skip to Main Content

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Chronische nierinsufficiëntie, een multidisciplinaire uitdaging

Chronisch nierlijden is in onze maatschappij een groeiend probleem en vergt een gecoördineerde zorgaanpak. Verscheidene studies hebben immers aangetoond dat een vroegtijdige geïntegreerde multidisciplinaire aanpak de morbiditeit en mortaliteit in deze patiëntengroep vermindert. De introductie van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie in de lente van 2009 is dan ook een stap in de goede richting.

Mycoplasma genitalium acquisition and macrolide resistance after initiation of HIV pre-exposure prophylaxis in men who have sex with men.

Sex Transm Infect. 2020 Sep;96(6):396-398.

Mycoplasma genitalium acquisition and macrolide resistance after initiation of HIV pre-exposure prophylaxis in men who have sex with men.

Sex Transm Infect. 2020; 96:396-398

“Prevalence and macrolide resistance of Mycoplasma genitalium after initiation of HIV preexposure prophylaxis”.

Sex Transm Infect. 2020 Jan 2. pii: sextrans-2019-054335. doi: 10.1136/sextrans-2019-054335.

Een 42-jarige vrouw met hoofdpijn en hypertensie – casus van de maand.

Tijdschr. Voor Geneeskunde 2015, 71: 1358-1362
Geen resultaten gevonden
Back To Top