Als eerste in Vlaanderen digitaal met orderaanvraagprocedure en transfusiemanagement

Als eerste in Vlaanderen digitaal met orderaanvraagprocedure en transfusiemanagement

Van handhygiëne tot duidelijke en correcte communicatie, patiëntveiligheid is te allen tijde een topprioriteit binnen een ziekenhuis. Omdat onderzoek uitwees dat fouten in het labogebeuren voor 60% te wijten zijn aan misstappen in de preanalytische fase, digitaliseerde campus Henri Serruys als eerste ziekenhuis in Vlaanderen zowel zijn orderaanvraagprocedure als zijn transfusiemanagement.

Dienst Laboratoriumgeneeskunde voortrekker in Europees cardiovasculair preventiebeleid

Dienst Laboratoriumgeneeskunde voortrekker in Europees cardiovasculair preventiebeleid

Op 25 en 26 september 2014 organiseerden de European Atherosclerosis Society (EAS) en de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) hun eerste gemeenschappelijke symposium in het concertgebouw van Brugge, de “Atherosclerosis and Cardio-Endocrine Biomarkers Course”. Prof. dr. Michel Langlois trad op als voorzitter namens de Belgian Lipid Club en de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Internationale opinieleiders gaven er – voor een multidisciplinair publiek van endocrinologen, cardiologen, huisartsen, klinisch biologen en laboratoriumtechnologen – hun visie over nieuwe biomerkers voor het management van dyslipidemie en de preventie van atherosclerose en cardiovasculaire ziekte. Hierna volgt een verslag van enkele relevante presentaties voor de klinische praktijk.

Medical mystery: man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten

Medical mystery: man met ademhalingsgebonden pijn, gewichtsverlies en nachtzweten

Een 35-jarige man komt op consultatie met ademhalingsgebonden pijn in het rechterhypochondrium. De pijn is er sinds een tweetal weken en straalt uit naar de rechterschouder. Bij navraag vermeldt de patiënt een gewichtsverlies van 17 kg op vier maanden tijd, hoewel hij zijn eetlust bewaarde, en ook nachtzweten zonder duidelijke koorts.

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Twee à vier procent van alle pasgeborenen heeft een min of meer ernstige aangeboren misvorming. De huidige prenatale diagnostiek probeert zo vroeg mogelijk in de zwangerschap genetische afwijkingen met mentale handicaps of aangeboren misvormingen op … Lees meer

Respiratoire virologie – Wie zoekt, die vindt

Respiratoire virologie – Wie zoekt, die vindt

Acute luchtweginfectie is het meest wijdverspreide type van acute infectie bij kinderen en volwassenen, en een significante oorzaak van ziekte bij immuungecompromitteerde patiënten. In 2002 waren respiratoire infecties verantwoordelijk voor 18% van de mortaliteit wereldwijd bij kinderen onder vijf jaar; diarree (15%) en malaria (11%) vormden de twee daaropvolgende belangrijkste oorzaken. Respiratoire infecties lokken niet enkel een toename van mortaliteit uit, maar veroorzaken eveneens een verhoogde morbiditeit in deze leeftijdsklasse.

Een snelle DNA-analyse voor de opsporing van foetale chromosoomafwijkingen

Een snelle DNA-analyse voor de opsporing van foetale chromosoomafwijkingen

De triple en eerste trimester-screeningtesten, het uitgebreide echografische onderzoek en de leeftijd van de zwangere vrouw bepalen in sterke mate of er een verhoogd risico is op een numerieke chromosoomafwijking bij het ongeboren kind. Voor een snelle diagnose van de meest frequente foetale chromosoomafwijkingen werd recent een DNA-testmethode ontwikkeld, gebaseerd op de polymerase kettingreactie (PCR, Polymerase Chain Reaction).

Nieuwe laboratorium­benaderingen voor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Nieuwe laboratorium­benaderingen voor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Op 20 oktober 2007 vond in Brugge het Symposium van de Belgian Lipid Club (BLC) plaats, georganiseerd door dr. M. Langlois van het Laboratorium Klinische Scheikunde van AZ Sint­Jan AV en Prof. V. Blaton. Naast enkele toonaangevende opinieleiders (Prof. P. Lansberg en Prof. J. Kastelein van het departement Vasculaire Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam, Prof. G. De Backer van de Universiteit Gent en Prof. L. Van Gaal van de Universiteit Antwerpen) gaven zij er een presentatie over nieuwe benaderingenvoor de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Kwaliteitscontrole: een label voor het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Kwaliteitscontrole: een label voor het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Sinds juni 2006 heeft de voormalige ‘Fertiliteitskliniek’ in AZ Sint-Jan AV Brugge een volledig nieuwe infrastructuur. Dat werd mee bereikt door de vruchtbare samenwerking met AZ Sint-Lucas te Brugge (Associatie B.I.R.T.H. – Bruges Institute for Reproductive Technology and Health), AZ Groeninge te Kortrijk (Associatie Centrum MBV West-Vlaanderen) en de satellietziekenhuizen uit de regio’s West- en OostVlaanderen. Het nieuwe ‘Centrum Reproductieve Geneeskunde’ (CRG) vindt u nu op de de tweede verdieping boven de Spoeddienst. Het CRG bestaat uit een polikliniek en een hiervan gescheiden, gesloten laboratorium. Dit laboratorium biedt alle technieken en procedures voor reproductieve geneeskunde, conform het aantal ingrepen en de actuele medisch-wetenschappelijke inzichten.

