skip to Main Content

Discipline: Neurologie

ambulance beroertezorg

De succesfactoren van regionale beroertezorg

De toenemende technische complexiteit van het diagnostisch proces, de selectie van de optimale behandelstrategie en de hoge kwalitatieve eisen van…

Trigeminusneuralgie

Neuroloog, neurochirurg en algoloog bundelen krachten tegen trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie (TN) is een invaliderend chronisch pijnsyndroom, gekenmerkt door spontane of uitgelokte aanvallen van een zeer hevige, schietende pijn in een zone van het gelaat.

Het vertigoteam houdt diverse disciplines in balans

Vertigo is een frequente klacht die vaak niet binnen één medische discipline thuis te brengen valt. Daarom koos campus Sint-Jan…

Neurologie TMS-robot

Repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie bij moeilijk behandelbare depressie

Sinds 2007 werken de diensten Neurologie en Psychiatrie-psychosomatiek samen aan de realisatie van een aanvullend therapieaanbod voor patiënten met een…

Ingreep AZ Sint-Jan

Het DBS-centrum Brugge: de diensten Neurochirurgie en Neurologie in nauwe samenwerking

Vanuit een wens om de grote populatie van patiënten met bewegingsstoornissen de volledige waaier aan therapeutische mogelijkheden te kunnen aanbieden…

Beroertezorgnetwerk

Nieuwe behandelingsmogelijkheden bij acute beroerte

Namens de leden van het Beroertezorgnetwerk Noord-West-Vlaanderen: dr. Sofie De Blauwe, dr. Danny Decoo, prof. Luc Defreyne, dr. Yvette Geerts,…

Het parkinsonzorgprogramma wil als vangnet fungeren voor de ziekte in al haar aspecten

Doorgedreven parkinsonbegeleiding

De ziekte van Parkinson is onvoorspelbaar en veroorzaakt heel uiteenlopende beperkingen en obstakels. Genezing is vooralsnog niet aan de orde, maar de juiste medische en paramedische begeleiding kan de patiënt hulpmiddelen aanreiken om een optimale levenskwaliteit te verzekeren. Vandaar de oprichting van een gloednieuw parkinsonzorgprogramma in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Elk jaar worden ongeveer 19.000 Belgen getroffen door een beroerte. In het merendeel van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte. De morbiditeit, mortaliteit en het kostenplaatje zijn hoog. Naast de hemicraniëctomie op de “stroke unit” bij een maligne media-infarct en het toedienen van aspirine is de intraveneuze trombolyse een van de bewezen effectieve behandelingen in de acute fase. Helaas krijgt uiteindelijk slechts 5 tot 15% van alle patiënten intraveneus rtPA (recombinant weefselplasminogeenactivator) toegediend, gezien het beperkte tijdsvenster waarbinnen trombolyse kan worden toegepast: tot 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen.

Botulinetoxine: een nieuwe aanwinst voor de behandeling van neurologische aandoeningen

Tijdens warme zomers zien we soms beelden in het nieuws van eenden met verlammingsverschijnselen: ze zijn ten prooi gevallen aan botulisme en kunnen niet meer vliegen. Warm zomerweer, waarbij vijvers droogvallen, creëert ideale omstandigheden voor de groei van Clostridium botulinum, de bacterie die het botulinetoxine produceert.

Bouwen aan expertise in slaaponderzoek

Slaapstoornissen zijn een frequent probleem met een belangrijke impact, en verdienen een geëigende en kwalitatieve aanpak. De vernieuwing van het slaaplabo in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is slechts één van de nieuwe impulsen ter bevordering van een optimale diagnostiek en behandeling.

Nieuwe DNR-code voor AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV

Een Do Not Reanimate (DNR) code is een communicatiemiddel tussen artsen dat urgent geconsulteerde dokters toelaat snel een gefundeerde beslissing te nemen. Andere namen zijn NTBR (Not To Be Reanimated), DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) of NTR (Niet Te Reanimeren).

