Skip to content

Discipline: Pneumologie

Nieuwe behandelingstechniek voor massieve longembolie

Nieuwe behandelingstechniek voor massieve longembolie

Bij een massieve longembolie was tot voor kort invasieve cardiovasculaire chirurgie nog de ultieme optie. Sinds april 2022 werkt het…

slaapapneu

Slaapapneu en CPAP-behandeling, waar staan we vandaag?

Begin jaren 90 begon de dienst Neurologie met polysomnografie, of ‘slaaptests’, in het slaaplabo en startte de dienst Longziekten met consultaties voor het slaapapneusyndroom en de toen nog vrij revolutionaire CPAPbehandeling.

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

Door de positieve evolutie in behandelingsmogelijkheden bereikt een steeds groter aantal chronisch zieke pediatrische patiënten de meerderjarigheid. Geen evidentie, om…

Ademhalingsstoornissen door pneumokokkenencefalitis

Ademhalingsstoornissen door pneumokokkenencefalitis

In samenwerking met het medische team van het slaapcentrum in UZ Leuven beschreef dr. Sophie Muyldermans voor het eerst een casus van een meisje met locked-in syndroom en ademhalingsstoornissen ten gevolge van hersenstamencefalitis door pneumokokken[1].

Case study: Een stent voor wheezing

Case study: Een stent voor wheezing

Stridor en wheezing zijn vaak voorkomende symptomen van astma. Toch is het aangeraden deze symptomen steeds nauwkeurig te onderzoeken. Op de dienst Pneumologie van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV kon na een kritische anamnese en een aanvullend radiografi eonderzoek aangetoond worden dat de piepende ademhaling van een patiënt veroorzaakt werd door een longtumor. Het plaatsen van een stent was hierbij de meest adequate behandeling.

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Longkanker is een van de dodelijkste kankers wereldwijd. De uitgebreidheid van de ziekte bepaalt de prognose en de behandeling; vandaar het belang van een accurate stadiëring. Als er geen metastasen op afstand worden vastgesteld maar er wel verdenking is van uitbreiding naar de mediastinale lymfeklieren, is het noodzakelijk weefsel van deze klieren te bekomen. In de meeste gevallen betekent mediastinale invasie immers inoperabiliteit.

Publicaties

Nieuwe behandelingen voor Her2- gemuteerd Niet-Kleincellig Longcarcinoom.

Eureka?. NTVO. 2022;19:44-6.

A case of disseminated tuberculosis during a twin pregnancy following in vitro fertilization.

Int J Infect Dis. 2022 Jul;120:41-43. doi: 10.1016/j.ijid.2022.04.014. Epub 2022 Apr 13. PMID: 35429644.

Correlation of symptoms and physical activity level in chronic obstructive pulmonary disease patients: results from the observational SPACE study.

Observational Study Acta Clin Belg . 2022 Jun;77(3):671-678.

Correlation of symptoms and physical activity level in chronic obstructive pulmonary disease patients: results from the observational SPACE study.

Acta Clinica Belgica 2021 Jul 12:1-8. Doi: 10.1080/17843286.2021.1950419

Afatinib for the treatment of advanced non-small-cell lung cancer harboring an epidermal growth factor receptor exon 18 E709_T710delinsD mutation: a case report.

J Med Case Rep. 2021 Nov 22;15(1):562. doi: 10.1186/s13256-021-02994-0. PMID: 34809713.

Slaapapneu en CPAP-behandeling, waar staan we vandaag?

2020 AZ Link

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR images of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiology. 2020 Aug 5. doi: 10.1007/s00234-020-02504-x. Online ahead of print. PMID: 32761280

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis (A1).

01/01/2019

* Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis (A1) in press – TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

Does nivolumab for progressed metastatic lung cancer fulfill its promises? An efficacy and safety analysis in 20 general hospitals (A1)

01/01/2018
LUNG CANCER (JAN/2018)

Pregnancy and tocolysis: effects on haemodynamics and arterial stiffness (dissertation).

01/01/2015
ISBN 978-9-4619728-3-5

Arterial stiffness and wave reflections decrease during pregnancy.

01/01/2013
ARTERY RESEARCH. 7(3). p.145-145 (2013)

Reference values for office and self-measured blood pressure during pregnancy.

01/01/2011
HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PREVENTION, 21ST EUROPEAN MEETING, ABSTRACTS (2011)

Different effects of tocolytic medication on blood pressure and blood pressure amplification (A1).

