In het belang van de pneumologiepatiënt zet de dienst Longziekten in op interne  en externe samenwerkingsverbanden

In het belang van de pneumologiepatiënt zet de dienst Longziekten in op interne en externe samenwerkingsverbanden

Om optimale zorg te kunnen garanderen voor een breed spectrum van pneumologische pathologieën en patiëntenprofielen heeft de dienst Longziekten een uitgebreide expertise in huis. De dienst hecht bovendien bijzonder veel belang aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, om ervoor te zorgen dat de pneumologiepatiënt maximaal baat heeft bij deze expertise.

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

Door de positieve evolutie in behandelingsmogelijkheden bereikt een steeds groter aantal chronisch zieke pediatrische patiënten de meerderjarigheid. Geen evidentie, om tijdens de toch al turbulente periode van de adolescentie de behandeling van je ziekte in … Lees meer

Case study: Een stent voor wheezing

Case study: Een stent voor wheezing

Stridor en wheezing zijn vaak voorkomende symptomen van astma. Toch is het aangeraden deze symptomen steeds nauwkeurig te onderzoeken. Op de dienst Pneumologie van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV kon na een kritische anamnese en een aanvullend radiografi eonderzoek aangetoond worden dat de piepende ademhaling van een patiënt veroorzaakt werd door een longtumor. Het plaatsen van een stent was hierbij de meest adequate behandeling.

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Longkanker is een van de dodelijkste kankers wereldwijd. De uitgebreidheid van de ziekte bepaalt de prognose en de behandeling; vandaar het belang van een accurate stadiëring. Als er geen metastasen op afstand worden vastgesteld maar er wel verdenking is van uitbreiding naar de mediastinale lymfeklieren, is het noodzakelijk weefsel van deze klieren te bekomen. In de meeste gevallen betekent mediastinale invasie immers inoperabiliteit.

From 2016-2019: multiple expert analysis meetings with general practioners.

01/01/2016-2019

Case report of a metastatic NSCLC.

Oostkamp
01/01/2019

Nieuwe aanpak van longkanker: Immunotherapie.

Oostende
01/12/2016

Het non-oncogeen-driven gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom.

Oostkamp
01/01/2016

Dag van de Kanker: Longkanker.

Oostende
01/10/2015

A Case of Interest in Immunotherapy.

Vienna
01/01/2015

Pregnancy and Tocolysis: Effects on Haemodynamics and Arterial Stiffness.

15/04/2015

Central sleep apnea syndrome and treatment modalities.

12/09/2014

Pharmacokinetics and pharmacotherapy.

14/06/2014

Comparison of two guideline-concordant antimicrobial combinations in elderly patients hospitalized with severe community-acquired pneumonia.

30/05/2012

Sequential or concommitant therapy for NSCLC.

21/03/2012

Hyperemesis Gravidarum.

25/03/2011

Flatus.

27/05/2011

Diagnostic thresholds for the office and self-measured blood pressure during pregnancy.

Gent
01/01/2011

Diameter distension waveforms as an alternative for tonometry to assess carotid blood pressure non-invasively.

Gent
01/01/2010

Effects of tocolytical medications on the peripheral and central hemodynamics of healthy non-pregnant women.

Gent
01/01/2010

Effects of tocolytical medications on the peripheral and central hemodynamics of healthy female volunteers.

Gent
01/01/2009

Implications of the use of brachial diameter distension as alternative for tonometric waveforms in the assessment of carotid blood pressure.

Gent
01/01/2009

Effects of tocolytical medication on blood pressure and blood pressure amplification.

Gent
01/01/2009

Calculating Mean Arterial Pressure: Impact Of Calibration Methods.

Gent
01/01/2009

Influence of tocolytics on central and peripheral hemodynamics.

Gent
07/03/2009

The form factor (FF) of pressure waveforms in a young population: difference between men and women.

Gent
01/01/2008

Hemodynamics in Breastfeeding.

Gent
01/01/2007

Factors influencing the use of continuous positive airway pressure (CPAP): a literature study.

07/10/2006

OSAS and arterial stiffness.

Gent
01/11/2006

“Longembolie en pneumothorax”.

Brugge
01/01/2019

Een urgente kijk op pneumologie.

Brugge
25/04/2019

Palliatieve therapie en symptoomcontrole voor pulmonaire problemen.

Jette
30/03/2019

GOLD 2019 : van richtlijnen naar dagelijkse praktijk.

Brugge
27/03/2019

IBEDSMA Scientific symposium: Clinical assessment by the OSA diagnosing physician.

Brugge
01/01/2018

Lokaal multidisciplinair netwerk: COPD multidisciplinaire avond: Medicamenteuse en niet-medicamenteuse behandeling van COPD.

