Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

ambulance beroertezorg

De succesfactoren van regionale beroertezorg

De toenemende technische complexiteit van het diagnostisch proces, de selectie van de optimale behandelstrategie en de hoge kwalitatieve eisen van…

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Elk jaar worden ongeveer 19.000 Belgen getroffen door een beroerte. In het merendeel van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte. De morbiditeit, mortaliteit en het kostenplaatje zijn hoog. Naast de hemicraniëctomie op de “stroke unit” bij een maligne media-infarct en het toedienen van aspirine is de intraveneuze trombolyse een van de bewezen effectieve behandelingen in de acute fase. Helaas krijgt uiteindelijk slechts 5 tot 15% van alle patiënten intraveneus rtPA (recombinant weefselplasminogeenactivator) toegediend, gezien het beperkte tijdsvenster waarbinnen trombolyse kan worden toegepast: tot 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen.
Multidisciplinaire training voor neglect

Multidisciplinaire training voor neglect

In april van dit jaar zijn we op de eenheid voor beroertezorg gestart met een nieuwe vorm van formele neglecttraining.…

Nuclear oculomotor nerve paralysis.

Neuroophthalmology. 1987;7:219-222

Polyneuropathy in lithium intoxication.

Muscle Nerve. 1990;13:204-208 (doi:10.1002/mus.880130306)

Valproic acid and stupor.

Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:191-192

Apraxia of eyelid opening secondary to right frontal infarction.

Acta neurologica Belgica. 1992;92:228-233

Crossed innervation of the superior rectus.

Clin Neurol Neurosurg. 1992;94:73-74 (doi:10.1016/0303-8467(92)90124-l)

Benign paroxysmal positional vertigo of the horizontal canal.

Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 1996;60:68-71 (doi:10.1136/jnnp.60.1.68)

Cerebral venous thrombosis and the G20210A mutation of factor II.

Stroke; a journal of cerebral circulation. 2000;31:543-544 (doi:10.1161/01.str.31.2.543)

Endarterectomy in carotid stenosis.

Minerva. 2000;3:109

Belgian Stroke C. Proposal of guidelines for stroke units.

Acta neurologica Belgica. 2002;102:49-52

EENHEID VOOR BEROERTEZORG: MULTIDISCIPLINAIRE ZORG-ORGANISATIE IN DE PRAKTIJK. DE ONTWIKKELING VAN EEN KLINISCH PAD & DE WERKING VAN DE WERKGROEP ACUTE BEROERTEZORG VAN HET NETWERK KLINISCHE PADEN.

Acta Hosp. 2002

Stroke Unit: Application of multidisciplinary organisation of patient care. Development of a clinical pathway and the study group of the network clinical pathways.

Acta Hosp. 2002:111

Stroke Unit: multidisciplinary cooperation in stroke care.

Tempo Medical. 2005:16

De behandeling van ischemische beroerte in de acute fase.

Neuron. 2005;10:20

Cerebrovasculaire aandoeningen [Cerebrovascular disease].

In: Kulbertus H, Van Mieghem W, eds. Atherosclerose and Atherothrombose [Atherosclerosis and Atherothrombosis]. Lubbeek: TransMed Medical Communications; 2006:340.

Chapter 8: Stroke in the Young.

In: Franke CL, Limburg M, eds. [Handbook - Cerebrovascular Diseases]. Utrecht: De Tijdstroom; 2006:471.

VITATOPS, the VITAmins TO prevent stroke trial: rationale and design of a randomised trial of B-vitamin therapy in patients with recent transient ischaemic attack or stroke (NCT00097669) (ISRCTN74743444).

Int J Stroke. 2007;2:144-150 (doi:10.1111/j.1747-4949.2007.00111.x)

Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study.

Lancet. 2007;369:275-282 (doi:10.1016/S0140-6736(07)60149-4)

Lessons from ONTARGET.

Acta clinica Belgica., et al. 2008;63:142-151 (doi:10.1179/acb.2008.025)

Multivariable analysis of outcome predictors and adjustment of main outcome results to baseline data profile in randomized controlled trials: Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-MOnitoring STudy (SITS-MOST).

Stroke; a journal of cerebral circulation. 2008;39:3316-3322 (doi:10.1161/STROKEAHA.107.510768)

Organisation of inhospital acute stroke care and minimum criteria for stroke care units. Recommendations of the Belgian Stroke Council.

Acta neurologica Belgica. 2009;109:247-251

Are ACE-inhibitors or ARB’s still needed for cardiovascular prevention in high risk patients? Insights from profess and transcend.

Acta clinica Belgica. 2010;65:107-114 (doi:10.1179/acb.2010.022)

The Belgian experience with intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke.

Acta neurologica Belgica. 2010;110:157-162

Progressive multifocal leukoencephalopathy in liver transplant recipients: a case report and review of the literature.

Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation. 2011;24:e30-34 (doi:10.1111/j.1432-2277.2010.01190.x)

Stroke prevention in atrial fibrillation: current status and emerging therapies.