Multidisciplinaire training voor neglect

In april van dit jaar zijn we op de eenheid voor beroertezorg gestart met een nieuwe vorm van formele neglecttraining.…

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS)

Neurologie werd lang beschouwd als een domein met beperkte therapeutische mogelijkheden. De laatste jaren is dit sterk geëvolueerd. Nieuwe medicijnen…

Pilootproject voor de opvang van PVS- en MRS-patiënten

Door een ernstig hersenletsel kan een patiënt in een vegetatieve toestand terechtkomen. In 2004 ging een pilootproject van start dat gespecialiseerde opvang van deze patiënten voorziet. De dienst Neurologie van het AZ Sint-Jan AV neemt als een van de 14 Belgische expertisecentra deel aan het project.

Publicaties

Cerebellar progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with a history of Crohn’s disease and acute myeloid leukemia.

Acta Neurol Belg 2020;120:759-60.

Kappa free light chains is a valid tool in the diagnostics of MS: a large multicenter study.

Mult Scler 2020;26:912-23.

Shorter infusion time of ocrelizumab: results from the randomized, double blind ENSEMBLE PLUS substudy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.

Mult Scler Rel Dis 2020.

Late-onset Pompe disease (LOPD) in Belgium: clinical characteristics and outcome measures.

Orphanet J Rare Dis. 2020 Apr 5;15(1):83. doi: 10.1186/s13023-020-01353-4. PMID: 32248831; PMCID: PMC7133011.

Deciphering the Morphology of Motor Evoked Potentials.

Front Neuroinform. 2020 Jul 14;14:28. doi: 10.3389/fninf.2020.00028. eCollection 2020.

Stroke coach: a pilot study of a personal digital coaching program for patients after ischemic stroke.

Acta neurologica Belgica. 2020;120:91-97 (doi:10.1007/s13760-019-01218-z)

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagenarians.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020;29 (doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104817)

Value of Treatment by Comprehensive Stroke Services for the reduction of critical gaps in acute stroke care in Europe.

European Journal of Neurology. 2020 (doi:10.1111/ene.14583)²

Recommendations on telestroke in Europe.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2020;120:33-41 (doi:10.17116/jnevro202012003233)

The relationship between Home-time, quality of life and costs after ischemic stroke: the impact of the need for mobility aids, home and car modifications on Home-time.

Disabil Rehabil. 2020;42:419-425 (doi:10.1080/09638288.2018.1501438)

Single MRI-Based Volumetric Assessment in Clinical Practice Is Associated With MS-Related Disability.

J Magn Reson Imaging. 2019 May;49(5):1312-1321. doi: 10.1002/jmri.26303. Epub 2018 Dec 31. PMID: 30597656

Fluoxetine in progressive multiple sclerosis: The FLUOX-PMS trial.

Mult Scler. 2019 Nov;25(13):1728-1735. doi: 10.1177/1352458519843051. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31218911

There is an urgent need for palliative care specialists in MS – No.

Mult Scler. 2019 Nov;25(13):1712-1713. doi: 10.1177/1352458519855724. Epub 2019 Jul 25. No abstract available. PMID: 31343952

Single-arm study to assess comprehensive infusion guidance for the prevention and management of the infusion associated reactions (IARs) in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) patients treated with alemtuzumab (EMERALD).

Mult Scler Rel Dis 2019;29:7-14.

Kappa free light chains is a valid tool in the diagnostics of MS: a large multicenter study.

Multiple Sclerosis Journal 2019. Accepted for publication.

Intra-canal optic nerve cavernous haemangioma: a case report and review of the literature.

World Neurosurgery 2019;126:428-433.

Intensievezorgaspecten van het syndroom van Guillain-Barré in de 21ste eeuw: casusreeksen en systematische literatuurreview.

Tijdschr voor Geneeskunde 2019;75:

Neurosyfilis: de kameleon der psychiatrie. Literatuuroverzicht aan de hand van een casusbeschrijving.

Tijdschr Psychiatrie 2019;61:720-4.

