skip to Main Content

Discipline: Pediatrie

Pediatrie Artsen

De dienst Kindergeneeskunde brengt zorg op hoog niveau dichterbij

Er beweegt veel op de dienst Kindergeneeskunde: van een steeds sterker toenemende focus op subspecialisatie tot een gloednieuwe infrastructuur die aansluit bij deze evolutie…

De overgang van pediatrie naar volwassenenzorg: een patiëntgerichte aanpak

Door de positieve evolutie in behandelingsmogelijkheden bereikt een steeds groter aantal chronisch zieke pediatrische patiënten de meerderjarigheid. Geen evidentie, om…

Het puberbrein: to be or not to be

De puberteit is het gevolg van een unieke periode in de hersenontwikkeling. De hersenen van pubers zijn niet defect, ze zijn nog immatuur. De mate waarin de hersengebieden met elkaar in verbinding staan, hangt af van positieve en negatieve ervaringen. Deze hersenplasticiteit zorgt voor een periode in het leven met unieke mogelijkheden op creatief, muzikaal of sportief vlak. In de realiteit ondervinden ouders en therapeuten eerder problemen van onzekerheid en risicogedrag bij tieners. De zone van de hersenen die verantwoordelijk is voor het rationeel denken, is nog onrijp terwijl de emotionele hersengebieden op volle toeren draaien.

Publicaties

Een tienjarige jongen die niet meer kan stappen.

Tijdschrift voor Geneeskunde, Jaargang 2018, volume 74

Presentaties

Kindernefrologie: Febriele UWI’s en Plasproblemen bij kinderen.

19/11/2018
Oostende-Brugge

Newborn weight tool: objectivering van de nood tot bijvoeden bij borstvoeding.

16/11/2018
Oostende

Familial renal glucosuria: a rare case of glucosuria in children.

8-9/03/20018
Brussel
Back To Top