Innovatie in het lab toxicologie: TDM van immunosuppressiva met LC-MSMS

Innovatie in het lab toxicologie: TDM van immunosuppressiva met LC-MSMS

Therapeutische drug monitoring (TDM) van immunosuppressiva is essentieel om de farmacologische respons en het uiteindelijke resultaat van (orgaan)transplantaties te verbeteren. Bloedconcentraties moeten accuraat gemeten worden om een efficiënte en veilige therapie te garanderen, gezien de lage therapeutische index van de gebruikte geneesmiddelen (toxische/therapeutische dosis). Bovendien is er een risico op ernstige nevenwerkingen bij overdosering en transplantaatrejectie bij onderdosering.

Weefselbank AZ Sint-Jan AV bij FDA geregistreerd voor afname van hematopoiëtische stamcellen uit beenmerg en bloed

Weefselbank AZ Sint-Jan AV bij FDA geregistreerd voor afname van hematopoiëtische stamcellen uit beenmerg en bloed

Onlangs behaalde de Bloedtransfusiedienst van het Laboratorium Hematologie van AZ Sint-Jan AV de ISO 9001- erkenning. Daarmee is ze de eerste Vlaamse bloedinstelling die een dergelijke erkenning geniet. Bovendien kreeg de Weefselbank een FDA-registratie voor de afname van hematopoiëtische stamcellen. Daarmee bewijst AZ Sint-Jan AV dat zij niet afwacht tot de overheid de zorgsector strengere kwaliteitsnormen oplegt maar haar patiënten en artsen nu al de beste kwaliteit biedt, vinden dr. Johan Billiet, dr. Arnold Criel en industrie-apotheker Dimitri Dehenau.

Baanbrekende acrosinetest voorspelt fertilisatiegraad

Baanbrekende acrosinetest voorspelt fertilisatiegraad

Bij routinesperma-analyse worden discrepanties vastgesteld tussen de acrosineactiviteit en de acrosomale morfologie van het sperma. Deze tegenstrijdige bevindingen werden aan AZ Sint-Jan AV geëvalueerd bij diagnostisch onderzoek van 107 infertiele echtparen geselecteerd voor in vitro fertilisatie (IVF). Uit deze studie bleek dat de acrosineactiviteit de fertilisatiegraad van het sperma kan voorspellen, en dit onafhankelijk van de morfologie van de spermacellen.

Infectiepreventie op de werkvloer in Covid tijden. Financiële impact van de Covid-crisis op de werking van het ziekenhuis.

Brugge
15/06/2020

Update Covid 19 Webinar AZ St Jan Brugge (deel infectiepreventie).

Brugge
28/04/2020

Webinar HABO vzw: “COVID-19 Labodiagnostiek: een overzicht van de meest courante testmethoden”.

Brugge
03/12/2020

Webinar AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: COVID-19.

28/04/2020

“Hepatitis E Virus Genotype 3 subtype dependent clinical outcomes in Belgium 2010-2018“.

Parijs
18-21/04/2020

Casuistiek flowcytometrie.

NVC/SKML congres (virtueel)
26/11/2020

Comparative Evaluation of Automated Mechanical Tissue Dissociation for Flow Cytometric Analysis.

RBSLM congres (virtueel)
20/11/2020

Challenging diagnostic assessment of germline RUNX1 variants in myeloid malignancies: a case report of a patient presenting with a novel RUNX1 variant.

EHA (virtueel)
01//07/2020

Immunophenotypic and molecular features of cuplike morphology in AML.

La Hulpe
14/02/2020

Donor cell-derived acute myeloid leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: molecular confirmation by next-generation sequencing.

La Hulpe
14/02/2020

Comparative evaluation of automated mechanical tissue dissociation for flow cytometric analysis.

01/01/2020

CHALLENGING DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF GERMLINE RUNX1 VARIANTS IN MYELOID MALIGNANCIES: A CASE REPORT OF A PATIENT PRESENTING WITH A NOVEL GERMLINE RUNX1 VARIANT.

Brugge
21/06/2020

Immunophenotypic and molecular phenotyping of cup-like morphology in AML.

Brussel
14/02/2020

Donor cell-derived acute myeloid leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: molecular confirmation by next-generation sequencing.

Brussel
14/02/2020

Early relapse detection after allogeneic stem cell transplantation by chimerism analysis based on Next Generation Sequencing of insertion/deletion polymorphisms.

Glasgow UK
29/04/2020

CASE REPORT: SPURIOUSLY HIGH VITAMIN A AND E LEVELS DUE TO HYPERLIPIDEMIA.