There is an urgent need for palliative care specialists in MS. Controversies.

Multiple Sclerosis Journal 2019;25:1712-1713.

Assessment of opicinumab in acute optic neuritis using multifocal visual evoked potential.

CNS Drugs 2018;32:1159-71.

Loss of paraplegin drives spasticity rather than ataxia in SPG7: a European cohort analysis of 238 patients.

Targeting phosphocreatine metabolism in relapsing-remitting multiple sclerosis: evaluation with brain MRI, 1H and 31P MRS, and clinical and cognitive testing.

J Neurol. 2018 Sep 5.

Tubulinopathies continued: Refining the phenotypic spectrum associated with mutations in TUBG1.

Eur J Hum Genet. 2018 Aug;26(8):1132-1142. doi: 10.1038/s41431-018-0146-y. Epub 2018 Apr 30.

The natural history of Vanishing White Matter.

Ann Neurol. 2018 Aug;84(2):274-288. doi: 10.1002/ana.25287. Epub 2018 Sep 6.

Clinical variability and onset age modifiers in an extended Belgian GRN founder family.

Neurobiol Aging. 2018 Jul;67:84-94. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.03.007. Epub 2018 Mar 10.

A Belgian consensus protocol for autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis.

Acta Neurol Belg. 2018 Jun;118(2):161-168. doi: 10.1007/s13760-018-0905-0. Epub 2018 Mar 13.

Rare nonsynonymous variants in SORT1 are associated with increased risk for frontotemporal dementia.

EU EOD Consortium. Neurobiol Aging. 2018 Jun;66:181.e3-181.e10. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.02.011. Epub 2018 Feb 17.

An intronic VNTR affects splicing of ABCA7 and increases risk of Alzheimer’s disease.

Acta Neuropathol. 2018 Jun;135(6):827-837. doi: 10.1007/s00401-018-1841-z. Epub 2018 Mar 27

No supportive evidence for TIA1 gene mutations in a European cohort of ALS-FTD spectrum patients.

EU EOD Consortium. Neurobiol Aging. 2018 Sep;69:293.e9-293.e11. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.05.005. Epub 2018 May 23.

Improving fatigue in multiple sclerosis by smartphone-supported energy management: The MS TeleCoach feasibility study.

Mult Scler Relat Disord. 2018 May;22:90-96. doi: 10.1016/j.msard.2018.03.020. Epub 2018 Mar 27.

Common and rare TBK1 variants in early-onset Alzheimer disease in a European cohort.

EU EOD Consortium. Neurobiol Aging. 2018 Feb;62:245.e1-245.e7. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.10.012. Epub 2017 Oct 25.

A Retrospective Belgian Multi-Center MRI Biomarker Study in Alzheimer’s Disease (REMEMBER).

J Alzheimers Dis. 2018;63(4):1509-1522. doi: 10.3233/JAD-171140.

NEK1 genetic variability in a Belgian cohort of ALS and ALS-FTD patients.

Neurobiology of Aging 2018(61):255e1-255e7.

Management of immune thrombocytopenia in multiple sclerosis patients treated with alemtuzumab treatment: a Belgian consensus.

Acta Neurol Belg 2018;118(1):7-11. Belgian Journal of Hematology 2018;9(3):118-23.

A Belgian Consensus Protocol for autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis.

Acta Neurol Belg 2018;118(2):161-168.

The perils of late advance care planning in multiple sclerosis.

Bookchapter in: Case studies in neuropalliative care. Edited by Maisha T Robinson. Cambridge University Press 2018. ISBN 9781-108-40491-4.

Palliative Care in Multiple Sclerosis. Navigating chronic disease can be a difficult pill to swallow at a young age.

Bookchapter in: Case studies in neuropalliative care. Edited by Maisha T Robinson. Cambridge University Press 2018. ISBN 9781-108-40491-4.

Neo-adjuvant temozolomide bij inoperabel glioblastoom.

Tijdschr voor Geneeskunde 2018;74(7):493-501.

Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study.

