Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie bij moeilijk behandelbare depressie

Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie bij moeilijk behandelbare depressie

Download dit artikel als PDF Sinds 2007 werken de diensten Neurologie en Psychiatrie-psychosomatiek samen aan de realisatie van een aanvullend therapieaanbod voor patiënten met een moeilijk behandelbare depressie. Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie (rTMS) is een … Lees meer

Alcoholontwenning, zoveel meer dan detoxificatie!

Alcoholontwenning, zoveel meer dan detoxificatie!

Een hoog percentage van de patiënten die terechtkomen op spoedgevallendiensten blijkt onder invloed van alcohol en ook bij voorziene opnames stelt het probleem van onthouding zich steeds vaker. Maar liefst 1 op 6 patiënten ondervindt negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Problematisch, want ontwenning en ontwenningsverschijnselen kunnen de medische behandeling ernstig in het gedrang brengen. Alertheid voor problematisch alcoholgebruik bij de zorgverstrekker is bepalend voor een correcte opvang, maar maakt ook het verschil uit in preventie van onvoorziene ontwenning.

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Artikel 107 vormt de basis voor de belangrijkste hervorming in de Belgische geestelijke gezondheidszorg in de laatste jaren. Een centrale rol binnen dit proces van vermaatschappelijking van zorg wordt toebedeeld aan de mobiele teams, die zowel acute als langdurige psychiatrische zorg aanbieden in de thuiscontext. In lijn met de internationale ervaringen tonen de eerste lokale resultaten dat een begeleiding door het Mobiel Crisisteam voor een meerderheid van de geïncludeerde cliënten een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkorten. De globale tevredenheid bij de cliënt en zijn/haar omgeving is dan ook hoog.

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en  jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Met het project KAS (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen), waarbij de samenwerking met de kinderpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge (dr. Emmanuël Nelis en dr. Dries Dewulf) vorm kreeg, biedt het AZ SintJan Brugge-Oostende AV nu vanuit zijn campus SFX een compleet aanbod voor kinderpsychiatrische problemen. De focus in SFX ligt op de ambulante consultatie waar men multidisciplinair werkt en het kind en zijn familie centraal stelt.

Project ‘case management voor suïcidepogers’

Project ‘case management voor suïcidepogers’

Het aantal zelfmoorden per jaar wordt wereldwijd geschat op 815.000 en is de dertiende belangrijkste
doodsoorzaak. Het aantal pogingen met een niet-fatale afloop ligt tien- tot twintigmaal hoger. In 2006 vonden
166 opnames plaats in de Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI; AZ Sint-Jan AV & AZ Sint-Lucas,
Brugge) als gevolg van een zelfmoordpoging. Bij 237 andere opnames was suïcidaliteit de voornaamste
reden tot opname.

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk

De aanpak van depressie door de huisarts – Een handboek voor de praktijk is de neerslag van een boeiend samenwerkingsproject tussen de Brugse huisartsenvereniging HABO (Huisartsen van Brugge en Omgeving), de Brugse PAAZ-psychiaters en de onderzoeksgroep LUCAS van de K.U.Leuven. Het boek bevat handige praktijktips voor huisartsen.

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Hoewel Elektro Convulsie Therapie (ECT) al een bewogen geschiedenis achter de rug heeft, is het momenteel een algemeen aanvaarde behandelingsmethode bij verschillende psychiatrische stoornissen. In de juiste indicatie en met moderne ECT-apparatuur, is het een veilige, snelle en effectieve behandeling. Bij de ernstige depressieve stoornis met psychotische kenmerken blijkt een positieve respons van 80-90 %.

Acute ingrijpmedicatie.

Leuven
27/11/2019

Rijgeschiktheid bij patiënten met psychiatrische stoornissen.

Beveren-Waas
06/11/2019

GGZ: reflecties vanuit het Noorden. GGZ Comité Zuid-West-Vlaanderen.

Kortrijk
24/06/2019

Psychiatrie in de 21ste eeuw: looking backwards into the future. A day for a daydream.