Virtual RBSLM Annual Meeting (Royal Belgian Society of Laboratory Medicine)
26/10/2020

Lipid testing in 2020.

Webinar CCA (Clin Chim Acta)
04/06/2020

Sessie “Viral respiratory infections: diagnostic options & epidemiology”

Dolce La Hulpe
30/11/2019

“Application of multi-parameter screening for the diagnosis of infectious diseases”

Evergem
26/09/2019

AB-BeleidsSymposium: “Nieuwe anti-infectieuze therapie anno 2019” “Update over virale en fungale infecties: diagnostische testen”

Brugge
18/06/2019

“Non-influenza viruses associated with Severe Acute Respiratory Infections during influenza seasons 2015/2016 to 2017/2018, Belgium”

Stockholm, Sweden
27-29/11/2019

“Increased prevalence of macrolide-resistant Mycoplasma genitalium after initiation of HIV pre-exposure prophylaxis”

Washington, USA
02-06/10/2019

“RSV infection in hospitalized adults with severe acute respiratory infection during four influenza seasons in Belgium: prevalence, subtype distribution, risk factors and outcome”

Amsterdam
13-16/04/2019

“COMPARISON OF THE REALSTAR® QUANTITATIVE PCR KIT AND A LABORATORY DEVELOPED SEMI-QUANTITATIVE PCR FOR THE DETECTION OF PNEUMOCYSTIS JIROVECII IN RESPIRATORY SAMPLES”

Brussel
15/11/2019

“Epidemiology of Pneumocysits jirovecii pneumonia and (non-)use of prophylaxis in three tertiary care hospitals”.

Nice, France
11-14/10/2019

“Evaluation of the Altona RealStar® Pneumocystis jirovecii PCR kit 1.0 for quantitative detection of Pneumocystis jirovecii in various sample types”.

Noordwijk aan Zee, Nederland
09-11/10/2019

“Enterovirus surveillance of 2018 reveals an upsurge of EV-D68 in Belgium”.

Copenhagen, Denmark
11-14/09/2019

“Epidemiology of human respiratory syncytial virus circulating in Belgium between 2011 and 2019” -abstract ID 241.

Copenhagen, Denmark
11-14/09/2019

“RUBELLA SEROLOGY IN BELGIUM: WHAT’S IN A NUMBER?”

Copenhagen, Denmark
11-14/09/2019

“Viral Compartmentalization and Rapid Evolution of Drug-resistant Herpes Simplex Virus (HSV-1) Infection in a Hematopoietic Stem Cell Transplant (HSCT) Patient.

Baltimore, Maryland, USA
12-15/05/2019

“Epidemiology and Clinical Impact of Respiratory Pathogens in Symptomatic Immunocompromised Patients: a Two-center Study using a Multi-parameter Customized Respiratory Taqman Array Card”.

Amsterdam
13-16/04/2019

“Evaluation of the FilmArray Meningitis/Encephalitis panel in routine setting: a Belgian multicenter study”.

Amsterdam
13-16/04/2019

“Diagnostic characteristics of the recently commercialized OLM AspLFD lateral flow device in hematology patients: a multicenter study”.

Amsterdam
13-16/04/2019

“Improving the diagnostic performance of the newly commercialized IMMY Aspergillus galactomannan lateral flow assay using digital readout”.

Amsterdam
13-16/04/2019

“Bordetella pertussis seroprevalence in Belgian adults aged 40-59 years, 2017”.

Brussel
09-12/04/2019

TTP: diagnose, behandeling en FU.

Antwerpen
10/10/2019

Digitale microscopie.

Brugge
08/10/2019

Digitale microscopie.

Kortrijk
26/03/2019

Anemie.

Brugge
09/02/2019

Vernieuwingen in de stamcelbank.

Brugge
06/11/2019

Plaats van mutatieanalyse bij donorselectie: 2 voorbeelden.

Drongen
17/10/2019

Celvrij DNA: nieuwe diagnostische mogelijkheden.

Brugge
09/02/2019

Clonal hematopoiesis.

Brugge
08/02/2019

Droplet Digital PCR Phasing (DROP-PHASE): A Novel Method for Straightforward Detection of BCR-ABL1 Compound Mutations in Tyrosine Kinase Inhibitors Resistant Chronic Myeloid Leukemia (CML) and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL).

Orlando
07-10/12/2019

Results from the LIME survey ANA methodology. Sciensano symposium. The importance of harmonization in ANA testing. Latest progress of harmonization initiatives.

Antwerpen
22/11/2019

14th Dresden symposium on autoantibodies. 5th International Consensus on ANA Pattern (ICAP) Workshop 4th International Autoantibody Standardization (IAS) Workshop.

Dresden
10-13/09/2019

Update on Dyslipidaemia Guidelines and the rationale of Cardiovascular Disease Biomarker.

Barcelona
23/05/2019

Casuistiek

Zwolle, Nederland
22/11/2018

Ogata-score berekening adhv de Lymphoid Screening Tube (LST) in de diagnose van MDS.

