Schurgers

Schurgers

KGVO Geneesheren Oostende, Ostend, Belgium: Verwachting van nefrologen: shared care; Labogegevens bij chronisch nierlijden.

Ostend, Belgium
10.02.2009

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

Miltruptuur en snel progressieve leverinsufficientie ten gevolge van gegeneraliseerde al-amyloidose.

Tijdschr. voor Geneeskunde1995, 51, (10).
01.01.1995

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/