Skip to content

Betere levenskwaliteit ondanks Onverklaarde Lichamelijke Klachten

In de Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (KOLK) van AZ Sint-Jan AV kunnen volwassen patiënten terecht met reeds langer bestaande lichamelijke klachten waarvoor geen medisch-organische verklaring wordt gevonden. Kenmerkend voor de polikliniek is de multidisciplinaire benadering van de patiënt. Een team specialisten zet zich in om de symptomen van de patiënten te verlichten en de levenskwaliteit te verbeteren.

Wat zijn onverklaarde lichamelijke klachten?

De Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (KOLK) van AZ Sint-Jan AV, campus Sint-Franciscus Xaverius, richt zich op volwassen patiënten met reeds langer bestaande Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Dit zijn lichamelijke klachten waarvoor geen onderliggende medisch-organische verklaring wordt gevonden. Somatische onderzoeken toonden geen afwijkingen en behandelingen leverden weinig of geen resultaat op. Deze klachten betekenen voor de patiënt een matige tot ernstige beperking die zich zowel op lichamelijk als op relationeel, emotioneel, sociaal, professioneel of existentieel vlak kan situeren.

De hulpvraag van de patiënt is niet enkel symptoomverlichting. Hij streeft evenzeer naar behoud of verbetering van zijn levenskwaliteit ondanks de beperkingen. Bij de problematiek van Onverklaarde Lichamelijke Klachten kunnen de klachten en het klinisch beeld heel verscheiden zijn.

Diffuus gelokaliseerde pijnen, vermoeidheid, depressieve gevoelens, energieverlies en onpasselijkheid komen vaak voor. De afwezigheid van een aanwijsbare verklaring laat geen duidelijke uitspraken toe over pathogenese maar nodigt uit tot een multidisciplinaire benadering.

Multidisciplinaire revalidatie

Het KOLK-team bestaat uit een internist, een specialist in de fysische geneeskunde, een psychiater, een psycholoog en een verpleegkundige. Indien nodig wordt ook het advies van andere specialisten gevraagd. Patiënten melden zich aan na verwijzing door hun huisarts of geneesheerspecialist. Een psychiatrisch verpleegkundige staat in voor de intake.

Na een uitgebreid internistisch, locomotorisch, psychiatrisch en psychologisch onderzoek wordt een multidisciplinair verslag opgemaakt. Dit verslag omvat een diagnostisch rapport en een revalidatievoorstel. De multidisciplinaire revalidatie kan ondermeer een specifieke medicamenteuze, psychiatrische, kinesitherapeutische en psychologische begeleiding omvatten. De huisarts blijft hierbij een scharnierfunctie vervullen en in overleg met hem wordt de mantelzorg geoptimaliseerd. Soms worden ook hulpverleners die niet verbonden zijn aan de KOLK ingeschakeld. Tenslotte worden de familie of relevante derden maximaal betrokken in dit proces.

Bij deze revalidatie ligt de klemtoon meer op mogelijkheden dan op beperkingen en meer op onderhoudende dan op oorzakelijke factoren. Hoe kan de patiënt zijn levenskwaliteit doen toenemen met en ondanks zijn klachten? Dat is het uitgangspunt bij het uitstippelen van het therapeutisch aanbod.

Het KOLK-team

De KOLK is een samenwerking tussen het Verpleegkundig Departement, het Departement Psychiatrie & Psychosomatiek, het Departement Inwendige Ziekten, de Dienst Fysische Geneeskunde en het Departement Psychologie.

  • dr. An Bouwen, fysische geneeskunde
  • dr. Magda Dendooven, internist
  • Frank Geldhof, kinesitherapeut, bewegings- en relaxatietherapie
  • Geert Lefevere, psycholoog/psychotherapeut
  • Hilde Vanneuville, psychiatrisch hoofdverpleegkundige
  • dr. Patrick Verbeke, psychiater

Praktisch

Afspraken, bij voorkeur samen met de partner of een relevante derde, worden gemaakt via het medisch secretariaat van de KOLK:

Katja Martlé en Maja Janssens
AZ Sint-Jan AV Campus Sint-Franciscus Xaverius
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
050/470 550

Back To Top