Brugge
01/01/2018

“Bijen-en wespenallergie: Een stekelig probleem”.

Brugge
01/01/2017

Evolutie van de heelkundige aanpak van het primair bronchuscarcinoma.

Brugge
10/12/2018

Unilateral pleural effusion in a 30-year-old pregnant woman.

Brussel
30/11/2018

“Update bovenste luchtweginfecties en astma”.

Brugge
09/10/2018

Praktisch omgaan met nieuwe GOLDrichtlijnen, bijscholing voor huisartsen regio Brugge.

Brugge
01/10/2018

Bijscholing COPD en klinisch zorgpad voor VPK dienst longziekten AZ St Jan.

Brugge
03-10/10/2018

COPD-casuistiek, voordracht voor Brugse huisartsen.

Brugge
06/06/2018

Bijscholingscursus longfunctie voor bijzondere beroepsopleiding “VPK intensieve respiratoire zorg”.

Brugge
20/04/2018

COPD : voordracht voor Brugse huisartsen.

Brugge
03/05/2018

Artificial Intelligence on Pulmonary Function Tests Improves Respiratory Disease Diagnosis

23/05/2018

An unusual case of hemoptysis : pulmonary vein stenosis after radiofrequency ablation for atrial fibrillation.

Bergen
01/12/2017

Wetenschappelijke meeting omtrent levenseinde en palliatieve zorgen.

Brugge
20/09/2016

Niet-medicamenteuze behandeling van COPD : respiratoire revalidatie.

Knokke
17/06/2015

De 4 tenoren in de oncologie : longkanker.

Jabbeke en Bredene
26/03/2015 en 14/10/2015

Workshop respiratoire revalidatie.

Brugge
29-31/01/2015

Respiratoire revalidatie bij COPD.

Groot-Beernem en Knesselare
06/01/2015

Longfunctie-onderzoeken.

Roeselare/Vives
17/10/2014

Griepvaccinatieles voor verpleegkundigen.

Brugge
3-8/10/2014

De 4 tenoren bij de tumoren : longkanker.

Brugge
02/10/2014

Inhalatietechnieken en het belang van een goede patienteneducatie.

Wachtdienst Groot-Damme en Dudzele 4/6/2014
04/06/2014

Applicatietraining maskers en vaardigheidstraining voor polysomnografisch onderzoek onder CPAP/BiPAP therapie.

2011/12/06

Update van relevante technieken in de longziekten.

2011/11/24-26

Radioprotectie.

2011/11/19

De link tussen COPD en longkanker.

2011/11/07

Sleep and Anesthesia.

2011/10/28

Anticoagulatie bij longembolen/nieuwe anticoagulantia.

2011/10/17

ERS Annual congress

2011/09/25-28

Symposium Multidisciplinaire zorg.

2011/04/02

AB bij COPD exacerbaties.

2011/03/28

7de Wintersymposium Oncologie.

2011/03/26

Long in relatie met andere organen.

2011/02/03-05

Pulmonale hypertensie.

2011/02/03

Interuniversitair postgraduaat longziekten: Infectieziekten 2011.

2011/01/13

Pleurale pathologie en thoraxdrainage.

2012/10/04

Implementatie nieuwe COPD GOLDrichtlijnen 2012 in huisartspraktijk en respiratoire revalidatie.

2012/09/12

Technische aspecten van inhalatietherapie met poederinhalatoren.

2012/05/31

Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes.

2012/04/21

GOLD-richtlijnen 2012.

2012/03/28

Longfunctie : wat en waarom wordt er gemeten.

2011/10/25

Indacaterol, nieuw ultra LABA.

2011/05/26

Inhalatietherapie.

2011/03/24

Ethische en economische reflecties bij zuurstoftherapie in de thuissituatie.

Brugge, AZ Colloquia 23/5/2013.
23/05/2013

“Pulmonale vene stenose na ablatie voor VKF”.

LOK vergadering, Sijsele
2013

“Symposium snurken en slaapapneu”.

Moderator symposium AZ. Colloquia, Brugge:
2013

Pleurale pathologie en thoraxdrainage

Brugge
04/10/2012

Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes

Blankenberge
21/4/2012

“Polysomnografie en Slaapapneu”.

LOK Brugse huisartsen, Brugge
2012

“Slaapapneu en nasale ventilatie”.

Bijscholing pneumo verpleegkundigen, Brugge
2012

Slaapapneu en nasale ventilatie.

Bijscholing pneumo verpleegkundigen, Brugge
2012

Toon meer

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis (A1).

TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE
01/01/2019

Does nivolumab for progressed metastatic lung cancer fulfill its promises? An efficacy and safety analysis in 20 general hospitals (A1)

LUNG CANCER (JAN/2018)
01/01/2018

Pregnancy and tocolysis: effects on haemodynamics and arterial stiffness (dissertation).

