Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Case study: Een stent voor wheezing

Case study: Een stent voor wheezing

Stridor en wheezing zijn vaak voorkomende symptomen van astma. Toch is het aangeraden deze symptomen steeds nauwkeurig te onderzoeken. Op de dienst Pneumologie van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV kon na een kritische anamnese en een aanvullend radiografi eonderzoek aangetoond worden dat de piepende ademhaling van een patiënt veroorzaakt werd door een longtumor. Het plaatsen van een stent was hierbij de meest adequate behandeling.

Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis.

Tijdschrift voor geneeskunde, 75,16,986-989, 2019.

Pseudotumoral rebound of multiple sclerosis in a pregnant patient after stopping natalizumab

Multiple sclerosis and related disorders

Proposal for a treatment algorithm for mandibular reconstruction wit hor without free tissue transfer.

KBVSMFH, Brussels Belgium

Een urgente kijk op pneumologie.

25/04/2019
Brugge

Palliatieve therapie en symptoomcontrole voor pulmonaire problemen.

30/03/2019
Jette
Back To Top