The Lancet 2018: DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30475-6

An intronic VNTR affects splicing of ABCA7 and increases risk of Alzheimer’s disease.

Acta Neuropathologica 2018;135(6):827-837.

Predictors of the response to opicinumab in acute optic neuritis.

Annals of Clinical and Translational Neurology 2018;5(10):1154-1162.

Multiple Sclerosis.

Neuropalliative Care: A Guide to Improving the Lives of Patients and Families Affected by Neurologic Disease. Springer 2018. ISBN 978-3-319-93214-9

Alzheimer’s disease and driving: review of the literature and consensus guideline from Belgian dementia experts and the Belgian road safety institute endorsed by the Belgian Medical Association.

Acta Neurol Belg. 2017 Dec;117(4):811-819. doi: 10.1007/s13760-017-0840-5. Epub 2017 Oct 5. Review.

A recurrent de novo mutation in TMEM106B causes hypomyelinating leukodystrophy.

Brain. 2017 Dec 1;140(12):3105-3111. doi: 10.1093/brain/awx314.

Pearls & Oy-sters: Visual agnosia: An overlooked cortical sign.

Neurology. 2016 Nov 8;87(19):e237-e238.

Fluoxetine in progressive multiple sclerosis (FLUOX-PMS): study protocol for a randomized controlled trial.

Trials 2014;15(1):37.

Phenotypic characteristics of Alzheimer patients carrying an ABCA7 mutation.

Neurology. 2016 Jun 7;86(23):2126-33. doi: 10.1212/WNL.0000000000002628.

Explorative genetic study of UBQLN2 and PFN1 in an extended Flanders-Belgian cohort of frontotemporal lobar degeneration patients.

Neurobiol Aging. 2013 Jun;34(6):1711.e1-5. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2012.12.007

Clinical features of TBK1 carriers compared with C9orf72, GRN and non-mutation carriers in a Belgian cohort.

Brain. 2016 Feb;139(Pt 2):452-67. doi: 10.1093/brain/awv358

MRI with intrathecal gadolinium to detect a CSF leak: feasibility and long term safety from an open label single centre cohort study.

Neurology 2016;86(Supp P4.113). (abstract)

Wanneer Lemtrada bij multiple sclerose, een casus.

Neuron 2016; 21: 3.

Neurologie wordt een knelpuntberoep.

Artsenkrant 2016;2451:2.

Characterizing absolute lymphocyte count profiles in dimethyl fumarate–treated patients with MS.

Neurology: clinical practice 2016;6(3):220-229

Palliative Care in Multiple Sclerosis.

Continuum 2016; 22(3):943-946.

Loss of TBK1 is a frequent cause of frontotemporal dementia in a Belgian cohort.

Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2116-25. doi: 10.1212/WNL.0000000000002220.

Rare Variants in PLD3 Do Not Affect Risk for Early-Onset Alzheimer Disease in a European Consortium Cohort.

Hum Mutat. 2015 Dec;36(12):1226-35. doi: 10.1002/humu.22908.

A 22-single nucleotide polymorphism Alzheimer’s disease risk score correlates with family history, onset age, and cerebrospinal fluid Aβ42.

Alzheimers Dement. 2015 Dec;11(12):1452-60. doi: 10.1016/j.jalz.2015.02.013.

Investigating the role of filamin C in Belgian patients with frontotemporal dementia linked to GRN deficiency in FTLD-TDP brains.

Acta Neuropathol Commun. 2015 Nov 10;3:68. doi: 10.1186/s40478-015-0246-7.

C9orf72 repeat size correlation with onset age of disease, hypermethylation and transcriptional downregulation of the C9orf72 promoter.

Mol Psychiatry. 2015 Oct 20. doi: 10.1038/mp.2015.159

A 62-Year-Old Woman with Muscle Weakness.

01/09/2015
Clin Chem. 2015 Sep;61(9):1133-5. doi: 10.1373/clinchem.2014.227819.PMID: 26319449

Multiple nocardial abscesses of the brainstem and spinal cord: diagnosis after an open biopsy through a cervical partial central corporectomy.