Brugge
29/03/2019

QT-prolongation in an acute psychiatric setting: fact or fiction?

Cannes
01/03/2017

Gerobotiseerde rTMS voor psychiatrische aandoeningen.

Brugge
30/11/2018

Gerobotiseerde rTMS voor psychiatrische en neurologische aandoeningen.

Antwerpen
17/11/2018

The future of psychiatry: and now for something completely different?

Brugge
12/11/2018

Emergency psychiatry in a Belgian context: historical, organizational and medical perspectives.

Rotterdam
18/10/2018

Debat ‘De opleiding tot psychiater. De rol van psychotherapie.’

Gent
05/06/2018

ECT monitoring in patients with a treatment of psychotropic drugs: monitoring adherence to guidelines.

Oslo
01/10/2016

QT-prolongation in an acute psychiatric setting: fact or fiction?

Oslo
01/10/2016

Spoedeisende psychiatrie.

Zomergem
01/10/2016

Van ‘de’ naar ‘het’ PAAZ.

Brugge
01/10/2016

Anhedonia: a forgotten core depressive feature?

Leuven
01/09/2016

“The willingness to change”. Hoe groot is de bereidheid tot verandering bij de actoren uit gezondheid en welzijn?.

Brussel
01/05/2016

Anhedonie: een historisch perspectief.

Leuven
01/02/2016

Acute ingrijpmedicatie: een update.

Gent
08/10/2015

Ontwikkeling van indicatoren in het domein van continuïteit en coördinatie.

Brussel
02/10/2015

Wetenschappelijke- versus beroepsbelangen binnen onze vereniging.

Brugge
01/06/2015

Anhedonie bij depressieve stoornissen: een inleiding tot het begrip.

Antwerpen
01/05/2015

Developing quality indicators in mental healthcare: A first core set as a result of a collaborative approach.

Parijs
01/04/2015

Dwang en drang: (g)een plaats in de verslavingszorg?

Brugge
01/02/2015

Children with asthma and thoracic pain: think of spontaneous pneumomediastinum

EUSEM Torino 2015
01/01/2015

Dwang en drang: (g)een plaats in de verslavingszorg?

Brugge
01/01/2015

DSM-5: een inleiding.

Brugge
01/11/2014

Invitational conference EPSI/CrEM Brugge.

Brugge
01/11/2014

Vijftien jaar EPSI: tijd voor iets nieuws?

Brugge
01/11/2014

Psychiatrische urgentie: tussen semantiek en semiologie.

Kortrijk
01/10/2014

Anhedonie bij depressieve stoornissen: een inleiding tot het begrip.

Leuven
01/10/2014

Kwaliteitsindicatoren continuïteit en coördinatie.

Antwerpen
01/09/2014

Suïcide en suïcidaliteit.

Brugge
01/06/2014

Developing quality indicators in mental healthcare: A first core set as a result of a collaborative approach.

Parijs
01/04/2014

Urgentiepsychiatrie: veranderingen in organisatie en context.

Brugge
01/03/2014

Psychiatrie en dwang: handelen of onderhandelen?

Leuven
01/03/2014

Urgentiepsychiatrie: veranderingen in organisatie en context.

Brugge
01/03/2014

Psychiatrie en dwang: handelen of onderhandelen?

Leuven
01/03/2014

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

Brussel
01/02/2014

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

Brussel
01/02/2014

Acute ingrijpmedicatie: een update.

Brugge
01/01/2014

Acute ingrijpmedicatie: een update.

Brugge
01/01/2014

DSM-5 and the nature of psychiatric sciences.

Brussel
01/11/2013

Emergency doctors and psychiatrists working together in assessment and treatment of acute agitation.

Gent
01/10/2013

DSM-5.1: psychiatrie en haar ‘heilige’ diagnoses.

Antwerpen
01/10/2013

Emergency doctors and psychiatrists working together in assessment and treatment of acute agitation. 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Gent
01/10/2013

DSM-5.1: psychiatrie en haar ‘heilige’ diagnoses

Antwerpen
01/10/2013

Iedereen bipolair. Iedereen behandelen?

