Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Multidisciplinair team geriatrie legt focus op complexe problematiek van elke oudere patiënt

Multidisciplinair team geriatrie legt focus op complexe problematiek van elke oudere patiënt

Ouderen worden vaak geconfronteerd met specifieke, deels aan de ouderdom gerelateerde problemen, en lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft tot doel alle patiënten met een geriatrisch profiel op dezelfde multidisciplinaire wijze te benaderen, ook op niet-geriatrische diensten.

Trends in diagnosis, referral, red flag onset, patient profiles and natural outcome of de novo cardiac amyloidosis and their multidisciplinary implications.

Acta Cardiol 2021 Sep 27:1-14.

Trends in diagnosis, referral, red flag onset, patient profiles and natural outcome of de novo cardiac amyloidosis and their multidisciplinary implications.

Acta Cardiol. 2021 Sep 27:1-14. doi: 10.1080/00015385.2021.1976450.

Trends in diagnosis, referral, red flag onset, patient profiles and natural outcome of de novo cardiac amyloidosis and their multidisciplinary implications.

Acta Cardiol. 2021 Sep 27:1-14.

Trends in diagnosis, referral, red flag onset, patient profiles and natural outcome of de novo cardiac amyloidosis and their multidisciplinary implications.

Acta Cardiol. 2021 Sep 27:1-14.

“Opportunistische infecties bij een 91-jarige immuungecompromitteerde patiënte”

Tijdschrift voor Geneeskunde, 74, nr. 19, 2018

“Klinisch management van delier bij ouderen”.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 74, nr. 23, 2018

New horizons in geriatric medicine education and training: The need for pan-European education and training standards.

European Geriatric Medicine 2017.07.022

“Uitdagingen bij de ondersteuning van correct medicatiegebruik bij ouderen.”

24/11/2018

“Wintermeeting” BVGG

23-24/02/2018
Oostende

“Centrum voor cognitieve stoornissen”

16/01/2018
Leuven
Back To Top