Ga naar hoofdinhoud

BIAN (Brugs Interactief Artsennetwerk) breidt uit

BIAN is het beveiligde platform waarop huisartsen en verwijzende specialisten kunnen aanloggen om online afspraken te boeken, digitale radiologiebeelden op te vragen, toegang te krijgen tot het spoedgevallendossier, labresultaten te raadplegen, etc. Deze portaalsite van AZ Sint-Jan AV bestaat drie jaar en werd inmiddels uitgebreid met verschillende functies. Een 120-tal huisartsen uit de Brugse regio zijn aangesloten op BIAN en kunnen rekenen op gratis helpdeskondersteuning (iedere werkdag 08:30 – 22:00 en zaterdag 08:30 – 12:00).

Unieke vernieuwing: online verwijzingen

De grootste wijziging werd recent doorgevoerd in het online afsprakensysteem. De verwijzende (huis)arts kan nog steeds online een afspraak boeken voor zijn patiënt, maar hij heeft nu de mogelijkheid enkel de verwijzing te boeken en het zoeken naar een geschikte datum over te laten aan de patiënt.

De voordelen hiervan zijn legio. De huisarts geeft online alle nodige verwijsinformatie in, maar hoeft niet naar een passende datum te zoeken. Via een beveiligd patiëntenportaal pikt de patiënt thuis de verwijzing op, zoekt zelf een geschikte datum, vormt de verwijzing om naar een afspraak en ontvangt hierbij de nodige instructies. Is de patiënt een ervaren PC-gebruiker die ook zijn vakanties boekt via het internet, dan zal hij deze nieuwe dienst van het ziekenhuis zeker weten te waarderen. Bovendien kan de patiënt nadien steeds zijn afspraakgegevens nakijken via het internet. Als hij dat wil, kan hij zelfs via e-mail herinnerd worden aan zijn afspraak. De huisarts ziet in BIAN of en wanneer de afspraak is vastgelegd en behoudt zo ook de controle op de boekingen van de patiënt.

Als de patiënt niet vertrouwd is met het internet, kan hij nog steeds telefonisch zijn afspraak inplannen. Aangezien er voor die patiënt op dat ogenblik al een online verwijzing bestaat, kan het secretariaat van de poli de boeking vlot en correct afhandelen. Dit leidt tot snelheidswinst en kwaliteitsverbetering.

Andere uitbreidingen

Verder werd het aantal beschikbareagenda’s van poliklinische dienstenuitgebreid met onder andere de agenda’s van de diensten Reumatologie en Sportgeneeskunde, Endocrinologie en Nefrologie. Ook voor reisvaccinaties kan men nu online een afspraak boeken. De komende maanden worden nog bijkomende agenda’s op de BIAN website gepubliceerd.

De huisarts kan met de nieuwe versie ook afspraken of verwijzingen boeken voor nieuwe patiënten(patiënten die nog niet in het ziekenhuis gekend zijn).

Gezondheidszorg Knokke sluit aan op BIAN

De ziekenhuizen AZ Sint-Jan AV en Gezondheidszorg Oostkust bieden vanaf het najaar BIAN als gemeenschappelijk platform voor beide ziekenhuizen aan. Een verwijzende arts kan na aanmelding op BIAN het gewenste ziekenhuis kiezen om vervolgens PACS beelden, laboresultaten of andere documenten op te vragen.

Back To Top