Neurosurgery: Spine. 2015 Jun 19:1-4. [Epub ahead of print]

Bing-Neel Syndrome: two unexpected cases and review of the literature.

J Neurol Sci. 2015 Jun 16. pii: S0022-510X(15)00367-6. doi: 10.1016/j.jns.2015.06.026. [Epub ahead of print]

Clinical evidence for genetic anticipation in C9orf72 pedigrees.

Front. Neurosci. Published on 05 May 2015, doi:10.3389/conf.fnins.2015.89.00070

Ethics and End of Life in the Neuro-ICU.

Bookchapter in: Neurointensive Care: A Clinical Guide to Patient Safety.

Clinical utility and applicability of biomarker-based diagnostic criteria for Alzheimer’s disease: a BeDeCo survey.

Acta Neurologica Belgica 2015, jan 10

Predictive parameters for the effect of botulinum toxin infiltrations in chronic migraine.

Toxicon 2015, 93(Suppl):S9 (January 2015)

 Safety and Tolerability of Anti-LINGO1 Monoclonal Antibody BIIB033 in Acute Optic Neuritis: The RENEW Trial.

Neurology 2015;84(14):Supplement P7.203 (abstract)

Evaluation of Comprehensive Alemtuzumab Infusion Guidance in Patients with Relapsing-remitting Multiple Sclerosis: EMERALD Study Design.

Neurology 2015;84(14):Supplement P7.283 (abstract)

Efficacy Analysis of the Anti-LINGO-1 Monoclonal Antibody BIIB033 in Acute Optic Neuritis: The RENEW Trial.

Neurology 2015;84(14):Supplement P7.202 (abstract)

Ethics and End of Life in the Neuro-ICU.

Bookchapter in: Neurointensive Care: A Clinical Guide to Patient Safety. K Shukri, A Wartenberg, T Abdelhak, Eds. Springer.

Palliative Care in Multiple Sclerosis.

Continuum 2015.

Palliatieve zorg in de neurologie: een barrière-analyse.

Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2015-14(1):87. (abstract)

An initial survey on neurological palliative care.

Eur J Neurol 2015;22(Suppl.1): 282. (abstract)

Predictive parameters for the effect of botulinum toxin infiltrations in chronic migraine.

The Journal of Headache and Pain 2014, 15 (Suppl 1):M1 (18 September 2014)

Botulinum toxin infiltrations for chronic migraine are efficacious and safe: the Bruges experience.

Belgian Brain Council 2014 MODULATING THE BRAIN: FACTS, FICTION, FUTURE.

Autosomal recessive cerebellar ataxia of adult onset due to STUB1 mutations.

Neurology. 2014 May 13;82(19):1749-50. doi: 10.1212/WNL.0000000000000416. Epub 2014 Apr 9.

X-Linked Sideroblastic Anemia and Ataxia.

Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2014.

Investigating the role of rare heterozygous TREM2 variants in Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia.

Neurobiol Aging. 2014 Mar;35(3):726.e11-9. Epub 2013 Oct 9. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2013.09.009.

Fluoxetine in progressive multiple sclerosis (FLUOX-PMS): study protocol for a randomized controlled trial.

Trials 2014;15(1):37.

Safety and efficacy of natalizumab in Belgian multiple sclerosis patients: subgroup analysis of the natalizumab observational program.

Acta Neurol Belg 2014.

Safety and efficacy of natalizumab in Belgian multiple sclerosis patients: subgroup analysis of the natalizumab observational program.

Acta Neurol Belg 2014;114(3):167-78.

Predictive parameters for the effect of botulinum toxin infiltrations in chronic migraine.

J Headache Pain 2014;15(1):1. (abstract

Are atraumatic spinal needles as efficient as traumatic needles for lumbar puncture?

Neurol Sci 2014;35(12):1997-9.

Investigating the role of rare heterozygous TREM2 variants in Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia.