Acta cardiologica. 2012;67:161-167 (doi:10.1080/ac.67.2.2154206)

Reversion of cerebral artery stenoses due to tuberculomas with TNF-alpha antibodies.

Clin Neurol Neurosurg. 2012;114:1016-1018 (doi:10.1016/j.clineuro.2012.01.027)

Importance of proper patient selection and endpoint selection in evaluation of new therapies in acute stroke: further analysis of the SENTIS trial.

J Neurointerv Surg. 2013;5 Suppl 1:i21-24 (doi:10.1136/neurintsurg-2012-010562)

Tuberothalamic infarction causing a central Horner syndrome with contralateral ataxia and paraphasia.

Acta neurologica Belgica. 2015;115:727-729 (doi:10.1007/s13760-015-0490-4)

Poster Abstracts.

European Stroke Journal. 2017;2:98-476 (doi:10.1177/2396987317705242)

Modified Rankin scale as a determinant of direct medical costs after stroke.

Int J Stroke. 2017;12:392-400 (doi:10.1177/1747493017691984)

An individualized coaching program for patients with acute ischemic stroke: Feasibility study.

Clin Neurol Neurosurg. 2017;154:89-93 (doi:10.1016/j.clineuro.2017.01.017)

White Paper on inequalities and unmet needs in the detection of atrial fibrillation (AF) and use of therapies to prevent AF‑related stroke in Europe.

European Stroke Organisation Conference: Abstracts.

European Stroke Journal. 2018;3:3-204 (doi:10.1177/2396987318770127)

The combined impact of dependency on caregivers, disability, and coping strategy on quality of life after ischemic stroke.

Health Qual Life Outcomes. 2019;17:31 (doi:10.1186/s12955-018-1069-6)

Recommendations on telestroke in Europe.

Eur Stroke J. 2019;4:101-109 (doi:10.1177/2396987318806718)

Intravenous thrombolysis in stroke mimics: results from the SITS International Stroke Thrombolysis Register.

Eur J Neurol. 2019;26:1091-1097 (doi:10.1111/ene.13944)

Therapeutic hypothermia for acute ischaemic stroke. Results of a European multicentre, randomised, phase III clinical trial.

Eur Stroke J. 2019;4:254-262 (doi:10.1177/2396987319844690)

Thrombectomy is a cost-saving procedure up to 24 h after onset.

Acta neurologica Belgica. 2021 (doi:10.1007/s13760-021-01810-2)

Global Impact of COVID-19 on Stroke Care and IV Thrombolysis.

Neurology. 2021;96:e2824-e2838 (doi:10.1212/wnl.0000000000011885)

The impact of COVID-19 on acute stroke care in Belgium.

Acta neurologica Belgica. 2021;121:1251-1258 (doi:10.1007/s13760-021-01726-x)

Value of treatment by comprehensive stroke services for the reduction of critical gaps in acute stroke care in Europe.

Eur J Neurol. 2021;28:717-725 (doi:10.1111/ene.14583)

Stroke coach: a pilot study of a personal digital coaching program for patients after ischemic stroke.

Acta neurologica Belgica. 2020;120:91-97 (doi:10.1007/s13760-019-01218-z)

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagenarians.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020;29 (doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104817)

Value of Treatment by Comprehensive Stroke Services for the reduction of critical gaps in acute stroke care in Europe.

European Journal of Neurology. 2020 (doi:10.1111/ene.14583)²

Recommendations on telestroke in Europe.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2020;120:33-41 (doi:10.17116/jnevro202012003233)

The relationship between Home-time, quality of life and costs after ischemic stroke: the impact of the need for mobility aids, home and car modifications on Home-time.

Disabil Rehabil. 2020;42:419-425 (doi:10.1080/09638288.2018.1501438)

Progressive multifocal leukoencephalopathy in liver transplant recipients: a case report and review of the literature.

Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation 2011;24:e30-4.

Progressive multifocal leukoencephalopathy in liver transplant recipients: a case report and review of the literature.

Transpl Int 2011;24:e30-4.

European Stroke Organization Conference: “AI in Delivery and Monitoring of Acute Therapies, and Avoiding Early Complications.”

02/09/2021
Helsinki

“Cerebrovasculaire aandoeningen.”

29/11/2021
Gent

Stafvergadering neurologie: “Secundaire risicoreductie bij ischemisch cerebrovasculair lijden met de nadruk op atheromatose.”

12/11/2021
Brugge

“Herkenning en Acute opvang van een beroerte”.

18/11/2021
Brugge

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België: “Acute beroertezorg in Belgie”

07/11/2021
Brussel

LOK-1 neurologie West-Vlaanderen: “Secundaire risicoreductie bij ischemisch cerebrovasculair lijden met de nadruk op atheromatose.”

15/12/2021
Brugge

Section meeting interventional radiology, Belgian Society of Radiology: “Organisation of the KOM+ network and some results.”

16/12/2021
Brugge

“Cerebral cavernous malformations”.

06/11/2020
Brugge
Back To Top