Ga naar hoofdinhoud

Discipline: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Nasoalveolaire molding is een belangrijke meerwaarde in de behandeling van schisispatiëntjes

Nasoalveolaire molding is een belangrijke meerwaarde in de behandeling van schisispatiëntjes

Schisis, een gespleten lip en/of gehemelte, is wereldwijd de meest voorkomende craniofaciale afwijking met een globale prevalentie van 1 op…

MKA

MKA, nu ook op volledig vernieuwde locatie op campus SFX

Sinds september 2020 heeft de dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie (MKA) zijn activiteiten uitgebreid naar campus SFX. In het centrum…

MKA ; hoofd-hals

De diensten Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie (MKA) van het AZ Sint-Jan en AZ Zeno werken samen aan hoogkwalitatieve hoofd-halsoncologie

Omtrent centralisatie in het kader van hoofd-halstumoren bestaat nog geen verplichtend wettelijk kader, zoals voor pancreas- en slokdarmtumoren. De Mond-,…

dienst MKA

MKA gebeten op vooruitgang en verdere ontwikkeling

Na bijna een halve eeuw is de dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie op campus Sint-Jan uitgebreid tot een team van…

Idiopathische condylaire resorptie  van het kaakgewricht

Idiopathische condylaire resorptie van het kaakgewricht

Recent voerde de dienst Mond- kaak- en aangezichtschirurgie op campus Henri Serruys met succes een reconstructie van beide kaakgewrichten met…

Methyleenblauw en microscopie dragen bij tot succesvolle coronectomie

Methyleenblauw en microscopie dragen bij tot succesvolle coronectomie

De ‘Journal of Oral and Maxillofacial Surgery’ publiceerde een retrospectieve studie die chirurgen wil aansporen om coronectomie als voorkeursprocedure te…

Het Medtronic neuronavigatiesysteem

Artroscopie van het kaakgewricht

Kaakgewrichtsproblemen manifesteren zich bij 5% van de bevolking. Een luxatie van de discus komt het vaakst voor. Wanneer de conservatieve behandeling met antiflogistica onvoldoende pijnvermindering brengt, komt de patiënt in aanmerking voor een artroscopie van het kaakgewricht. In het Verenigd Koninkrijk passen minder dan 20% van de kaakchirurgen deze techniek toe en verrichten maar 8 op 215 specialisten meer dan 20 artroscopieën per jaar. Recent werd een werkgroep opgericht met vier Belgische kaakchirurgen (0,5% van de actieve stomatologen in België) die routinematig artroscopieën van het kaakgewricht uitvoeren.

Orbitadecompressie als behandeling bij Graves’ ophthalmopathie

Orbitadecompressie als behandeling bij Graves’ ophthalmopathie

Patiënten met de ziekte van Graves kunnen Graves’ ophthalmopathie ontwikkelen. In dat geval ontstaat een inflammatoire reactie ter hoogte van de orbitale weefsels waarbij de extraoculaire spieren en de vetloge opzwellen. Een orbitadecompressie biedt een oplossing voor de overlast die deze aandoening teweegbrengt.

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging.

Belgische primeur: robotgeassisteerde hoofd-halschirurgie

Belgische primeur: robotgeassisteerde hoofd-halschirurgie

In de constante zoektocht naar minimaal invasieve chirurgie heeft de robot nu ook zijn debuut gemaakt in de hoofd- en…

Halslift na morbide obesitaschirurgie

Halslift na morbide obesitaschirurgie

De prevalentie van obesitas blijft wereldwijd toenemen. Bij morbide obesitas stijgt het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van de obesitas.…

Cone-beam CT in AZ Sint-Jan

Cone-beam CT in AZ Sint-Jan

Op de dienst Radiologie – Medische Beeldvorming werd in april 2006 een nieuw type CT in gebruik genomen in nauwe samenwerking met de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De Cone-beam CT van het merk i-CAT, zoals die in het AZ Sint-Jan AV werd aangeschaft laat toe om patiënten in zittende houding te scannen en is het eerste exemplaar van dit type in de Benelux. Gezien het hier om een nieuwe techniek gaat, wensen we deze toch even toe te lichten.

