Medical mystery: vermagering, anemie en verhoogd LDH

Medical mystery: vermagering, anemie en verhoogd LDH

Een 72-jarige patiënte consulteert omwille van vermoeidheid, duidelijke vermagering en anorexie, gepaard met horror carnis en zwarte stoelgang. In 1999 onderging ze een tumorectomie met okselklierevidement voor een borstcarcinoom in de linkerborst, stadium pT2pN0M0, gevolgd door chemotherapie en bestraling.

Behandeling op maat voor acute myeloïde leukemie

Behandeling op maat voor acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie – AML – is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen (incidentie: 2 tot 3 per 100.000 personen). De incidentie stijgt met de leeftijd, waardoor AML hoofdzakelijk een aandoening is van de oudere patiënt. De behandeling wordt bepaald door de leeftijdscategorie, de comorbiditeit en het cytogenetisch-moleculair onderzoek.

Succesvol MDS-patiëntenforum legt  basis voor officiële zelfhulpgroep

Succesvol MDS-patiëntenforum legt basis voor officiële zelfhulpgroep

Van 18 tot 21 mei 2011 vond in Edinburgh het 11de International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (MDS) plaats, een initiatief van de MDS Foundation. Aan het symposium was eveneens een “Nurses Program” verbonden. Op de eerste dag kwam daar voornamelijk theorie aan bod over de ziekte zelf, medicatie, prognoses, studies, enz. Tijdens de tweede dag stond een internationaal patiëntenforum op het programma Vanessa Pröckl, oncologisch verpleegkundige op de dienst Hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergezelde er een MDS-patiënt die enkele jaren geleden een stamceltransplantatie had ondergaan op haar hematologische verpleegeenheid.

Allogene stamceltransplantatie

Allogene stamceltransplantatie

Een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (SCT) is een behandeling waarbij de patiënt bloedvormende stamcellen van een donor toegediend krijgt. Deze behandeling heeft sinds de eerste toepassingen eind de jaren 70 heel wat ontwikkelingen doorgemaakt.

Zevalin-therapie

Zevalin-therapie

Non-Hodgkin lymfoom, waarvan de incidentie wereldwijd toeneemt, is een frequente diagnose, met een incidentie van ongeveer 10 gevallen per 100.000 mannen en 8 gevallen per 100.000 vrouwen. Onder de noemer non-Hodgkin lymfoom worden een groot aantal aandoeningen gegroepeerd met een sterk uiteenlopend klinisch gedrag. De globale groep wordt dan ook vaak opgedeeld in laaggradige lymfomen, die traag maar gestadig evolueren en hooggradige lymfomen, die veeleer agressief evolueren.

Clinical Outcomes with Single-Agent ibrutinib for relapsed/refractory mantle cell lymphoma: IA of the Belgian Ibrutinib Real-World Data (BiRD) Study.

01/01/2019

Effectiveness and safety of Ibrutinib for Chronic Lymphocytic Leukemia in Routine Clinical Practice: IA of the Belgian Ibrutinib Real-World Data (BiRD) Study.

01/01/2019

Validation of schistocyte analysis by Cellavision Advanced RBC’

Den Haag, Nederland
15/07/2014

Guidelines of the Belgian Hematology Society on the use of stem cell transplantation in lymphoproliferative diseases.

Belgian journal of hematology volume 10 issue 2 march 2019 p 69-79.
01/03/2019

Lenalidomide maintenance for diffuse large B-cell lymphoma patients responding to R-CHOP: quality of life, dosing, and safety results from the randomised controlled REMARC study.

Br J Haematol. 2019 Nov 8. doi: 10.1111/bjh.16300. PMID: 31702836
08/11/2019

TARP is an immunotherapeutic target in acute myeloid leukemia expressed in the leukemic stem cell compartment.

Haematologica. 2019 Aug 1. pii: haematol.2019.222612. doi: 10.3324/haematol.2019.222612. PMID: 31371409
01/08/2019

Obinutuzumab combined with lenalidomide for relapsed or refractory follicular B-cell lymphoma (GALEN): a multicentre, single-arm, phase 2 study.

Lancet Haematol. 2019 Aug;6(8):e429-e437. doi: 10.1016/S2352-3026(19)30089-4. Epub 2019 Jul 8. PMID: 31296423
01/08/2019

Evaluation of the profibrinolytic properties of an anti-TAFI monoclonal antibody in a mouse thromboembolism model.

Blood 2011; 117: 4615-22
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Circulating apoptotic endothelial cells and apoptotic endothelial microparticles independently predict the presence of cardiac allograft vasculopathy.

J Am Coll Cardiol 2012; 60(4): 324-31
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Hemostatic changes in young and old mice upon subchronic exposure to air pollution in an urban roadside tunnel.

Thromb Haemost 2012; 108(4): 756-68.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Circulating apoptotic endothelial cells and apoptotic endothelial microparticles independently predict the presence of cardiac allograft vasculopathy.

J Am Coll Cardiol 2012; 60(4): 324-31
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Hemostatic changes in young and old mice upon subchronic exposure to air pollution in an urban roadside tunnel.

Thromb Haemost 2012; 108(4): 756-68.
01/01/2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Effecten van fijn stof op bloedplaatjesactivatie en atherosclerose in een populatie van diabetespatiënten.

Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie 2011, 2: 19-21
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Correction of endothelial dysfunction after selective homocysteine lowering gene therapy reduces arterial thrombosis but has no effect on atherogenesis.

J Mol Med 2011; 89: 1051-8
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Evaluation of the profibrinolytic properties of an anti-TAFI monoclonal antibody in a mouse thromboembolism model.

Blood 2011; 117: 4615-22
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Effecten van fijn stof op bloedplaatjesactivatie en atherosclerose in een populatie van diabetespatiënten.

Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie 2011, 2: 19-21
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Correction of endothelial dysfunction after selective homocysteine lowering gene therapy reduces arterial thrombosis but has no effect on atherogenesis.

J Mol Med 2011; 89: 1051-8
01/01/2011

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Toon meer