Woerden, Nederland
05/06/2018

Trainee breakfast panel.

Brussel
11/05/2018

Vergelijking HPLC toestellen voor screening hemoglobinopathieën.

Aalter
02/05/2018

GENE PANEL ANALYSIS BY NEXT GENERATION SEQUENCING FOR THE DETECTION OF CLONAL HAEMATOPOIESIS IN IDIOPATHIC CYTOPENIA OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE (ICUS) AND MYELODYSPLASTIC SYNDROME (MDS).

Stokholm, Zweden
14/06/2018

Case report: regular plasmapheresis in hyperchylomicronemia.

Valencia, Spanje
13/06/2018

Comparison between Spectra optia® CMNC and MNC protocol for autologous peripheral blood stem cell collections.

Valencia, Spanje
13/06/2018

Principes van hemostase in vitro.

Brussel
19/04/2018

Validation of first trimester non-invasive fetal RhD genotyping for targeted antenatalo anti-D prophylaxis.

La Hulpe
02/02/2018

Evaluation of the CellaVision DM96 Advanced RBC Application for screening and follow-up of malaria infection.

La Hulpe
02/02/2018

Diagnostic utility of the Lymphoid Screening Tube for Ogata score calculation in MDS investigation.

La Hulpe
02/02/2018

Bloed en beenmerg bij MDS.

Sijsele
27/01/2018

Een handvol Neurotrope Virussen.

Brugge
19/10/2018

“Application of multiparameter screening & Taqman Array Card for the diagnosis of infectious diseases”

UZ Gent
04/12/2018

“Hepatitis E virus-associated haemophagocytic lymphohistiocytosis“.

Brussel
20/12/2018

“Overzicht diagnostiek CZS infecties”.

Gent
23/10/2018

“Update in diagnostiek van SOA’s met nadruk op syphilis & M.genitalium”.

Moorsel
06/09/2018

“Microbiological tools for CNS infections” (“Microbiologie voor de neuroloog”).

24/03/2018

“Evaluation of Simplexa™ C. difficile Direct assay for rapid diagnosis of Clostridium difficile infection compared to a multi-parameter customized respiratory TaqMan® array card”.

Brussel
16/11/2018

“Circulating strains of Human respiratory syncytial virus in Belgium during seven consecutive respiratory seasons (2011-2018)”.

Asheville, USA
31-04/10-11/2018

“Incidence and Clinical Relevance of Human Bocavirus (HBoV) Infections in Pediatric Patients”.

Athens, Greece
23-26/09/2018

“Evaluation of Alere™ i for rapid detection of RSV and influenza A&B compared to a multi-parameter customized respiratory TaqMan® array card”.

Athens, Greece
23-26/09/2018

“Decentralized Universal Neonatal Cytomagalovirus screening in Ghent and Bruges, Belgium”

Brussel
14-15/05/2018

Problematiek van multi-resistente bacteriën.

Brugge
06/03/2018

Uitbraak van een multi-resistente Acinetobacter baumannii op Intensieve Zorgen. Antimicrobial resistance – AMR The difference we must make together.

Brussel
09/03/2018

Progress in antigen excess detection.

Antwerpen
31/05/2018

Total complement activity (CH50): evaluation of thermostability and comparison of 2 liposome based assays OPtilite The Binding Site versus Autokit Wako.

Lissabon
01/01/2018

Analytical performance of the single well titer function of NOVA View: good enough to omit ANA IIF titer analysis?

Lissabon
01/01/2018

LOK: Rol van NGS in de diagnostiek en prognose van MDS.

Brugge
25/09/2018

Rol van NGS in de diagnostiek en prognose van MDS.

Oostkamp
11/09/2018

Diagnostic utility of the Lymphoid Screening Tube for Ogata score calculation in MDS investigation.

Brussel
12/05/2018

Chloordioxide en koper-zilver ionisatie in de strijd tegen Legionella, een ervaringsverslag.

10/12/2018

Antibioticagebruik in de thuiszorg vanuit economisch aspect.

08/05/2018

“Diagnostic tools in meningo-encephalitis”

UZB Jette
2-3/12/2016

Urgenties in de laboratoriumhematologie.

Brugge
01/12/2016

“Versant HCV Genotype 2.0 assay (LiPA) misclassifies the circulating HCV recombinant RF1_2k/1b in genotype 2 patients”

Boston
11-15/11/2016

“Viral Respiratory Tract infections in immunocompromised patients”

Brugge
22/10/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Seraing
14/10/2016

“Prospective study in Belgian children hospitalized with RSV related lower respiratory tract infections: characterization of viral and clinical symptoms kinetics confirms a correlation between RSV viral load and disease severity.”

Patagonia, Argentina
28/09-01/10/2016

“Dyslipidemia- New clinical concepts and diagnostic tools”

Warschau
23/09/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Warschau
21-24/09/2016

Evaluation of Four Hemoglobin A1c Instruments.