Publicaties

The ESTMJS (European society of Tempo_romandibular joint Surgeons) “Conrunsïs and Evidence-Based Recommendations on Management of Condylar Dislocation.

J. Clin. Med. 2021,10, 5068. https: / /doi.orgl 10.3390/jcm10215068

A retrospective cohort study on reasons to retain third molars.

Int J Oral Maxillofac Surg . 2020 Jun;49(6):816-821. doi: 10.1016/j.ijom.2019.10.003. Epub 2019 Nov 6.

Custom-made 3D-printed face masks in case of pandemic crisis situations with a lack of commercially available FFP2/3 masks.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 May;49(5):673-677. doi: 10.1016/j.ijom.2020.03.015.

Surgical efficiency and minimizing patient morbidity by using a novel surgical algorithm in orthognathic surgery.

Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2020; 28(2): 95-109.

Imaging workflow for 3D virtual treatment planning of orthognathic surgery.

A Step-by-Step Approach for Orthodontists and Surgeons. Springer 2016 1:1-52

3D Virtual Treatment Planning of Orthognathic Surgery.

ISBN 978-3-662-47388-7

Clinical Management of BCLP With a Severe Hypoplastic and Retruded Premaxilla.

Cleft Palate Craniofac J. 2015 Sep;52(5):e180-2. doi: 10.1597/14-056. Epub 2014 Nov 18. PubMed PMID: 25405545.

Oral Mucosal Z-Plasty in Combination with Intravelar Veloplasty.

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Aug 10;3(7):e456. doi: 10.1097/GOX.0000000000000424.eCollection 2015 Jul. PubMed PMID: 26301145; PubMed Central PMCID: PMC4527630

Oral Mucosal Z-Plasty in Combination with Intravelar Veloplasty.

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015; 10;3(7):e456.

Minimally Invasive Temporal Brow Lift.

J Craniofac Surg. 2015;26:2021-2022.

Three-dimensional simulation of the nasoalveolar cleft defect.

Cleft Palate Craniofac J. 2014 Sep; 51(5):593-6. IF

Flemish Core Group for Head & Neck Oncology ‘Present philosphy and reflections on its potential impact on health care’

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery, 25;15, 2014

Prospective evaluation of an integrated intra-operative CBCT and navigation platform in maxillofacial traumatology.

KBVSMFH, Brussels Belgium.

Monitoring of free flaps in maxillofacial surgery.

KBVSMFH, Brussels Belgium.

A new “surface to Cone-beam CT” registration method to obtain an appropriate 3D virtual patient model for orthognathic surgery planning.

KBVSMFH, Brussels Belgium.

Management of prominent premaxilla in bilateral cleft lip and alveolus.

Cleft Palate Craniofac J. 2013 Nov;50(6):744-6.

Complications of calvarial bone harvesting for maxillofacial reconstructions .

I nternational Congress of Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS), Barcelona, Spain

Three-dimensional evaluation and alveolar bone graft planning in cleft patients: can we improve?

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS), Barcelona, Spain

Evolution of virtual treatment planning and CAD/CAM manufacturing in mandibular reconstruction with microvascular tissue transfer.

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS), Barcelona, Spain

Three-dimensional Virtual Simulation of Mandibular Autorotation in Orthognathic Surgery.

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS), Barcelona, Spain

A new Surface to Cone-Beam CT registration method to obtain an appropriate 3D virtual patient model for orthognathic surgery planning.

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS), Barcelona, Spain.

Three-dimensional simulation of the nasoalveolar cleft defect.

Cleft Palate Craniofac J. (Epub ahead of print-)

Immediate functional loading of provisional implants in the reconstructed atrophic maxilla: preliminary results of a prospective

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; 40: 907–915

Tanzer congenital ear deformity. Review of the literature and case presentation.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 22.

Early management of CLP patients with nasoalveolar molding.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 22.

Minimal invasive orbit decompression for Graves exophtalmopathy.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 22.

Potential of trans-oral robotic surgery (TORS) in cleft palate surgery.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 22.

Survival of immediately loaded implants in the reconstructed atrophic maxilla with cranial bone grafts.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 22.

