Skip to content
Dermatologic complications with body art

Dermatologische risico’s en complicaties bij body art

Sinds de originele publicatie in 2010 is ‘Dermatologic Complications with Body Art:Tattoos, Piercings and Permanent Make-Up’ uitgegroeid tot een basiswerk voor dermatologen, andere specialisten en huisartsen die te maken krijgen met de diverse vormen van body art en hun mogelijke complicaties. In 2018 verscheen de tweede, gereviseerde editie van het boek.

JARENLANGE ERVARING

‘Dermatologic Complications with Body Art: Tattoos, Piercings and Permanent Make-up’ is het geesteskind van dr. Christa De Cuyper, voormalig diensthoofd van de dienst Dermatologie op campus Sint-Jan. Het is gebaseerd op de jarenlange ervaring die ze tijdens haar carrière in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV opdeed. Door de groeiende populariteit van deze lichaamskunsten en de toegenomen kennis sindsdien, was dit werk toe aan een grondige herziening en update.

 

Uitgeverij Springer-Verlag Berlin Heidelberg eBook ISBN 978-3-642-03292-9

ONGEWENSTE TATOEAGES

Reeds kort na haar aanstelling als staflid van de dienst Dermatologie op campus Sint-Jan kreeg dr. Christa De Cuyper groen licht om mits de nodige bijscholing laserbehandeling op te starten. Regelmatig kreeg ze de vraag om ongewenste tatoeages te verwijderen. Om diverse redenen: ze vonden de tatoeage niet langer mooi, het ging om de naam van een ex-partner, ze vormde een hinderpaal voor een nieuwe job of relatie. Anderen kwamen op consult om medische redenen, zoals allergische reacties.

EXPERTISE VERZAMELEN

Dr. De Cuyper verzamelde door de jaren heen dan ook heel wat expertise, die tot meerdere voordrachten en publicaties leidde, en culmineerde in de eerste uitgave van het boek in 2010. Als expert belandde ze vervolgens in diverse commissies die vooral de veiligheid van tatoeages onder de loep namen.

Zo nam ze deel aan vergaderingen van het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC) en werd Belgisch vertegenwoordiger in de werkgroep ‘Hygiënerichtlijnen’ van de Europese normencommissie (CEN). Haar adviesrapport voor de Hoge Gezondheidsraad gaf aanleiding tot een sensibiliseringscampagne voor de risico’s van tatoeages in de zomer van 2016 en op Europees niveau stuurt ze ook de #THINK!-campagne aan.*

EXTRA KENNISBRON

In 2013 was ze mede-oprichtster van de European Society on Tattoo and Pigment Research (ESTP). Die verenigt uiteenlopende profielen die betrokken zijn bij de tatoeageproblematiek, zowel clinici als researchers, tatoëeerders, tatoeage-inktproducenten en afgevaardigden van overheidsinstellingen en vormt bijgevolg een waardevolle extra kennisbron. In 2015 kon het tweede congres van de vereniging, georganiseerd op campus Brugge, op veel bijval rekenen.

ONBEANTWOORDE VRAGEN

Ondanks de toenemende kennis, blijven veel vragen rond de veiligheid van body art vooralsnog onbeantwoord. De tweede editie van het boek gaat hier uitgebreid op in en besteedt ook aandacht aan de hygiënestandaarden en de opleiding van tatoeëerders, aan de chemische samenstelling van de inkten en aan de risico’s en de bijwerkingen van tatoeëren en piercen, zoals infectie en allergie.

Ook de behandeling van ongewenste tatoeages krijgt de nodige aandacht. Er wordt gewezen op het belang van een correcte diagnose en grondige selectie van de patiënten én van een goede kennis van de apparatuur.

* www.eadv.org/campaigns

 

U kan hier het volledige artikel als pdf lezen.

Back To Top