Warschau, Polen
21/09/2016

“Focus diagnostics Simplexa™ Flu A/B & RSV versus multi-parameter customized respiratory Taqman® Array Card in immunocompromised patients”

Lisbon, Portugal
14-17/09/2016

“Characterization of clinical and viral kinetics in children hospitalized with respiratory syncytial virus related lower respiratory tract infections”

London
3-7/09/2016

“Etiology of community-acquired respiratory infection & New Diagnostic Methods in Viral RTI”

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
24/05/2016

INVLOED VAN NOAC’s OP ROUTINE EN SPECIALE STOLLINGSTESTEN.

Brussel
12/05/2016

Monoclonale B-cellymfocytose.

Brugge
23/04/2016

Urgenties in de laboratoriumhematologie.

Brussel
19/04/2016

“Heads or tails: genotyping of Hepatitis C Virus concerning the 2k/1b recombinant”

Amsterdam
8-12/04/2016

“Versant HCV Genotype 2.0 assay (LiPA) misclassifies the circulating HCV recombinant RF1_2k/1b in genotype 2 patients”

Brussel
18-20/02/2016

The conundrum of hematocrit measurements on hematopoietic progenitor cell apheresis products: differences between cell counters.

La Hulpe
29/01/2016

Evaluation of the Red Blood Cell Advanced Software Application on the CellaVision DM96.

La Hulpe
29/01/2016

STANDARDIZATION OF MRD DETECTION IN CML BY USE OF A PEER GROUP CONVERSION FACTOR

Stockholm
01/01/2013

“Haptoglobin genotype and risk markers of cardiovascular disease”

Denemarken
27/09/2013

Comparison of two extraction devices for determination of faecal calprotectin on ImmunoCAP250

Milaan
19/05/2013

Serum amyloid A is independently related to apolipoprotein A-I but not to HDL-cholesterol in patients with angina pectoris

Milaan
19/05/2013

Accuracy of three automated 25-hydroxyvitamin D immunoassays compared to ID-XLC-MSMS in haemodialysis patients

Milaan
19/05/2013

Accuracy of three automated immunoassays compared to ID-XLC-MSMS for the measurement of 25-hydroxyvitamin D in haemodialysis patients

Gent
20/10/2012

jaarlijks symposium CRG

Brugge
13/06/2012

16éme Journée de Biologie Clinique

Brussel
12/05/2012

EliA™ CTD screen: enzyme fluoroimmunoassay for ANA detection

Granada
09/05/2012

Symposium KBVKC, EAS Guidelines for dyslipidemia management

Groot-Bijgaarden
03/05/2012

Toon meer

Prevention of nosocomial COVID-19: Another challenge of the pandemic.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Apr 23 : 1–2. Published online 2020 Apr 23. doi: 10.1017/ice.2020.166
23/04/2020

“Hepatitis E Virus Genotype 3 subtype dependent clinical outcomes in Belgium 2010-2018“.

Suppl. in Journal of Hepatology 73:S857 August 2020, doi:10.1016/S0168-8278(20)32157-7
01/08/2020

“Successful Outcome of Disseminated Fusarium musae Fungemia with Skin Localization Treated with Liposomal Amphotericin B and Voriconazole in a Patient with Acute Myeloid Leukemia”.

Mycopathologia. 2020 Oct 29. doi: 10.1007/s11046-020-00499-w.
29/10/2020

“Capturing Respiratory Syncytial Virus season in Belgium using influenza Severe Acute Respiratory Infection surveillance network (season 2018-2019)”.

Euro Surveill. 2020;25(39): pii=1900627. https://doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2020.25.39.1900627
01/01/2020

“Comparison of four commercial SARS-Cov-2 IgG immuno-assays in RT-PCR negative patients with suspect CT findings”.

Infection.2020 Sep 10:1-4. doi: 10.1007/s15010-020-01523-3.
10/09/2020

“Incidence, risk factors, timing and outcome of influenza versus Covid-19 associated putative invasive aspergillosis.”

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Sep 9:1-7. doi: 10.1017/ice.2020.460.
09/09/2020

“In Reply to ‘Is SARS-CoV-2 Serology Relevant for Hemodialysis Patients With COVID-19?”

Am J Kidney Dis. 2020 Jun 27:S0272-6386(20)30783-6. doi:10.1053/j.ajkd.2020.06.005
27/06/2020

“IgG Antibody Response to SARS-CoV-2 Infection and Viral RNA Persistence in Patients on Maintenance Hemodialysis “.

American Journal of Kidney Diseases. 2020 Jun 5:S0272-6386(20)30733-2. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.05.009.
05/06/2020

“Epidemiology of Pneumocystis jirovecii Pneumonia and (Non-)use of Prophylaxis”.

Front. Cell. Infect. Microbiol., 15 May 2020. https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00224
15/05/2020

“Prevention of nosociomial Covid-19: another challenge of the pandemic”.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Apr 23:1-2. doi: 10.1017/ice.2020.166.
23/04/2020

“Hepatitis E virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis”.