Retrospective analysis of of 166 consecutive free flaps.

Craniomaxillofac Surg 2012:40.

Use of nasoalveolar moulding in early cleft management.

J Craniomaxillofac Surg 2012:40.

What is the clinical relevance of 3D stereo-photogrammetry in orthognathic surgery? Assesment of accuracy and reliability.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 21:23.

Three-dimensional volumetric CBCT analysis of the upper airway in maxilla-facial deformity.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 21:24.

Clinical relevance of 3D virtual evaluation of occlusal and skeletal cants towards the frontal Natural Head Position (NHP) in orthognathic surgery.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 21:22.

Three-dimensional virtual simulation of mandibular autorotation in orthognathic surgery based on the CBCT triple scan procedure.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2012: 21:23.

Presentation of a cone-beam CT scanning protocol for preprosthetic cranial bone grafting of the atrophic maxilla.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jul;41(7):863-6.

Robotic surgery in oral and maxillofacial, craniofacial and head and neck surgery: A systematic review of the literature.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Nov;41(11):1311-24.

Complications of calvarian bone harvesting for maxillofacial reconstructions.

KBVSMFH, Brussels Belgium.

Three-dimensional evaluation and alveolar graft planning in cleft patients: how can we improve?

KBVSMFH, Brussels Belgium

Evolution of virtual treatment planning and CAD/CAM manufacturing in mandibular reconstruction with microvascular tissue transfer.

KBVSMFH, Brussels Belgium.

Proposal for a treatment algorithm for mandibular reconstruction wit hor without free tissue transfer.

KBVSMFH, Brussels Belgium

Retrospective analysis of 166 consecutive free flaps.

KBVSMFH. Brussels Belgium.

Monitoring of free flaps in maxillofacial surgery.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2013:24: 27.

Prospective evaluation of an integrated intra-operative CBCT and navigation platform in maxillofacial traumatology.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2013:24: 24.

Complications of calvarial bone harvesting for maxillofacial reconstructions.

International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 2013: 42: 1344.

Three-dimensional Virtual Simulation of Mandibular Autorotation in Orthognathic Surgery.

International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 2013: 42: 1338.

A new Surface to Cone-Beam CT registration method to obtain an appropriate 3D virtual patient model for orthognathic surgery planning.

International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 2013: 42: 1338.

Evolution of virtual treatment planning and CAD/CAM manufacturing in mandibular reconstruction with microvascular tissue transfer.

International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 2013: 42: 1255.

Three-dimensional evaluation and alveolar bone graft planning in cleft patients: can we improve?

International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 2013: 42: 1201-2102.

Proposal for a treatment algorithm for mandibular reconstruction with or without free tissue transfer.

Belgian News in Stomatology and Maxillo-Facial Surgery. 2013:23: 16.

Validation of a novel semi-automated method for three-dimensional surface rendering of condyles using cone beam computed tomography data.

Int J Oral Maxillofac Surg 2013: 42:1023-1029.

Three-dimensional cone-beam tomography definition of the anatomical subregions of the upper airway : a validation study.

Int J Oral Maxillofac Surg 2013: 42:1140-1449.

ENDOSCOPIC VISUALIZATION OF ANATOMIC STRUCTURES AS A SUPPORT TOOL IN ORAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY.

J Oral Maxillofac Surg 70:1269-1270, 2012

Primary septoplasty in the repair of unilateral complete cleft lip and palate.

Plastic and reconstructive surgery127:(2) pp. 761-767.

Postoperative wound management after cleft lip surgery.

Cleft Palate Craniofac J.

No evidence for long-term effectiveness of early osteodistraction in hemifacial microsomia.

Plast Reconstr Surg. 2009 Dec;124(6):2061-71.

Lip adhesion revisited.

Ind J Plast Reconstr Surg Ind J Plast Reconstr Surg-2009 Jul-Dec(42)2:211-219

Advanced S(t)imulator for cleft palate repair techniques.

Cleft Palate Craniofac J. 2009 Jan;46(1):1-5. Epub 2008 Apr 11.

Analysis of the cleft lip-nose in the submental-vertical view. Part II. Panel study: which is the most important deformity?