Neurobiol Aging. 2014 Mar;35(3):726.e11-9. Epub 2013 Oct 9

Pseudotumoral rebound of multiple sclerosis in a pregnant patient after stopping natalizumab

Multiple sclerosis and related disorders

Variant ataxia telangiectasia: clinical and molecular findings and evaluation of radiosensitive phenotypes in a patient and relatives.

Neuromolecular Med. 2013 Sep;15(3):447-57. doi: 10.1007/s12017-013-8231-4. Epub 2013 Apr 30.

Anti-glycine receptor antibody mediated progressive encephalomyelitis with rigidity and myoclonus associated with breast cancer.

Case Rep Neurol Med. 2013;2013:589154.doi:10.1155/2013/589154.

MRI characteristics of trigeminal nerve involvement in patients with multiple sclerosis

200-203

Phenotype and genotype in 101 males with X-linked creatine transporter deficiency.

J Med Genet. 2013 Jul;50(7):463-72. doi: 10.1136/jmedgenet-2013-101658. Epub 2013 May 3.

Explorative genetic study of UBQLN2 and PFN1 in an extended Flanders-Belgian cohort of frontotemporal lobar degeneration patients

34(6):1711.e1-5. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2012.12.007

Distinct clinical characteristics of C9orf72 expansion carriers compared with GRN, MAPT, and nonmutation carriers in a Flanders-Belgian FTLD cohort

70(3):365-73. doi: 10.1001/2013.jamaneurol.181

MRI characteristics of trigeminal nerve involvement in patients with multiple sclerosis.

Multiple Sclerosis and Related Disorders 2013;2(3):200-3.

Pseudotumoral rebound of multiple sclerosis in a pregnant patient after stopping natalizumab.

Multiple Sclerosis and Related Disorders 2013. http://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(13)00117-X/abstract

Anti-Glycine receptor antibody mediated Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus (PERM) associated with breast cancer.

Case Reports in Medicine 2013. http://dx.doi.org/10.1155/2013/589154

Thunderclap hoofdpijn als voornaamste symptoom van een acute ischemische beroerte.

Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie

Ischemic stroke presenting as thunderclap headache: a diagnostic pitfall.

E-poster European Stroke Conference London 2013

Botuline toxine: een nieuwe aanwinst in de behandeling van neurologische aandoeningen.

AZLink Juni 2012: 4-6

Intracranial hypertension following intrathecal administration of liposomal cytarabine.

J Neurol. 2011 Jan;258(1):162-3.

Defective membrane expression of the Na(+)-HCO(3)(-) cotransporter NBCe1 is associated with familial migraine.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Sep 7;107(36):15963-8

Neurons Generated from APP/APLP1/APLP2 Triple Knockout Embryonic Stem Cells Behave Normally In Vitro and In Vivo: Lack of Evidence for a Cell Autonomous Role of APP in Neuronal Differentiation.

Stem Cells 2010 Mar 31;28(3):399-406.

MicroRNA regulation of Alzheimer’s Amyloid precursor protein gene expression.

Neurobiol Dis. 2009 March; 33 (3): 422-428

Neuronal differentiation of murine embryonic stem cells.

Journal of Stem Cells, 2008, Volume 3, Issue 3

Opsoclonus-myoclonus syndrome: a clinicopathological confrontation.

Acta Neurol Belg. 2006 Sep;106(3):142-6

Clinical characteristics and long term prognosis in early onset multiple sclerosis.

J Neurol. 2006 Jun;253(6):720-3. Epub 2006 Mar 6.

Presentaties

Evoked Potentials, EEG opleiding – Epilepsie Liga Vlaanderen.

CIDP, een update.

18/12/2020
Brugge

Repetitieve zenuwstimulatie en inspanningstesten.

03/12/2020
Gent

“Cerebral cavernous malformations”.

06/11/2020
Brugge

Presentatie VVN.

‘Fluoxetine in MS’.

04/04/2019
Brussel

Deciphering morphology of Evoked Potentials.

