdité de perception: un défi pour le radioloque. IRM de perfusion dans les tumeurs de la tête et du cou. Syndrome de Claude Bernard Horner: imagerie.

18-22/03/2014
Val d’Isère, France

XXXIIIème Séminaire. Anatomie de l’oreille moyenne et des voies auditives

18-22/03/2014
Val d’Isère, France

Intérêt de l’IRM de diffusion en ORL.

13-15/03/2014
Grenoble, France

CLUTAV 2014.

13-15/03/2014
Grenoble, France

Common pathologies of the temporal bone.

12/03/2014
München, Germany

Radiologie Forum. Common pathologies of the temporal bone.

12/03/2014
München, Germany

Cranial nerve examination made easy. Temporal bone: sensorineural hearing loss and deafness.

6-10/03/2014
Vienna, Austria

Subcommittee member of Oncologic Imaging (Topic 16) Scientific Subcommittee.

06-10/03/2014
Vienna, Austria

ECR 2014.

6-10/03/2014
Vienna, Austria

Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

12/02/2014
Paris, France

“Pediatric MRI”

07/02/2014
Brugge

“Middle ear”

06/02/2014
Brugge

“Thoracic outlet”

05/02/2014
Brugge

“Nasopharynx and related deep spaces”

04/02/2014
Brugge

“Skull base”

03/02/2014
Brugge

ERASMUS COURSE ON MRI – HEAD AND NECK.

3-7/02/2014
Brugge

Erasmus course “MRI of the head and neck”.

3-7/02/2014
Brugge, Belgium

The value of MR perfusion, permeability and IVIM in Head & Neck tumors. Case review: Head & Neck Tumors.

18/01/2014
Brussels, Belgium

Innovative metrics in medical imaging (MRI & CT).

18/01/2014
Brussels, Belgium

MRI of the head and neck: basic technical requirements (coils, sequences and technique). Pathology of the cranial nerves, emphasizing the extracranial course. Nasopharynx and related surrounding spaces: anatomy and pathology. The larynx and hypopharynx: anatomy and MR sectional anatomy. MRI of the inner ear. Pediatric head & Neck MRI.

3-7/01/2014
Brugge, Belgium

Imagerie de l’oreille moyenne

17-19/12/2013
Méribel, France

Start of hepatocyte uptake in gadoxetate disodium (Gd-EOB-DTPA) enhanced MRI in normal liver parenchyma.

06/12/2013
Chicago, USA

Essentiële anatomie in de mondholte/schedelbasis regio en het belang van de nV & nVII

20/11/2013
Eeklo, België

Annual Congress of the Belgian Society of ORL

15-16/11/2013
Brussels, Belgium

New frontiers in pediatric cochlear implantation – part 1: Radiologic assessment.

15-16/11/2013
Brussels, Belgium

Imaging in Otology: Subtle anatomy and pathology of temporal bone. Future perspectives of imaging methods. Hearing Loss: Cone Beam CT: imaging of CHL with intact TM.

14-17/11/2013
Antalya, Turkey

Advanced MR imaging of the abdomen. Course organiser: Gourtsoyiannis N, Iraklion, Greece. Local organiser: Matos C, ULB Brussels, Belgium – Coenegrachts K, AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV Bruges, Belgium. Course Venue: AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan – Bruges), Belgium.

26/10/2013
Brugge

Advanced MR imaging of the abdomen.

24-26/10/2013
Bruges, Belgium

– Essentiële anatomie in de mondholte/schedelbasis regio en het belang van de nV & nVII.

20/11/2013
Eeklo, België

61èmes JFR 2013

18-22/10/2013
Paris, France

Imagerie en ORL pédiatrique : l’IRM peut-elle tout faire ? La perfusion en ORL du fondamental au quotidien: L’IRM de perfusion en cancérologie tête et cou – résultats préliminiaires. Surdité neuro-sensorielle bilan pré et post implantation: Suivi post-implantation en imagerie.

18-22/10/2013
Paris, France

Start of hepatocyte uptake in Gadoxetate disodium (Gd-EOB-DTPA) enhanced MRI in normal liver parenchyma.

27/09/2013
Nederland

Start of hepatocyte uptake in Gadoxetate disodium (Gd-EOB-DTPA) enhanced MRI in normal liver parenchyma.

26-27/09/2013
s’Hertogenbosch, The Netherlands

CBCT & MRI in hoofd en hals: herkenning anatomische structuren en afwijkingen deel 2.

2012/11/16-17

CBCT & MRI in hoofd en hals: herkenning anatomische structuren en afwijkingen deel 1.

2012/11/16-17

Beeldvorming in de Neurochirurgie, van Röntgen tot Lauterbur.

2012/02/01

Les avancées techniques dans l’imagerie de l’oreille.

2012/12/14-15

MRI of the head and neck, basic technical requirements: coils –sequences- techniques.

2012/11/02 - 2012/10/31

Larynx imaging: anatomy and pathology.

