Als eerste in Vlaanderen digitaal met orderaanvraagprocedure en transfusiemanagement

Als eerste in Vlaanderen digitaal met orderaanvraagprocedure en transfusiemanagement

Van handhygiëne tot duidelijke en correcte communicatie, patiëntveiligheid is te allen tijde een topprioriteit binnen een ziekenhuis. Omdat onderzoek uitwees dat fouten in het labogebeuren voor 60% te wijten zijn aan misstappen in de preanalytische fase, digitaliseerde campus Henri Serruys als eerste ziekenhuis in Vlaanderen zowel zijn orderaanvraagprocedure als zijn transfusiemanagement.

Dienst Laboratoriumgeneeskunde voortrekker in Europees cardiovasculair preventiebeleid

Dienst Laboratoriumgeneeskunde voortrekker in Europees cardiovasculair preventiebeleid

Op 25 en 26 september 2014 organiseerden de European Atherosclerosis Society (EAS) en de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) hun eerste gemeenschappelijke symposium in het concertgebouw van Brugge, de “Atherosclerosis and Cardio-Endocrine Biomarkers Course”. Prof. dr. Michel Langlois trad op als voorzitter namens de Belgian Lipid Club en de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Internationale opinieleiders gaven er – voor een multidisciplinair publiek van endocrinologen, cardiologen, huisartsen, klinisch biologen en laboratoriumtechnologen – hun visie over nieuwe biomerkers voor het management van dyslipidemie en de preventie van atherosclerose en cardiovasculaire ziekte. Hierna volgt een verslag van enkele relevante presentaties voor de klinische praktijk.

Medical mystery: man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten

Medical mystery: man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten

Een 35-jarige man komt op consultatie met ademhalingsgebonden pijn in het rechterhypochondrium. De pijn is er sinds een tweetal weken en straalt uit naar de rechterschouder. Bij navraag vermeldt de patiënt een gewichtsverlies van 17 kg op vier maanden tijd, hoewel hij zijn eetlust bewaarde, en ook nachtzweten zonder duidelijke koorts.

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Twee à vier procent van alle pasgeborenen heeft een min of meer ernstige aangeboren misvorming. De huidige prenatale diagnostiek probeert zo vroeg mogelijk in de zwangerschap genetische afwijkingen met mentale handicaps of aangeboren misvormingen op … Lees meer

Respiratoire virologie – Wie zoekt, die vindt

Respiratoire virologie – Wie zoekt, die vindt

Acute luchtweginfectie is het meest wijdverspreide type van acute infectie bij kinderen en volwassenen, en een significante oorzaak van ziekte bij immuungecompromitteerde patiënten. In 2002 waren respiratoire infecties verantwoordelijk voor 18% van de mortaliteit wereldwijd bij kinderen onder vijf jaar; diarree (15%) en malaria (11%) vormden de twee daaropvolgende belangrijkste oorzaken. Respiratoire infecties lokken niet enkel een toename van mortaliteit uit, maar veroorzaken eveneens een verhoogde morbiditeit in deze leeftijdsklasse.

Een snelle DNA-analyse voor de opsporing van foetale chromosoomafwijkingen

Een snelle DNA-analyse voor de opsporing van foetale chromosoomafwijkingen

De triple en eerste trimester-screeningtesten, het uitgebreide echografische onderzoek en de leeftijd van de zwangere vrouw bepalen in sterke mate of er een verhoogd risico is op een numerieke chromosoomafwijking bij het ongeboren kind. Voor een snelle diagnose van de meest frequente foetale chromosoomafwijkingen werd recent een DNA-testmethode ontwikkeld, gebaseerd op de polymerase kettingreactie (PCR, Polymerase Chain Reaction).

Nieuwe laboratorium­benaderingen voor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Nieuwe laboratorium­benaderingen voor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Op 20 oktober 2007 vond in Brugge het Symposium van de Belgian Lipid Club (BLC) plaats, georganiseerd door dr. M. Langlois van het Laboratorium Klinische Scheikunde van AZ Sint­Jan AV en Prof. V. Blaton. Naast enkele toonaangevende opinieleiders (Prof. P. Lansberg en Prof. J. Kastelein van het departement Vasculaire Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam, Prof. G. De Backer van de Universiteit Gent en Prof. L. Van Gaal van de Universiteit Antwerpen) gaven zij er een presentatie over nieuwe benaderingenvoor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Kwaliteitscontrole: een label voor het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Kwaliteitscontrole: een label voor het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Sinds juni 2006 heeft de voormalige ‘Fertiliteitskliniek’ in AZ Sint-Jan AV Brugge een volledig nieuwe infrastructuur. Dat werd mee bereikt door de vruchtbare samenwerking met AZ Sint-Lucas te Brugge (Associatie B.I.R.T.H. – Bruges Institute for Reproductive Technology and Health), AZ Groeninge te Kortrijk (Associatie Centrum MBV West-Vlaanderen) en de satellietziekenhuizen uit de regio’s West- en OostVlaanderen. Het nieuwe ‘Centrum Reproductieve Geneeskunde’ (CRG) vindt u nu op de de tweede verdieping boven de Spoeddienst. Het CRG bestaat uit een polikliniek en een hiervan gescheiden, gesloten laboratorium. Dit laboratorium biedt alle technieken en procedures voor reproductieve geneeskunde, conform het aantal ingrepen en de actuele medisch-wetenschappelijke inzichten.

