Medical mystery: abdominale klachten en krachtsvermindering (VIDEO)

Medical mystery: abdominale klachten en krachtsvermindering (VIDEO)

Een 68-jarige man wordt opgenomen op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten wegens verminderde eetlust, een opgezette buik, wisselende abdominale krampen en constipatie sinds een maand. ’s Ochtends ondervindt hij bovendien geregeld een veranderd “sponsachtig” gevoel ter hoogte van de buik. Bijkomend vermeldt hij een uitstralende pijn vanuit de heup naar de lies en later ook de lage rug. Sedert het begin van de klachten vermagerde hij een drietal kg en voelt hij zich vaak moe. Hij heeft geen koorts.

Diagnostische aanpak van patiënten met Mild Cognitive Impairment – Rol van de  multidisciplinaire geheugenkliniek

Diagnostische aanpak van patiënten met Mild Cognitive Impairment – Rol van de multidisciplinaire geheugenkliniek

Steeds meer patiënten worden verwezen voor diagnostiek en behandeling van lichte geheugenklachten. Hoewel de meeste patiënten met Mild Cognitive Impairment (MCI) een gunstige evolutie vertonen, ontwikkelt zich bij een significant aantal (18% per jaar) een dementie,doorgaans van het Alzheimer­type (AD). Bovendien toont post mortemonderzoek bij MCI­patiënten vaak pathologische kenmerken van AD, zoals neurofibrillaire tangles in de hippocampus en entorhinale cortex.