Skip to content

Discipline: Psychiatrie – Psychosomatiek

Het centrum voor cognitieve stoornissen: beperken van de impact van dementie door vroege detectie en interventie

Het centrum voor cognitieve stoornissen: beperken van de impact van dementie door vroege detectie en interventie

Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel ongeveer 141.000 mensen met een of andere vorm van dementie. Tegen 2070 zal…

PAAZ 3.0: de transformatie van de dienst Psychiatrie‑psychosomatiek na twee jaar ambitieuze zorgvernieuwing

PAAZ 3.0: de transformatie van de dienst Psychiatrie‑psychosomatiek na twee jaar ambitieuze zorgvernieuwing

Maatschappelijk is er toenemende aandacht voor mentaal welzijn. Om hieraan tegemoet te komen en een context voor verdere innovatie te…

Neurologie TMS-robot

Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie bij moeilijk behandelbare depressie

Sinds 2007 werken de diensten Neurologie en Psychiatrie-psychosomatiek samen aan de realisatie van een aanvullend therapieaanbod voor patiënten met een…

AZlink

Jong-leren met nieuwe doelgroep

Meer en meer blijkt er in de zorg een hiaat te zitten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen. Op campus Sint-Jan wil…

De werkgroep van de eenheid middelengebonden stoornissen

Alcoholontwenning, zoveel meer dan detoxificatie!

Een hoog percentage van de patiënten die terechtkomen op spoedgevallendiensten blijkt onder invloed van alcohol en ook bij voorziene opnames stelt het probleem van onthouding zich steeds vaker. Maar liefst 1 op 6 patiënten ondervindt negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Problematisch, want ontwenning en ontwenningsverschijnselen kunnen de medische behandeling ernstig in het gedrang brengen. Alertheid voor problematisch alcoholgebruik bij de zorgverstrekker is bepalend voor een correcte opvang, maar maakt ook het verschil uit in preventie van onvoorziene ontwenning.

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Artikel 107 vormt de basis voor de belangrijkste hervorming in de Belgische geestelijke gezondheidszorg in de laatste jaren. Een centrale rol binnen dit proces van vermaatschappelijking van zorg wordt toebedeeld aan de mobiele teams, die zowel acute als langdurige psychiatrische zorg aanbieden in de thuiscontext. In lijn met de internationale ervaringen tonen de eerste lokale resultaten dat een begeleiding door het Mobiel Crisisteam voor een meerderheid van de geïncludeerde cliënten een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkorten. De globale tevredenheid bij de cliënt en zijn/haar omgeving is dan ook hoog.

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en  jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Met het project KAS (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen), waarbij de samenwerking met de kinderpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge (dr. Emmanuël Nelis en dr. Dries Dewulf) vorm kreeg, biedt het AZ SintJan Brugge-Oostende AV nu vanuit zijn campus SFX een compleet aanbod voor kinderpsychiatrische problemen. De focus in SFX ligt op de ambulante consultatie waar men multidisciplinair werkt en het kind en zijn familie centraal stelt.

Project ‘case management voor suïcidepogers’

Project ‘case management voor suïcidepogers’

Het aantal zelfmoorden per jaar wordt wereldwijd geschat op 815.000 en is de dertiende belangrijkste
doodsoorzaak. Het aantal pogingen met een niet-fatale afloop ligt tien- tot twintigmaal hoger. In 2006 vonden
166 opnames plaats in de Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI; AZ Sint-Jan AV & AZ Sint-Lucas,
Brugge) als gevolg van een zelfmoordpoging. Bij 237 andere opnames was suïcidaliteit de voornaamste
reden tot opname.

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk is de neerslag van een boeiend samenwerkingsproject tussen de Brugse huisartsenvereniging HABO (Huisartsen van Brugge en Omgeving), de Brugse PAAZ-psychiaters en de onderzoeksgroep LUCAS van de K.U.Leuven. Het boek bevat handige praktijktips voor huisartsen.