Innovatie in het lab toxicologie: TDM van immunosuppressiva met LC-MSMS

Innovatie in het lab toxicologie: TDM van immunosuppressiva met LC-MSMS

Therapeutische drug monitoring (TDM) van immunosuppressiva is essentieel om de farmacologische respons en het uiteindelijke resultaat van (orgaan)transplantaties te verbeteren. Bloedconcentraties moeten accuraat gemeten worden om een efficiënte en veilige therapie te garanderen, gezien de lage therapeutische index van de gebruikte geneesmiddelen (toxische/therapeutische dosis). Bovendien is er een risico op ernstige nevenwerkingen bij overdosering en transplantaatrejectie bij onderdosering.

Weefselbank AZ Sint-Jan AV bij FDA geregistreerd voor afname van hematopoiëtische stamcellen uit beenmerg en bloed

Weefselbank AZ Sint-Jan AV bij FDA geregistreerd voor afname van hematopoiëtische stamcellen uit beenmerg en bloed

Onlangs behaalde de Bloedtransfusiedienst van het Laboratorium Hematologie van AZ Sint-Jan AV de ISO 9001- erkenning. Daarmee is ze de eerste Vlaamse bloedinstelling die een dergelijke erkenning geniet. Bovendien kreeg de Weefselbank een FDA-registratie voor de afname van hematopoiëtische stamcellen. Daarmee bewijst AZ Sint-Jan AV dat zij niet afwacht tot de overheid de zorgsector strengere kwaliteitsnormen oplegt maar haar patiënten en artsen nu al de beste kwaliteit biedt, vinden dr. Johan Billiet, dr. Arnold Criel en industrie-apotheker Dimitri Dehenau.

Baanbrekende acrosinetest voorspelt fertilisatiegraad

Baanbrekende acrosinetest voorspelt fertilisatiegraad

Bij routinesperma-analyse worden discrepanties vastgesteld tussen de acrosineactiviteit en de acrosomale morfologie van het sperma. Deze tegenstrijdige bevindingen werden aan AZ Sint-Jan AV geëvalueerd bij diagnostisch onderzoek van 107 infertiele echtparen geselecteerd voor in vitro fertilisatie (IVF). Uit deze studie bleek dat de acrosineactiviteit de fertilisatiegraad van het sperma kan voorspellen, en dit onafhankelijk van de morfologie van de spermacellen.

“Diagnostic tools in meningo-encephalitis”

UZB Jette
2-3/12/2016

Urgenties in de laboratoriumhematologie.

Brugge
01/12/2016

“Versant HCV Genotype 2.0 assay (LiPA) misclassifies the circulating HCV recombinant RF1_2k/1b in genotype 2 patients”

Boston
11-15/11/2016

“Viral Respiratory Tract infections in immunocompromised patients”

Brugge
22/10/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Seraing
14/10/2016

“Prospective study in Belgian children hospitalized with RSV related lower respiratory tract infections: characterization of viral and clinical symptoms kinetics confirms a correlation between RSV viral load and disease severity.”

Patagonia, Argentina
28/09-01/10/2016

“Dyslipidemia- New clinical concepts and diagnostic tools”

Warschau
23/09/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Warschau
21-24/09/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Warschau, Polen
21/09/2016

“Focus diagnostics Simplexa™ Flu A/B & RSV versus multi-parameter customized respiratory Taqman® Array Card in immunocompromised patients”

Lisbon, Portugal
14-17/09/2016

“Characterization of clinical and viral kinetics in children hospitalized with respiratory syncytial virus related lower respiratory tract infections”

London
3-7/09/2016

“Etiology of community-acquired respiratory infection & New Diagnostic Methods in Viral RTI”

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
24/05/2016

INVLOED VAN NOAC’s OP ROUTINE EN SPECIALE STOLLINGSTESTEN.

Brussel
12/05/2016

Monoclonale B-cellymfocytose.

Brugge
23/04/2016

Urgenties in de laboratoriumhematologie.

Brussel
19/04/2016

“Heads or tails: genotyping of Hepatitis C Virus concerning the 2k/1b recombinant”

Amsterdam
8-12/04/2016

“Versant HCV Genotype 2.0 assay (LiPA) misclassifies the circulating HCV recombinant RF1_2k/1b in genotype 2 patients”

Brussel
18-20/02/2016

The conundrum of hematocrit measurements on hematopoietic progenitor cell apheresis products: differences between cell counters.