Gent
01/09/2013

Iedereen bipolair. Iedereen behandelen?

Universiteit Gent
01/09/2013

Verloop van de procedure gedwongen opname: vergelijking tussen stedelijke en landelijke omgevingen.

2012/09

Bipolar disorder: historical perspectives.

2012/11

Moderator teleconferentie Guy Goodwin ‘Bipolar disorder. The unknown “known” disease”.

2012/11

Eenheid psychiatrische spoed interventie: het patiënten perspectief.

2012/09

Acute ingrijpmedicatie: een update.

2012/09

Bipolar depression: any place left for antidepressants?

2012/06

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie.

2012/04

Vlaamse Psychiaters: Te Gek? Reflecties over hun vak en vereniging.

2012/03

DSM-5: de waanzin voorbij?

Brugge
01/07/2013

DSM-5: de waanzin voorbij?

Brugge
01/07/2013

De Vlaamse psychiater: een voorliefde voor spagaat.

Sint-Niklaas
01/06/2013

De Vlaamse psychiater: een voorliefde voor spagaat

Sint-Niklaas
01/06/2013

Acute ingrijpmedicatie: een update.

Brugge
01/05/2013

Monoamine oxidase inhibitors: clinical practice.

Brugge
01/05/2013

Irreversible monoamine oxidase inhibitors in depressive disorders: (anti)Maoism in Flanders.

Brugge
01/05/2013

DSM in een historisch perspectief.

Kortenberg
01/05/2013

Acute ingrijpmedicatie: een update

Vormingscentrum Guislain VZW – Brugge
01/05/2013

Monoamine oxidase inhibitors: clinical practice. Symposium, ‘Van oude psychofarmaca, de dingen, die nog duren’

Brugge
01/05/2013

Irreversible monoamine oxidase inhibitors in depressive disorders: (anti)Maoism in FlandersSymposium, ‘Van oude psychofarmaca, de dingen, die nog duren’

Brugge
01/05/2013

DSM in een historisch perspectief. Infomoment Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie & Vlaamse media

Kortenberg
01/05/2013

Are the mixed states gone for good? The new DSM-5 definition and its implication in clinical practice.

Genval
01/01/2013

Belgian Emergency Psychiatry: in a different key?

Berlin
01/11/2012

Bipolar disorder: historical perspectives

Lundbeck – Beernem
01/11/2012

Moderator teleconferentie Guy Goodwin ‘Bipolar disorder. The unknown “known” disease”.

Brussel
01/11/2012

Verloop van de procedure gedwongen opname: vergelijking tussen stedelijke en landelijke omgevingen.

Antwerpen
01/09/2012

Eenheid psychiatrische spoed interventie: het patiënten perspectief

Antwerpen
01/09/2012

Acute ingrijpmedicatie: een update. Vlaams Geestelijk GezondheidsCongres

Antwerpen
01/09/2012

Bipolar depression: any place left for antidepressants?

Kortenberg
01/06/2012

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie

Kortenberg
01/04/2012

Vlaamse Psychiaters: Te Gek? Reflecties over hun vak en vereniging

Gent
01/03/2012

Toon meer

The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis.

European Psychiatry 57:78-100.
01/01/2019

Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader?

01/01/2017

Prescribing preferences in rapid tranquillisation. A survey in Belgian psychiatrists and emergency physicians.

BMC Research Notes 8:218. doi: 10.1186/s13104-015-1172-2.
01/01/2015

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren en bier: onverzoenbaar?

Masterproef voorgedragen in de master in de specialistische geneeskunde, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie.
01/01/2014

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren bij depressieve stoornissen: (anti)maoïsme in Vlaanderen?

Tijdschrift voor Psychiatrie 56: 651-658.
01/01/2014

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Second generation antipsychotics in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis.

Journal of Psychopharmacology 26: 603-617.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Toon meer