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Hoewel Elektro Convulsie Therapie (ECT) al een bewogen geschiedenis achter de rug heeft, is het momenteel een algemeen aanvaarde behandelingsmethode bij verschillende psychiatrische stoornissen. In de juiste indicatie en met moderne ECT-apparatuur, is het een veilige, snelle en effectieve behandeling. Bij de ernstige depressieve stoornis met psychotische kenmerken blijkt een positieve respons van 80-90 %.

Publicaties

“Verlieservaringen bij kinderen: een leidraad voor hulpverleners”.

Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Jaargang 2022, volume 78, nummer 10, p. 822-831 DOI-nummer: 10.47671/TVG.77.21.128

“Verlieservaringen bij kinderen: een leidraad voor hulpverleners”

Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg - URL van het artikel: https://tvgg.be/nl/artikels/verlieservaringen-bij-kinderen-een-leidraad-voor-hulpverleners DOI-nummer: 10.47671/TVG.77.21.128

Lithiumgebruik bij vrouwen met een bipolaire stoornis tijdens het peripartum.

Tijdschrift voor Psychiatrie 2021;63(7):557-564.

Psychiaters en hun verenigingen.

Tijdschrift voor Psychiatrie 2021; 63(9): 604-606.

Melancholie bij ouderen in tijden van COVID-19.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 62(2020)9, 743-747

The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis.

European Psychiatry 57:78-100.

Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader?

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie.

Tijdschrift voor Psychiatrie 57:268-73.

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lichtgevoelig. Psychiaters Patiënten Portretten.

Kortenberg, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. ISBN 9789057791475.

Efficacy of tranylcypromine in bipolar depression: a systematic review.

Journal of Clinical Psychopharmacology 35:700-5.

Prescribing preferences in rapid tranquillisation. A survey in Belgian psychiatrists and emergency physicians.

BMC Research Notes 8:218. doi: 10.1186/s13104-015-1172-2.

Alcoholhallucinose: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuroverzicht.

Tijdschrift voor Psychiatrie 57:192-201.

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren en bier: onverzoenbaar?

Masterproef voorgedragen in de master in de specialistische geneeskunde, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie.

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren bij depressieve stoornissen: (anti)maoïsme in Vlaanderen?

Tijdschrift voor Psychiatrie 56: 651-658.

Evidence-based treatment strategies for treatment-resistant bipolar depression: a systematic review.

Bipolar Disorders: voor publicatie aanvaard.

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie: voor publicatie aanvaard.

Pseudotumor cerebri associated with lithium use: a case report and systematic review.

Tijdschrift voor Psychiatrie 54: 453-462.

Psychiatrische presentatie van een patiënte met multiple sclerose.

Tijdschrift voor Geneeskunde 67(23), 1163-1168, 2011

Prescribing preferences in rapid tranquillisation.

A survey in Belgian psychiatrists and emergency physicians.

Richtlijn inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie.

Tijdschrift voor Psychiatrie.

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren bij depressieve stoornissen: (anti)maoïsme in Vlaanderen?

Tijdschrift voor Psychiatrie.

Alcoholhallucinose: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuroverzicht.

Tijdschrift voor Psychiatrie.

Evidencebased behandelingen van therapieresistente bipolaire depressie.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157: A6578.

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie 55: 183-192.

Evidence-based treatment strategies for treatment-resistant bipolar depression: a systematic review.

Bipolar Disorders 15: 61-69.

Evidencebased behandelingen van therapieresistente bipolaire depressie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157: A6578

La prévalence des troubles psychiques dans la population belge

Troubles psychiques en Belgique au début du XXI sciècle

Second generation antipsychotics in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis.

Journal of Psychopharmacology 26: 603-617.

De bescherming van de persoon van de geesteszieke. Ethische, medische en juridische perspectieven

Brugge, die Keure

Presentaties

Verlieservaringen bij kinderen.