La Hulpe
29/01/2016

Evaluation of the Red Blood Cell Advanced Software Application on the CellaVision DM96.

La Hulpe
29/01/2016

STANDARDIZATION OF MRD DETECTION IN CML BY USE OF A PEER GROUP CONVERSION FACTOR

Stockholm
01/01/2013

“Haptoglobin genotype and risk markers of cardiovascular disease”

Denemarken
27/09/2013

Comparison of two extraction devices for determination of faecal calprotectin on ImmunoCAP250

Milaan
19/05/2013

Serum amyloid A is independently related to apolipoprotein A-I but not to HDL-cholesterol in patients with angina pectoris

Milaan
19/05/2013

Accuracy of three automated 25-hydroxyvitamin D immunoassays compared to ID-XLC-MSMS in haemodialysis patients

Milaan
19/05/2013

Accuracy of three automated immunoassays compared to ID-XLC-MSMS for the measurement of 25-hydroxyvitamin D in haemodialysis patients

Gent
20/10/2012

jaarlijks symposium CRG

Brugge
13/06/2012

16éme Journée de Biologie Clinique

Brussel
12/05/2012

EliA™ CTD screen: enzyme fluoroimmunoassay for ANA detection

Granada
09/05/2012

Symposium KBVKC, EAS Guidelines for dyslipidemia management

Groot-Bijgaarden
03/05/2012

Toon meer

“Analytical and clinical comparison of Elecsys Syphilis (Roche®) – Architect Syphilis TP and Reformulated Architect Syphilis TP (Abbott®) assay”

Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases 2016; DMID-16-734R2
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile-a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Eur Heart J. 2016;37:1944-58
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Fasting Is Not Required for Determination of a Lipid Profile: Clinical and Laboratory Implications Including Flagging at Desirable Concentration Cutpoints.

Clin Chem. 2016;62:930-46.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

How Well Do Laboratories Adhere to Recommended Clinical Guidelines for the Management of Myocardial Infarction: The CARdiac MArker Guidelines Uptake in Europe Study (CARMAGUE).

Clin Chem. 2016;62:1264-71.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Could accreditation bodies facilitate the implementation of medical guidelines in laboratories?

Clin Chem Lab Med. 2016 [Epub ahead of print]
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Therapeutic drug monitoring of meropenem in necrotizing enterocolitis: a challenge”.

Case Reports in Infectious Diseases 2016; 2016: 6207487.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Heads or tails: genotyping of Hepatitis C Virus concerning the 2k/1b circulating recombinant form”.

International Journal of Molecular Sciences (Int J Mol Sci) 2016, 17(9),1384; doi:10.3390/ijms17091384
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Mycoplasma hominis: more than just an innocent bystander”.

Journal of Antimicrobial Agents (J Antimicro). 2(2):114. doi:10.4172/2472-1212.1000114
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Acquired thrombin and FV inhibitors upon aortic bioprosthetic valve replacement.

Haemophilia. 2014 Jul;20(4):e354-6. doi: 10.1111/hae.12469.
01/07/2014

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

HDL-gerichte therapieën: behandeling van een risicofactor of make-up van een risicomerker?

ISBN 978-90-81054-26-3 Transmed Medical Communications 2013 pp. 29-46.
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Serum amyloid A is independently related to apolipoprotein A-I but not to HDL-cholesterol in patients with angina pectoris Clin Biochem.

2013 [Epub ahead of print].
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Comparison of two immunoassays for measurement of faecal calprotectin in detection of Inflammatory Bowel Disease: (pre)-analytical and diagnostic performance characteristics.

Clin Chem Lab Med 2013 (in press).
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Guideline from the European Atherosclerosis Society: clinical view on laboratory checklist and issues

Biochimica clinica 2013; 375(Suppl.):S36
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Critical review of laboratory investigations in clinical practice guidelines: proposals for the description of investigation.

Clin Chem Lab Med. 2013; 51:1217-26.
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Pseudonephritis is Associated With High Urinary Osmolality and High Specific Gravity in Adolescent Soccer Players.

Pediatr Exerc Sci. 2013; 25:360-9
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

A genome-wide association study identifies rs2000999 as a strong genetic determinant of circulating haptoglobin levels

PLoS ONE 2012;7:e32327
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Postanalytical opportunities of lipid and lipoprotein testing:laboratory approaches for predicting and managing risk of cardiovascular disease

Clin Chem Lab Med (invited article) 2012; 50:1169–1181.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

The haptoglobin phenotype influences the risk of cutaneous squamous cell carcinoma in kidney transplant patients

J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26:566-71.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Circulating apoptotic endothelial cells and apoptotic endothelial microparticles independently predict the presence of cardiac allograft vasculopathy

60(4): 324-31
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Toon meer