J Craniomaxillofac Surg. 2008 Sep;36(6):315-20. Epub 2008 May 12.

Ignac Semmelweis, the Rescuer of Mothers.

The American Journal of Cosmetic Surgery Vol.25, No.2,2008, 73-77

Human submandibular gland (HSG) cell line as a model for studying salivary gland Ca2+ signalling mechanisms.

Acta Physiol Hung. 2007 Dec;94(4):301-13

Analysis of the cleft-lip nose in submental-vertical view, Part I– reliability of a new measurement instrument.

J Craniomaxillofac Surg. 2007 Sep-Oct;35(6-7):265-77. Epub 2007 Sept 17.

Modified surgical technique of transpalatal distraction.

Guillermo Raspall Javier Gonzalez Lagunas (szerk.).2006.09.12 Medimond International Proceedings, pp. 79-82.

Is early distraction a solution for the ascending ramus compartment in hemifacial microsomia?

A literature study Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, (2002) 30(4), 201-207.

Real-time endoarticular ultrasound imaging of the TMJ – A new diagnostic possibility.

(A cadaver study) International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2002. 31(5) 553-557.

Presentaties

Presentation and short-term evaluation of an all-in-one patient-specific implant for cranial reconstruction: A randomized controlled trial.

01/12/2020
Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 Dec;49(12):1551-1558. doi: 10.1016/j.ijom.2020.04.002.

Masterclass Course IPS CaseDesigner. 3D Virtual Planning of Orthognathic Surgery.

15-17/02/2020
Bruges

Cadaver dissection course. 10th Euroregional Course on Aesthetic and Reconstructive Surgery of the Face.

14-15/03/2020
Maastricht

Cadaver dissection course. 4th Course on Palate Surgery – Principles in Cleft Surgery.

13/02/2020
Maastricht

SORG Annual Meeting Anniversary.

17-19/01/2020
Bruges

Minimally Invasive Cranio-Maxillofacial Surgery – New Concepts and Interactive Brainstorm.

16/01/2020
Bruges

State-of-the art in 3D Virtual planning in orthognathic surgery. Step-by-step planning.

19/12/2020
Taiwan

State-of-the art in 3D Virtual planning in orthognathic surgery.

19/12/2020
Taiwan

MI-Orthognathics. Surgical codes, sequences regarding the MI SSO osteotomy and PSI’s.

18/12/2020
Tuttlingen

MI-Orthognathics. Surgical codes, sequences regarding the MI Le Fort I osteotomy and PSI’s.

18/12/2020
Tuttlingen

MI-Orthognathics. Basic concept and surgical codes, sequences regarding the MI Chin osteotomy.

18/12/2020
Tuttlingen

Digital concepts and PSI-based solutions in daily orthognathic surgery.

10/12/2020
Hamburg

Minimal invasive orthognathische Chirurgie. Konzept und MI Sagitale Spaltung Osteotomie.

06/11/2020
Tuttlingen

Minimal invasive orthognathische Chirurgie. Konzept und MI Oberkiefer Osteotomie.

06/11/2020
Tuttlingen

Minimal invasive orthognathische Chirurgie. Konzept und MI Kin Osteotomie.

06/11/2020
Tuttlingen

A personal journey of continuous research, innovation and education leading to new concept is orthognathc surgery.

23/10/2020
Columbia

Integration of 3D Virtual Planning and Minimal Invasive Surgical Techniques in Daily Orthognathic Surgery. How to do and why?

11/07/2020
Brazil

Kaakosteotomie.

09/09/2020
Schoondijke, Nederland

SORG Cleft and Face. 3D planning and osteotomies of the jaws. SORG Cleft and Face. Secondary and tertiary procedures – Facial rejuvenation – Face-lifting and injections.

14/02/2020

SORG Cleft and Face. Surgical techniques and principles of lifting the midface.SORG Cleft and Face. Secondary and tertiary procedures – Facial rejuvenation – Face-lifting and injections.

14/02/2020
Maastricht

Surgical techniques and principles of lifting the eyebrow and forehead. SORG Cleft and Face. Secondary and tertiary procedures – Facial rejuvenation – Face-lifting and injections.