29/04/2022
Brugge

Kinderpsychiaters: voorstelling werking liaison.

28/04/2022
Brugge

Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiater. Een overzicht.

22/09/2021

Acute ingrijpmedicatie.

27/11/2019
Leuven

Rijgeschiktheid bij patiënten met psychiatrische stoornissen.

06/11/2019
Beveren-Waas

GGZ: reflecties vanuit het Noorden. GGZ Comité Zuid-West-Vlaanderen.

24/06/2019
Kortrijk

Psychiatrie in de 21ste eeuw: looking backwards into the future. A day for a daydream.

29/03/2019
Brugge

Gerobotiseerde rTMS voor psychiatrische aandoeningen.

30/11/2018
Brugge

Gerobotiseerde rTMS voor psychiatrische en neurologische aandoeningen.

17/11/2018
Antwerpen

The future of psychiatry: and now for something completely different?

12/11/2018
Brugge

Emergency psychiatry in a Belgian context: historical, organizational and medical perspectives.

18/10/2018
Rotterdam

Debat ‘De opleiding tot psychiater. De rol van psychotherapie.’

05/06/2018
Gent

QT-prolongation in an acute psychiatric setting: fact or fiction?

01/03/2017
Cannes

ECT monitoring in patients with a treatment of psychotropic drugs: monitoring adherence to guidelines.

01/10/2016
Oslo

QT-prolongation in an acute psychiatric setting: fact or fiction?

01/10/2016
Oslo

Spoedeisende psychiatrie.

01/10/2016
Zomergem

Van ‘de’ naar ‘het’ PAAZ.

01/10/2016
Brugge

Anhedonia: a forgotten core depressive feature?

01/09/2016
Leuven

“The willingness to change”. Hoe groot is de bereidheid tot verandering bij de actoren uit gezondheid en welzijn?.

01/05/2016
Brussel

Anhedonie: een historisch perspectief.

01/02/2016
Leuven

Acute ingrijpmedicatie: een update.

08/10/2015
Gent

Ontwikkeling van indicatoren in het domein van continuïteit en coördinatie.

02/10/2015
Brussel

Wetenschappelijke- versus beroepsbelangen binnen onze vereniging.

01/06/2015
Brugge

Anhedonie bij depressieve stoornissen: een inleiding tot het begrip.

01/05/2015
Antwerpen

Developing quality indicators in mental healthcare: A first core set as a result of a collaborative approach.

01/04/2015
Parijs

Dwang en drang: (g)een plaats in de verslavingszorg?

01/02/2015
Brugge

Children with asthma and thoracic pain: think of spontaneous pneumomediastinum

01/01/2015
EUSEM Torino 2015

Dwang en drang: (g)een plaats in de verslavingszorg?

01/01/2015
Brugge

DSM-5: een inleiding.

01/11/2014
Brugge

Invitational conference EPSI/CrEM Brugge.

01/11/2014
Brugge

Vijftien jaar EPSI: tijd voor iets nieuws?

01/11/2014
Brugge

Psychiatrische urgentie: tussen semantiek en semiologie.

01/10/2014
Kortrijk

Anhedonie bij depressieve stoornissen: een inleiding tot het begrip.

01/10/2014
Leuven

Kwaliteitsindicatoren continuïteit en coördinatie.

01/09/2014
Antwerpen

Suïcide en suïcidaliteit.

01/06/2014
Brugge

Developing quality indicators in mental healthcare: A first core set as a result of a collaborative approach.

01/04/2014
Parijs

Urgentiepsychiatrie: veranderingen in organisatie en context.

01/03/2014
Brugge

Psychiatrie en dwang: handelen of onderhandelen?

01/03/2014
Leuven

Urgentiepsychiatrie: veranderingen in organisatie en context.

01/03/2014
Brugge

Psychiatrie en dwang: handelen of onderhandelen?