16-17/05/2019
Groningen - Hoogkerk

The BELTRIMS registry: a unique Belgian registry on real-world safety and efficacy data of MS patients treated with new DMTs in Belgium.

01/01/2018
Baveno, Italy

‘Alzheimer 2016: advances concerning diagnosis and treatment of Alzheimer’s disease and related disorders’.

10/12/2016
Belgian Neurological Society and Belgian Dementia Council (BeDeCo)

Predictive parameters for the effect of botulinum neurotoxin infiltrations in chronic migraine.

01/01/2016
Brugge

Botulinum toxin infiltrations for chronic migraine are efficacions and safe: the Bruges experience.

01/01/2016
Brugge

New treatment strategies in pediatric neurology.

24/04/2015
Gent

ee broers met progressieve ataxie na 20-jarige leeftijd t.g.v. een recent ontdekte genetische aandoening.

26/03/2015
UZ Gent

Clues to Molecular Genetic Diagnosis in Malformations of Cortical Development.

30/01/2015
Brugge

Botulinum toxin infiltrations for chronic migraine are efficacious and safe : the Bruges experience.

01/10/2014
Gent

Predictive parameters for the effect of botulinum toxin infiltrations in chronic migraine.

01/09/2014
Copenhagen

Pathogenic mutations in the mitochondrial alanyl tRNA synthetase (AARS2) gene of an adult patient.

15-19/06/2014
Finland

The search for the unknown gene: from symptomatology to causative gene defect. Recent advances in neurogenetics, illustrated with practice examples.

21/02/2014
AZ Sint-Jan te Brugge

Development of an S-G2 micronucleus assay for the detection of in vitro chromosomal radiosensitivity in high-risk women subjected to early mammography screening for breast cancer.

10/2013
Abstract on 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine" October 2013 , Crete, Greece.

Round Table on sulthiame in childhood epilepsy.

25-28/09/2013
10th European Paediatric Neurology Society Congress 2013 - 25-28 September 2013 – Brussels.

Parallel session on Fetal and Neonatal Neurology.

25-28/09/2013
10th European Paediatric Neurology Society Congress 2013 - 25-28 September 2013 – Brussels.

Short case report: Aicardi syndrome.

25-28/09/2013
10th European Paediatric Neurology Society Congress 2013 - 25-28 September 2013 – Brussels.

Update Mitochondriale Aandoeningen.

29/03/2013
Wetenschappelijke stafvergadering van de dienst neurologie van het AZ Sint-Jan te Brugge op vrijdag 29/3/2013.

Normalisation of PET hypometabolism after treatment in NMDA-receptor antibody encephalitis.

01/06/2012
Dublin

Normalisation of PET hypometabolism after treatment in NMDA-receptor antibody encephalitis.

01/05/2012
Berlin

Normalisation of PET hypometabolism after treatment in NMDA-receptor antibody encephalitis.

01/01/2012
Berlin

Neurons generated from APP/APLP1/APLP2 triple knockout embryonic stem cells behave normally in vivo: no evidence for a cell autonomous role of APP in neuronal differentiation.

01/03/2010
Thessaloniki

Neuronal differentiation of APP/APLP1/APLP2 triple knockout embryonic stem cells.

01/07/2008
Chicago

Neuronal differentiation of APP/APLP1/APLP2 triple knockout embryonic stem cells.

01/11/2007
San Diego

Neuronal cultures derived from mouse embryonic stem cells as models for neurodegenerative diseases.

01/08/2007
Brussel

Neuronal cultures derived from mouse embryonic stem cells as models for neurodegenerative diseases.

01/10/2006
Atlanta

Familial migraine with aura and partial epilepsy involving posterior brain regions caused by a mutation in SLC4A4, a sodium bicarbonate cotransporter gene.

01/10/2005
Washington

Screening for CLCN2 and GABRA1 Mutations in Juvenile Myoclonic Epilepsy Patients.

01/04/2005
Miami

Modifiers of the neuropathological phenotype and the classification of Creutzfeldt-Jakob Disease.

01/01/2002
Helsinki
Back To Top