Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

TIPS in de behandeling van de complicaties van portale hypertensie bij levercirrose

TIPS in de behandeling van de complicaties van portale hypertensie bij levercirrose

Bij patiënten met levercirrose met significante portale hypertensie kunnen complicaties zoals een varicesbloeding of refractaire ascitesvorming optreden, met een belangrijke…

Lymfografie team

Lymfografie en embolisatie als behandeling voor een thoracoabdominaal lymfelek

Intranodale lymfografie is een relatief nieuwe techniek voor de behandeling van een thoraco-abdominaal lymfelek. Bijkomende embolisatie verhoogt het klinisch succes…

Thoracolumbar spinal arteriovenous shunt as a rare cause of thunderclap headache in a young man.

Acta Neurol Belg 2021;121(1):275-278.

Postoperative lymphocele causing obturator nerve entrapment, treated with percutaneous drainage and intranodal Lipiodol-based lymphangiography.

V Vasc Surg Cases Innov Tech 2021.
Geen resultaten gevonden
Back To Top