01/03/2014
Leuven

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

01/02/2014
Brussel

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

01/02/2014
Brussel

Acute ingrijpmedicatie: een update.

01/01/2014
Brugge

Acute ingrijpmedicatie: een update.

01/01/2014
Brugge

DSM-5 and the nature of psychiatric sciences.

01/11/2013
Brussel

Emergency doctors and psychiatrists working together in assessment and treatment of acute agitation.

01/10/2013
Gent

DSM-5.1: psychiatrie en haar ‘heilige’ diagnoses.

01/10/2013
Antwerpen

Emergency doctors and psychiatrists working together in assessment and treatment of acute agitation. 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

01/10/2013
Gent

DSM-5.1: psychiatrie en haar ‘heilige’ diagnoses

01/10/2013
Antwerpen

Iedereen bipolair. Iedereen behandelen?

01/09/2013
Gent

Iedereen bipolair. Iedereen behandelen?

01/09/2013
Universiteit Gent

Verloop van de procedure gedwongen opname: vergelijking tussen stedelijke en landelijke omgevingen.

Bipolar disorder: historical perspectives.

Moderator teleconferentie Guy Goodwin ‘Bipolar disorder. The unknown “known” disease”.

Eenheid psychiatrische spoed interventie: het patiënten perspectief.

Acute ingrijpmedicatie: een update.

Bipolar depression: any place left for antidepressants?

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

Vlaamse Psychiaters: Te Gek? Reflecties over hun vak en vereniging.

DSM-5: de waanzin voorbij?

01/07/2013
Brugge

DSM-5: de waanzin voorbij?

01/07/2013
Brugge

– Dienst Psychiatrie-Psychosomatiek – , juli 2013.

De Vlaamse psychiater: een voorliefde voor spagaat.

01/06/2013
Sint-Niklaas

De Vlaamse psychiater: een voorliefde voor spagaat

01/06/2013
Sint-Niklaas

Acute ingrijpmedicatie: een update.

01/05/2013
Brugge

Monoamine oxidase inhibitors: clinical practice.

01/05/2013
Brugge

Irreversible monoamine oxidase inhibitors in depressive disorders: (anti)Maoism in Flanders.

01/05/2013
Brugge

DSM in een historisch perspectief.

01/05/2013
Kortenberg

Acute ingrijpmedicatie: een update

01/05/2013
Vormingscentrum Guislain VZW – Brugge

Monoamine oxidase inhibitors: clinical practice. Symposium, ‘Van oude psychofarmaca, de dingen, die nog duren’

01/05/2013
Brugge

Irreversible monoamine oxidase inhibitors in depressive disorders: (anti)Maoism in FlandersSymposium, ‘Van oude psychofarmaca, de dingen, die nog duren’

01/05/2013
Brugge

DSM in een historisch perspectief. Infomoment Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie & Vlaamse media

01/05/2013
Kortenberg

Are the mixed states gone for good? The new DSM-5 definition and its implication in clinical practice.

01/01/2013
Genval

Belgian Emergency Psychiatry: in a different key?

01/11/2012
Berlin

Bipolar disorder: historical perspectives

01/11/2012
Lundbeck – Beernem

Moderator teleconferentie Guy Goodwin ‘Bipolar disorder. The unknown “known” disease”.

01/11/2012
Brussel

Verloop van de procedure gedwongen opname: vergelijking tussen stedelijke en landelijke omgevingen.

01/09/2012
Antwerpen

Eenheid psychiatrische spoed interventie: het patiënten perspectief

01/09/2012
Antwerpen

Acute ingrijpmedicatie: een update. Vlaams Geestelijk GezondheidsCongres

01/09/2012
Antwerpen

Bipolar depression: any place left for antidepressants?

01/06/2012
Kortenberg

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie

01/04/2012
Kortenberg

Vlaamse Psychiaters: Te Gek? Reflecties over hun vak en vereniging

01/03/2012
Gent
Back To Top