skip to Main Content

Jocelyne Mandeville

Ergotherapie

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Ervaringsgerichte aanpak binnen de ergotherapie door middel van een testauto

Binnen het revalidatieproces heeft ergotherapie als doel de zelfstandigheid van de patiënt te herwinnen of te verbeteren, en dit in verschillende situaties van het dagelijkse leven (de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, ADL). Afhankelijk van de resterende mogelijkheden kiezen we voor een welbepaalde methodeverandering. Is er nog stap- of steunfunctie in de onderste ledematen? Heeft de patiënt voldoende kracht in de armen om zich op te duwen of op te trekken? Is de patiënt zelfstandig of heeft hij hulp nodig van derden?
Geen resultaten gevonden
Geen resultaten gevonden
Back To Top