Acta Clinica Belgica 2020 Feb 24:1-4. doi: 10.1080/17843286.2020.1733179.
24/02/2020

“Evolution, geographic spreading, and demographic distribution of Enterovirus D68”.

BioRxiv, January 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.10.901553
01/01/2020

“What is the risk of missing legionellosis relying on urinary antigen testing solely? A retrospective Belgian multicenter study”.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Apr;39(4):729-734. doi: 10.1007/s10096-019- 03785-8. Epub 2019 Dec 14.PMID: 31838606
01/04/2020

“Prevalence and macrolide resistance of Mycoplasma genitalium after initiation of HIV preexposure prophylaxis”.

Sex Transm Infect. 2020 Jan 2. pii: sextrans-2019-054335. doi: 10.1136/sextrans-2019-054335.
02/01/2020

Evaluation of Next Generation Sequencing based clonality analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangements based on a new interpretation algorithm.

International Journal of Laboratory Hematology 2019;41(2):242-249.
01/01/2019

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

Belgian Journal of Hematology 2019;10:231-40
01/01/2019

Spuriously high MCV in a patient with diabetic ketoacidosis.

Belgian Journal of Hematology 2019;10:250-4
01/01/2019

Malignant progressionof Donor-engrafted Clonal hematopoiesis in sibling recipients after stem cell transplantation.

Blood Advances, Volume 4, Issue 22
24/11/2020

The CCA Special Issue on Cardiovascular Markers.

Clin Chim Acta. 2020 [Editorial] doi: 10.1016/j.cca.2020.10.036
01/01/2020

Update on current practice in laboratory medicine in respect of natriuretic peptide testing for heart failure diagnosis and management in Europe.

The CARdiac MArker Guideline Uptake in Europe (CARMAGUE) study. Clin Chim Acta 2020;511:59-66.
01/01/2020

How well do laboratories adhere to recommended guidelines for dyslipidaemia management in Europe?

The CArdiac MARker Guideline Uptake in Europe (CAMARGUE) study. Chim Acta. 2020;508:267-272.
01/01/2020

Non-HDL Cholesterol or apoB: Which to Prefer as a Target for the Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease?

Curr Cardiol Rep. 2020;22:67.
01/01/2020

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Atherosclerosis 2020;294:46-61.
01/01/2020

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Clin Chem Lab Med. 2020;58:496-517.
01/01/2020

Evolving concepts on the management of dyslipidaemia.

Acta Clin Belg – Int J Clin Lab Med 2020;75:80-90.
01/01/2020

Investigations on the clinical utility of apolipoprotein B measurement: A research priority.

Eur J Prev Cardiol. 2020;27:1252–1254 [Editorial].
01/01/2020

Muscle strength is a major determinant of the blood pressure response to isometric stress testing: the Asklepios population study.

J Hypertens 2020;38:224-234.
01/01/2020

“Serial detection of circulating Mucorales DNA in invasive mucormycosis: a retrospective multicentre evaluation”.

Journal of Fungi 2019. Accepted December 2019
01/12/2019

“A Decade of Enterovirus Genetic Diversity in Belgium”.

J Clin Virol 2019. Oct 25;121:104205. doi: 10.1016/j.jcv.2019.104205.
25/10/2019

“Human bocavirus infection in Belgian children with respiratory tract disease”.

Arch Virol. 2019 Sep 13. doi: 10.1007/s00705-019-04396-6.
13/09/2019

“Toxoplasma gondii-Induced Brachial Plexus Neuropathy after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation”.

Transpl Infect Dis. 2019 Aug 8:e13157. doi: 10.1111/tid.13157.
08/08/2019

“Lateral flow assays for diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in adult hematology patients: a comparative multicenter study”.

Medical Mycology. 2019 Jul 9. doi: 10.1093/mmy/myz079
09/07/2019

“Evaluation of the VIDAS hepatitis E IgM test in a nonendemic region”.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2019. May 6. pii: S0732-8893(18)30567-4. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2019.04.012.
06/05/2019

“Epidemiology and clinical impact of viral, atypical, and fungal respiratory pathogens in symptomatic immunocompromised patients: a two-center study using a multi-parameter customized respiratory Taqman® array card.”

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 May 20. doi: 10.1007/s10096-019-03579-y
20/05/2019

“The development and establishment of the 1st WHO BKV International Standard for nucleic acid based techniques”.

Biologicals. 2019 May 17 doi: 10.1016/j.biologicals.2019.04.004.
17/05/2019

“A case of a surgical-site infection with Staphylococcus condimenti”.

01/01/2019

“Oseltamivir for prophylaxis of influenza in vaccinated hemodialysis patients”

Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Apr;40(4):497-498. doi: 10.1017/ice.2019.11.
01/04/2019

“Diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in hematology patients: Retrospective multicenter evaluation of a novel lateral flow device”.