ISBN 978-9-4619728-3-5
01/01/2015

Arterial stiffness and wave reflections decrease during pregnancy.

ARTERY RESEARCH. 7(3). p.145-145 (2013)
01/01/2013

Reference values for office and self-measured blood pressure during pregnancy.

HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PREVENTION, 21ST EUROPEAN MEETING, ABSTRACTS (2011)
01/01/2011

Different effects of tocolytic medication on blood pressure and blood pressure amplification (A1).

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)
01/01/2011

The influence of tocolytic drugs on cardiac function, large arteries, and resistance vessels (A1).

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)
01/01/2011

The use of diameter distension waveforms as an alternative for tonometric pressure to assess carotid blood pressure (A1).

PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT (2010)
01/01/2010

Diagnosis and treatment of hypertensive disorders during pregnancy (A1).

ACTA CLINICA BELGICA (2010)
01/01/2010

Respiratory research: Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

01/01/2019

Artificial Intelligence on Pulmonary Function Tests Improves Respiratory Disease Diagnosis.

01/01/2019

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis.

Tijdschrift voor geneeskunde, 75,16,986-989, 2019.
01/01/2019

Hypercalcemia as a rare complication of anti-tumor necrosis factor alpha : a case-report and literature study.

Endocrine Abstracts (2019) 64 023. DOI : 10.1530/endoabs.64.023
01/01/2019

Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

Respiratory Research (2019) 20:237. Doi : 10.1186/s12931-019-1208-6
01/01/2019

Azithromycin during Acute Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations Requiring Hospitalization (BACE) A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial.

Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 7, pp 857–868, Oct 1, 2019
01/10/2019

Artificial intelligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests.

European Respiratory Journal 2019 53: 1801660; DOI: 10.1183/13993003.01660-2018
01/01/2019

Medical Mystery: Birt-Hogg-Dubé syndroom.

AZLink
01/01/2018

Een ongewone oorzaak van hemoptoe : pulmonaal-veneuze stenose na radiofrequentieablatie van voorkamerfibrillatie.

Tijdschrift voor Geneeskunde volume 74, nr 8, 15 april 2018, 578-582. Doi: 10.2143/TVG.74.08.2002576
15/04/2018

Paraneoplastic Cushing syndrome, case-series and review of the literature.

Acta Clin Belg. 2018 Aug;73(4):298-304. doi: 10.1080/17843286.2017.1373927. Epub 2017 Sep 12.
01/08/2018

Time-to-treatment failure in the Belgian randomized controlled trial with azithromycin for acute COPD exacerbations requiring hospitalization.

European Respiratory Journal 2016 48: OA1506; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.OA1506
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Rehabilitation in patient with radically treated respiratory cancer : a randomised controlled trial comparing two training modalities.

Lung Cancer. 2015 aug;89(2):167-74
01/08/2015

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Rehabilitation in patient with radically treated respiratory cancer : a randomised controlled trial comparing two training modalities.

Lung Cancer. 2015 aug;89(2):167-74
01/08/2015

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

‘Uitgebreide screening naar maligniteit bij een idiopathische veneuze trombo-embolie: zin of onzin?’

Tijdschrift voor Geneeskunde , 71, nr 14-15, p 937-944, 2015
01/01/2015

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

‘Uitgebreide screening naar maligniteit bij een idiopathische veneuze trombo-embolie: zin of onzin?’

Tijdschrift voor Geneeskunde , 71, nr 14-15, p 937-944, 2015
01/01/2015

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

In utero tumor induction by murine sarcoma virus (Moloney) in the rat. I. Biological characteristics.

Int J Cancer. 1973 May;11(3):536-42. No abstract available.
1973/05

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

24-hour bronchodilator efficacy of single doses of indacaterol in subjects with COPD: comparison with placebo and formoterol.

Curr Med Res Opin. 2009 Feb;25(2):463-70.
2009/02

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Real-life” effectiveness of omalizumab in patients with severe persistent allergic asthma: The PERSIST study.

Respir Med. 2009 Nov;103(11):1633-42. Epub 2009 Jul 19.
2009/11

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Azithromycin for prevention of exacerbations in severe asthma (AZISAST): a multicentre randomized double-blind placebo-controlled trial.

Thorax 7/01/2013
2013/01/07

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Contribution of pulmonary function tests to diagnosis in patients with respiratory complaints: a prospective cohort study.

Lancet Respiratory Medicine 2013
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Contribution of pulmonary function tests to diagnosis in patients with respiratory complaints: a prospective cohort study.

Lancet Respiratory Medicine 2013, 1, 705-713. (Participant)
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Toon meer