01/01/2011
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)

The influence of tocolytic drugs on cardiac function, large arteries, and resistance vessels (A1).

01/01/2011
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY (2011)

The use of diameter distension waveforms as an alternative for tonometric pressure to assess carotid blood pressure (A1).

01/01/2010
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT (2010)

Diagnosis and treatment of hypertensive disorders during pregnancy (A1).

01/01/2010
ACTA CLINICA BELGICA (2010)

Respiratory research: Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

Artificial Intelligence on Pulmonary Function Tests Improves Respiratory Disease Diagnosis.

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis.

Tijdschrift voor geneeskunde, 75,16,986-989, 2019.

Hypercalcemia as a rare complication of anti-tumor necrosis factor alpha : a case-report and literature study.

Endocrine Abstracts (2019) 64 023. DOI : 10.1530/endoabs.64.023

Treatment failure and hospital readmissions in severe COPD exacerbations treated with azithromycin versus placebo – a post-hoc analysis of the BACE randomized controlled trial.

Respiratory Research (2019) 20:237. Doi : 10.1186/s12931-019-1208-6

Azithromycin during Acute Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations Requiring Hospitalization (BACE) A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial.

Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 7, pp 857–868, Oct 1, 2019

Artificial intelligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests.

European Respiratory Journal 2019 53: 1801660; DOI: 10.1183/13993003.01660-2018

Paraneoplastic Cushing syndrome, case-series and review of the literature.

Acta Clin Belg. 2018 Aug;73(4):298-304. doi: 10.1080/17843286.2017.1373927. Epub 2017 Sep 12.

Een ongewone oorzaak van hemoptoe : pulmonaal-veneuze stenose na radiofrequentieablatie van voorkamerfibrillatie.

Tijdschrift voor Geneeskunde volume 74, nr 8, 15 april 2018, 578-582. Doi: 10.2143/TVG.74.08.2002576

Time-to-treatment failure in the Belgian randomized controlled trial with azithromycin for acute COPD exacerbations requiring hospitalization.

European Respiratory Journal 2016 48: OA1506; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.OA1506

‘Ongewone bronchitis bij een oudere patiënte’.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, nr 19, p 1132-1137, 2016

Rehabilitation in patient with radically treated respiratory cancer : a randomised controlled trial comparing two training modalities.

Lung Cancer. 2015 aug;89(2):167-74

Rehabilitation in patient with radically treated respiratory cancer : a randomised controlled trial comparing two training modalities.

Lung Cancer. 2015 aug;89(2):167-74

‘Uitgebreide screening naar maligniteit bij een idiopathische veneuze trombo-embolie: zin of onzin?’

Tijdschrift voor Geneeskunde , 71, nr 14-15, p 937-944, 2015

‘Uitgebreide screening naar maligniteit bij een idiopathische veneuze trombo-embolie: zin of onzin?’

Tijdschrift voor Geneeskunde , 71, nr 14-15, p 937-944, 2015

In utero tumor induction by murine sarcoma virus (Moloney) in the rat. I. Biological characteristics.

Int J Cancer. 1973 May;11(3):536-42. No abstract available.

Protection of allogeneic blastocysts by an interstrain pregnancy.

Transplantation. 1974 Feb;17(2):236-8. No abstract available.

Rat heart transplantation: a model for transplantation immunity studies.

Acta Clin Belg. 1975;30(2):90. Dutch. No abstract available.

A new strategy in the control of house dust mite allergy.

Pharmatherapeutica. 1983;3(7):441-4.

Benign mesothelioma of the pleura.

1985/11-12
Acta Chir Belg. 1985 Nov-Dec;85(6):371-3.

Emergency treatment of life-threatening spontaneous haematopneumothorax.

Eur J Emerg Med. 1996 Dec;3(4):274-6.

A 75-year-old female with dyspnoea and chest pain.

Eur Respir J. 2005 Apr;25(4):768-70. No abstract available.

24-hour bronchodilator efficacy of single doses of indacaterol in subjects with COPD: comparison with placebo and formoterol.

Curr Med Res Opin. 2009 Feb;25(2):463-70.

“Real-life” effectiveness of omalizumab in patients with severe persistent allergic asthma: The PERSIST study.

Respir Med. 2009 Nov;103(11):1633-42. Epub 2009 Jul 19.

Cardiovascular safety of QVA149, a combination of Indacaterol and NVA237, in COPD patients.