J Clin Microbiol. 2019 Mar 28;57(4). pii: e01913-18. doi: 10.1128/JCM.01913-18.
28/03/2019

Evaluation of Next Generation Sequencing based clonality analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangements based on a new interpretation algorithm.

International Journal of Laboratory Hematology 2019;41(2):242-249.
01/01/2019

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

Belgian Journal of Hematology 2019;10:231-40
01/01/2019

Spuriously high MCV in a patient with diabetic ketoacidosis.

Belgian Journal of Hematology 2019;10:250-4
01/01/2019

Diagnostic testing in myeloid malignancies by next-generation sequencing: recommendations from the Commission Personalised Medicine.

BELG J HAEMATOL 2019;10(6):241-9
01/01/2019

Targeted next generation DNA sequencing for the detection of clonal haematopoiesis in idiopathic cytopaenia of undetermined significance (ICUS).

BELG J HAEMATOL 2019;10(6):231-40
01/01/2019

Kappa Free Light Chains Is a Valid Tool in the Diagnostics of MS: A Large Multicenter Study.

Multiple Sclerosis Journal, 2019, DOI: 10.1177/1352458519845844
01/01/2019

Bone marrow metastases from a 1p/19q co-deleted oligodendroglioma- a case report.

01/01/2019

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Atherosclerosis 2020 doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.12.005.
01/01/2019

Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.

Clin Chem Lab Med. 2019 doi: 10.1515/cclm-2019-1253.
01/01/2019

Evolving concepts on the management of dyslipidaemia.

Acta Clin Belg – Int J Clin Lab Med 2019 https://doi.org/10.1080/17843286.2019.1702823
01/01/2019

Muscle strength is a major determinant of the blood pressure response to isometric stress testing: the Asklepios population study.

J Hypertens 2020;38:224-234.
01/01/2020

Investigations on the clinical utility of apolipoprotein B measurement: A research priority.

Eur J Prev Cardiol. 2019 doi: 10.1177/2047487319869578
01/01/2019

Evaluation of four hemoglobin separation analyzers for hemoglobinopathy diagnosis.

J Clin Lab Anal. 2018;32:e22224.
01/01/2018

Leukocyte telomere length and diet in the apparently healthy, middle-aged Asklepios population.

Sci Rep. 2018;8:6540.
01/01/2018

Quantifying Atherogenic Lipoproteins: Current and Future Challenges in the Era of Personalized Medicine and Very Low Concentrations of LDL Cholesterol. A Consensus Statement from EAS and EFLM.

Clin Chem. 2018;64:1006-1033.
01/01/2018

The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients.

J Am Coll Cardiol. 2018;72:96-118.
01/01/2018

Which Lipids Should Be Analyzed for Diagnostic Workup and Follow-up of Patients with Hyperlipidemias?

Curr Cardiol Rep. 2018;20:88.
01/01/2018

Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries – The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC).

Atherosclerosis. 2018;277:234-255.
01/01/2018

A Belgian consensus strategy to identify familial hypercholesterolaemia in the coronary care unit and its subsequent cascade screening and treatment: BEL-FaHST (The BELgium Familial Hypercholesterolaemia STrategy).

Atherosclerosis. 2018;277:369-376.
01/01/2018

Evaluation of Four Hemoglobin Separation Analyzers for Hemoglobinopathy Diagnosis.

Journal of Clinical Lab Analysis 2018;32(1)
01/01/2018

Evaluation of the CellaVision DM96 Advanced RBC Application for screening and follow-up of malaria infection.

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2018;90(4):253-256
01/01/2018

Diagnostic utility of the lymphoid screening tube supplemented with CD34 for Ogata score calculation in patients with peripheral cytopenia.

Hematology 2018;24(1):166-172.
01/01/2018

“Urogenital pathogens, associated with Trichomonas vaginalis, among pregnant women in Kilifi, Kenya: A nested case-control approach”

BMC Infectious Diseases - INFD-D-18-00197R3; 2018
01/01/2018

“Disseminated Mycobacterium genavense Infection in an immuno-competent Adult: a case report.”

Clin Microbiol Infect. 2018 Dec;24(12):1355-1356. doi: 10.1016/j.cmi.2018.07.013. Epub 2018 Jul 21.
01/12/2018

“Viral co-infections involving influenza A: changes observed during the 2009 pandemic season.”

Infect Dis Diag Treat. 2018 IDDT-116. doi: 10.29011/IDDT-116. 100016
01/01/2018

“Prevalence and distribution of HCV genotypes in Belgium from 2008 to 2015.”

PLoS ONE 2018;13(12): e0207584
01/01/2018

Isolation of Communicable Diseases.

GUIDE TO INFECTION CONTROL IN THE HOSPITAL CHAPTER 7 - Ed Gonzalo Bearman 2018
01/01/2018

Evaluation of the CellaVision DM96 advanced RBC application for screening and follow-up of malaria infection.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2018 Apr;90(4):253-256. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2017.12.002.
01/04/2018

An unexpected Campylobacter fetus infection.

