Arsène Mullie (gepensioneerd), Arsène

Arsène Mullie (gepensioneerd)

Palliatieve Zorgen

Mensen sterven toch

Mensen sterven toch

De ellende die onlosmakelijk verbonden is met het progressief zieker worden en het besef eigen lichaam en persoon te voelen sterven, is alomtegenwoordig. Dit leidt tot een fundamenteel solidariteitsgevoel en nood aan een vertrouwenssfeer. Als zorgverlener worden we hierdoor aangesproken; het zit als het ware in de genen van ons beroep.