skip to Main Content

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Opsporing van focale leverletsels met echografische contrastmiddelen

De voorbije twee jaar hebben verschillende studies uitgewezen dat echografische contrastmiddelen een belangrijke rol spelen bij de opsporing van focale leverletsels. Het betreft vooral de zogenaamde ‘tweede generatie’ contrastmiddelen onder de merknaam SonoVue® (generieke benaming: zwavelhexafluoride), die onder meer gebruikt worden voor onderzoek van patiënten met een duidelijk verhoogd risico op kwaadaardige leverletsels.

AZ Sint-Jan AV werkt aan de toekomst met integratie van PACS met EPR en RIS

In oktober 2004 is in AZ Sint-Jan AV een grote ziekenhuisoverkoepelende campagne voor modernisering en efficiëntieverbetering van start gegaan. Onder leiding van dr. Luc Steyaert werd op de dienst Radiologie IMPAX geïnstalleerd, Agfa HealthCare’s Picture Archiving and Communications System, dat een afzonderlijk geïmplementeerd EPR (Electronic Patient Record) en RIS (Radiology Information System) bevat. PACS zorgt voor een efficiëntere werkwijze en brengt voordelen met zich mee voor patiënten, radiologen, ziekenhuismedewerkers en doorverwijzende artsen.

Percutane radiofrequentie ablatie

De steeds verbeterende diagnostiek en therapie van patiënten met een maligne tumoraal proces – mogelijk in combinatie met metastasering (ondermeer naar de lever) – zorgt ervoor dat patiënten een steeds betere levenskwaliteit en levensduur bekomen. Daarom moet een oncologische patiënt meer en meer beschouwd worden als een patiënt met een chronische aandoening. In het licht van deze verlengde levensduur én van het belang van een goede levenskwaliteit is het dan ook steeds belangrijker om een oncologische patiënt zoveel mogelijk orgaansparend te behandelen. Eén van de nieuwe radiologische behandelingsmethoden om organen zo veel mogelijk te ontzien en minimaal invasief te werk te gaan, is met behulp van percutane, beeldvormingsgeleide radiofrequentie ablatie (RFA).

Oseltamivir for prophylaxis of influenza in vaccinated hemodialysis patients.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Apr;40(4):497-498. doi: 10.1017/ice.2019.11.

Invasive lobular carcinoma arising in a hamartoma of the breast: a case report.

Clin Breast Cancer 2015; 15 (1): e63-66

Invasive lobular carcinoma arising in a hamartoma of the breast: a case report.

Clinical Breast Cancer, 2014, online publication 16/09/2014

Endovenous Laser Ablation of the Great Saphenous Vein with a 1470nm wavelength laser with bare tip fiber, results of a non-randomized single centre prospective trial.

Acta Chir Belg 2014, 114, 256-260

Duodenal stromaltumor detected by CT-enteroclysis.

Jbr-Btr 2006;89(6):306-7.

Digital tomosynthesis in the detection of urolithiasis: Diagnostic performance and dosimetry compared with digital radiography with MDCTas the reference standard.

AJR Am J Roentgenol. 2010 Jul;195(1):161-7. doi: 10.2214/AJR.09.3075. PubMed PMID: 20566811.

Duodenal stromaltumor detected by CT-enteroclysis.

JBR-BTR : organe de la Societe royale belge de radiologie 2006;89:306-7.

Duodenal stromaltumor detected by CT-enteroclysis.

Jbr-Btr 2006;89:306-7.

Graves’ oftalmopathie : huidige klinische en chirurgische mogelijkheden.

31/012013
AZcolloquium flashavond Brugge, België.
Back To Top