Infection. 2018 Oct;46(5):729-730. doi: 10.1007/s15010-018-1159-8.
01/10/2018

International consensus on ANA patterns (ICAP): inbedding in het Nederlandse taalgebied.

Laboratoriumgeneeskunde 2018;3:17-26
01/01/2018

Diagnostic thresholds for free light chains in multiple myeloma depend on the assay used.

Leukemia 2018; 32(8):1815-1818
01/01/2018

Antigen excess detection by automated assays for free light chains.

Clin Chem Lab Med 2018; 56(9) e235-e238. doi: 10.1515/cclm-2017-0977
01/01/2018

Analytical performance of the single well titer function of NOVA View: good enough to omit ANA IIF titer analysis?

Clin Chem Lab Med 2018; 56(11):258-261.
01/01/2018

Revised 2017 international consensus on ANCA testing in small vessel vasculitis: support from an external quality assessment.

Ann Rheum Dis 2018 Sept 5; pii: annrheumdis-2018-214078. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-214078. [Epub ahead of print]
01/01/2018

Evaluation of next-generation sequencing-based clonality analysis of T-cell receptor gamma gene rearrangements based on a new interpretation algorithm.

Int J Lab Hematol. 2018 Dec 8.
08/12/2018

Mediastinal Myeloid Sarcoma with TP53 Mutation Preceding Acute Myeloid Leukemia with a PICALM-MLLT10 Fusion.

Acta Haematol 2018;140:97–104
18/09/2018

“Diagnostic Utility of the Lymphoid Screening Tube for Ogata Score Calculation in Patients with Peripheral Cytopenia”.

Hematology. 2018 Dec;24(1):166-172.
01/12/2018

“Analytical and clinical comparison of Elecsys Syphilis (Roche®) – Architect Syphilis TP and Reformulated Architect Syphilis TP (Abbott®) assay”

Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases 2016; DMID-16-734R2
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile-a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Eur Heart J. 2016;37:1944-58
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Fasting Is Not Required for Determination of a Lipid Profile: Clinical and Laboratory Implications Including Flagging at Desirable Concentration Cutpoints.

Clin Chem. 2016;62:930-46.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

How Well Do Laboratories Adhere to Recommended Clinical Guidelines for the Management of Myocardial Infarction: The CARdiac MArker Guidelines Uptake in Europe Study (CARMAGUE).

Clin Chem. 2016;62:1264-71.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Could accreditation bodies facilitate the implementation of medical guidelines in laboratories?

Clin Chem Lab Med. 2016 [Epub ahead of print]
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Therapeutic drug monitoring of meropenem in necrotizing enterocolitis: a challenge”.

Case Reports in Infectious Diseases 2016; 2016: 6207487.
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Heads or tails: genotyping of Hepatitis C Virus concerning the 2k/1b circulating recombinant form”.

International Journal of Molecular Sciences (Int J Mol Sci) 2016, 17(9),1384; doi:10.3390/ijms17091384
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

“Mycoplasma hominis: more than just an innocent bystander”.

Journal of Antimicrobial Agents (J Antimicro). 2(2):114. doi:10.4172/2472-1212.1000114
01/01/2016

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Acquired thrombin and FV inhibitors upon aortic bioprosthetic valve replacement.

Haemophilia. 2014 Jul;20(4):e354-6. doi: 10.1111/hae.12469.
01/07/2014

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

HDL-gerichte therapieën: behandeling van een risicofactor of make-up van een risicomerker?

ISBN 978-90-81054-26-3 Transmed Medical Communications 2013 pp. 29-46.
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Serum amyloid A is independently related to apolipoprotein A-I but not to HDL-cholesterol in patients with angina pectoris Clin Biochem.

2013 [Epub ahead of print].
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Comparison of two immunoassays for measurement of faecal calprotectin in detection of Inflammatory Bowel Disease: (pre)-analytical and diagnostic performance characteristics.

Clin Chem Lab Med 2013 (in press).
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Guideline from the European Atherosclerosis Society: clinical view on laboratory checklist and issues

Biochimica clinica 2013; 375(Suppl.):S36
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Critical review of laboratory investigations in clinical practice guidelines: proposals for the description of investigation.

Clin Chem Lab Med. 2013; 51:1217-26.
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Pseudonephritis is Associated With High Urinary Osmolality and High Specific Gravity in Adolescent Soccer Players.

Pediatr Exerc Sci. 2013; 25:360-9
01/01/2013

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

A genome-wide association study identifies rs2000999 as a strong genetic determinant of circulating haptoglobin levels

PLoS ONE 2012;7:e32327
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Postanalytical opportunities of lipid and lipoprotein testing:laboratory approaches for predicting and managing risk of cardiovascular disease

Clin Chem Lab Med (invited article) 2012; 50:1169–1181.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

The haptoglobin phenotype influences the risk of cutaneous squamous cell carcinoma in kidney transplant patients

J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26:566-71.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Circulating apoptotic endothelial cells and apoptotic endothelial microparticles independently predict the presence of cardiac allograft vasculopathy

60(4): 324-31
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Toon meer