14/02/2020
Maastricht

Surgical techniques and principles in lip surgery. SORG Cleft and Face Principles in Cleft Surgery.

13/02/2020
Maastricht

3D Clinical applications of 3D virtual treatment planning of orthognathic surgery in different types of maxillofacial deformity.

23/02/2020
San Sebastian, Spain

3D Virtual Diagnosis and Treatment Planning. Orthognathic Surgery International Course.

23/02/2020
San Sebastian, Spain

Surgical techniques part II. Orthognathic Surgery International Course.

22/02/2020
San Sebastian, Spain.

Surgical techniques part I. Orthognathic Surgery International Course.

22/02/2020
San Sebastian, Spain

The MI Orthognathics Concept and MI-PSI’s. Minimally Invasive Cranio-Maxillofacial Surgery – New Concepts and Interactive Brainstorm.

16/01/2020
Brugge

European Society of Temporomandibular Joint Surgeons Certificate of Membership 2018

17/09-31/12/2018
Munich

KAAKGEWRICHTSPATHOLOGIE IN DE ORTHODONTIEPRAKTIJK: mythe of realiteit.

08/12/2016
Brussel

Soft & Hard Tissue Defects in Oro-Maxillo-Facial Surgery.

18/11/2016
Brussel

The O-bridge®: a novel, affordable and fast fixed prosthetic rehabilitation after mandible reconstruction.

18-19/11/2016
Brussel

Onmiddelijke belasting: 15 jaar ervaring en nieuwe evolutie.

17/11/2016
Brugge

‘Endodontie’

27/10/2016
Kortrijk

KAAKGEWRICHTSPATHOLOGIE IN DE ORTHODONTIEPRAKTIJK: mythe of realiteit.

23/06/2016
Gent

LUTV

22/04/2016
Oostende

Orthodontie.

14/04/2016
Kortrijk

Agenesie en wat nu ?

14/04/2016
Beveren

Micro/macro, functie/disfunctie, afleren/bijleren.

15/01/2016
Brugge

Ethische aspecten bij herstel van de onco-patient.

01/01/2016
Brugge

The role of the referral dentist in long-lasting results in implant dentistry.

01/12/2015
Brugge

Minimal invasive Le Fort I: a modified technique.

25-28/11/2015
Haarlem

The next level of 3D virtual planning of orthognathic surgery: based on a personal experience of 2700 cases.

25-28/11/2015
Haarlem

Designing investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

20/11/2015
Brussel

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

20/11/2015
Brussel

Designing investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

01/11/2015
KBVSMFH

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Desigring investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

01/11/2015
KBVSMFH

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Designing investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Designing investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

01/11/2015
Autumn meeting KBVSMFH

Designing investigator-driven clinical trials in orbital surgery.

01/11/2015
Brussel

Computer-assisted innovations in orbital-frontal reconstruction.

01/11/2015
Brussel

3D virtual planning and workflows in orthognathic surgery.

26/10/2015
Melbourne, Australia

The next level of 3D virtual planning of orthognathic surgery.

26/10/2015
Melbourne, Australia

Transverse Stability of Le Fort I segmental osteotomy.

22-27/10/2015
Melbourne, Australia

A modified minimally invasive approach towards Le Fort I osteotomy.

22-27/10/2015
Melbourne, Australia

Computer planning in orthognathic surgery.

22-27/10/2015
Melbourne, Australia

Toepassingen van CBCT in Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

10/09/2015
Torhout

Should we be doing Orthofacial Surgery rather than Orthognathic. A personal view.

22-24/07/2015
Liverpool, UK

Invasieve en niet-invasieve procedures in de esthetische aangezichtschirurgie.

05-06/07/2015
Gent

3D Orthognatic Surgery Course.

29/06/2015
Bruges

Huidtumoren in het aangezicht.

05-06/05/2015
Gent

Chirurgisch behandelplan van schisis in het Schisis & Craniofaciaal Centrum Brugge.

24/04/2015
Roeselare

“Step-by-step” surgical technique towards brow-lift, face and neck-lift…

29-28/03/2015
Maastricht

De patiënt met aangezichtsfracturen.

