Dangerous liaisons? Liaison Geriatrie reikt uit naar de eerste lijn

Dangerous liaisons? Liaison Geriatrie reikt uit naar de eerste lijn

Wetenschappelijk onderzoek met een hoge graad aan evidentie heeft aangetoond dat geriatrische patiënten die opgenomen worden op een dienst geriatrie een betere uitkomst hebben qua overleving en functionaliteit op langere termijn.[1] Soms is een opname op de geriatrische dienst echter niet mogelijk. Omdat deze patiënten toch een specifieke aanpak vereisen, werd het idee opgevat om de gespecialiseerde multidisciplinaire zorg en expertise van de dienst geriatrie aan bed te brengen van geriatrische patiënten opgenomen op een niet-geriatrische dienst – de zogenaamde Geriatrische Interne Liaison (GIL). Zo staat de specifieke deskundigheid ter beschikking van de behandelende geneesheer-specialist en zijn team, de huisarts en de patiënt zelf.

Multidisciplinair team geriatrie legt focus op complexe problematiek van elke oudere patiënt

Multidisciplinair team geriatrie legt focus op complexe problematiek van elke oudere patiënt

Ouderen worden vaak geconfronteerd met specifieke, deels aan de ouderdom gerelateerde problemen, en lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft tot doel alle patiënten met een geriatrisch profiel op dezelfde multidisciplinaire wijze te benaderen, ook op niet-geriatrische diensten.

FIRST WAVE OF COVID-19 IN THE OLDEST-OLD IN THE ACUTE HOSPITAL IN BELGIUM: A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY DESCRIBING CLINICAL COURSE, TREATMENT LIMITATION DECISIONS AND IN-HOSPITAL MORTALITY RELATED TO FRAILTY AND RESPIRATORY FAILURE.

Gent
01/03-04/2020

“Centrum voor cognitieve stoornissen”

Leuven
16/01/2018

“Uitdagingen bij de ondersteuning van correct medicatiegebruik bij ouderen.”

24/11/2018

“Wintermeeting” BVGG

Oostende
23-24/02/2018

New horizons in geriatric medicine education and training: The need for pan-European education and training standards.

European Geriatric Medicine 2017.07.022
22/07/2017

“Opportunistische infecties bij een 91-jarige immuungecompromitteerde patiënte”

Tijdschrift voor Geneeskunde, 74, nr. 19, 2018
01/01/2018

“Klinisch management van delier bij ouderen”.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 74, nr. 23, 2018
01/01/2018