Skip to content
Dr Swimberghe

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Stereotactische radiotherapie bij hersenmetastasen

Stereotactische radiotherapie bij hersenmetastasen

Sinds vorig jaar behandelt de dienst Radiotherapie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV patiënten met hersenmetastasen met frameless stereotactische radiotherapie.…

Oppervlaktescanning

Oppervlaktescanning in de radiotherapie

Sinds maart 2018 maakt de dienst Radiotherapie gebruik van het Catalyst HD oppervlaktescanningsysteem. Het tweevoudig voordeel dat dit systeem biedt,…

‘Radiotherapie: stereotaxie en de rol van radiotherapie bij oligoprogressie/oligometastatische ziekte’.

13/12/2022
Brugge

‘Radiotherapietechnieken en indicaties‘.

‘Radiotherapie bij multiple myeloom: hoe, wat en waarom?’

Back To Top