26/03/2015
Brugge

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a difference for Head & Neck oncological patients.

21/03/2015
Brussel

Immediate loading of temporary implants in the reconstructed maxilla: a retrospective study of 107 patients.

21/03/2015
Brussel

Dental agenesis: a review fo treatment modalities.

21/03/2015
Brussel

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a differnece for Head & Neck oncological patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Immediate loading of temporary implnats in the recosntructed maxilla: a retrosective study of 107 patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Resorption pattern of cranial bone versus iliac crest bone; long term results.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Tricks and Pittfals in cranial bone grafting with immediate loading for reconstruction and rehabilitation in patients with severe maxillary atrophy.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Dental agenesis: a review of treatment modalitites.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a difference for Head & Neck oncological patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Immediate loading of temporary implants in the reconstructed maxilla: a retrospective study of 107 patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Dental agenesis: a review of treatment modalitites.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a differnece for Head & Neck oncological patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Immediate loading of temporary implants in the reconstructed maxilla: a retrospective study of 107 patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Dental agenesis: a review of treatment modalitites.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Dental agenesis: a review of treatment modalitites.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Dilemma’s in de agenesiebehandeling.

01/03/2015
Postuniversitaire vorming tandheelkunde KULAK

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a differnece for Head & Neck oncological patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Immediate loading of temporary implnats in the recosntructed maxilla: la retrosective study of 107 patients.

01/03/2015
Spring meeting KBVSMHF

Micro-vascular reconstruction with implant rehabilitation: the “O-Bridge” can make a difference for Head & Neck oncological patients.

01/03/2015
Brussel

Immediate loading of temporary implants in the reconstructed maxilla: a retrospective study of 107 patients.

01/03/2015
Brussel

Dental agenesis: a review of treatment modalitites.

01/03/2015
Brussel

Indirecte wenkbrauwlift.

13/02/2015
Brugge

Virtual planning of Orthognathic Surgery. Diploma in Orthodontics and Orthognathic Surgery (Module 2).

28/02/2015
Barcelona, Spain

Three-dimensional virtual simulation of mandibular autorotation in orthognathic surgery.

22-24/01/2015
Madrid, Spain

Potential of intra-operative Cone-Beam CT (IO-CBCT Imaging) control in orthognathic surgery.

22-24/01/2015
Madrid, Spain

Timing of Three-dimensional Virtual Treatment Planning of Orthoganathic Surgery: a Prospective Single-Surgeon Evaluation on 350 Consecutive Cases.

22-24/01/2015
Madrid, Spain

Chirurgische aspecten rehabilitatie oncologische patient via O-bridge concept.

01/01/2015
KULeuven

Kanker van de orofarynx, hypofarynx en larynx: diagnose, behandeling en opvolging – samenvatting.

01/01/2015
Brussel

Immediate loading concept in extreme atrophic upper jaw.

04/06/2014
Dentsply Implants opening event June 4, 2014, Kessel-lo, Belgium

How immediate loading concepts can influence the prosthetic rehabilitation of reconstructed oral cancer patients.

30-31/05/2014
International Dental Congress 10th anniversary Lithuanian Dental Chamber May 30-31, 2014, Vilnius-Druskininkai, Litouwen

General introduction – how big is the problem – types of recurrences and possible options.

01/03/2014
VWHHT symposium: Recurrence in head and neck cancer: update on diagnosis and treatment in Leuven, March 2014

Flemish Core Group for Head & Neck Oncology ‘Present philosphy and reflections on its potential impact on health care’.

01/03/2014
Spring Meeting KBVMFH, march 2014

Preprosthetic Surgery Masterclass

22-24/01/2014
Bruges, Belgium

Early management of cleft lip and palate – combination of surgical and non- surgical procedures.

01/01/2014
Prague, Czech Republic, 2014

Cone-beam computerized tomography (CBCT) evaluation of the upper airway in the context of orthognathic surgery.

01/01/2014
Prague, Czech Republic, 2014

Robotchirurgie bij kinderen met schisis.

12 december 2013
Kinderanaesthesie didactische staf, Brugge België.