COPD. 2010 Dec;7(6):418-27.

Hemoptysis and pulmonary edema in a scuba diver using diclofenac.

Pharmacology. 2012;89(1-2):103-4. Epub 2012 Feb 21.

Azithromycin for prevention of exacerbations in severe asthma (AZISAST): a multicentre randomized double-blind placebo-controlled trial.

Thorax 7/01/2013

Contribution of pulmonary function tests to diagnosis in patients with respiratory complaints: a prospective cohort study.

01/01/2013
Lancet Respiratory Medicine 2013

Contribution of pulmonary function tests to diagnosis in patients with respiratory complaints: a prospective cohort study.

Lancet Respiratory Medicine 2013, 1, 705-713. (Participant)

Presentaties

Recente evoluties gemetastaseerd NSCLC.

13/12/2022
Brugge

Obstructief longlijden anno 2022.

17/11/2022
Oostkamp

Functionele operabiliteit bij longkanker.

29/09/2022
Roeselare-Brugge

Case presentation, Masterclass respiratory infections.

03/06/2022
Barcelona

Recente Ontwikkelingen EGFR gemuteerd longcarcinoom.

11/05/2022
Brugge

Longrevalidatie anno 2022, COVID-19 revalidatie en Post Intensive Care Syndrome.

10/05/2022
Brugge

“Behandeling logkanker anno 2022-2023: Symposium niet-kleincellige longkanker”.

01/01/2022
Brugge

“Respiratoire urgenties”.

01/01/2022
Brugge

“Longembolie en pneumothorax”.

01/01/2022
Brugge

“Respiratoire urgenties”.

01/01/2021
Brugge

“COVID19, a never ending story ?”

01/01/2021
Brugge

“Longembolie en pneumothorax”.

01/01/2021
Brugge

Longrevalidatie anno 2021.

14/12/2021
Brugge

From 2016-2019: multiple expert analysis meetings with general practioners.

01/01/2016-2019

Case report of a metastatic NSCLC.

01/01/2019
Oostkamp

Nieuwe aanpak van longkanker: Immunotherapie.

01/12/2016
Oostende

Het non-oncogeen-driven gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom.

01/01/2016
Oostkamp

Dag van de Kanker: Longkanker.

01/10/2015
Oostende

A Case of Interest in Immunotherapy.

01/01/2015
Vienna

Pregnancy and Tocolysis: Effects on Haemodynamics and Arterial Stiffness.

15/04/2015

Central sleep apnea syndrome and treatment modalities.

12/09/2014

Pharmacokinetics and pharmacotherapy.

14/06/2014

Comparison of two guideline-concordant antimicrobial combinations in elderly patients hospitalized with severe community-acquired pneumonia.

30/05/2012

Sequential or concommitant therapy for NSCLC.

21/03/2012

Hyperemesis Gravidarum.

25/03/2011

Flatus.

27/05/2011

Diagnostic thresholds for the office and self-measured blood pressure during pregnancy.

01/01/2011
Gent

Diameter distension waveforms as an alternative for tonometry to assess carotid blood pressure non-invasively.

01/01/2010
Gent

Effects of tocolytical medications on the peripheral and central hemodynamics of healthy non-pregnant women.

01/01/2010
Gent

Effects of tocolytical medications on the peripheral and central hemodynamics of healthy female volunteers.

01/01/2009
Gent

Implications of the use of brachial diameter distension as alternative for tonometric waveforms in the assessment of carotid blood pressure.

01/01/2009
Gent

Effects of tocolytical medication on blood pressure and blood pressure amplification.

01/01/2009
Gent

Calculating Mean Arterial Pressure: Impact Of Calibration Methods.

01/01/2009
Gent

Influence of tocolytics on central and peripheral hemodynamics.

07/03/2009
Gent

The form factor (FF) of pressure waveforms in a young population: difference between men and women.

01/01/2008
Gent

Hemodynamics in Breastfeeding.

01/01/2007
Gent

Factors influencing the use of continuous positive airway pressure (CPAP): a literature study.

07/10/2006

OSAS and arterial stiffness.

01/11/2006
Gent

“Longembolie en pneumothorax”.

01/01/2019
Brugge

Een urgente kijk op pneumologie.

25/04/2019
Brugge

Palliatieve therapie en symptoomcontrole voor pulmonaire problemen.

30/03/2019
Jette

GOLD 2019 : van richtlijnen naar dagelijkse praktijk.

