Patrick Martens, Patrick

dr. Patrick Martens

Spoedgevallen

Therapeutische milde hypothermie bij reanimatie

Therapeutische milde hypothermie bij reanimatie

Cardiovasculair lijden is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse Wereld. Zestig percent van deze mortaliteit doet zich voor na een plotse collaps van de patiënt. Ook al overleeft de patiënt de hartstilstand dankzij snelle reanimatie door omstaanders en professionele hulpverleners, dan nog is de kans op neurologische schade bijzonder groot. Drie tot vijf minuten na de hartstilstand worden de neuronen al onherstelbaar beschadigd. Zelfs na herstel van de eigen circulatie bij succesvolle reanimatie wordt de eerste uren en dagen verdere schade aangericht door veelvuldig ingezette cascades zoals calcium shifts, excitotoxiciteit, lipideperoxidatie en andere vrijradicaalreacties die leiden tot DNA-beschadiging en apoptose – beter bekend als het post-reanimatie syndroom. Deze agressors brengen eerst schade toe aan de meest kwetsbare delen van de hersenen (hippocampus, neocortex en cerebellum), wat leidt tot post-anoxische encephalopathie.

167th Ether Day Celebration

Yangon MyanMar
14th October, 2013

Failure of One-Lung Ventilation Because of Tracheobronchopathia Osteoplastica During a Heartport Procedure With EZ-Blocker.

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Vol. 26, Issue 4, Page e35
01.08.2012

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

External cardiac massage improved cerebral tissue oxygenation shown by near-infrared spectroscopy during transcatheter aortic valve implantation.

Resuscitation 81: 11. 1590-1591
02.09.2010

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

Safety and feasibility of nasopharyngeal evaporative cooling in the emergency department setting in survivors of cardiac arrest.

Resuscitation 81: 8. 943-949
28.04.2010

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

Strict normoglycaemic blood glucose levels in the therapeutic management of patients within 12 h after cardiac arrest might not be necessary.

Resuscitation .2008;76, 214-220
01.01.2008

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

Does the use of LUCAS influence survival in in-hospital cardiac arrest patients?

Department of Emergency Medicine, AZ Sint-Jan AV Bruges, Belgium
01.01.2007

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/