Het chirurgisch behandelplan van schisis in het “Schisis & Craniofaciaal Centrum Brugge”.

5 december 2013
LOK vergadering, Brugge, België

3D Virtual Planning of Orthognathic Surgery.

November 2nd 2013
Centro De Congresos Osteoplac, San Sebastian, Spain

Potential of Trans-Oral Robotic Sugery (TORS) in Cleft Palate Surgery.

October 22th, 2013
Barcelona, Spain

Present and Future of 3D Virtual Planning of Orthognathic and Orthofacial Surgery.

October 20th, 2013
Barcelona, Spain

3D Virtual Planning of Orthognathic Surgery. Where can it go wrong?

October 3-5th 2013
Graz, Austria

Evaluation of 3D virtual treatment outcome: how accurate are we?

September 5th – 6th 2013
Stockholm, Sweden

Clinical workflow 3D imaging and virtual orthognathics.

September 5th – 6th 2013
Stockholm, Sweden

Surgical procedure of bollard miniplat skeletal anchorage.

September 5th – 6th 2013
Stockholm, Sweden

Integretad miniplate anchorage and 3D virtual orthognathics.

September 5th – 6th 2013
Annual meeting of the Swedisch Association of Orthodontists / East Section, Stockholm, Sweden

3D CBCT airway.

September 5th – 6th 2013
Annual meeting of the Swedisch Association of Orthodontists / East Section, Stockholm, Sweden

Immediate Loading procedures in reconstructed upper jaw with cranial bonegrafts.

2011/09

The routine clinical use of CBCT in prosthetic-implant rehabilitation in immediate loading configuratons.

2011/09

Cadaver hands-on supra-SMAS step-by step face-lift procedure.

2012/04/20-21

Hands-on orthognathic surgery planning.

Schisis, een multidisciplinaire aanpak.

30 juni 2013
Roeselaere, België

Bruges 3D Ortognathic course, 10th Lobster course

24-27/06/2013
Bruges, Belgium, 2013-06-24 to 06-27

A new “Surface to Cone-Beam CT” Registration Method to Obtain an Accurate 3D Virtual Digital Patient for Enhanced Diagnostics and Virtual Planning of Orthognathic Surgery.

June 20th – 23rd 2013
New York, United States

Het nut van botankers en 3D virtuele planning in orthodontie en orthognatische chirurgie.

May 25th, 2013
Oostende, België

3D Virtual Planning of Orthognathic Surgery.

May 8-11th 2013
Ghent, Belgium

VWHHT conference on Evidence Based Follow-up bij Hoofd-Hals Tumoren.

27/04/2013
Bruges, Belgium

Schisis, een multidisciplinaire aanpak.

18 april 2013
Waregem België

Lifting procedures in aesthetic surgery of the face – approaches.

March 22nd 23rd, 2013
Maastricht, the Netherlands.

Hands-on Cadaver dissection.

March 22nd 23rd, 2013
Maastricht, the Netherlands

3D Virtua planning of Orthognathic Surgery.

March 2nd 2013
Universitat Internacional de Catalunya - Barcelona, Spain

Graves’ oftalmopathie : huidige klinische en chirurgische mogelijkheden.

31/012013
AZcolloquium flashavond Brugge, België.

Preprosthetic Surgery Masterclass.

23-25/01/2013
Bruges, Belgium, 2013-01-23 to 01-25

Conventional vs Virtual Orthognathic Planning. Craniofacial Anomalies. S.O.R.G.

January 17th-18th, 2013
Bologna, Italy

Genioplasty. Craniofacial Anomalies S.O.R.G.

January 17th-18th, 2013
Bologna, Italy

Monitoring of free flaps in maxillofacial surgery.

01/01/2013
Autumn meeting KBVSMFH, Zaventem, Belgium, 2013

Prospective evaluation of an integrated intra-operative cbct and navigation platform in maxillofacial traumatology.

01/01/2013
Autumn meeting KBVSMFH, Zaventem, Belgium, 2013

A new surface to cone-beam CT registration method to obtain an appropriate 3D virtual patient model of orthognatic surgery planning

01/01/2013
Autumn meeting KBVSMFH, Zaventem, Belgium, 2013
Back To Top