2012/11/02 - 2012/10/31

Protocol and set up for MRI-guided vacuum breast biopsies.

2012/10/25-26

Rocher: le duo radiologue-chirurgien, oreille interne : implants cochléaires pour qui et comment (avec Dr. EF Offeciers)

2012/10/19-23

Skull base tumours and pseudotumours.

2012/10/18-19

Common pathology of the temporal bone.

2012/09/19-23

Facial Pain.

2012/09/13-15

Conductive hearing loss with an intact tympanic membrane: the importance of the pre-op imaging work-up (Together with E.F. Offeciers)

2012/09/1-2

The imaging work-up and follow-up of cholesteatoma patients.

2012/09/1-2

Imaging of tinnitus and vertigo.

2012/06/28-29

Diseases of the Skull Base.

2012/06/8-13

Cranial Nerves.

2012/06/8-13

Anatomie de l’oreille interne et des voies auditives.

Essential imaging for frontal sinus surgery.

2012/05/24-27

MR imaging in skullbase lesions.

2012/05/24-27

Cone Beam CT in imaging of the paranasal sinuses.

2012/05/24-27

Temporal bone imaging: what the radiologist and surgeon should tell each other: sensorineural deafness, conductive hearing loss with an intact tympanic membrane, cholesteatoma imaging.

2012/05/20-23

Imaging the cranial nerves and skull base.

2012/05/16-19

Cone Beam CT in skull base imaging

2012/05/16-19

MRI-guided vacuum breast biopsies: pitfalls and problems solving.

2012/04/19-20

Protocol and set up for MRI-guided vacuum breast biopsies.

2012/04/19-20

44th IDKD Excellence in Teaching, Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine. Diseases of the Temporal Bone.

2012/03/25-30

Enhancing inner ear structures.

2012/03/1-5

Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue.

2012/02/14-15

ConeBeamCT de l’oreille moyenne et externe.

2012/02/10-11

Cholestéatome « state of the art » la mise au point et le suivi du cholestéatome imagerie contemporain (with Prof. Offeciers).

2012/02/10-11

Surdité de transmission à tympan normal (with Prof. Offeciers).

2012/02/10-11

Initiation à l’IRM du rocher.

2012/02/10-11

Anatomie et imagerie normale de l’oreille.

2012/02/10-11

Pre- and post-operative imaging in CI & ABI candidates with emphasis on cochlear nerve.

2012/02/4-7

Pediatric Head and neck MRI.

2012/01/23-27

MRI of the inner ear.

2012/01/23-27

Nasopharynx and related surrounding spaces: anatomy and pathology.

2012/01/23-27

Pathology of the cranial nerves, emphasizing the extracranial course.

2012/01/23-27

MRI of the head and neck: basic technical requirements (coils, sequences and technique).

2012/01/23-27

Erasmus course “MRI of the head and neck”

2012/01/23-27

26th Annual meeting and refresher course ESHNR

3-5/09/2013
Izmir, Turkey

Cranial nerves I-VI.

3-5/09/2013
Izmir, Turkey

Imaging modalities.

British Society of Head and Neck Imaging

4-5/07/2013
London, UK,

Cone Beam CT. Larynx and hypopharynx – pathology.

4-5/07/2013
London, UK

19th International Congress of the IADMFR

26/06/2013
Bergen, Norway

CBCT: non-dental head and neck applications.

26/06/2013
Bergen, Norway

Erasmus Course on MRI-Central Nervous system I

12-16/06/2013
Greece

Cranial Nerves. Diseases of the Skull Base.

12-16/06/2013
Thessaloniki, Greece

Prediction and monitoring of treatment effect using T1-weighted Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in colorectal liver metastases: potential of whole tumour ROI and selective ROI analysis.

07/06/2013
Barcelona, Spain

Scientific Session – Liver functional imaging and response assessment (presentation SS 13.06): Prediction and monitoring of treatment effect using T1-weighted Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in colorectal liver metastases: potential of whole tumour ROI and selective ROI analysis

07/06/2013
Barcelona, Spain

Polish Society of Radiology Congress

6-8/06/2013
Wroclow, Poland

Philips lunch session: breast imaging. Oculomotor nerves III-IV-VI

6-8/06/2013
Wroclow, Poland

Radiology 2013

31/05/2013
Moscow, Russia

Common pathology of the temporal bone. Imaging of the labyrinth. Imaging in cochlear implant candidates.

31/05/2013
Moscow, Russia

Erasmus Course on MRI, breast and female imaging

27-30/05/2013
Brussels, Belgium

MR-guided breast biopsy: how to do it, pitfalls.

27-30/05/2013
Brussels, Belgium

Hedendaagse cone beam CT toepassingen in de tandheelkunde

23-25/05/2013
Oostende, België

– Hedendaagse cone beam CT toepassingen in de tandheelkunde (en MKA).

23-25/05/2013
Oostende, België

Perfusion and permeability: Time-consistent non-rigid motion compensation for 3D DCE-MRI of the entire liver.

