skip to Main Content

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Special: robotgeassisteerde chirurgie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging.

Transaxillary robotic thyroidectomy: Belgian team learning from the first 50 cases.

B-ENT. 2015; 11, Suppl. 24:61-68.

Congenital laryngeal cyst: an unusal cause of stridor in the neonate.

B-ENT. 2015; 11:313-317.

Spectral, cepstral, and multivariate exploration of tracheoesophageal voice quality in continuous speech and sustained vowels.

Laryngoscope. 2009 Dec;119(12):2384-94.

Swallowing rehab after complex oncological treatment in head and neck – Live demonstration with patients.

04/12/2020
Presentatie virtual course EAP

Is een otoplastie een plastische ingreep? Wat, wanneer, waarom? Ik ben al 4 weken hees Ik heb keelpijn, koorts en trismus.

01/10/2020
Flash avond NKO HABO

De waarde van Pet-choline CT bij de localisatie van parathyroid adenomen.

27/10/2020
Presentatie lok nok

“Introduction on voice surgery”.

15/11/2014
Brugge

“Subtotale parathyroidectomie: wat is de chirurgische sleutel tot succes?”

09/05/2014
Leuven

“congenitale bilaterale stembandparalyse”.

Back To Top