Ga naar hoofdinhoud

Discipline: Gynaecologie – Verloskunde

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Voor patiënten met zowel vroegtijdige als vergevorderde eierstokkanker (ovariumcarcinoompatiënten) biedt robotchirurgie belangrijke voordelen in vergelijking met de klassieke open of…

sentinelklier ; baarmoederhalskanker

Robotgeassisteerde para-aortische sentinelklierprocedure met fluorescentie bij baarmoederhalskanker: primeur in de literatuur

Een nieuwe robotprocedure met indocya-nine groen (ICG) geeft de mogelijkheid om bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom zowel primaire pelviene als secundaire…

perinatale zorg

Zorgpad perinatale mentale gezondheid vult Moederzorg-project aan

In 2015 ontwikkelden zeven materniteiten in het project Moederzorg een gemeenschappelijke visie om kwalitatieve postnatale zorgverlening waar te maken in…

Gynaecologie

Er zit leven in het departement Gynaecologie – Verloskunde – Fertiliteit

De voorbije decennia is de dienst Gynaecologie op campus Sint-Jan geëvolueerd van een dienst van individuele gynaecologen tot een omvangrijk departement waarin een intense samenwerking centraal staat.

REBOA

REBOA: nieuwe therapie bij levensbedreigende bloedingen, zoals placenta percreta

Een nieuwe techniek, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA), geeft de mogelijkheid om tijd te winnen bij majeure…

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onderging een jonge patiënte met een vroegtijdig cervixcarcinoom in mei 2017, voor het eerst…

Karotype Trisomie

Evolutie van de prenatale screening naar aneuploïdie in het eerste trimester: van leeftijd tot NIPT

Twee à vier procent van alle pasgeborenen heeft een min of meer ernstige aangeboren misvorming. De huidige prenatale diagnostiek probeert…

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging.

Antimulleriaans hormoon: een kristallen bol voor ovariële reserve?

Antimulleriaans hormoon: een kristallen bol voor ovariële reserve?

Fertiliteitsbehandelingen kenden de voorbije jaren een exponentiële groei. Van alle kinderen die tussen 1993 en 2003 in Vlaanderen werden geboren, is één op de twintig verwekt met behulp van een vruchtbaarheidsbehandeling, waarvan bijna de helft (46,5%) via in-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Reeds van bij het begin proberen artsen de verwachte ovariële respons in te schatten, om falingen of overstimulatie te voorkomen. De nieuwe speler in dit veld is het antimulleriaans hormoon of AMH.

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

De historische evolutie van de chirurgie in de gynaecologische oncologie werd de afgelopen 100 jaar gekenmerkt door enkele mijlpalen, maar vooral in de laatste decennia is er aandacht gekomen voor oncologische chirurgische procedures met minder morbiditeit enerzijds en verbetering op overleving anderzijds.

Publicaties

Acute SARS-CoV-2 alpha variant infection leading to placental insufficiency and fetal distress.

J Med Virol. 2021 Oct 7. doi: 10.1002/jmv.27379. Epub ahead of print. PMID: 34617608.

Prenatale echografische diagnose van een cloacale malformatie.

TVG 2021 (6) DOI: 10.47671/TVG.77.20.191

Een zeldzame complicatie na hysteroscopische resectie van een placentarest na abortus provocatus.

Gunaikeia 2021; 26 (5) 18-20

Gestational weight gain and postpartum weight retention after bariatric surgery: data from a prospective cohort study.

Surg Obes Relat Dis. 2021 Apr;17(4):659-666. doi: 10.1016/j.soard.2020.12.009. Epub 2020 Dec 29. PMID: 33549505.

Cryopreserved embryo transfer in an artificial cycle: is GnRH agonist down-regulation necessary?

Reprod Biomed Online. 2014 Aug 27. pii: S1472-6483(14)00474-X. doi: 10.1016/j.rbmo.2014.08.005.

Administration of corifollitropin alfa on Day 2 versus Day 4 of the cycle in a GnRH antagonist protocol: a randomized controlled pilot study.

Hum Reprod. 2014 Jul;29(7):1500-7. Epub 2014 May 9.

Presentaties

“Inductie van de partus: Do’s and don’ts”

18/10/2018
Blankenberge

“Zwangerschap bij hart- en vaataandoeningen”

29/09/2018
Brugge
Back To Top