27/03/2019
Brugge

Evolutie van de heelkundige aanpak van het primair bronchuscarcinoma.

10/12/2018
Brugge

Unilateral pleural effusion in a 30-year-old pregnant woman.

30/11/2018
Brussel

“Update bovenste luchtweginfecties en astma”.

09/10/2018
Brugge

Bijscholing COPD en klinisch zorgpad voor VPK dienst longziekten AZ St Jan.

03-10/10/2018
Brugge

Praktisch omgaan met nieuwe GOLDrichtlijnen, bijscholing voor huisartsen regio Brugge.

01/10/2018
Brugge

COPD-casuistiek, voordracht voor Brugse huisartsen.

06/06/2018
Brugge

Artificial Intelligence on Pulmonary Function Tests Improves Respiratory Disease Diagnosis

COPD : voordracht voor Brugse huisartsen.

03/05/2018
Brugge

Bijscholingscursus longfunctie voor bijzondere beroepsopleiding “VPK intensieve respiratoire zorg”.

20/04/2018
Brugge

IBEDSMA Scientific symposium: Clinical assessment by the OSA diagnosing physician.

01/01/2018
Brugge

Lokaal multidisciplinair netwerk: COPD multidisciplinaire avond: Medicamenteuse en niet-medicamenteuse behandeling van COPD.

01/01/2018
Brugge

An unusual case of hemoptysis : pulmonary vein stenosis after radiofrequency ablation for atrial fibrillation.

01/12/2017
Bergen

“Bijen-en wespenallergie: Een stekelig probleem”.

01/01/2017
Brugge

Wetenschappelijke meeting omtrent levenseinde en palliatieve zorgen.

20/09/2016
Brugge

Niet-medicamenteuze behandeling van COPD : respiratoire revalidatie.

17/06/2015
Knokke

De 4 tenoren in de oncologie : longkanker.

26/03/2015 en 14/10/2015
Jabbeke en Bredene

Workshop respiratoire revalidatie.

29-31/01/2015
Brugge

Respiratoire revalidatie bij COPD.

06/01/2015
Groot-Beernem en Knesselare

Longfunctie-onderzoeken.

17/10/2014
Roeselare/Vives

Griepvaccinatieles voor verpleegkundigen.

3-8/10/2014
Brugge

De 4 tenoren bij de tumoren : longkanker.

02/10/2014
Brugge

Inhalatietechnieken en het belang van een goede patienteneducatie.

04/06/2014
Wachtdienst Groot-Damme en Dudzele 4/6/2014

Applicatietraining maskers en vaardigheidstraining voor polysomnografisch onderzoek onder CPAP/BiPAP therapie.

Update van relevante technieken in de longziekten.

2011/11/24-26

Radioprotectie.

De link tussen COPD en longkanker.

Sleep and Anesthesia.

Anticoagulatie bij longembolen/nieuwe anticoagulantia.

ERS Annual congress

2011/09/25-28

Symposium Multidisciplinaire zorg.

AB bij COPD exacerbaties.

7de Wintersymposium Oncologie.

Long in relatie met andere organen.

2011/02/03-05

Pulmonale hypertensie.

Interuniversitair postgraduaat longziekten: Infectieziekten 2011.

Pleurale pathologie en thoraxdrainage.

Implementatie nieuwe COPD GOLDrichtlijnen 2012 in huisartspraktijk en respiratoire revalidatie.

Technische aspecten van inhalatietherapie met poederinhalatoren.

Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes.

GOLD-richtlijnen 2012.

Longfunctie : wat en waarom wordt er gemeten.

Indacaterol, nieuw ultra LABA.

Inhalatietherapie.

Ethische en economische reflecties bij zuurstoftherapie in de thuissituatie.

23/05/2013
Brugge, AZ Colloquia 23/5/2013.

“Pulmonale vene stenose na ablatie voor VKF”.

2013
LOK vergadering, Sijsele

“Symposium snurken en slaapapneu”.

2013
Moderator symposium AZ. Colloquia, Brugge:

Pleurale pathologie en thoraxdrainage

04/10/2012
Brugge

Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes

21/4/2012
Blankenberge

“Polysomnografie en Slaapapneu”.

2012
LOK Brugse huisartsen, Brugge

“Slaapapneu en nasale ventilatie”.

2012
Bijscholing pneumo verpleegkundigen, Brugge

Slaapapneu en nasale ventilatie.

2012
Bijscholing pneumo verpleegkundigen, Brugge
Back To Top