Hans Rigauts, Hans

dr. Hans Rigauts

Overzicht voorwoorden

Algemeen directeur

Reactie op sociale media-berichten – oktober 2020

Reactie op sociale media-berichten – oktober 2020

De “sociale media” hebben hun sterktes, maar ook hun zwaktes. Een ervan heeft te maken met de duiding die mensen geven aan een bericht, zodat het in hun kraam past (“commentaar”). Een tweede is de entropie rond de boodschap die ontstaat wanneer een bericht herhaaldelijk verspreid wordt met duiding van de doorzenders (“delen”). Beide zijn vaak nefast voor de boodschap van de auteur. Het is me ook overkomen met een recent artikel in een van onze huisbladen. Ik herhaal daarom zelf nog eens de kern van mijn boodschap.

Ik heb heel wat geschreven over de huidige coronacrisis, tot nu toe niet in de vluchtige sociale media. Voor de duidelijkheid: ik ondersteun uiteraard alle opgelegde veiligheidsmaatregelen en in ons ziekenhuis volgen we die nauwgezet op. De rode draad in m’n verhaal blijft hetzelfde. In essentie zijn er twee belangrijke aspecten.

Voorwoord azlink 47

Voorwoord azlink 47

Lap! Nu heb ik het aan m’n been. Ik blijk plots geweldig populair te zijn op de sociale media, heel specifiek op Facebook. Het ontgaat me helemaal of dit nu al dan niet een prestatie is, of een verdienste. Zelf ben ik niet actief op Facebook, Instagram, Twitter … Velen zullen nu hun wenkbrauwen fronsen.

Voorwoord azlink 46

Voorwoord azlink 46

Lap! Nu heb ik het aan m’n been. Ik blijk plots geweldig populair te zijn op de sociale media, heel specifiek op Facebook. Het ontgaat me helemaal of dit nu al dan niet een prestatie is, of een verdienste. Zelf ben ik niet actief op Facebook, Instagram, Twitter … Velen zullen nu hun wenkbrauwen fronsen.

Voorwoord azlink 45

Voorwoord azlink 45

De vakantie is achter de rug. Het beeld dat me bijblijft is dat van maskers in het straatbeeld, op de zeedijk, in de cafés en restaurants, in de winkels … Wanneer je in de zomer van vorig jaar had verteld dat we twaalf maanden later allemaal met een mondmasker zouden rondlopen, dan werd je ongetwijfeld voor gek verklaard. Toch is dit vandaag een feit. Eigenaardig hoe snel het leven van ons allemaal, hoe snel onze maatschappij ernstig veranderd is en dit door toedoen van een piepklein virusje. Het getuigt anderzijds ook van onze wendbaarheid, ons aanpassingsvermogen en onze strijdlust om deze pandemie te lijf te gaan.

Voorwoord azlink 44

Voorwoord azlink 44

Lap, nu heb ik het ernstig verkorven bij mijn secretaressen. Secretaressedag vergeten! De bewuste dag begon nochtans goed. De dames waren allen behoorlijk vrolijk die ochtend. Om nog meer onheil te voorkomen, zal ik het misschien nog iets anders formuleren: de dames waren net iets vrolijker dan gewoonlijk die ochtend. Tegen de middag begon het tij wat te keren. Plots stond er op mijn bureau een mandje met paaseitjes en daarbij een handgeschreven briefje: ‘Een attentie voor deze bijzondere dag’. Me nog steeds van geen kwaad bewust dacht ik bij mezelf: vriendelijk van de dames.

Voorwoord azlink 43

Voorwoord azlink 43

Het jaar 2020 deed zijn intrede. Voor mezelf was de overgang een rustige gebeurtenis. Geen vuurwerk, toeters, bellen of confetti, maar een rustige avond waarop de klok van 23:59 uur plots op 0:00 uur sprong. Dit is een gegeven waarop we geen impact hebben. Al duizenden jaren schrijdt de tijd verder. De ene dag gaat onvermoeibaar over in de andere en dat bij conventie om precies 24:00 uur. Niets bijzonders aan de hand dus, behalve dat het getal van onze jaartelling veranderde naar 2020.

Voorwoord azlink 42

Voorwoord azlink 42

De kogel is door de kerk. In Brugge gaan het AZ Sint-Lucas en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een formele verbintenis aan. Ze richten een groepering op, wat maakt dat een gemeenschappelijk bestuursorgaan het beleid, de samenwerking en het traject voor de toekomst zal uittekenen. De twee heiligen Lucas en Johannes vinden mekaar. Twee evangelisten bovendien. Er kan een nieuw hoofdstuk geschreven worden in de geschiedenis van de Brugse ziekenhuiszorg. Maar eigenlijk gaat het over een trio van heiligen. Sint-Jan is opgericht in de 12de eeuw. De zegels en documenten van die tijd bevatten het symbool van de adelaar, dat verwijst naar Johannes de Evangelist. In de 15de eeuw zien we op het zegel van Sint-Jan twee figuren afgebeeld. Johannes de Evangelist samen met Johannes de Doper. Hans Memling, die in de 15de eeuw te gast was in het ziekenhuis, heeft trouwens een triptiek geschilderd waarop beide Johannessen staan afgebeeld. Een trio dus: de heilige Lucas en de twee heilige Johannessen gaan ervoor. Twee schrijvers en één iemand die de samenwerking boven de doopvont kan houden. Ze wensen ons hierboven ongetwijfeld het nodige succes toe.

Voorwoord azlink 41

Voorwoord azlink 41

De vakantie is de periode bij uitstek van de muziekfestivals. Werchter is een jaarlijkse traditie voor m’n zoon en m’n dochter kan Tomorrowland wel smaken. Ik herinner me zelf nog mijn jonge jaren. Voor diegenen die benieuwd zijn: dit is absoluut nog niet zo lang geleden. Voor mij lijkt het alsof het gisteren was. Al begrijp je natuurlijk snel, wanneer ik schrijf over Woodstock, dat mijn inschatting van ‘gisteren’ een rekbaar begrip is. Niet dat ik Woodstock persoonlijk heb meegemaakt.

Voorwoord AZ Link 36

Voorwoord AZ Link 36

Het nieuwe jaar is ondertussen niet echt nieuw meer. Het feestgedruis, het vuurwerk en onze goede voornemens hebben zich heel eventjes gemanifesteerd. We hebben onze beste wensen uitgewisseld, maar al snel gingen we over tot de orde van de dag en eisten de dagen hun regelmaat en routine weer op. Het verschil tussen vorig jaar en dit jaar werd niet meer dan een getal op de kalender. De zeven maakt plaats voor de acht.

Voorwoord azlink 23

Voorwoord azlink 23

“Plof.” Ik zet me eindelijk neer in m’n stoel. Sorry dat ik met een plof in huis val, maar ik kom net terug van een fietstoer door Brugge. U zal het niet geloven, maar in de 21 jaar dat ik ondertussen in Brugge woon, heb ik nog nooit de stad onder begeleiding van een gids bezocht.

Voorwoord azlink 22

Voorwoord azlink 22

Het is met enige fierheid dat ik dit nummer van azlink mag inleiden. Zoals het hoort in onze hedendaagse gecomputeriseerde maatschappij zal azlink voortaan ook digitaal beschikbaar zijn. Vanaf nu is er een tabletversie van ons magazine voorhanden. U zal naar hartenlust kunnen tappen, swipen, scrollen, pinchen en sliden.