22/04/2013
Salt Lake City, UT, USA

JCA Medical Seminars, Neuro Imaging 2013

11-12/04/2013
Oxford, United Kingdom

Skull base tumours and pseudotumours.

11-12/04/2013
Oxford, United Kingdom

European Course of Neuroradiology

8-13/04/2013
Athens, Greece

Cranial nerve tumors.

8-13/04/2013
Athens, Greece

2nd Consensus meeting on management of complex inner ear malformations: long term results of ABI in children and decision making between CI and ABI

5-7/04/2013
Kyrenia, Cyprus

Diagnosis of cochlear nerve aplasia and hypoplasia. Imaging of the cochlear and vestibular nuclei.

5-7/04/2013
Kyrenia, Cyprus

XXXIIème Séminaire – Val d’Isère

21-25/03/2013
Val d’Isère, France

Imagerie d’un vertige (aigu). Lésions des fosses nasales et des sinus: apprentissage interactif. Pathologies fréquentes du rocher. Oculomotor nerves: III-IV-VI. IRM pédiatrique: tête et cou.

21-25/03/2013
Val d’Isère, France

Oncologic Imaging – Cutting edge imaging in oncology: when and how?

08/03/2013
Vienna, Austria

Sensorineural hearing loss: a challenge for radiologists

7-11/03/2013
Vienna, Austria

Beeldvorming van de knie bij de sporter.

01/03/2013
Concertgebouw Brugge

Bard Breastmeeting

22/02/2013
Antwerpen, België

– MRI Biopsie van de Mammae: “De Praktijk”. – MRI Biopsie van de Mammae: “Pitfalls”.

22/02/2013
Antwerpen, België

Diplôme inter-universitaire imagerie tête et cou

6/02/2013
Paris, France

State-of-the-Art: High resolution MRI of the skull base

24-26/01/2013
Garmisch, Germany

Neurosurgery – ENT – Skull Base course in microscopic and endoscopic approaches to the skull base

23-25/01/2013
Strasbourg, France

Erasmus course “MRI of the head and neck”

4-8/01/2013
Vienna, Austria

“MRI of the head and neck”.

4-8/01/2013
Vienna, Austria

T1-weighted Dynamic Contrast-Enhanced (DCE) MRI for prediction and monitoring of oncologic lesions during treatment.

Les avancées techniques dans l’imagerie de l’oreille

14-15/12/2012
Dijon, France

Anatomie Hoofd & Hals “update” K.U.L. Leuven

16-17/11/2012
Leuven, België

ISRA International Annual Meeting 2012

31/10-02/11/2012
Eilat, Israël

European Workshop on MRI-guided vacuum biopsies

25-26/10/2012
Brugge, Belgium

60èmes JFR 2012 Rocher: le duo radiologue-chirurgien, oreille interne : implants

19-23/10/2012
Paris, France

JCA Medical Seminars, Neuro Imaging 2012 Skull base tumours and pseudotumours

18-19/10/2012
Belfast, United Kingdom

ESNR 36th Annual Meeting

19-23/09/2012
Edinburgh, United Kingdom

25th Annual meeting and refresher course ESHNR

13-15/09/2012
Leipzig, Germany

EAONO course

1-2/09/2012
Bratislava, Slovakia

ESOR GALEN Advanced course “Head and Neck cross-sectional imaging

28-29/06/2012
Geneva, Switzerland

Erasmus Course on MRI-Central Nervous system I

8-13/06/2012
Dubrovnik

Journée de Printemps du CIREOL

8/06/2012
Paris, France

15th Asian Research Symposium on Rhinology

24-27/05/2012
Singapore

6th Int Congress of the World Federation of Skull Base Societies & 10th European Skull Base Society Congress

16-19/05/2012
Brighton, United Kingdom

European Workshop on MRI-guided vacuum biopsies

19-20/04/2012
Brugge, Belgium

44th IDKD Excellence in Teaching, Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine

25-30/03/2012
Davos, Austria

Enhancing inner ear structures

1-5/03/2012
Vienna, Austria

Diplôme inter-universitaire imagerie tête et cou

14-15/02/2012
Paris

(, France, ) – Imagerie du labyrinthe. Imagerie d’un vertige et des acouphènes. Implant cochléaire: point de vue du radiologue

Séminaire national d’otologie d’Agadir

10/02/2012
Agadir, Marocco

Pre- and post-operative imaging in CI & ABI candidates with emphasis on cochlear nerve aplasia

04/02/2012
Italy

Beeldvorming in de Neurochirurgie, van Röntgen tot Lauterbur

01/02/2012
Brugge

Erasmus course “MRI of the head and neck”

23/01/2012
Brussels, Belgium

European society of head and neck radiology.

8-11/09/2011
Brugge

Erasmuscourse :Head and neck MRI

1-5/02/2010
Brugge

School of MRI of the ESMRMB:Advanced MR Imaging of the Head and Neck

16-18/10/2008
Prague
Back To Top