Ga naar hoofdinhoud

Belgische primeur: robotgeassisteerde hoofd-halschirurgie

In de constante zoektocht naar minimaal invasieve chirurgie heeft de robot nu ook zijn debuut gemaakt in de hoofd- en halsregio. Het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kan op dit gebied twee mooie primeurs voorleggen. Als eerste in België voeren we schildklieroperaties uit via een insnede in de oksel en dit zonder één enkele spier door te snijden. Daarnaast kunnen we, als eerste in Vlaanderen, de robot transoraal inzetten in de strijd tegen moeilijk bereikbare tumoren van de pharynx en larynx. Zo verloopt de genezing van de patiënt vlotter, met de best mogelijke cosmetische resultaten.

Door een okselinsnede brengt men de robotarmen in positie. Op het scherm wordt de nodulaire zwelling van de schildklier gevisualiseerd.


Het da Vinci S® – robotsysteem

Robotgeassisteerde chirurgie heeft zijn deugdelijkheid reeds bewezen bij verschillende urologische en gynaecologische heelkundige indicaties. Ook het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV gebruikt het da Vinci S-robotsysteem reeds enkele jaren intensief op deze respectievelijke diensten. Telkens opnieuw maakt dit systeem een uitstekende 3D-visualisatie en haarfijne dissectie mogelijk in moeilijk bereikbare plaatsen van het lichaam, bovendien meestal via een minimale insnede. Dit lijken dan ook de ideale ingrediënten voor succesvolle heelkunde in de permanent zichtbare halsregio en de uiterst verborgen keelholte.

 

Transaxillaire schildklieroperatie

Schildklierpathologie komt vaak voor en vooral nodulaire zwellingen maken hier een grote groep van uit. Omwille van esthetische redenen, mechanische last of (vermoeden van) maligniteit zet men vaak de stap naar chirurgie. Traditioneel gebeurt dit door middel van een halsingreep met een litteken boven het borst- en sleutelbeen. Sinds enkele maanden bestaat nu een alternatief. Door de schildklier te benaderen via de okselplooi en met behulp van het robotsysteem zijn we in staat om de zichtbare halsinsnede te vermijden. Doordat we gebruikmaken van een natuurlijke driehoek tussen de twee koppen van de musculus sternocleidomastoideus (borstbeensleutelbeen-rotsbeenspier) en we de prethyroidale spieren opheffen, worden er geen spieren doorgesneden en vermindert de postoperatieve halspijn. Een grote studie kon ook aantonen dat de preciezere dissectie en uitvergrote 3D-visualisatie tevens een lagere incidentie van schade aan de stembandzenuw, van postoperatieve hypocalcemie en van nabloeding bewerkstelligt. Het feit dat de chirurg nog steeds een incisie van 5 cm in de oksel maakt, is uiteindelijk ook een voordeel ten opzichte van gangbare endoscopische procedures. In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kunnen zo schildkliernodules met een diameter tot 5 cm verwijderd worden.

“Door de schildklier te benaderen via de okselplooi en
met behulp van het robotsysteem zijn we in staat om de zichtbare halsinsnede te vermijden.”

Correcte plaatsing van de robotarmen bij schildklieringrepen via de oksel (a) en bij transorale chirurgie (b)  

Transorale robotchirurgie

Heelkunde maakt integraal deel uit van de multimodale behandeling van tumoren van de pharynx en larynx. In geselecteerde gevallen geeft deze chirurgie een mooie kans op genezing, maar conventionele procedures vereisen soms grote halsinsnedes met het splitsen van de kaak en/of halsspieren. Daartegenover hebben minimaal invasieve transorale procedures aangetoond dat ze op lange termijn slik- en articulatiefuncties verbeteren met minder infectiegevaar en een snellere herstelperiode. Het robotsysteem reikt, door zijn superieur 3D-zicht en zijn speciaal ontwikkelde EndoWrist® -instrumenten, alle tools aan om in deze nauwe werkruimte tot zeer gecompliceerde en bloedloze ingrepen over te gaan. Daarbij komt nog het grote voordeel dat de chirurg zich verplaatst van het operatieve veld naar de console, wat ruimte creëert voor een tweede chirurg en dus twee extra handen. In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV worden hiermee zowel goed- als kwaadaardige tumoren van de tongbasis, tonsil, epiglottis, larynx en sinus pyriformis aangepakt.

afbeelding

Dankzij de EndoWrist-instrumenten kan de chirurg in een nauwe werkruimte zeer gecompliceerde ingrepen uitvoeren. (oropharynx (a), rechterschildklierlob (b)) 

 

Voordelen van robotgeassisteerde hoofd-halschirurgie:

» Excellente cosmetiek: geen halsinsnede

» Minimaal invasief met sneller herstel: verminderen van wondpijn, vermijden van “mandibular split”, tracheotomie

» 3D-visualisatie in hoge definitie: superieur en uitvergroot zicht

» Precieze dissectie m.b.v. EndoWrist met verbeterde preservatie van de omliggende structuren (bv. nervus recurrens, parathyroïd …) en minder bloeding

» Robotarmen zijn onvermoeibaar en creëren extra werkruimte ”

 

 

Bij deze minimaal invasieve schildklieringreep krijgt de hoofdchirurg een superieur en uitvergroot 3D-zicht door de console.

Referenties

» Surgery. 2009 Dec;146(6):1048-55. Epub 2009 Oct 30. Robotic thyroid surgery using a gasless, transaxillary approach and the da Vinci S system: the operative outcomes of 338 consecutive patients. Kang SW, Lee SC, Lee SH, Lee KY, Jeong JJ, Lee YS, Nam KH, Chang HS, Chung WY, Park CS.

» Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Apr;17(2):126-31. Transoral robotic surgery: does the ends justify the means? Weinstein GS, O’Malley BW Jr, Desai SC, Quon H.

» Laryngoscope. 2009 Nov;119(11):2156- 64. Transoral robotic surgery for oropharyngeal squamous cell carcinoma: a prospective study of feasibility and functional outcomes. Moore EJ, Olsen KD, Kasperbauer JL.

Back To Top