skip to Main Content

Caroline Vandenbruaene

Logopedie en Audiologie

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Orofaryngale dysfagie – De detectie en behandeling van slikproblemen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wordt sinds de jaren 80 een logopedist betrokken bij de detectie en behandeling van slikproblemen bij patiënten met diverse pathologieën. De dienst Logopedie kreeg het slikbeleid voor het eerst toevertrouwd met de start van de Eenheid voor Beroertezorg. Hierdoor kon de dienst inzichten uitbouwen inzake een veilige en effi ciënte aanpak van dysfagie. Dit heeft geleid tot uniformiteit in de evaluatie en opbouw van orale voeding bij patiënten met slikklachten, die zowel intern als extern dagelijks worden doorverwezen. De opstart van het Oncologisch Hoofd- en Hals Centrum, met een logopedist als care manager, bood een bijkomende kans om de opgedane expertise bij patiënten met mond- en keeltumoren toe te passen.

Spectral, cepstral, and multivariate exploration of tracheoesophageal voice quality in continuous speech and sustained vowels.

Laryngoscope. 2009 Dec;119(12):2384-94.
Geen resultaten gevonden
Back To Top